Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 2° Ljubljana
   Humidity: 76%
   Wind speed: 0km/h
  • 0° Maribor - letališče
   Humidity: 80%
   Wind speed: 4km/h
  • -1° Celje
   Humidity: 92%
   Wind speed: 2km/h
  • 0° Murska Sobota
   Humidity: 87%
   Wind speed: 2km/h
  • 1° Novo mesto
   Humidity: 85%
   Wind speed: 5km/h
  • 0° Postojna
   Humidity: 69%
   Wind speed: 3km/h
  • 3° Portorož - letališče
   Humidity: 86%
   Wind speed: 14km/h
  • 1° Nova Gorica
   Humidity: 92%
   Wind speed: 6km/h
  • -3° Rateče
   Humidity: 89%
   Wind speed: 0km/h

Weather forecast for Slovenia

today 16.02. -1°/13°
Sunday 17.02. -3°/16°
Monday 18.02. -2°/15°
Tuesday 19.02. -1°/14°
Wednesday 20.02. 0°/12°
 • 16.02. - 18.02.
 • 19.02. - 21.02.
Data source: ARSO

11. Wine analyses

Kontakt: Bernarda Žitko

 • Relativna gostota – densimetrija
 • Dejanski alkohol
 • Skupni suhi ekstrakt
 • Reducirajoči sladkor
 • Skupna žveplena kislina
 • Prosta žveplena kislina
 • pH
 • Skupne kisline
 • Pepel
 • Reducirajoči sladkor
 • Hlapne kisline
 • Saharoza
 • Skupna žveplena kislina
 • Tlak CO2 pri 20 ºC
 • Fosfati
 • Sladkor - mošt
 • Sorbična kislina
 • Test na stabilnost vinskega kamna
 • Metanol
 • Modro čiščenje
 • Beljakovinski test
 • Priprava vzorca za analizo kovin
 • Baker
 • Železo
 • Organske kisline: mlečna, vinska, jabolčna, citronska
 • Merjenje bistrosti vina/mošta (Turbidimeter)