Obvestila za varstvo rastlin

Predčasno rumenenje jablanovih listov zaradi okužbe z glivo Diplocarpon mali

Predčasno rumenenje jablanovih listov zaradi okužbe z glivo Diplocarpon mali

Ličinka repne grizlice

Ličinka repne grizlice

Kapusov molj - poškodbe na zelju

Kapusov molj - poškodbe na zelju

Gosenice kapusovega molja na ohrovtu

Gosenice kapusovega molja na ohrovtu

Poškodbe od kapusovega molja na brstičnem ohrovtu

Poškodbe od kapusovega molja na brstičnem ohrovtu

Pelinolistna ambrozija ob robu strnišča

Pelinolistna ambrozija ob robu strnišča

Pelinolistna ambrozija

Pelinolistna ambrozija

Gosenice kapusovega belina

Gosenice kapusovega belina

Orehova muha

Orehova muha

Znamenja peronospore na zalistnikih

Znamenja peronospore na zalistnikih

Krompirjeva plesen na paradižniku

Krompirjeva plesen na paradižniku

Krompirjeva plesen

Krompirjeva plesen

Znamenja hruševega ožiga z bakterijskim izcedkom

Znamenja hruševega ožiga z bakterijskim izcedkom

Past za plodovo vinsko mušica

Past za plodovo vinsko mušica

Sušenje poganjka zaradi okužbe s hruševim ožigom

Sušenje poganjka zaradi okužbe s hruševim ožigom

Poškodovan plod od jabolčnega zavijača

Poškodovan plod od jabolčnega zavijača

Ameriški kapar na jabolku

Ameriški kapar na jabolku

Borovničeva monilija na plodovih

Borovničeva monilija na plodovih

27. avgust 2018

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V poznem poletnem času se z ohladitvijo ozračja začnejo pojavljati močne rose, ki so ugodne za širjenje številnih glivičnih obolenj, kot je na primer črna listna pegavost jablan. Močno okuženo listje odpade prezgodaj, kar negativno vpliva na kakovost plodov in na diferenciacijo brstov za prihodnje leto. Posebno močne rose lahko pričakujemo v nižinskih legah. Za zaključna škropljenja jabolk priporočamo uporabo sredstev z dobrim delovanjem na skladiščne bolezni kot so Luna experience (Karenca= 14 dni), Bellis (K= 7 dni), Pomax (K= 5 dni) ali Geoxe (K= 3 dni). Poznejše sorte pa lahko še naprej varujete z uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (K= 28 dni), Scab 80 WG ali Scab 480 SC (K= 21 dni) ali Orthocide 80 WG (K= 28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan, ki ima karenco 1 dan.

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

20. avgust 2018

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Kljub vročemu in razmeroma suhemu vremenu so zaradi močnih nočnih ros plodovi in listje v nasadih pogosto omočeni več kot 12 ur. Takšne razmere so ugodne za širjenje glivičnih bolezni. Zgodnejše sorte jablan in hrušk je potrebno v času pred obiranjem zavarovati tudi pred skladiščnimi boleznimi. Za ta namen priporočamo sredstev kot so Flint ali Zato 50 WG, oba imata karenco 21 dni, Luna experience (K= 14 dni), Bellis (K= 7 dni), Pomax (K= 5 dni) ali Geoxe (K= 3 dni). Za varstvo poznejših sort še naprej priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (K= 28 dni), Scab 80 WG ali Scab 480 SC (K= 21 dni) ali Orthocide 80 WG (K= 28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan, ki ima karenco 1 dan.

Jabolčni zavijač

Na večini opazovanih lokacijah beležimo zelo majhne ulove metuljčkov jabolčnega zavijača. Kljub temu, v kolikor beležite v vaših nasadih visoke ulove, je potrebno nadaljevati z varstvom, posebno v nasadih poznih sort. Za varstvo zgodnejših sort sta najprimernejši sredstvi Delegate 250 WG in Affirm, oba imata karenco 7 dni. Za varstvo poznejših sort pridejo v poštev tudi sredstva z nekoliko daljšo karenco kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG, vsi imajo karenco 14 dni. Za zaključna škropljenja so primerna tudi sredstva za varstvo ekoloških nasadov, ki imajo kratko karenco ali le ta ni potrebna. Taka sredstva so Laser Plus (K=7 dni), Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine (K=3 dni) in Madex Max.

 

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami!

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Po nasadih in vrtovih že lahko vidimo popolnoma razlistana češnjeva drevesa zaradi močnih okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Pridelovalcem priporočamo, da še naprej varujete listje z uporabo enega izmed registriranih fungicidov kot je Delan 700 WG, Merpan 80 WDG, Signum, Syllit 400 SC ali Syllit 544 SC. Fungicidno oblogo je v poletnem in jesenskem času potrebno obnavljati predvsem glede na količino padavin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Kjer ne načrtujete zelo zgodnjih trgatev lahko v primeru napovedi večdnevnih padavin še vedno opravite varstvo pred sivo plesnijo (botritisom). Škropljenje je v primeru napovedi deževnega vremena še posebej priporočljivo opraviti v vinogradih, ki jih je v letošnjem letu prizadela toča. Uporabite lahko katerega izmed registriranih pripravkov za zatiranje bolezni (botriticidov) s krajšo karenčno dobo kot so Prolectus, Teldor SC 500 (oba K=14 dni), Mythos, Scala, Switch 62,5 WG (vsi K=21 dni) ali Cantus (K=28 dni). Uporabite lahko tudi pripravke Amylo-X, Botector ali Serenade ASO, ki delujejo na podlagi mikroorganizmov in so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Pri uporabi slednjih treh pripravkov karenca ni potrebna.

V času zorenja grozdja povzroča poškodbe jagod tudi plodova vinska mušica. Mušice načnejo zoreče jagode, vanje odložijo jajčeca iz katerih se v nekaj dneh izležejo bele, breznoge ličinke. Poškodovane jagode se zmehčajo in gnijejo. Iz njih se izležejo nove mušice, ki se širijo na sosednje zdrave jagode. Poškodovane jagode še dodatno napadajo ose in druge žuželke ter so bolj podvržene gnitju. Vinogradnikom priporočamo pregledovanje grozdja in pravočasno zatiranje plodove vinske mušice, dokler je populacija še majhna in bolj obvladljiva. Za zatiranje lahko uporabite insekticid Laser 240 SC. Pripravek ima 14-dnevno karenco in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Več informacij o škodljivcu in o ukrepih za njegovo obvladovanje najdete na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS.

 

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence. Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

14. avgust 2018

OBVESTILO O VARSTVU STRNIŠČNE REPE

 

Pridelovalce strniščne repe opozarjamo, da so se v nekaterih posevkih začele pojavljati ličinke repne grizlice. Ličinke (pagosenice) so temno sive do črne barve in jih najdemo najprej na spodnji strani listov. So zelo požrešne in lahko ob močnem napadu v nekaj dneh popolnoma uničijo listno maso. Priporočamo redno in natančno pregledovanje rastlin. V primeru močnejšega napada lahko škodljivce zatirate z insekticidom. Okvirni prag zatiranja je ena ličinka na eno do dve rastlini. Spremljajte tudi morebitne pojave gosenic belinov in raznih sovk. V repi je za zatiranje grizočih škodljivcev registriran insekticid Karate zeon 5 CS. Za zatiranje raznih gosenic pa lahko uporabite tudi sredstvo Coragen, Decis 100 EC ali biološki pripravek Lepinox plus, s katerim se tretira v času izleganja jajčec oziroma v fazi mladih ličink.

V posevkih se pojavljajo tudi bolhači. Njihovo navzočnost prepoznate po drobnih luknjicah na listih. Škodljivca boste zatrli s katerim od prej navedenih insekticidov Decis ali Karate zeon.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

13. avgust 2018

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Nadaljevanje vročega in suhega vremena je manj nevarno za širjenje glivičnih bolezni, vendar je potrebno nasade kljub temu varovati pred boleznimi listja in plodov. Zgodnejše sorte jablan in hrušk je potrebno v času pred obiranjem zavarovati tudi pred skladiščnimi boleznimi. Za ta namen priporočamo sredstva kot so Flint, Zato 50 WG, oba imata karenco 21 dni, Luna experience (K= 14 dni), Bellis (K= 7 dni), Pomax (K= 5 dni) ali Geoxe (K= 3 dni). Za varstvo poznejših sort še naprej priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (K= 28 dni), Scab 80 WG ali Scab 480 SC (K= 21 dni) ali Orthocide 80 WG (K= 28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan, ki ima karenco 1 dan.

Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe številčni, je potrebno še naprej izvajati tudi varstvo pred tem škodljivcem. Za varstvo zgodnejših sort sta najprimernejši sredstvi Delegate 250 WG in Affirm, oba imata karenco 7 dni. Za varstvo poznejših sort pridejo v poštev tudi sredstva z nekoliko daljšo karenco kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG, vsi imajo karenco 14 dni. Za zaključna škropljenja so primerna tudi sredstva za varstvo ekoloških nasadov, ki imajo kratko karenco ali le ta ni potrebna. Taka sredstva so Laser Plus (K=7 dni), Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine (K=3 dni) in Madex Max.

 

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami!

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

6. avgust 2018

VARSTVO PEČKARJEV

Nadaljevanje vročega in suhega vremena ni ugodno za širjenje glivičnih obolenj, kljub temu je potrebno nasade varovati boleznimi listja in plodov. Nasade zgodnjih sort je potrebno v času pred obiranjem zavarovati tudi pred skladiščnimi boleznimi. Za ta namen priporočamo sredstva kot so Flint (21 dni), Zato 50 WG (21 dni) Luna experience (14 dni), Bellis (7dni), Pomax (5 dni) in Geoxe (3 dni). Za varstvo poznejših sort pa še naprej priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (28 dni), Scab 80 WG (21 dni), Scab 480 SC (21 dni) in Orthocide 80 WG (28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Pozorni bodite na karence, še posebno v nasadih zgodnjih sort!

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so razmeroma nizki na večini opazovanih lokacij. Kljub temu je potrebno nasade varovati pred jabolčnim zavijačem v približno dvo-tedenskih razmakih posebno v nasadih kjer beležite visoke ulove na feromonske vabe. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen (14 dni), Mimic (14 dni), Runner 240 SC (14 dni), Calypso SC 480 (14 dni), Mospilan 20 SG (14 dni), Imidan 50 WG (49 dni) ali Delegate 250 WG (7 dni), Affirm (7 dni). Bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami!

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (7 dni), Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine in Madex Max.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Pozne sorte vinske trte je še smiselno zavarovati pred okužbami s peronosporo. Prednost dajemo uporabi pripravkov na osnovi bakra kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP , Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP , Cuproxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide s krajšo karenčno dobo kot so Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Manfil Plus 75 WG ali Penncozeb 75 DG. Za zatiranje oidija škropilni brozgi dodajte pripravek na osnovi žvepla ali druge registrirane pripravke kot sta Vitisan in AQ 10.

Zaradi možnega fitotoskičnega učinka žveplovih pripravkov in učinkovitejše aplikacije škropilne brozge svetujemo, da v obdobju visokih dnevnih temperatur škropljenje opravite v jutranjem ali večernem času.

V primeru napovedi daljšega deževnega obdobja (nekaj dni) je v fazi mehčanja jagod priporočljivo opraviti škropljenje proti sivi grozdni plesni (Botrytis cinerea). Škropljenje je potrebno izvesti pred padavinami z enim od registriranih pripravkov kot so Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Uporabite lahko tudi pripravke kot so Amylo-X, Botector ali Serenade ASO in so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Škropljenje z botriticidi je smiselno izvesti zgolj v coni grozdja, pri čemer je potrebno odmerek sredstva ustrezno prilagoditi.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO PRIDELOVALCEM KORUZE

 

Tudi letos se v posevkih koruze pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporabljen talni insekticid. V takih primerih se že kažejo poškodbe zaradi obžiranja svile na storžih ter poleglih rastlinah, ki so posledica hranjenja ličink s koreninami.

Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje populacije koruznega hrošča in preprečevanje škod je kolobar, v času, ko je koruza že posejana pa nimamo veliko možnosti za zatiranje škodljivca. V koruzi je za zatiranje hroščev možno uporabiti insekticid Decis, Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC (a.s deltametrin), vendar je izvedba škropljenja težavna, ker je škropilno tehniko potrebno prilagoditi višini koruze.

Pri rabi insekticidov je potrebno upoštevati pravila varne rabe! Insekticidi so strupeni za čebele in druge opraševalce, zato se jih sme uporabljati največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času, največ dve uri pred sončnim vzhodom

 

30.julij 2018

VARSTVO PEČKARJEV

Vroče in suho vreme ni ugodno za širjenje glivičnih obolenj, kljub temu je potrebno nasade varovati boleznimi listja in plodov. Še naprej priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (28 dni), Scab 80 WG (21 dni), Scab 480 SC (21 dni) in Orthocide 80 WG (28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Pozorni bodite na karence, še posebno v nasadih zgodnjih sort!

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so razmeroma nizki na večini opazovanih lokacij. Kljub temu je potrebno nasade varovati pred jabolčnim zavijačem v približno dvo-tedenskih razmakih saj lahko že zelo majhna 2. generacija povzroči veliko škodo. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen (14 dni), Mimic (14 dni), Runner 240 SC (14 dni), Calypso SC 480 (14 dni), Mospilan 20 SG (14 dni), Imidan 50 WG (49 dni) ali Delegate 250 WG (7 dni), Affirm (7 dni). Bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami!

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus, Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine in Madex Max.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Trenutne vremenske razmere so manj nevarne za okužbe s peronosporo vinske trte. V primeru pojava lokalnih padavin in močnejših ros se bolezen lahko pojavi na vršičkih in mlajših listih, ki jih je še potrebno zavarovati z uporabo fungicidov. V tem obdobju priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP , Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP , Cuproxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide kot so Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil Plus 75 WG ali Penncozeb 75 DG. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed pripravkov na osnovi žvepla ali druge ekološke pripravke kot sta Vitisan in AQ 10.

Zaradi možnega fitotoskičnega učinka žveplovih pripravkov in učinkovitejše aplikacije škropilne brozge, svetujemo, da v obdobju visokih dnevnih temperatur škropljenje opravite v jutranjem ali večernem času.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO OREHOV

V nasadih orehov, kjer se izvaja redno varstvo, je ulov orehove muhe zelo nizek, ali ga celo ni. Priporočamo, da skrbno opazujete ulove muh in v primeru povečanega ulova ponovite škropljenje, škropljenje je priporočljivo ponoviti tudi po obilnejših padavin, ki izperejo škropivo. Za varstvo lahko uporabite pripravke kot so Calypso SC 480, Imidan 50WG ali Laser 240 SC, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravka Laser 240 SC, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

27. julij 2018

KAPUSOV MOLJ IN KAPUSOV ŠČITKAR 

V mnogih nasadih zelja, glavnatega in brstičnega ohrovta ter drugih vrst kapusnic opažamo veliko gosenic kapusovega molja. Gosenice so majhne, vendar se letos pojavljajo zelo množično in lahko predvsem na mladih rastlinah povzročijo precejšnjo škodo. Napadene rastline imajo močno naluknjane liste, pogosto so poškodovani tudi najmlajši lističi. Priporočamo pregledovanje rastlin. V primeru napada, gosenice zatirajte s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke Agree, Delfin ali Lepinox plus, v integrirani pridelavi pa tudi sredstva Bulldock EC 25, Coragen, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 SC, Mimic ali Steward.

 

Opažamo tudi prve pojave kapusovega ščitkarja ali kapusove bele mušice. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. Bolj kot sesanje listov je pomembna škoda, ki jo povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti, ki kvarijo izgled pridelkov. Večkrat preglejte rastline. V primeru pojava škodljivcev ukrepajte pravočasno, da preprečite njihovo prerazmnožitev. Številčne populacije ščitkarja je težje zatirati. Za delno zatiranje kapusovega ščitkarja na cvetači in brokoliju lahko uporabite ekološki pripravek Naturalis, v integrirani pridelavi kapusnic pa lahko uporabite insekticide Movento CS 100, Karate zeon 5 CS ali Karis 10 CS.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

23. julij 2018

 

ODSTRANJEVANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE

Vse lastnike in najemnike zemljišč opozarjamo, da so na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, dolžni odstranjevati rastlino s kmetijskih in nekmetijskih zemljišč. Rastline je potrebno odstranjevati pred cvetenjem in preprečiti njeno širjenje. Najboljši način je puljenje rastlin skupaj s koreninami ali košnja. Ker se pokošene rastline hitro obrastejo je treba postopek večkrat ponoviti, da se prepreči cvetenje in tvorba semen. Nahajališče ambrozije je potrebno pregledovati do konca rastne dobe in tudi v prihodnjih letih, saj so semena v tleh kaliva tudi 40 let. Več o odstranjevanju pelinolistne ambrozije si lahko preberete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6224/)

 

VARSTVO KROMPIRJA

 

Nadaljevanje nestanovitnega vremena je še naprej zelo ugodno tudi za razvoj in širjenje krompirjeve plesni in črne listne pegavosti, zato je pozne sorte krompirja treba še naprej varovati s fungicidi. Uporabite lahko katerega od pripravkov z delnim sistemičnim ali kontaktnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Nautile, Moximate, Profilux, Equation pro, Curzate, Tanos, Pergado MZ, Gett, Revus, Electis 75 WG, Shirlan 500 SC, Frowncide, Winby, Dithane, Manfil, Pinozeb, Polyram in podobni. V nasadih, ki so že močneje okuženi s krompirjevo plesnijo pa priporočamo čimprejšnje uničenje cime, zaradi nevarnosti izpiranja trosov in kasnejšega gnitja gomoljev. V primeru mehanskega uničevanja pokošena stebla odstranite z njive. Po uničenju cime počakajte z izkopom dva do tri tedne, da se kožica na gomoljih dovolj utrdi. S tem boste zmanjšali nevarnost okužbe gomoljev med izkopavanjem ter kasnejše gnitje v skladišču.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in opozorila glede števila dovoljenih rab v sezoni!

 

VARSTVO PEČKARJEV

Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim varstvom nasadov z uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG. Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Fungicidno oblogo je potrebno obnavljati vsaj na 14 dni, oziroma po vsakih obilnih padavinah (nad 25 mm dežja).

Jabolčni zavijač

Še naprej je potrebno nasade varovati pred jabolčnim zavijačem v približno dvo-tedenskih razmakih. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus, Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine in Madex Max.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

 

Vinska trta prehaja v fazo zorenja jagod. V okuženih vinogradih je nevarnost širjenja peronospore velika, saj so sekundarne okužbe mladih listov in grozdnih pecljev možne že v primeru manjših padavinah in močnejših ros. Predvsem tam, kjer ste imeli letos več težav z boleznijo, za naslednje škropljenje še vedno priporočamo uporabo enega izmed fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Sicer pa lahko uporabite katerega od registriranih pripravkov s kontaknim delovanjem kot so: Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Cabrio Top ali Universalis. Slednja dva pripravka hkrati delujeta tudi proti oidiju. Pri uporabi kontaktnih pripravkov je potrebno presledke med škropljenji skrajšati in prilagoditi količini padavin. V primeru, da pade več kot 25 mm padavin je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje ponoviti. Nevarnost za okužbe z oidijem še ni minila, zato za varstvo pred to boleznijo svetujemo uporabo enega od pripravkov kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko poleg žvepla za varstvo pred oidijem uporabite pripravek Vitisan ali AQ 10.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

16. julij 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

Nasade pečkarjev je potrebno še naprej varovati pred sekundarnimi okužbami s škrlupom in drugimi boleznimi listja. Za ta namen priporočamo rabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG. Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Fungicidno oblogo je potrebno obnavljati vsaj na 14 dni, oziroma po vsakih obilnih padavinah (nad 25 mm dežja).

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed registriranih žveplovih pripravkov.

Jabolčni zavijač

Še naprej je potrebno nasade varovati pred jabolčnim zavijačem. Drugi rod jabolčnega zavijača je lahko bistveno bolj škodljiv od prvega, zato priporočamo obnavljanje insekticidne varovalne obloge na 14 dni. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (a.s. spinosad), Agree WG in Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta je v zaključni fazi razvoja grozdičev. Razmere za razvoj peronospre so še vedno zelo ugodne. Vinogradnikom svetujemo, da nadaljujete s preventivnim škropljenjem v ustreznih časovnih razmikih, ki jih prilagodite količini padavin in prirastu zelenih delov rastlin. Za naslednje škropljenje priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F. Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite pripravke kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko poleg žvepla za varstvo pred oidijem uporabite pripravek Vitisan ali AQ 10.

Pri izbiri sredstev bodite pozorni na veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO KAPUSNIC

V mladih nasadih zelja, brokolija, cvetače in drugih vrst kapusnic se pojavljajo razni škodljivci, zlasti gosenice belinov in kapusovega molja ter tudi bolhači, stenice in hržice. Večjo škodo lahko povzročijo predvsem razne gosenice, če se pojavijo v večjem številu. Priporočamo redno pregledovanje posevkov. V primeru močnejšega napada lahko gosenice zatirate s katerim izmed insekticidov, ki imajo dovoljenje za ta namen. V ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke Agree, Delfin ali Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus Thuringhiensis. S škropljenji je potrebno začeti takoj, ko opazite prve gosenice. V integrirani pridelavi lahko za zatiranje gosenic uporabite tudi sredstva Bulldock EC 25, Coragen, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 SC, Mimic ali Steward.

Na mladih rastlinah se pojavljajo tudi poškodbe zaradi kapusove hržice. Osrednji del rastlin zakrni in ostanejo rastline brez glav oziroma rož. Za zatiranje kapusove hržice je od letos naprej registriran insekticid Movento.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

 

9. julij 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

Pogoste padavine še naprej ustvarjajo dobre razmere za širjenje glivičnih obolenj. Nasade pečkarjev je še naprej potrebno varovati pred sekundarnimi okužbami s škrlupom in drugimi boleznimi listja. Za varstvo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG. Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Fungicidno oblogo je potrebno obnavljati vsaj na 14 dni, oziroma po vsakih obilnih padavinah (nad 25 mm dežja).

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed registriranih žveplovih pripravkov.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so visoki in konstantni. Spremljajte ulove jabolčnega zavijača na feromonske vabe v vaših nasadih. V kolikor ulovi presegajo prag škodljivosti in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni je škropljenje smiselno ponoviti. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (a.s. spinosad), Agree WG in Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU OREHOV

Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v preteklem tednu že opazili prve ulove orehove muhe (Rhagoletis completa) na mnogih opazovanih lokacijah v osrednji Sloveniji in drugih regijah. Za spremljanje ulova orehove muhe priporočamo postavitev rumenih lepljivih plošč s privabilom. Priporoča se postavitev na dveh mestih v nasadu, pri čemer naj bo ena vaba na višini 2 m, druga na višini 6 m, med seboj naj bosta oddaljeni vsaj 10 m. Priporočeni termin za zatiranje muhe je 5 dni po prvem ulovu na rumeno lepljivo ploščo. Uporabite lahko pripravke kot so Calypso SC 480, Imidan 50WG ali Laser 240 SC, slednjega je priporočljivo uporabiti v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. Za škropljenje zastrupljene vabe je predvidena zelo majhna količina vode z uporabo šob, ki oblikujejo velike kaplje. V ekološki pridelavi je dovoljena le uporaba pripravka Laser 240 SC, prav tako v kombinaciji s prehransko vabo Nutrel. V primeru, da se na rumeno lepljivo ploščo še lovijo muhe je potrebno v presledku enega do dveh tednov škropljenje ponoviti. Škropljenje je potrebno ponoviti tudi v primeru obilnejših padavin, ki izperejo zastrupljeno vabo.

Za varstvo posameznih dreves, predvsem na vrtovih, je ena od možnosti tudi prekrivanje površine pod drevesi s ponjavo ali kopreno. Prekrivka mora biti trdno nameščena in ob robovih tesno pritisnjena ob tla, pustiti jo je potrebno vse do konca septembra. S tem ukrepom preprečimo muham, ki se izlegajo pod drevesom, da izletijo na drevo. Večji del škode lahko s tem preprečimo, kljub temu pa jo nekaj povzročijo muhe, ki priletijo iz okolice.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

Pridelovalcem malin, robid, breskev, nektarin, sliv ter ameriških borovnic priporočamo, da še naprej pozorno spremljate in pregledujete ulove v prehranske pasti. Zaradi izredno velikega razmnoževalnega potenciala in hitrega širjenja plodove vinske mušice, je predvideni prag za zatiranje 1 ulovljena mušica v nasadu. Priporočamo tudi postavitev lovnih vab po robu nasada. Velik pomen ima tudi dobro splošno zdravstveno stanje nasada in plodov. V največji možni meri iz nasada odstranjujte poškodovane plodove in jih varujte pred glivičnimi in bakterijskimi obolenji plodov.

Plodovi so izpostavljeni napadu plodove vinske mušice od začetka barvanja in vse do obiranja.

Pridelovalci malin, robid, breskev, nektarin in ameriških borovnic lahko za varstvo uporabite pripravek Laser 240 EC ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Pred škropljenjem uničite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

V vinogradih je potrebno še naprej izvajati preventivne varstvene ukrepe za preprečevanje novih okužb in širjenja glivičnih bolezni. Nanos fungicidov je potrebno ponoviti najkasneje po 10 dneh od prejšnjega škropljenja oziroma prej, če je vmes padlo več kot 30 mm dežja. Pred okužbami s peronosporo je potrebno zavarovati predvsem mlade liste na vrhovih in zalistnikih. Pogoste plohe in nevihte omogočajo hiter prirast zelenih delov rastlin ter intenzivno spiranje škropilne obloge, zato za naslednje škropljenje še vedno priporočamo uporabo enega izmed fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja kot so: Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte enega od pripravkov kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando, ki jim dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko poleg žvepla za varstvo pred oidijem uporabite pripravek Vitisan ali AQ 10.

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO KROMPIRJA

Zaradi nadaljevanja nestalnega vremena s pogostimi padavinami je potrebno nasade krompirja še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo, s katerim od fungicidov z delnim sistemičnim ali dotikalnim delovanjem kot so npr.: Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 62,8, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Pergado MZ, Gett, Revus ali Ranman, Electis 75 WG, Antracol, Penncozeb, Dithane, Manfil, Polyram, Shirlan podobni, v ekološki pridelavi lahko uporabite katerega od bakrovih fungicidov. Pri izbiri pripravkov upoštevajte navodila o dovoljenem številu rab in menjajte aktivne snovi. Sredstva proti krompirjevi plesni z mankozebom, propinebom in bakrom (Acrobat, Forum, Pergado, Gett ter Antracol, Dithane, Manfil in podobni) zatirajo tudi črno listno pegavost.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

 

4. julij 2018

Paradižnikova plesen

Pridelovalce paradižnika na prostem opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami in toplim vmesnim vremenom zelo ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve (paradižnikove) plesni. Priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom, saj je sicer tveganje za pojav bolezni zelo veliko. Uporabite lahko katerega izmed spodaj navedenih fungicidov. Poskrbite tudi, da bodo nasadi paradižnika čim bolj zračni in redno odstranjujte zalistnike. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 


Fungicid

Aktivna snov

Karenca

dni

Antracol, Antracol WG 70

propineb

28

Banko 500 SC

klorotalonil

3

Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz WG, Pinozeb M-45

mankozeb

3

Polyram DF

metiram

14

Bakrovi pripravki

Cu hidroksid, Cu oksiklorid,

Cu sulfat, Cu oksid

3 do 10

Ranman twinpack

ciazofamid + močilo

3

Acrobat MZ WG, Forum MZ WG

dimetomorf + mankozeb

3

Curzate C extra

cimoksanil + bakr. hidroksid

3

Pergado MZ, Gett

mandipropamid + mankozeb

3

Pergado C

Cu oksiklorid + mandipropamid

3

Revus

mandipropamid

3

 

Čebulna plesen

Vremenske razmere so zelo ugodne tudi za širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da čebulo še varujete pred boleznijo z uporabo katerega izmed fungicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Fungicid

Aktivna snov

Karenca

dni

Champ formula 2 flo, Champion 50 WG, Cuprablau - Z 35 WP in WG, Cuproxat

Cu-hidroksid, Cu-oksiklorid, Cu-sulfat

3

Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra azt 250 SC

azoksistrobin

14

Penncozeb 75 DG

mankozeb

28

Ridomil gold MZ pepite

mankozeb + matalaksil-M

21

 

Kumarna plesen na kumarah, bučkah, bučah, melonah in lubenicah

V času trajanja spremenljivega vremena je potrebno kumare, bučke, buče, melone in lubenice varovati pred kumarno plesnijo. Priporočamo, da rastline poškropite s katerim izmed spodaj navedenih fungicidov.

 

Fungicid

Aktivna snov

Karenca

dni

Registracije

fosetil-Al

3

buča, bučka, dinja, kumara, lubenica

bučka, kumara,

propineb

7

dinja, kumara, lubenica

Cu-hidroksid

3

bučnice z užitno lupino

Cuprablau Z 35 WP

Cu- oksiklorid

3

bučke, kumare, kumare za vlaganje

Cuprablau Z 35 WG

Cu-oksiklorid

3/7

bučnice z užitno lupino/bučnice z neužitno lupino

Cuproxat

Cu-sulfat

3

bučnice z užitno lupino

Curzate C extra

Cu-hidroksid + cimoksanil

3

bučke, bučnice z užitno lupino, kumare, kumare za vlaganje

Enervin

ametoktradin + metiram

7

bučke, dinje, kumare, kumare za vlaganje, lubenice

Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC

azoksistrobin

3

bučka, bučnice z neužitno lupino, kumare za vlaganje, kumare

Ranman top

ciazofamid

3

bučke, kumare, kumare za vlaganje

mandipropamid

3

dinje

mankozeb + metalaksil

5

dinje, kumare

cimoksanil + famoksadon

3

buče, bučke, kumare za vlaganje

 

Bučna in kumarna pepelovka

Na kumarah in bučnicah v zavarovanih prostorih in na prostem se je začela pojavljati bučna oz. kumarna pepelovka. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov priporočamo uporabo katerega izmed registriranih fungicidov. Pri pridelavi kumar in bučk na prostem lahko uporabite sredstva kot so Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, Ortiva, Systhane 20 EW, samo na bučkah tudi Mavita 250 EC ali Score 250 EC. Pri pridelavi kumar in bučk v zavarovanih prostorih lahko uporabite katerega od pripravkov Topas 100 EC, Topaze, Systhane 20 EW, Duaxo koncentrat, Duaxo sprej, samo na bučkah tudi Collis.

Pri ekološki pridelavi lahko uporabite pripravke AQ-10, Vitisan, Serenade Aso ali katerega izmed sredstev na osnovi žvepla: Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet in Vindex 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Informacije (.pdf)

 

22.junij 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

Nasade pečkarjev je potrebno še naprej preventivno varovati pred sekundarnimi okužbami s škrlupom in drugimi boleznimi listja. Fungicidno oblogo obnavljajte na 14 dni, razen v primerih, ko pade več kot 25 mm padavin, ki oblogo izpere. Takrat je treba škropljenje ponoviti takoj, ko razmere v nasadu to omogočajo in je listje suho. Za varstvo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih fungicidov. Za varstvo ekoloških nasadov lahko še uporabite sredstvo Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima dovoljenje za nujne primere do 29. Junij. Po tem datumu boste lahko za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo uporabljali pripravek Vitisan.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed registriranih žveplovih pripravkov. Poganjke, okužene s pepelasto plesnijo izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

V nasadih jablan in hrušk še naprej redno spremljajte pojav in razširjenost škodljivcev kot so rdeča sadna pršica, navadna pršica, različne vrste listnih uši, krvava uš, hruševa bolšica in jih po potrebi ob preseženih pragovih škodljivosti zatirate.

Za zatiranje pršic lahko uporabite pripravke kot so Vertimec pro, Envidor SC 240, Kanemite in Milbeknock. Redna uporaba žveplovih pripravkov tudi zavira prerazmnožitev pršic.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta je v fazi razvoj plodičev. Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj peronospore in oidija, zato je potrebno vinograde še naprej dosledno varovati pred okužbami. Svetujemo uporabo kombiniranih pripravkov s kontaktnim in sistemičnim oz. polistemičnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F. Omenjenim pripravkov za zatiranje peronospore dodajte enega izmed fungicidov, ki nudijo zanesljivejše in dolgotrajnejše varstvo pred oidijem kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M ali Vivando. Škropilni brozgi lahko dodate tud žveplov pripravek.

Sorte, ki so hitrejše v razvoju so že v fazi dotikanja jagod (BBCH 77-79). Preden se te med seboj strnejo v grozde je priporočljivo opraviti škropljenje proti sivi grozdni plesni-botritisu. Ukrep je še posebej priporočljiv v vinogradih, ki jih je v letošnjem letu prizadela toča. Uporabite lahko katerega od registriranih fungicidov (botriticidov) kot so: Cantus WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala, Prolectus, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Teldor plus. Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi mikroorganizmov kot so Amylo-X, Botector ali Serenade ASO (registriran le za namizno grozdje) in so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

V osrednji Sloveniji smo na nekaterih opazovanih lokacijah ugotovili prisotnosti plodove vinske mušice. Ulovi so zaenkrat majhni (ena mušica v enem tednu), škod še ne beležimo. Na primorskem je prisotnost plodove vinske mušice že dalj časa potrjena. Večje škode povzroča plodova vinska mušica v obdobjih deževnega vremena, ki je ugoden za njen razvoj. Skrbite za dobro higieno in varstvo nasadov, gnijoče plodove je potrebno odstranjevati. Pridelovalcem breskev in nektarin, ameriških borovnic, malin in robid priporočamo, da še naprej redno pregledujete ulove v prehranskih pasteh. Za pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice se lahko obrnete tudi na vam najbližjo javno službo zdravstvenega varstva rastlin. Za varstvo breskev in nektarin pred plodovo vinsko mušico lahko uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 SC. Za varstvo ameriških borovnic, malin in robid pa lahko uporabite sredstvo Laser 240 SC ali Laser Plus, obe sredstvi sta dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO KROMPIRJA

Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je nasade krompirja potrebno še naprej varovati pred boleznijo. Še naprej priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 62,8, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Pergado MZ, Gett, Revus ali tudi Ranman in Electis 75 WG. Uporabite lahko tudi katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol, Dithane, Manfil, Polyram, Penncozeb, Shirlan in podobni, v ekološki pridelavi pa katerega od bakrovih pripravkov. Škropilno oblogo dotikalnih fungicidov je potrebno obnavljati pogosteje. Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila od dovoljenem številu rab.

V nasadih spremljajte tudi pojave črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb ali propineb, od prej navedenih so to Acrobat, Forum, Pergado in Gett ter dotikalni fungicidi Antracol, Dithane, Manfil in podobni. Za zadovoljiv učinek na črno listno pegavost mora biti mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. Kombiniranim fungicidom, ki imajo manjše delež te aktivne snovi je potrebno dodati ustrezen fungicid, da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola kot so Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Mavita 250 EC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

 

19. junij 2018

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 

Nadaljujte s preventivnim varstvom nasadov z uporabo dotikalnih fungicidov, varstvo pred škrlupom naj bo prilagojeno razmeram v vašem sadovnjaku. Fungicidno oblogo obnavljajte na 10 do 14 dni, razen v primerih, ko pade več kot 25 mm padavin, ki oblogo izpere. Takrat je treba škropljenje obnoviti takoj, ko razmere v nasadu to omogočajo in je listje suho. Za varstvo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih fungicidov. Za varstvo ekoloških nasadov lahko še uporabite sredstvo Curatio – žvepleno apnena brozga, kI ima dovoljenje za nujne primere do 29. junija, po tem datumu boste lahko za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo uporabljali pripravek Vitisan.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed registriranih žveplovih pripravkov. Poganjke, okužene s pepelasto plesnijo izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

Jabolčni zavijač

Še naprej spremljajte ulove jabolčnega zavijača na feromonske vabe. Ulovi so na večini opazovanih lokacijah majhni. V nasadih, kjer ste do sedaj opravili le eno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču, je škropljenje smiselno ponoviti po 14 dneh od prejšnjega škropljenja. Za varstvo lahko uporabite insekticide kot so Coragen, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (a.s. spinosad), Agree WG in Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Hrušev ožig

Na več območjih po Sloveniji so bile ugotovljene okužbe dreves s hruševim ožigom (Erwinia amylowora). Sadjarjem priporočamo redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Preglede opravljajte v suhem vremenu. Značilno znamenje hruševega ožiga je venenja in sušenja šopov plodičev in mladih poganjkov. V vlažnih razmerah se lahko pojavlja tudi bakterijski izcedek, ki je sprva mlečno rumene barve, nato postane oranžen. V primeru odkritja bolezenskih znamenj izrezujte obolele dele rastlin in jih varno odstranite iz nasadov in uničite s sežiganjem, za varovanje nasadov pred sekundarnimi okužbami lahko uporabite pripravek Amylo-x, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru opažanja bolezenskih znamenj izven območij, okuženih s hruševim ožigom, pa je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Smernice za izvajanje Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga so dostopne na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/ZAKONODAJA_IN_DOKUMENTI/Veljavni_predpisi/Zdravje_rastlin/smernice.pdf

 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Večina češenj je obranih, ob tem pa je že potrebno razmišljati tudi o pridelku v prihodnjem letu. V češnjevih nasadih in na češnjah na vrtovih lahko pogosto vidimo prezgodaj razlistana drevesa že v avgustu, kar je običajno posledica močnih okužb s češnjevo listno pegavostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev. Zaradi prezgodnjega razlistanja so drevesa slabše prehranjena, močno prizadeti so tudi brsti, ki zaradi podhranjenosti v prihodnjem letu pogosto niti ne odženejo. Za ohranjanje vitalnosti in produktivnosti dreves je potrebno ohranjati zdravo listje vse do jeseni. Za varstvo pred češnjevo listno pegavostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev lahko v času po obiranju uporabite pripravke kot so Delan 700 WG, Merpan 80 WDG, Signum, Syllit 400SC ali Syllit 544SC. Fungicidno oblogo je v poletnem in jesenskem času potrebno obnavljati, predvsem glede na količino padavin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinograde je potrebno še naprej varovati pred peronosporo in fungicidno oblogo redno obnavljati v približno 10 dnevnih časovnih razmikih. Predvsem v vinogradih kjer se je bolezen že pojavila je širjenju bolezni potrebno nameniti več pozornosti in škropljenje opraviti prej. Priporočamo uporabo pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F. Za varstvo pred oidijem škropilni brozgi dodajte enega od sistemično oz. polsistemično delujočih pripravkov kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando, ki jim dodajte žveplo v zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi grozdja za zatiranje oidija lahko uporabite žveplove pripravke ali druge registrirane fungicide kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO KROMPIRJA

Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo, zlasti v nasadih, kjer se je bolezen že pojavila. Pred napovedanim dežjem poročamo rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi WP 62,8, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Pergado MZ, Gett, Revus ali tudi Ranman in Electis 75 WG. Ker se je krompirjeva plesen pojavila že v mnogih nasadih po vsej Sloveniji, v nadaljevanju sezone odsvetujemo rabo fungicida Ridomil ali Galben, ker obstaja veliko tveganje za pojav odpornih populacij povzročitelja na ti sredstvi.

Spremljajte tudi pojave črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb ali propineb, od prej navedenih so to Acrobat, Forum, Pergado in Gett. Za zadovoljiv učinek na črno listno pegavost mora biti mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha, zato je potrebno dodati katerega od pripravkov, ki vsebujejo le mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola kot so Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Mavita 250 EC. Pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

VARSTVO PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

V osrednji Sloveniji na opazovanih lokacijah še nismo ugotovili prisotnosti plodove vinske mušice. Na primorskem pa je prisotnost plodove vinske mušice že dalj časa potrjena. Pridelovalcem breskev in nektarin, ameriških borovnic, malin in robid priporočamo, da še naprej redno pregledujete ulove v prehranskih pasteh. Za pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice se lahko obrnete tudi na vam najbližjo javno službo zdravstvenega varstva rastlin. Za varstvo breskev in nektarin pred plodovo vinsko mušico lahko uporabite pripravke Imidan 50 WG, Spada 200 EC ali Laser 240 SC. Za varstvo ameriških borovnic, malin in robid pa lahko uporabite sredstvo Laser 240 SC ali Laser Plus, obe sredstvi sta dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

11. junij 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO KROMPIRJA

V nasadih krompirja nadaljujte z varstvom pred krompirjevo plesnijo. Po obilnih padavinah čimprej obnovite škropilno oblogo. Še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi WP 62,8, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Pergado MZ, Gett, Revus ali tudi Ranman. Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila proizvajalcev glede dovoljenega števila tretretiranj.

Spremlajajte tudi pojave črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb ali propineb, od prej navedenih so to Acrobat, Forum, Pergado in Gett. Za zadovoljiv učinek na črno listno pegavost mora biti mankozeb ali propineb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha, zato je potrebno dodati katerega od pripravkov, ki vsebujejo le mankozeb ali propineb (Antracol, Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina ali difenokonazola kot so Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250, Difcor 250 EC, Score 250 EC, Mavita 250 EC). Pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.

 

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Lokalne plohe in nevihte še naprej ustvarjajo ugodne razmere za širjenje različnih glivičnih bolezni. Izbruhi zimskih trosov škrlupa so v večini območij še komaj zaznavni, vendar so v mnogih nasadih že prisotne pege škrlupa, in je zato nevarnost sekundarnih okužb velika. Varstvo pred škrlupom naj bo prilagojeno razmeram v vašem sadovnjaku. Fungicidno oblogo obnavljajte na 10 dni, razen v primerih, ko pade več kot 25 mm padavin, ki oblogo izpere. Takrat je treba škropljenje obnoviti takoj, ko razmere v nasadu to omogočajo in je listje suho. Za varstvo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG, lahko pa uporabite tudi katerega od fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC, Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga. Curatio je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov.

V primeru neurij s točo uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte enega izmed registriranih žveplovih pripravkov. Poganjke, okužene s pepelasto plesnijo izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

Jabolčni zavijač

V nasadih je sedaj že moč najti poškodovane plodove zaradi gosenic jabolčnega zavijača. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču je smiselno ponoviti po 14 dneh. Za varstvo lahko uporabite insekticid Coragen, Mimic ali Runner 240 SC. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivci npr. z listnimi ušmi, pa je bolj smiselna uporaba pripravkov s širšim spektrom delovanja kot so Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (a.s. spinosad), Agree WG in Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Hrušev ožig

Na več območjih po Sloveniji so bile ugotovljene okužbe dreves s hruševim ožigom (Erwinia amylowora). Sadjarjem priporočamo redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Preglede opravljajte v suhem vremenu. Priporočamo tudi pregledovanje drugih gostiteljskih rastlin v okolici nasadov (glog, kutina, jerebika, ognjeni trn, panešplja, šmarna hrušica ...). Značilno znamenje hruševega ožiga je venenja in sušenja šopov plodičev in mladih poganjkov. V vlažnih razmerah se lahko pojavlja tudi bakterijski izcedek, ki je sprva mlečno rumene barve, nato postane oranžen. V primeru odkritja bolezenskih znamenj izrezujte obolele dele rastlin in jih varno odstranite iz nasadov in uničite s sežiganjem. V primeru opažanja bolezenskih znamenj izven območij, okuženih s hruševim ožigom, pa je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Smernice za izvajanje Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga so dostopne na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/ZAKONODAJA_IN_DOKUMENTI/Veljavni_predpisi/Zdravje_rastlin/smernice.pdf

 

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Po cvetenju vinske trte je še posebej pomembno nameniti več pozornosti preprečevanju okužb z oidijem. Vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj bolezni, zato vinogradnikom svetujemo, da za naslednje škropljenje uporabijo enega izmed zanesljivejših fungicidov, ki zagotavljajo dolgotrajnejše varstvo pred omenjeno boleznijo. Uporabite lahko pripravke kot so Baltazar, Collis, Crystal, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. Škropilni brozgi vedno dodajte tudi žveplo v priporočenem odmerku. V ekološki pridelavi grozdja lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla ali druge registrirane fungicide kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan. Razmere so še vedno zelo ugodne tudi za razvoj peronospore, zato za preprečevanje novih okužb in preprečevanje širjenja bolezni še naprej priporočamo uporabo pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato duo, Ampexio, Antracol combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Forum star, Galben M, Gett, Melody combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG oz. WP, Moximate plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil gold combi Pepite, Ridomil gold MZ Pepite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F ali Vincya F.

V primeru pojava neurij s točo vinograde čimprej poškropite z enim od kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta ali katerim od kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo omenjeno aktivno snov.

Upoštevajte priporočila o časovnih razmikih med posameznimi škropljenji in jih prilagodite količini padavin ter intenziteti prirasta mladic vinske trte.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


 

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA, PRENAŠALCA ZLATE TRSNE RUMENICE

 

V vinogradih, kjer je vinska trta že popolnoma odcvetela, je potrebno opraviti prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Optimalen čas za izvedbo prvega škropljenja je v obdobju prihodnjih dveh tednov, med 11. 6. in 25. 6. 2018.

 

Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt, ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Populacijo prenašalca je potrebno znižati na najnižjo možno raven. Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kot tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

 

Grafični prikaz razmejenih območji si lahko ogledate na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), na naslovu:

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/Razmejena_obmocja/razmejeno_slo_december2017.jpg

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah na razmejenem območju (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi) je obvezno opraviti najmanj 1 škropljenje. Za zatiranje ameriškega škržatka so registrirani insekticidi Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC, Pyrinex M22 in pripravki na osnovi piretrina. Prednostno priporočamo uporabo pripravka ACTARA 25 WG (aktivna snov tiametoksam), ki je sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato škropljenja običajno ni potrebno ponoviti. Če za prvo škropljenje uporabimo katero drugo izmed naštetih sredstev, je potrebno škropljenje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita. Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami na naslednji način:

  • izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
  • plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
  • pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,
  • ulov redno beležimo.

 

Drugo škropljenje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden.

 

V ekološki pridelavi po končanem cvetenju uporabite pripravke na osnovi piretrina kot sta Flora Verde ali Biotip floral. S pripravki na osnovi piretrina je treba opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenji s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru škropljenja ni treba ponoviti (spremljanje ulova ameriškega škržatka je opisano zgoraj). Če je potrebno, opravimo drugo škropljenje 7 do 10 dni po prvem škropljenju (v skladu z napovedjo službe za varstvo rastlin).

 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji sta obvezni najmanj dve škropljenji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba škropljenje ponoviti. Imetniki morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra. V matičnih vinogradih je treba paziti na karenco.

 

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.

 

Več o ukrepih za obvladovanje zlate trsne rumenice najdete na spletni strani UVHVVR na naslovu : http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf

 

OPOZORILO: Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele in druge opraševalce. Pomembno je, da zatiranje opravimo šele takrat, ko je trta že povsem odcvetela. Pred škropljenjem je potrebno pokositi cvetočo podrast, škropljenje pa opraviti v nočnem času, dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom, oziroma takrat, ko so čebele v panjih.

 

5. junij 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Plodiči jablan in hrušk zelo hitro priraščajo, na mnogih lokacijah že opažamo zaključek prve vegetacije. Še vedno so možne primarne okužbe z jablanovim in hruševim škrlupom, v nasadih, kjer so prisotne pege škrlupa pa tudi sekundarnih okužb. Razmeroma suho vreme ni ugodno za razvoj in širjenje bolezni, ob lokalnih plohah in nevihtah pa se razmere lahko hitro spremenijo. Sadjarjem priporočamo, da varstvo pred škrlupom prilagodite razmeram v vaših sadovnjakih. V tem času priporočamo obnavljanje fungicidne obloge na 10 dni, razen v primerih, ko pade več kot 25 mm padavin, ki oblogo izpere. Takrat je treba škropljenje obnoviti prej. Za varstvo priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG, lahko pa uporabite tudi kater drug dotikalni fungicid kot npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov.

V primeru neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, uporabite katerega od zgoraj navedenih pripravkov na osnovi a.s. kaptan.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko dodajte škropilni brozgi enega izmed registriranih žveplovih pripravkov. Sadjarjem priporočamo, da poganjke, okužene s pepelasto plesnijo izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača so na večini opazovanih lokacij stalni in visoki, večerne temperature so tudi ugodne za njihov let in parjenje. Za učinkovito zatiranje prvega rodu jabolčnega zavijača je priporočljivo škropljenje ponoviti po 14 dneh. Za varstvo lahko uporabite insekticid kot je Coragen, Mimic ali Runner 240 SC, ki dobro delujejo v času izleganja ličink. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivci npr. z listnimi ušmi, pa je bolj smiselna uporaba pripravkov s širšim spektrom delovanja kot so Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20, Imidan 50 WG ali Delegate 250 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim zavijačem in zavijači lupine sadja priporočamo, da za prvo škropljenje uporabite pripravek Laser Plus (a.s. spinosad). Uporabite lahko tudi pripravke kot so Agree WG ali Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Zatiranje prvega rodu jabolčnega zavijača je zelo pomembno, saj vpliva na številčnost drugega rodu. V preteklih letih smo precejšnje škode zaradi jabolčnega zavijača opažali v nasadih, kjer se uporablja metoda zbeganja zato priporočamo, da tudi v teh nasadih v tem času opravite prvo škropljenje.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Hrušev ožig

Na več območjih po Sloveniji so bile ugotovljene okužbe s hruševim ožigom (Erwinia amylowora). Sadjarjem priporočamo, da redno pregledujete nasade jablan in hrušk. Preglede opravljajte v suhem vremenu. Priporočamo tudi pregledovanje drugih gostiteljskih rastlin v okolici nasadov (glog, kutina, jerebika, ognjeni trn, panešplja, šmarna hrušica ...). Značilno znamenje hruševega ožiga je venenja in sušenja šopov plodičev in mladih poganjkov. V vlažnih razmerah se lahko pojavlja tudi bakterijski izcedek, sprva mlečno rumene barve, nato postane oranžen. V primeru odkritja bolezenskih znamenj le te izrezujte, varno odstranite iz nasadov in uničite s sežiganjem. V primeru opažanja znamenj izven okuženih območij s hruševim ožigom pa je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Smernice za izvajanje Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga so dostopne na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/ZAKONODAJA_IN_DOKUMENTI/Veljavni_predpisi/Zdravje_rastlin/smernice.pdf

 

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Obilje zrelega sadja (češnje, višnje, jagode) je dobro gojišče za plodovo vinsko mušico. Na nekaterih območjih Slovenije se mušice že lovijo na vabe. Pomembno je, da se pridelovalci ustrezno pripravite in izobesite lovne pasti za ugotavljanje njene navzočnosti, in jih redno pregledujete. Sadne vrste, ki bodo v tem mesecu potencialno ogrožene so predvsem češnje, ameriške borovnice in robide ter maline. Sledijo jim še breskve in nektarine ter slive in češplje.

Plodova vinska mušica odlaga jajčeca v zoreče (od začetka barvanja) in zrele plodove. Ličinke (žerke), ki se izležejo iz jajčec izjedajo plodove, ki se mehčajo in gnijejo. Ena sama plodova vinska mušica lahko odloži do okoli 20 jajčec na dan, na več plodov.

Priprava lovnih pasti: uporabite zaprte plastenke, v katere v zgornjem delu navrtate luknjice premera 4 mm in vanje nalijete mešanico kisa in vina v razmerju 3:1 ter dodate žlico sladkorja in/ali kvas ter nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode. Plodova vinska mušica je velika od 2 do 3 mm in ima rdeče oči, samček ima na konici kril črno pego. Za pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Za zatiranje plodove vinske mušice v češnjah, višnjah, breskvah, nektarinah, marelicah in slivah je bilo letos izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu Laser 240 SC. Dovoljen je tudi v ekološki pridelavi in ima redno registracijo za varstvo jagodičja.

 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

V preteklem tednu smo v nekaterih češnjevih nasadih zaznali velik nalet češnjeve muhe. Za varstvo poznih sort češenj pred češnjevo muho priporočamo uporabo insekticida Imidan 50 WG ali Mospilan 20 SG, oba imata karenco 14 dni! Ekološki pridelovalci lahko za varstvo uporabite pripravek Naturalis.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Glavnina sort vinske trte je v zaključni fazi cvetenja. Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje nestanovitnega vremena, zato ostaja nevarnost za razvoj peronospore vinske trte še naprej velika. Glede na količino padavin je potrebno vinograde najkasneje po 10 dneh ponovno zavarovati s katerim od kombiniranih sistemičnih ali polsistemičnih pripravkov. V primeru, da pade več kot 30 mm padavin je potrebno škropljenje opraviti prej. Pri tem opozarjamo, da fungicidov z aktivno snovjo iz iste kemične skupine (razen fungicidov na osnovi fosetil-al) zaradi možnosti pojava navzkrižne rezistence ni priporočljivo uporabljati enega za drugim. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte enega izmed kontaktnih ali sistemičnih pripravkov, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih ter žveplo v priporočenem odmerku.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO ZA VARSTVO KROMPIRJA

Sedanje razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zlasti v območjih s pogostejšimi plohami in nalivi. Priporočamo nadaljevanje varstva s fungicidom v približno 10 dnevnih presledkih. Uporabite pripravke s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Antracol combi WP 62,8, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Sacron 45 DG, Cymbal, Pergado MZ, Gett, Revus ali tudi Ranman. Če v nasadu ali okolici že opazite znamenja krompirjeve plesni, za nadaljnja škropljenja odsvetujemo rabo pripravkov z metalaksilom (Galben M in Ridomil gold MZ pepite), ker obstaja tveganja za pojav krompirjeve plesni, odporne na to aktivno snov. V ekološki pridelavi uporabite katerega od registriranih bakrovih pripravkov. Pri zgodnjih sortah uporabite pripravek s kratko karenco, kot je npr. Revus (K= 3 dni).

V nasadih spremljajte tudi pojave črne listne pegavosti in razvoj koloradskega hrošča in zatirajte ličinke s katerim izmed dovoljenih insekticidov.

 

28. maj 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Pogoste lokalne plohe in nevihte še naprej ustvarjajo ugodne razmere za primarne okužbe s škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da varstvo pred okužbami prilagodite razmeram v vaših sadovnjakih. Na območjih z manj padavinami lahko razmike med škropljenji nekoliko podaljšate, a naj med njimi ne mine več kot 10 dni. V tem času priporočamo uporabo fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG, lahko pa uporabite tudi kater drug dotikalni fungicid kot npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov. Škropilno oblogo je potrebno obnoviti tudi v primeru, ko pade več kot 25 mm padavin.

V primeru neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, uporabite katerega od zgoraj navedenih pripravkov na osnovi a.s. kaptan.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko dodajte škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – Tekoče žveplo,Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Sadjarjem priporočamo, da poganjke, okužene s pepelasto plesnijo izrezujete in odstranjujete iz nasada.

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača so se na večini opazovanih lokacij močno povečali, večerne temperature so tudi ugodne za njihov let in parjenje. Zdaj je primeren čas za uporabo insekticidov kot so Coragen, Mimic ali Runner 240 SC, ki dobro delujejo v času izleganja ličink. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivci npr. z listnimi ušmi pa je bolj smiselna uporaba pripravkov s širšim spektrom delovanja kot so Calypso SC 480, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 ali Imidan 50 WG.

Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim zavijačem in zavijačem lupine sadja priporočamo, da za prvo škropljenje uporabite pripravek Laser Plus (a.s. spinosad). Uporabite lahko tudi pripravke kot so Agree WG ali Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze).

Zatiranje prvega rodu jabolčnega zavijača je zelo pomembno, saj močno vpliva na številčnost naslednjih rodov. V preteklih letih smo precejšnje škode zaradi jabolčnega zavijača opažali v nasadih, kjer se uporablja metoda zbeganja zato priporočamo, da tudi v teh nasadih v tem času opravite prvo škropljenje.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta prehaja v fazo cvetenja. Intenzivna rast in nadaljevanje spremenljivega vremena še naprej pogojujeta veliko nevarnost za okužbe s peronosporo vinske trte. Vinogradnikom svetujemo, da najkasneje po 10 dneh ponovite škropljenje z enim od pripravkov z izraženim sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja. Razmere so zelo ugodne tudi za okužbe z oidijem, zato za naslednje škropljenje priporočamo uporabo enega izmed fungicidov kot je Baltazar, Collis, Crystal, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna experience, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Star Tebukonazol, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali Vivando. V ekološki pridelavi uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla ali druge registrirane fungicide kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

ZATIRANJE ŽITNEGA STRGAČA V JARINAH

V nekaterih posevkih jarih žit se še vedno pojavljajo številčne populacije ličink žitnega strgača. Ličinke lahko v kratkem času močno poškodujejo liste, kar pomeni manj asimilacijske površine in slabše nalivanje zrnja. Preglejte posevke. V primeru pojava škodljivcev še lahko ukrepate s katerim od insekticidov kot so Bulldock 25 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso, Mavrik in podobni pripravki, s 30 dnevno karenco.

OBVESTILO ZA VARSTVO KROMPIRJA

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da je nestanovitno vreme še naprej zelo ugodno za razvoj krompirjeve plesni. Priporočamo, da nasade redno varujete s fungicidom v približno 10 dnevnih presledkih. Še naprej svetujemo rabo pripravkov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Melody duo WG 66,8, Antracol combi WP 62,8, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Sacron 45 DG, Cymbal, Pergado MZ, Gett in Revus ali z dotikalnim fungicidom Ranman, ki je manj podvržen izpiranju. Rabo pripravkov z metalaksilom (Galben M in Ridomil gold MZ pepite) svetujemo samo za začetno škropljenje, kasneje pa ne več, zaradi tveganja za pojav krompirjeve plesni, odporne na to aktivno snov. V ekološki pridelavi uporabite katerega od registriranih bakrovih pripravkov.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča in zatirajte ličinke s katerim izmed insekticidov kot je Alverde, Coragen, Bulldock EC 25, Evure, Mavrik 240, Daskor 440, Actara 25 WG, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL, Nuprid 200 SC, Mospilan, Moksycan 20 SG, v ekološki pridelavi lahko uporabite Laser plus, Neemazal-T/S ali Raptol koncentrat. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

25. maj 2018

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

Listne uši na blitvi, špinači in solati

V posevkih blitve, špinače in v nekaterih solatah smo opazili listne uši. Napadene rastline imajo mehurjave liste, ki slabo rastejo. Za zatiranje listnih uši na listnih vrtninah lahko uporabite pripravke na osnovi piretrina kot so Raptol koncentrat (star), Raptol spray (star) in Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina R. Vsi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V špinači lahko uporabite tudi Neemazal – T/S, v integrirani pridelavi pe še Karate Zeon 5 CS. Za zatiranje uši v solati je na voljo več pripravkov. V ekološki pridelavi je poleg omenjenjih pripravkov na osnovi piretrina ter sredstva Biotip Floral dovoljen tudi Naturalis na osnovi Beauveria bassiana, v integrirani pridelavi pa še Pirimor 50 WG, Actara 25 WG, Moksycan 20 SG in še nekateri.

Čebulna plesen in česnova rja

Na posevkih čebule so se pojavila prva znamenja čebulne plesni. Vremenske razmere so sedaj ugodne za razvoj in širjenje bolezni, zato priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom. Uporabite lahko pripravek Ridomil gold MZ pepite ali Penncozeb 75 DG ali katerega od registriranih bakrovih pripravkov.

Na česnu se je ponekod začela pojavljati česnova rja. Priporočamo pregledovanje nasadov. V primeru pojava lahko preprečite širjenje bolezni po nasadu s sredstvi kot so Luna Experience, Mirador 250 EC, Ortiva ali Zaftra AZT 250 EC.

Solatna plesen

Trenutne vremenske razmere z veliko vlage so ugodne tudi za razvoj solatne plesni (Bremia lactucae). Bolezen se hitreje razvija v gostih sestojih in slabo zračnih razmerah, zato je pomemben preventivni ukrep primerna gostota posevka, redno odstranjevanje plevela in zmerno gnojenje. Bolezen se najprej kaže v obliki rumenih peg na zgornji strani lista, na spodnji strani se pojavi bela plesniva prevleka. Za zatiranje bolezni lahko na prostem in v zavarovanih porostorih uporabite naslednja sredstva: Amylo-X, Revus, Zaftra AZT 250 SC, Mirador 250 SC, Ortiva; samo na prostem Cuprablau Z 35 WG, Enervin, Gett, Infinito, Pergado MZ, Polyram DF, Ridomil Gold MZ Pepite; izključno v zavarovanih prostorih pa Previcur Energy.

Pegavosti na listih rdeče pese in blitve

Na blitvi in rdeči pesi so se začele pojavljati listne pegavosti – okroglaste, rjavo sive pege, obrobljene z rdečim ali temno rjavim robom. Pege so neenakomerno razporejene po listni ploskvi in se začnejo združevati, ko bolezen napreduje. Povzročata jih glivi Cercospora beticola in Ramularia beticola. Priporočamo pregledovanje njiv. Za omejevanje okužb v rdeči pesi posevke poškropite s katerim od sledečih fungicidov: Mavita 250 EC, Mirador 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Sphere 535 SC ali Zaftra AZT 250 SC. Na posevkih blitve odstranjujte okužene liste.

Informacije (.pdf)

21. maj 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Jablane in hruške sedaj na večini leg dosegajo fenofazo BBCH 74 (T stadij, pecelj je pravokoten na plod in tvori črko T). Nadaljevanje spremenljivega vremena s pogostimi plohami in nevihtami še naprej ustvarja ugodne razmere za okužbe z jablanovim in hruševim škrlupom ter nekaterimi drugimi glivičnimi obolenji kot je na primer črna listna pegavost jablane.

V nasadih, kjer so že prisotne pege škrlupa, je nevarnost za nove okužbe še toliko večja. Za močne sekundarne okužbe zadostuje že 18 ur trajajoča omočenost listja ob povprečni temperaturi 15°C (Mills). Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete z intenzivnim varstvom nasadov. Priporočamo škropljenje v tedenskih razmikih. V kolikor pade več kot 25 mm padavin je potrebno fungicidno oblogo obnoviti, saj je bila izprana. V nasadih, kjer je bilo varstvo do sedaj uspešno in ne opažate bolezenskih znamenj, priporočamo rabo preventivnih dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov. V nasadih, kjer so pege škrlupa že prisotne, je smiselna uporaba kurativno delujočih sistemičnih fungicidov kot so Difcor 250 EC, Difenzone, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Luna Experience ali Domark 100 EC. Slednjim je vedno potrebno dodati enega izmed dotikalnih fungicidov. Upoštevajte omejitve glede uporabe teh pripravkov in principe antirezistenčne strategije!

 

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan kot je Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG.

Za varstvo jablanovih nasadov pred jablanovo pepelovko dodajte škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – Tekoče žveplo,Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

Jabolčni zavijač

V preteklem tednu so bili ulovi jabolčnega zavijača na vseh opazovanih lokacijah zelo nizki, saj temperaturne razmere niso bile ugodne za njegov razvoj. Sadjarjem še naprej priporočamo, da skrbno spremljate ulov metuljčkov na feromonske vabe. Le v nasadih, kjer beležite visoke ulove in so temperature ob sončnem zahodu več dni zaporedoma ugodne za parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30), bo sedaj čas za prvo škropljenje. Priporočamo uporabo sredstev kot sta Harpun in Insegar 25 WG, ki morata biti naneseni pred odlaganjem jajčec. Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim in zavijačem lupine sadja lahko uporabite pripravke kot so Agree ali Lepinox plus (a.s. Bacillus thuringensis) ali Carpovirusine in Madex Max (a.s. virus granuloze) ali Laser Plus (a.s. spinosad). Škropljenje opravite le, če sta izpolnjena oba pogoja. Pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta je na opazovanih lokacijah v povprečju v zaključni fazi razvoja kabrnkov, ko so socvetja popolnoma razvita in cvetovi ločeni. Nestanovitno vreme še naprej ustvarja izredno ugodne razmere za okužbe s peronosporo vinske trte. Pred cvetenjem je vinograde potrebno ustrezno zavarovati. Priporočamo uporabo pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsitemičnim načinom delovanja kot so Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato Duo, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75 WG, Emendo F, Equation Pro, Forum MZ WG, Forum Star, Gett, Melody Duo WG 66,8, Mikal Flash, Mikal Premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG/WP, Moximate Plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold Combi Peptite, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Z otoplitvijo vremena se povečuje tudi nevarnost za okužbe z oidijem vinske trte, zato priporočamo, da za varstvo pred omenjeno boleznijo uporabite enega izmed triazolnih fungicidov kot je Baltazar, Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Misha, Mystic 250 EC, Orius 25 EW, Score, Star Tebukonazol, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC ali Topaze. Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke ter fungicide na osnovi drugih skupin aktivnih snovi kot so Collis, Dynali, Falcon EC 460, Kusabi 300 SC, Karathane Gold 350 EC, Kusabi, Luna Experience, Nativo, Postalon 90 SC, Sercadis, Talendo, Talendo Extra ali Vivando. Škropivu dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku.

 

OBVESTILO ZA VARSTVO OZIMNE PŠENICE IN TRITIKALE

Ozimne pšenice so sedaj pretežno v stadiju cvetenja, v hladnejših legah bodo vsak čas (BBCH 59-69). V primeru deževnega vremena med cvetenjem lahko pride do okužbe klasov s fuzariozami in do kasnejše tvorbe mikotoksinov. Nevarnost za okužbe je še posebej velika v posevkih, kjer sovpadata sledeča dejavnika tveganja: predposevek je bila koruza ali pšenica, njiva pa je bila obdelana brez globokega oranja. V takih posevkih je smiselno opraviti ciljno zatiranje fuzarioz s pripravkom Prosaro. Opravite ga čimprej po dežju ali pred pričakovanimi padavinami. Sicer pa lahko za zavarovanje zgornjih listov in klasa pred glivičnimi okužbami do konca cvetenja uporabite tudi katerega od drugih registriranih fungicidov, kot je npr. Magnello, Zamir, pripravki s tebukonazolom (Baltazar, Buzz ultra, Folicur, Orius) in podobni.

V nekaterih sortah tritikale se pojavlja rumena rja. Preglejte posevke in v primeru opaženih znamenj preprečite širjenje bolezni s katerim od prej navedenih fungicidov ali pripravkom Caramba ali podobnim.

V posevkih spremljajte tudi pojave žitnega strgača in listnih uši in ukrepajte pravočasno! Za ekološko pridelavo ni registriranih insekticidov.

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KROMPIRJA

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Priporočamo, da nasade preventivno zavarujete s fungicidom. V sedanjih razmerah priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so Infinito, Galben M, Ridomil gold MZ pepite, Proxanil 450 SC ali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Melody duo WG 66,8, Antracol combi WP 62,8, Nautile, Profilux, Moximate, Curzate M 72,5 WG, Curzate C, Tanos 50 WG, Equation pro, Sacron 45 DG, Cymbal, Pergado MZ, Gett ali Revus. Kjer so rastline še majhne lahko uporabite tudi dotikalni fungicid, vendar izberite pripravek, ki je manj podvržen izpiranju, kot je npr. Ranman. V ekološki pridelavi uporabite katerega od registriranih bakrovih pripravkov.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča, saj so se ličinke že začele izlegati. Za zatiranje ličink koloradskega hrošča so registrirani sledeči insekticidi: Bulldock EC 25, Evure, Mavrik 240, Daskor 440, Actara 25 WG, Biscaya, Calypso SC 480, Mido 20 SL; Nuprid 200 SC, Mospilan, Moksycan 20 SG, Alverde, Coragen, v ekološki pridelavi lahko uporabite Laser plus, Neemazal-T/S ali Raptol koncentrat. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KORUZE

Iz različnih območij pridelovalci koruze poročajo o lokalnih pojavih gosenic (sovk), ki objedajo mlade rastline koruze in povzročajo njihovo propadanje. Gre za talne sovke, ki se čez dan skrivajo plitvo v tleh in objedajo podzemne dele rastlin, ponoči pa prilezejo na plano in izjedajo liste. Za njihovo zatiranje nimamo registriranih insekticidov! V preteklosti so bili za zatiranje mladih stadijev gosenic dovoljeni nekateri pripravki iz skupine piretroidov, ki jih je bilo potrebno nanašati ponoči z veliko količino vode.

Škodo na mladi koruzi povzročajo tudi vrane s puljenjem rastllin. Ogroženi so predvsem posevki, kjer koruzno seme ni bilo obdelano z odvračalom. Škodo lahko deloma omilite z uporabo zvočnih odvračal ali strašil, ponekod nameščajo »zmaje« ali balone v obliki ujed, ki jih sunki vetra premetavajo po zraku in tako plašijo vrane. Na manjših površinah pomaga tudi nameščanje drogov za posedanje ujed ob robovih njiv.

 

14.maj 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

Jablane in hruške so na večini leg dosegle fenofazo BBCH 71-72 (plodiči so veliki med 10 in  20 mm). Na toplejših legah pa že dosegajo fenofazo BBCH 74 (T stadij, pecelj je pravokoten na plod in tvori črko T). Velika količina listne mase in hitro rastoči plodiči so v tem času zelo občutljivi za okužbe s škrlupom. V nasadih kjer opažate pege škrlupa, so poleg primarnih sedaj možne tudi sekundarne okužbe. Za močne sekundarne okužbe zadostuje že 18 ur trajajoča omočenost listja ob povprečni temperaturi 15°C (Mills).

Zaradi pogostih padavin in velike nevarnosti za okužbe s škrlupom sadjarjem priporočamo, da nadaljujete z intenzivnim preventivnim varstvom. Razmaki med škropljenji  naj bodo 7 dni, razen kadar pade več kot 25 mm padavin, takrat je potrebno fungicidno oblogo takoj po dežju obnoviti. Priporočamo rabo sistemično delujočega triazolnega fungicida (a.s. difenokonazol) kot je Difcor 250 EC, Difenzone, Duaxo Koncentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC ali (a.s. tebukonazol in fluopiram) Luna Experience ali (a.s. tetrokonazol) Domark 100 EC, posebno v nasadih kjer že opažate pege škrlupa saj imajo ta sredstva poleg preventivnega tudi kurativno delovanje. Za preprečevanje pojava odpornosti je sistemično delujočemu pripravku nujno dodati enega izmed dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi a.s. kaptan kot je Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC in Orthocide 80 WG.

V jablanovih nasadih kjer opažate močan pojav pepelovke, lahko poleg žveplovega pripravka uporabite še katerega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Flint, Luna experience, Sercadis, Stroby WG , Tercel, Topas 100 EC, Topaze, Zato 50 WG ali Zato Plus . Vsi našteti pripravki podobno kot pripravki iz skupine triazolnih fungicidov, zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

 

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača se precej razlikujejo med sadovnjaki. Sadjarjem priporočamo, da skrbno spremljate ulov jabolčnega zavijača na feromonske vabe. V nasadih kjer beležite visoke ulove jabolčnega zavijača in so temperature ob sončnem zahodu več dni zaporedoma ugodne (nad 15°C ob 21:30) za parjenje in odlaganje jajčec jabolčnega zavijača, bo sedaj čas za prvo škropljenje. Za prva škropljenja priporočamo sredstvi, kot sta Harpun in Insegar 25 WG, sredstvi morata biti nanešeni pred odlaganjem jajčec. Za varstvo ekoloških nasadov pred jabolčnim in zavijačem lupine sadja lahko uporabite pripravke kot so (a.s. Bacillus thuringensis) Agree in Lepinox plus ali (a.s. virus granuloze) Carpovirusine in Madex Max ali (a.s. spinosad) Laser Plus. Škropljenje opravite le če sta izpolnjena oba pogoja, pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

Hrušev ožig

Model za napovedovanje hruševega ožiga je letos na več lokacijah po Sloveniji zabeležil izpolnjene pogoje za cvetne okužbe s hruševim ožigom. Ob pregledih nasadov sicer še nismo opazili pojava znamenj okužbe s hruševim ožigom. Sadjarjem priporočamo, da redno pregledujete nasade jablan in hrušk. Preglede opravljajte v suhem vremenu. Priporočamo tudi pregledovanje drugih gostiteljskih rastlin (glog, kutina, jerebika, ognjeni trn, panešplja, šmarna hrušica...) v okolici nasadov. Značilno znamenje hruševega ožiga je venenje poganjkov, ki se sušijo. Na poganjkih se tudi pojavlja bakterijski izcedek, ki je sprva mlečno rumene barve, nato postane oranžen. V primeru odkritja bolezenskih znamenj, ki se kažejo v obliki venenja in sušenja šopov plodičev ali mladih poganjkov, le te izrezujte, varno odstranite iz nasadov in uničite s sežiganjem. V primeru opažanja takih znamenj izven okuženih območij s hruševim ožigom pa je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno inšpekcijo.

Smernice za izvajanje Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja hruševega ožiga so dostopne na povezavi: http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Hrusev_ozig/smernice_2015.pdf

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Za preprečevanje okužb s peronosporo vinske trte je potrebno vinograde najkasneje po enem tednu ponovno preventivno zavarovati. Zaradi pogostih padavin in zelo hitrega prirasta mladic je možnost za primarne okužbe zelo velika. Za škropljenje lahko ponovno uporabite katerega izmed registriranih kontaktnih fungicidov, kjer pa je trta hitrejša v razvoju svetujemo, da že pričnete z uporabo pripravkov z izraženim sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem kot so Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Alleato Duo, Amaline Flow, Ampexio, Antracol Combi WP 62,8, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Electis 75WG, Emendo F, Equation Pro, Forum MZ WG, Forum Star, Galben M, Gett, Melody Duo WG 66,8, Mikal Flash, Mikal Premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum Trio, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate Plus, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado MZ, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold Combi Peptite, Ridomil Gold MZ Peptite, Sfinga Extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo ali Valis F. Kjer ste imeli v preteklem letu večje težave z obvladovanjem oidija vinske trte lahko škropivu dodate pripravek Karathane Gold 350 EC ali Kusabi 350 SC, sicer pa za zatiranje omenjene bolezni uporabite enega od registriranih žveplenih pripravkov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

11. maj 2018

OBVESTILA ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

V nasadu cvetače in brokolija v zavarovanem prostoru v okolici Ljubljane smo opazili množičen napad rastlin s stebelnim kapusovim kljunotajem (Ceutorhynchus quadridens). Škodo delajo ličinke, ki vrtajo rove v glavnih listnih žilah in slabijo rastline. Ob prerezu listnih žil opazimo z iztrebki napolnjene rove z ličinkami. V posameznih žilah je lahko tudi do deset breznogih ličink bele barve, z rjavo glavo, velikih nekaj mm. Kjer so rastline navrtane na več mestih lahko pričakujemo upočasnjeno ali zakrnelo rast rož.

V kapusnicah se še naprej pojavljajo tudi bolhači, opazili smo tudi prva znamenja navzočnosti stenic in odložena jajčeca repnega belina. Gosenice, ki povzročajo škodo z objedanjem listja, se izležejo po 8 do 14 dneh, zato priporočamo podrobno pregledovanje rastlin v prihodnjih dneh.

Na zeleni in luštreku se pojavljajo poškodbe, ki jih povzročajo ličinke zelenine muhe. Ličinke se hranijo z notranjostjo listov, poškodovani deli sčasoma porjavijo in se posušijo. Svetujemo pregledovanje rastlin in odstranjevanje napadenih listov. V okolici Kranja smo na mladih rastlinah fižola opazili poškodbe, ki jih povzročajo stenice. Znamenja napada se kažejo v obliki mehurjavosti in zakrnelosti listov, kot posledica izsesavanja rastlinskih sokov.

Obvestilo (.pdf)

OBVESTILA ZA PRIDELOVALCE POLJŠČIN

Žita

Razvoj in zdravstveno stanje žit na območju osrednje Slovenije in Gorenjske sta različna, odvisno od območja pridelave in sorte. Ozimni ječmeni večinoma klasijo (BBCH 49-59), v nekaterih posevkih se pojavljajo znamenja okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo na drugem ali tretjem najmlajšem listu ali nižje, znamenj ječmenove ramularijske pegavosti v tem tednu še nismo opazili. Do začetka cvetenja je še zadnji čas, da zavarujete posevke pred boleznimi, v kolikor jih še niste. Preventivni pristop je še posebej pomemben pri zatiranju ječmenove ramularijske pegavosti, predvsem na lokacijah, kjer se pojavlja vsako leto, saj bolezni po pojavu znamenj ni več mogoče zatirati. V posevkih se pojavljajo tudi ličinke žitnega strgača in listne uši. Zatiranje škodljivcev opravite po potrebi, če najdete v povprečju eno ličinko strgača na vsakem steblu ali če bo z listnimi ušmi naseljenih več kot polovica klasov.

Ozimne pšenice so pretežno v stadiju od razvoja zastavičarja do začetka klasenja (BBCH 39-53). V posevkih se pojavlja predvsem pšenična listna pegavost na tretjem ali četrtem najmlajšem listu, v nakaterih sortah pšenice in tritikale na Gorenjskem smo opazili tudi znamenja žitne pepelovke. Priporočamo pregledovanje njiv. V obdobju, ko so razviti že vsi listi (od BBCH 39 dalje) je priporočljivo, da opravite škropljenje s fungicidi in tako zavarujete mlade liste pred okužbami. To še posebej velja za posevke, kjer na spodnjih listih opažate znamenja pšenične listne pegavosti. Padavine, ki so bile ponekod kar obilne v zadnjem tednu in so napovedane tudi v prihodnjih dneh, bodo še naprej omogočale širjenje okužb. Za nove okužbe s pšenično (septorijsko) pegavostjo je namreč potrebnih 5 do 10 mm dežja in mokro listje približno 36 ur. Za zatiranje bolezni lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Archer max, Amistar opti, Elatus era, Opus 1, Priaxor EC, Prosaro, SegurisXtra, Zantara, Zamir in drugi.

Seznam registriranih fungicidov (.pdf)

Koruza

Koruza ima v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem v povprečju razvite tri do štiri liste. V nekaterih posevkih na Sorškem polju so se pojavile sovke, ki objedajo mlade rastline. Za njihovo zatiranje ni registriranih insekticidov.

Krompir

Večina nasadov krompirja na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je vznikla. Rastline so velike okoli 10 cm, v nasadih pod prekrivko tudi 20 cm ali več. Na komaj vzniklih rastlinah se že pojavljajo koloradski hrošči. Priporočamo redno spremljanje razvoja škodljivcev. V primeru otoplitve vremena lahko

Obvestilo (.pdf)

 

7. maj 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Jablane in hruške so že popolnoma odcvetele. Padavine v preteklem tednu so omogočile pojav prvih peg škrlupa na listih jablan in na hruškah, ki niso bili ustrezno zavarovani pred okužbami. Mladi plodiči, ki hitro priraščajo in številni mladi listi, so zelo občutljivi za okužbe s škrlupom. Pogoste plohe in nevihte ustvarjajo ugodne razmere za širjenje bolezni zato priporočamo, da nadaljujete z rednim varstvom nasadov. Fungicidno oblogo obnavljajte na 7 dni, razen v primeru kadar pade več kot 25 mm padavin, takrat jo je potrebno obnoviti takoj po dežju. Priporočamo rabo sistemično delujočega triazolnega fungicida (a.s. tebukonazol) kot je Difcor 250 EC, Difenzone, Duaxo Koncentrat, Mavita 250 EC ali Score 250 EC, posebno v nasadih kjer že opažate pege škrlupa. Sistemično delujočemu sredstvu je nujno dodati enega izmed dotikalnih fungicidov za preprečevanje pojava odpornosti kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov.

V nasadih kjer opažate močan pojav pepelovke, lahko poleg žveplovega pripravka uporabite še katerega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel ali Sercadis. Vsi našteti pripravki podobno kot pripravki na osnovi a.s. tebukonazol, zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

Žveplovih pripravkov ne uporabljajte v nasadih hrušk, saj ga le-te ne prenašajo in je nevarnost ožigov velika.

 

V jablanovih in hruševih nasadih je po cvetenju tudi ustrezen čas za zatiranje škodljivcev kot so listne uši, mokasta jablanova uš, jablanova listna hržica, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, jabolčna grizlica, hruševa rjasta pršica, hruševa brstarica, bolšice ipd. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko pridelovalci uporabite enega izmed pripravkov kot je Actara 25 WG, Calypso SC 480, Kohinor SL 200, Mido 20 SL Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Movento SC 100, Teppeki ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Pogoste padavine so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni koščičarjev kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja.

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Luna Experience, Merpan 80 WDG, Manfil plus 75 WG, Signum ali Syllit 54 SC. Za varstvo sliv in češpelj pa lahko uporabite pripravek Delan 700 WG, Luna Experience, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum ali Thiram 80 WG. Za varstvo breskev in nektarin pa Delan 700 WG, Luna Experience ali Thiram 80 WG.

V nasadih koščičarjev spremljajte tudi razvoj škodljivcev kot so siva breskova uš, črna češnjeva uš in drugi ter jih v primeru prerazmnožitve zatirajte.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Pogoste plohe in nevihte ustvarjajo ugodne razmere za sekundarne okužbe (okužbe cvetov) z borovničevo monilijo. V nasadih opažamo precej primarnih okužb, zato je pritisk bolezni velik. Pridelovalcem priporočamo, da redno izvajate varstvo borovnic v času cvetenja, z uporabo enega izmed fungicidov kot je Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Rovral Aquaflo, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V preteklem tednu so bili na vseh vinogradniških območjih po Sloveniji izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Toplo in nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za razvoj bolezni, zato vinogradnikom svetujemo, da škropljenje opravite najkasneje pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Uporabite lahko enega od registriranih kontaktnih fungicidov kot je Antracol ali Antracol WG 70, Daimyo F, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF ali Vincya F. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju vinske trte. Sicer pa za zatiranje oidija škropivu dodajte enega od registriranih pripravkov na osnovi žvepla. Redno dodajanje žveplovega pripravka ovira tudi razvoj pršic, ki jih letos na trti pogosto opažamo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

3. maj 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO OZIMNIH ŽIT

Toplo vreme v zadnjem obdobju je zelo pospešilo razvoj ozimnih žit.

Posevki ječmena so večinoma v obdobju razvoja listne nožnice ali že klasijo. V obdobju, ko so razviti že vsi listi in do konca klasenja (BBCH 39-59) je primeren čas za zavarovanje posevkov pred glivičnimi boleznimi, tudi pred ramularijsko pegavostjo. Če še niste škropili priporočamo, da to opravite čim prej, takoj, ko bodo vremenski razmere to omogočale. Škropljenje priporočamo tudi v primeru, če ste fungicid dodajali ob zatiranju plevela in je od takrat preteklo že 14 dni ali več. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Amistar opti, Elatus era, Priaxor EC, SegurisXtra, Zantara, Zamir in podobni.

Tudi posevki ozimnih pšenic imajo večinoma že razvite vse liste (BBCH 39) in prehajajo v obdobje razvoja listne nožnice. Padavine, ki so napovedane za naslednjih nekaj dni, bodo omogočale okužbe listov s pšenično listno pegavostjo. Priporočamo, da po dežju posevke zavarujete s katerim od fungicidov kot so Archer max, Amistar opti, Elatus era, Opus 1, Priaxor EC, SegurisXtra, Zantara, Zamir in podobni.

Preglejte tudi posevke tritikal. V primeru, da opazite znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo na približno vsaki peti rastlini priporočamo, da preprečite širjenje bolezni v posevku s katerim od registriranih fungicidov.

Seznam vseh fungicidov za žita najdete na povezavi (.pdf)

V posevkih spremljajte tudi razvoj žitnega strgača in pojave listnih uši. Odrasle hroščke žitnega strgača zatiramo le izjemoma, če se žuželke namnožijo do te mere, da povzročijo izrazite poškodbe na listih, sicer pa je varstvo usmerjeno v zatiranje ličink. Priporočamo, da opravite škropljenje, če opazite v povprečju eno ličinko na rastlino. Za zatiranje žitnega strgača lahko uporabite katerega od insekticidov kot so Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Mavrik in podobni.

Seznam insekticidov, registriranih za žita najdete na povezavi (.pdf)

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

26. april 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic smo opazili prve poganjke in cvetne grozde prizadete zaradi borovničeve monilije (Monilinia vaccinii-corymbosi). Prizadeti poganjki in cvetni grozdi propadejo, na njih se razvijejo trosi glive, ki okužujejo cvetove. Pridelovalcem priporočamo, da sorte borovnic, ki že cvetijo, zavarujete pred okužbami cvetov, z uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Rovral Aquaflo, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

Hrušev ožig

Razmeroma visoke temperature v času cvetenja jablan in hrušk povečujejo nevarnost pojava bakterijskega hruševega ožiga. Sadjarjem svetujemo, da v obdobju cvetenja jablan in hrušk zlasti na okuženih območjih na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem spremljajo temperaturne razmere. Če povprečna temperatura izmerjena na podlagi maksimalne temperature preteklega dne in temperature izmerjene ob 8 uri zjutraj presega 15,6 °C, so v primeru pojava padavin ali jutranje rose že izpolnjeni pogoji za prve okužbe cvetov z bakterijo. V obdobju cvetenja lahko za varstvo uporabite pripravek kot je Aliette, Aliette Flash, Aliette WG, Amylo-X ali pripravek na osnovi bakra kot je Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Kocide 2000, Nordox 75 WG ali Biotip Bakrov fungicid Plus. Pripravke uporabite v predpisanih odmerkih!

 

Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
Kmetijski inštitut Slovenije

-----------------------------------

23. april 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO PEČKARJEV

 

Razmeroma visoke dnevne temperature in sončno vreme je zelo ugodno za razvoj sadnega drevja. Večina sort jablan in hrušk je na skoraj vseh legah v polnem cvetenju, sorte, ki pa še ne cvetijo so pa v fazah rdečega balona. Mladi lističi in plodiči so v tem obdobju zelo občutljivi za primarne okužbe s škrlupom. Ob dalj časa trajajoči omočenosti listov lahko pričakujemo močne okužbe z jablanovim in hruševim škrlupom. Sadjarjem priporočamo, da pred napovedanimi obilnejšimi padavinami zavarujete nasade z uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, slednji je dovoljen tudi za varstvo ekoloških sadovnjakov, a ga v času cvetenja ne priporočamo zaradi možnih ožigov cvetov.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – Tekoče žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Žveplovih pripravkov ne uporabljajte v nasadih hrušk, saj ga le-te ne prenašajo in je nevarnost ožigov velika.

V času cvetenja drevja ne rabite insekticidov zaradi varstva čebel! Za zatiranje listnih uši in drugih škodljivcev bo bolj primerno obdobje takoj po končanem cvetenju.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Koščičarji so večinoma že odcveteli, z izjemo sliv in češpelj ter nekaterih sort češenj. Obdobje po cvetenju je najprimernejše za zatiranje listnih uši, ki s sesanjem rastlinskih sokov na poganjkih slabijo rastline in povzročajo deformacije poganjkov. Po cvetenju zatiramo tudi resarje, ki s prehranjevanjem na mladih plodičih povzročajo deformacije plodov.

Za zatiranje uši na češnjah lahko uporabite pripravke kot so Calypso SC 480, Kohinor Sl 200 in Movento SC 100. Našteti pripravki imajo stransko delovanje tudi na resarje. Za zatiranje listnih uši na breskvah in nektarinah lahko uporabite pripravke kot so Actara 25 WG, Calypso SC 480, Chess 50 WG, Kohinor SL 200, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Pirimor 50 WG in Teppeki.

Našteti pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

 

 

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Ob pregledih nasadov ameriških borovnic opažamo zelo veliko trosišč glive Monilinia vaccinii-corymbosi, povzročiteljice borovničeve monilije. Pridelovalcem priporočamo, da pred naslednjimi padavinami zavarujejo nasade ameriških borovnic pred primarnimi okužbami, z uporabo enega izmed sistemično delujočih fungicidov kot je Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Rovral Aquaflo, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Serenade ASO. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Škropilni brozgi lahko dodate tudi žveplov pripravek Thiovit Jet ali Microthiol Special.

Varstvo borovničeve monilije naj bo usmerjeno v preprečevanje primarnih okužb!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

 

Razmeroma visoke temperature vplivajo na hitro rast vinske trte, ki že razvija prve lističe. V začetni fazi rasti mladic lahko v primeru deževnega vremena prihaja do okužb s črno pegavostjo vinske trte. Škropljenje proti tej bolezni opravimo le v močneje okuženih vinogradih, še posebej pa so za okužbe občutljive nekatere sorte kot so 'Kerner', 'Laški rizling', 'Rizvanec' in 'Šipon'. Uporabite lahko enega od fungicidov s kontaktnim delovanjem kot so Antracol, Antracol WG 70, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Follow 80 WG, Polyram DF ali katerega od registriranih bakrovih pripravkov. Priporočamo dvakratno škropljenje, ki ga prvič opravimo, ko so mladike dolge 1-2 cm in ga čez 7-10 dni ponovimo. Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami ! Na zmanjševanje okužb s črno pegavostjo vpliva tudi dodajanje žveplovih pripravkov, ki poleg tega zmanjšujejo populacijo pršic (erinoza, akarinoza) in delujejo proti oidiju vinske trte. V vinogradih, kjer je bil pojav pršic v lanskem letu močneje prisoten, lahko pri velikosti poganjkov 2 do 5 cm uporabite tudi pripravek Vertimec Pro v 0,1 % koncentraciji.

Opozorilo: Sredstvo Vertimec pro je nevarno za čebele, zato je pred škropljenjem potrebno uničiti cvetočo podrast in škropljenje opraviti ponoči oziroma takrat, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

20. april 2018

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

Kapusnice in čebulnice (.pdf)

 

OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI V OZIMNI PŠENICI

Posevki ozimne pšenice so sedaj v različnih razvojnih stadijih, odvisno od območja pridelave, časa setve, sorte in gojitvenih ukrepov. V hladnejših območjih Gorenjske pšenice začenjajo s kolenčenjem (BBCH 30), v toplejših območjih osrednje Slovenije so nekatere sorte že dosegle razvojni stadij dveh kolenc (BBCH 32). Tudi glede zdravstvenega stanja so razlike med posevki precejšnje. Priporočamo pregledovanje njiv! Če najdete znamenja pšenične listne pegavosti na tretjem ali četrtem najmlajšem listu na približno 20 do 30 % rastlin, priporočamo, da izvedete zatiranje bolezni s fungicidom, saj so obilne padavine v začetku tedna lahko povzročile širjenje okužb na mlajše liste, ki jih s kurativno delujočimi fungicidi še lahko zavarujete. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Archer max, Amistar opti, Mirador forte, Opus 1, Priaxor EC, SegurisXtra, Zantara in podobni. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

16. april 2018

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Toplo vreme je ugodno za razvoj sadnega drevja. Med toplejšimi in hladnejšimi legami so zelo majhne razlike v razvoju. Zgodnje sorte hrušk že cvetijo, jablane pa so večinoma dosegle razvojno stopnjo rožnatih popkov (BBCH 57), najzgodnejše sorte so že začele cveteti. Pogoste padavine in razmeroma visoke temperature so ugodne za okužbe in razvoj škrlupa. Sadjarjem priporočamo, da so v tem času še posebej dosledni in drevje pred napovedanimi padavinami zavarujejo z uporabo enega izmed kontaktnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru, da pade več kot 25 mm padavin se predpostavlja, da je varovalna obloga sprana in je potrebno škropljenje ponoviti. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – Tekoče žveplo,Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

Pridelovalcem priporočamo tudi skrbno pregledovanje nasadov zaradi morebitnega pojava raznih škodljivcev kot so listne uši, mokasta uš, krvava uš, rdeča sadna pršica in tudi nekaterih manj pogostih kot sta bukov rilčkar in vrtni hrošč.

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

 

V obdobju cvetenja je koščičasto sadno drevje občutljivo za okužbe z monilijami. Bolezen povzroča odmiranje cvetov in poganjkov ter poznejše gnitje plodov. Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami je zelo ugodno za okužbe in razvoj bolezni. Prvo škropljenje za varstvo pred monilijami je potrebno opraviti, ko je odprtih vsaj 10 % cvetov, drugo pa ob zaključku cvetenja, ko začnejo odpadati venčni listi. Za varstvo pred monilijami lahko uporabite pripravke kot so Chorus 50 WG, Luna Experience, Mavita 250 EC, Prolectus, Rovral aquaflo, Signum, Switch 62,5 WG, Score 250 SC, Teldor SC 500, Teldor Plus, Topsin M, Serenade ASO ali Amylo-X, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Pozorni bodite na registracije pripravkov po kulturah, ker niso vsi pripravki registrirani za vse vrste koščičarjev!

Za varstvo breskev in nektarin pred breskovo kodravostjo lahko pred napovedanim dežjem uporabite pripravke kot so Syllit 400 SC, Syllit 554 SC ali Tiram 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Za varstvo marelic pred marelično pepelovko priporočamo uporabo enega izmed registriranih žveplovih fungicidov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG.

 

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Večina sort ameriških borovnic je dosegel stadij razvoja, ko se prvi cvetni popki ločujejo na podaljšajočem grozdiču (BBCH 57), vegetativni poganjki pa so v fazi začetka rasti, ko so vidne osi poganjkov (BBCH 31). V tem obdobju so ameriške borovnice zelo občutljive za okužbe z borovničevo monilijo (Monilinia vaccinii–corymbosi). Prva plodišča borovničeve monilije so že dozorela, pogoste padavine in razmeroma visoke temperature pa ustvarjajo dobre razmere za primarne okužbe. Pridelovalcem priporočamo, da zavarujete nasade ameriških borovnic s sistemično delujočim pripravkom kot je Score 250 EC, Mavita 250 EC ali Folicur EW 250 (slednji lahko povzroči ožige).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

 

Vinska trta je sedaj večinoma v obdobju razvoja brstov, na toplejših legah pa se brsti zgodnjih sort že odpirajo. V tem obdobju je čas za uporabo žveplovih pripravkov za zatiranje trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Uporabite lahko registrirane pripravke kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku do 8 kg/ha. Žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

 

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da je sedaj primeren čas za zavarovanje nasadov krompirja pred pleveli s talnimi herbicidi. Po zadnjem dežju so tla sesedena in dobro namočena, kar je pogoj za učinkovito delovanje teh snovi. Pred vznikom krompirja lahko uporabite katerega od pripravkov na osnovi pendimetalina (Activus 40 WG, Stomp aqua, Sharpen) ali pripravke Boxer, Plateen WG 41,5, Metric, Stallion sync tec, Proman, Sencoro ali Buzzin. Slednja dva lahko uporabite še tudi kmalu po vzniku. Pripravke s pendimetalinom ter Metric in Stallion je priporočljivo uporabiti čimprej po sajenju, herbicida Boxer in Plateen pa lahko uporabite še tik pred vznikom krompirja. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Seznam registriranih herbicidov za krompir (.pdf)

 

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNEGA JEČMENA

 

Posevki ozimnih žit so sedaj v različnih razvojnih stadijih, odvisno od območja pridelave, časa setve, sorte in gojitvenih ukrepov. V hladnejših območjih ozimni ječmeni in pšenice zaključujejo z razraščanjem (BBCH 23-29), zgodnejše setve in posevki v toplejših območjih so začeli kolenčiti (BBCH 30-32).

V nekaterih posevkih ozimnega ječmena smo opazili znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in v posameznih občutljivih sortah tudi ječmenov listni ožig. Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami v zadnjem obdobju je ugodno za razvoj glivičnih bolezni, zato priporočamo pregledovanje posevkov. V primeru, da v obdobju od začetka kolenčenja dalje najdete znamenja katere od omenjenih bolezni na približno polovici rastlin v posevku (znamenja obeh bolezni štejemo skupaj) priporočamo, da ga zavarujete s fungicidom. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Archer max, Amistar opti, Amistar extra, Elatus era, Mirador forte, Opus 1, Priaxor EC, SegurisXtra, Zantara in podobni. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Seznam registriranih fungicidov za žita (.pdf)

 

9. april 2018

PUŠPANOVA VEŠČA

 

Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na posameznih in manjših rastlinah lahko gosenice ročno odstranjujete, na večjih rastlinah ali živih mejah pa je priporočljivo uporabiti insekticid. Učinkovitost zatiranja z insekticidi je boljša, dokler so gosenice majhne in bolj občutljive. Uporabite lahko sredstva na osnovi piretrina ali katera druga, ki imajo dovoljenje za zatiranje gosenic škodljivih metuljev na okrasnih rastlinah. Taka sredstva so npr. Biotip ubij me nežno plus, Bulldock EC 25, Flora kenytox verde plus ali sredstvo Terminator plus insekticid za rastline, ki se uporablja kot kontaktni insekticid za neprofesionalno rabo ali pa biološki pripravek Agree ali Lepinox plus ipd. Za zatiranje enega rodu škodljivca opravite dve škropljenji v razmiku približno enega tedna. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

 

Jablane in hruške so, odvisno od sorte in lege, večinoma že dosegle razvojno stopnjo mišjega ušesa, na toplejših legah pa so že vidni posamezni cvetni popki. Sadjarjem priporočamo, da pred dežjem drevje zavarujete pred povzročitelji glivičnih in bakterijskih obolenj z enim izmed bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Biotip bakrov fungicid plus, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG. V sadovnjakih na toplejših legah, kjer je drevje že bolj razvito in so vidni cvetni popki, lahko uporabite tudi enega izmed fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Delan 700 WG, Delan pro, Merpan 80 WDG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Tiram 80 WG, Syllit 400 SC, Syllit 554 SC Antracol, Antracol WG 70 ali Curatio – žvepleno apnena brozga, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – Tekoče žveplo,Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

V tem času je pomembno spremljanje jablanovega cvetožera. V jutranjem času, ko so hrošči še otrpli, stresamo veje nad podstavljeno podlago, kamor padejo hrošči. Priporočljivo je tudi pregledovanje cvetnih brstov zaradi ugotavljanja vbodov. Če je nabodenih več kot 15-30 % brstov je potrebno opraviti zatiranje. Registriran je pripravek Spada 200 EC, poleg tega ima v letošnjem letu dovoljenje za nujne primere še pripravek Imidan 50 WG. Obe sredstvi sta nevarni čebelam, zato je pred škropljenjem potrebno uničiti cvetočo podrast, škropljenje je potrebno opraviti najkasneje 14 dni pred cvetenjem. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!

 

Za povečanje odpornosti sadnih dreves pred škodljvci kot so bolšice, uši, jablanov cvetožer in drugi lahko v tem času uporabite pripravke iz fino mletih kaolinskih glin kot sta Cutisan ali Surround WP.

 

OBVESTILO O VARSTVU JAGOD

 

Jagodove nasade je po opravljenem čiščenju (odstranjevanje odmrlih listov) potrebno zavarovati pred različnimi glivičnimi boleznimi. Priporočamo, da pred prvim dežjem nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z 35 WP. Za varstvo pred jagodno pepelasto plesnijo dodajte škropivu tudi žveplov pripravek. Vsa omenjena sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

 

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

 

Razvoj koščičastega sadnega drevja je zelo nagel. Marelice so po večini že odcvetele, breskve na toplih legah cvetijo, pri češnjah so vidni posamezni cvetovi, slive in češplje pa šele dobro napenjajo brste. Koščičaste sadne vrste, ki so še v fazi napenjanja brstov, lahko še zavarujete pred različnimi glivičnimi in bakterijskimi obolenji z uporabo enega izmed registriranih bakrovih pripravkov. Drevje, ki že cveti, pa bo v primeru dežja potrebno zavarovati predvsem pred okužbami cvetov z monilijami. Za varstvo lahko uporabite pripravke kot so Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat, Signum, Switch 62,5 WG, Luna experience, Octave, Prolectus, Teldor Plus, Teldor 500 SC, Score 250 SC ali Mavita 250 EC. Pri ekološki pridelavi pa lahko za varstvo pred monilijami uporabite pripravek Serenade ASO ali Amylo-X.

Za varstvo breskev in nektarin pred breskovo kodravostjo lahko pred napovedanim dežjem uporabite pripravke kot so Syllit 400 SC, Syllit 554 SC ali Tiram 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V obdobju brstenja je ameriške borovnice potrebno zavarovati pred boleznimi skorje in lesa, ki jih povzročajo glive iz rodov Fusicoccum, Diaporthe in Botrosphaeria ter pred antraknozo (Colletotrichum fioriniae). Registrirani pridelovalci lahko za ta namen uporabite sredstvo Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima v letošnjem letu dovoljenje za nujne primere.

V nasadih, kjer opažate močan napad kaparjev priporočamo, da ponovite škropljenje s pripravkom na osnovi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex. Upoštevajte dovoljeno število uporab! Vsi navedeni pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

 

3. april 2018

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Z otoplitvijo vremena se bo začela pospešena rast žit in plevelov. V posevkih ozimnih žit, ki še niso bili zavarovani pred pleveli v jeseni, bo potrebno zatiranje opraviti čim prej, da se prepreči konkurenčnost plevelov. Registrirani so številni herbicidi z različnimi načini delovanja in različnim časom uporabe. Pri izbiri sredstva je treba upoštevati vodilne plevelne vrste v posevku in poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje izbranih aktivnih snovi, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Za zatiranje najpomembnejših žitnih plevelov so na voljo herbicidi s širokim spektrom delovanja, ki se jim lahko doda sredstva s posebno učinkovitostjo na določene problematične vrste. Pri mešanju več aktivnih snovi je treba upoštevati navodila za vsak herbicid posebej glede tega, kako jih rastline prenašajo in ali se preparati mešajo med seboj. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti še tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta npr. slak, osat ipd. V tabeli so navedeni herbicidi, ki imajo dovoljenje za spomladansko rabo v ozimnih žitih. Pred uporabo natančno preberite navodila proizvajalcev sredstev!

Seznam registriranih herbicidov za žita (.pdf)

 

26. marec 2018

OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Naraščajoče dnevne temperature so kljub še mrzlim nočem spodbudile razvoj sadnega drevja. Po nekoliko daljšem mirovanju poteka sedaj razvoj zelo hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem. Močno nabrekle brste imajo tudi že nekatere sorte hrušk, kmalu lahko pričakujemo tudi začetek brstenja jablan.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva preventivna raba bakrovih pripravkov, s katerimi preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, breskova kodravost, rožičavost češpelj, razne vrste monilij ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. bakterijski ožig koščičarjev.

Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

OBVESTILO ZA VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V mnogih nasadih ameriških borovnic opažamo veliko število prezimelih ličink (nimf) kaparjev. Z otoplitvijo vremena se bo razvoj škodljivca nadaljeval in nimfe se bodo s starejšega lesa ter izza lubja pričele seliti na višje ležeče poganjke. V obdobju premeščanja so žuželke najbolj občutljive, zato je to primeren čas za njihovo zatiranje. Pridelovalcem priporočamo, da pozorno pregledujete nasade. V kolikor opazite premeščanje nimf je potrebno opraviti zatiranje z oljnimi pripravki. Uporabite lahko pripravka na osnovi parafinskega olja kot sta Frutapon in Ovitex. Za dobro delovanje teh pripravkov morajo biti rastline dobro omočene!

Omenjena pripravka sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi ameriških borovnic.

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije