Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 15° Ljubljana
   Humidity: 74%
   Wind speed: 2km/h
  • 14° Maribor - letališče
   Humidity: 78%
   Wind speed: 3km/h
  • 12° Celje
   Humidity: 89%
   Wind speed: 1km/h
  • 16° Murska Sobota
   Humidity: 70%
   Wind speed: 1km/h
  • 14° Novo mesto
   Humidity: 83%
   Wind speed: 0km/h
  • 13° Postojna
   Humidity: 70%
   Wind speed: 2km/h
  • 16° Portorož - letališče
   Humidity: 80%
   Wind speed: 12km/h
  • 16° Nova Gorica
   Humidity: 70%
   Wind speed: 3km/h
  • 10° Rateče
   Humidity: 82%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 20.10. 8°/19°
Sunday 21.10. 9°/12°
Monday 22.10. 5°/14°
Tuesday 23.10. 5°/15°
Wednesday 24.10. 7°/18°
 • 20.10. - 22.10.
 • 23.10. - 25.10.
Data source: ARSO

Organisational Chart

Služba za uradno potrjevanje Skupne službe Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje Infrastrukturni center Jablje Oddelek za varstvo rastlin Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo Oddelek za ekonomiko kmetijstva Oddelek za živinorejo Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire Centralni laboratorij