Director
+386 (0)1 280 52 20
Heads of Departments
Pomočnica direktorja, Splošni sektor (upravno pravna vprašanja, kadrovsko računovodsko področje)
+386 (0)1 280 52 71
Professional staff
Vodenje financ in računovodstva
+386 (0)1 280 52 16
Vodja projektov
+386 (0)1 280 51 03
Vodenje splošnih, pravnih in kadrovskih zadev; sekretarka
+386 (0)1 280 52 20
Knjižnica in INDOK - vodja
+386 (0)1 280 51 48
Knjižnica in INDOK
+386 (0)1 280 52 35
Vodenje kakovosti (po standardih SIST EN ISO 9001, SIST EN ISO/IEC 17025)
+386 (0)1 280 51 55
Specialist na projektih za področje financ
+386 (0)1 280 51 68
Odnosi z javnostmi, upravljanje z intelektualno lastnino - Pisarna za prenos tehnologij
+386 (0)1 280 51 74
Technical and other staff
Računovodstvo
+386 (0)1 280 52 93
Informacijske tehnologije
+386 (0)1 280 51 04
Recepcija
+386 (0)1 280 52 62
Finančno-računovodska služba
+386 (0)1 280 52 14
Tehnično vzdrževanje
+386 (0)1 280 52 99
Administracija
+386 (0)1 280 52 03
Računovodstvo
+386 (0)1 280 52 13
Tajništvo uprave
+386 (0)1 280 52 20
Knjigovodstvo
+386 (0)1 280 52 60
Hišnik
+386 (0)1 280 52 59
Slovenistka, projektna sodelavka - Projektna pisarna
+386 (0)1 280 52 12