Director
+386 (0)1 280 52 20
Professional staff
Vodenje financ in računovodstva
+386 (0)1 280 52 16
Vodenje splošnih, pravnih in kadrovskih zadev; sekretarka
+386 (0)1 280 52 20
Vodja kakovosti
+386 (0)1 280 52 71
Knjižnica in INDOK - vodja
+386 (0)1 280 51 48
Knjižnica in INDOK
+386 (0)1 280 52 35
Intelektualna lastnina - Pisarna za prenos tehnologij
Specialist na projektih za področje financ
+386 (0)1 280 51 68
Odnosi z javnostmi, upravljanje z intelektualno lastnino - Pisarna za prenos tehnologij
+386 (0)1 280 51 74
Technical and other staff
Informacijske tehnologije
+386 (0)1 280 51 04
Recepcija
+386 (0)1 280 52 62
Tehnično vzdrževanje
+386 (0)1 280 52 99
Administracija
+386 (0)1 280 52 03
Blagajna, ekonomat
+386 (0)1 280 52 14
Računovodstvo
+386 (0)1 280 52 13
Tajništvo uprave
+386 (0)1 280 52 20
Knjigovodstvo
+386 (0)1 280 52 60
Hišnik
+386 (0)1 280 52 59
sodelovanje pri EU-projektih, lektoriranje
+386 (0)1 280 51 70
Finančno vodenje EU projektov
+386 (0)1 280 52 12