Poljedelstvo

Črna listna pegavost krompirja

Črna listna pegavost krompirja

Koloradski hrošč - samica med odlaganjem jajčec

Koloradski hrošč - samica med odlaganjem jajčec

Nasad krompirja

Nasad krompirja

Ramularijska pegavost

Ramularijska pegavost

Repičar na cvetovih oljne ogrščice

Repičar na cvetovih oljne ogrščice

V strniščnih ostankih prezimijo gosenice

V strniščnih ostankih prezimijo gosenice

Nepoškodovane gosenice v koruznih ostankih po jesenskem mulčenju

Nepoškodovane gosenice v koruznih ostankih po jesenskem mulčenju

29. junij 2020

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo. Posebna skrb je potrebna na njivah, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so pripravki z dimetomorfom (Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte), mandipropamidom (Pergado MZ, Gett, Revus), cimoksanilom (Carial flex, Curzate M, Curzate C extra, Equation pro, Moximate, Nautile, Profilux, Reboot, Tanos 50 WG in drugi) ali valifenalatom (Valis M). Uporabite lahko tudi fungicide z dotikalnim delovanjem na osnovi mankozeba (Avtar, Dithane, Manfil, Pinozeb in podobni, Electis 75 WG) ali Polyram DF. V ekoloških nasadih uporabite katerega od bakrovih pripravkov. Dotikalni fungicidi se hitreje izpirajo, zato je potrebno škropilno oblogo obnavljati po vsakem obilnejšem dežju oz. na en teden. Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila glede dovoljenega števila rab!

Sedanje razmere so ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb. Od prej navedenih so to Acrobat, Forum, Nautile, Moximate, Gett, Pergado MZ, Valis M ter našteti dotikalni fungicidi z mankozebom. Za zadovoljiv učinek proti črni listni pegavosti mora biti aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku 1500 g/ha, zato je potrebno fungicidom z manjšim deležem te snovi dodajati katerega od pripravkov, ki vsebujejo samo mankozeb (Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb), da se doseže želena skupna količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi azoksistrobina (Chamane, Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250) ali difenokonazola (Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Sercadis plus). Ti pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–T/S.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

15. junij 2020

VARSTVO KROMPIRJA                                                                            

Ob nadaljevanju nestalnega vremena s pogostim dežjem se nadaljujejo razmere, nevarne za razvoj krompirjeve plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da nadaljujete z varstvom nasadov s fungicidi. Še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem kot sta Infinito ali Proxanil 450 CS ali fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte), mandipropamidom (Pergado MZ, Gett, Revus), cimoksanilom (Moximate, Reboot, Nautile, Equation pro in drugi) ali valifenalatom (Valis M s karenco 7 dni). Uporabite lahko tudi fungicida Ranman top ali Orvego, ki sta manj podvržena izpiranju. V ekoloških nasadih uporabite katerega od bakrovih pripravkov.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–T/S. 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila glede dovoljenega števila rab!

 

8. junij 2020

VARSTVO KROMPIRJA                                                                            

Krompirjevi nasadi so sedaj večinoma sredi bujne rasti, znamenj krompirjeve plesni zaenkrat še nismo zasledili. Ob nadaljevanju nestalnega vremena s pogostim dežjem se nadaljujejo razmere, nevarne za razvoj krompirjeve plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da nadaljujete z varstvom nasadov s fungicidi, čim bodo razmere dopuščale prehod na njive. V teh razmerah priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem kot sta Infinito (karenca 7 dni) ali Proxanil 450 CS (karenca 14 dni) ali fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte - vsi imajo karenco 7 dni), mandipropamidom (Pergado MZ, Gett - oba s karenco 7 dni in Revus s karenco 3 dni), cimoksanilom (Moximate, Reboot s karenco 7 dni, Nautile, Equation pro s kartenco 14 dni, in drugi) ali valifenalatom (Valis M, s karenco 7 dni). Uporabite lahko tudi fungicida Ranman top ali Orvego (karenca 7 dni), ki sta manj podvržena izpiranju.

V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča, ki zaradi hladnega vremena poteka počasneje. V primeru pojava lahko za zatiranje ličink uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–T/S.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

1. junij 2020

VARSTVO KROMPIRJA

Ob nadaljevanju nestalnega vremena s pogostimi padavinami se nadaljujejo tudi ugodne razmere za razvoj krompirjeve plesni. Pridelovalcem priporočamo, da redno pregledujete nasade krompirja in jih varujete s fungicidom.

V sedanjem obdobju hitre rasti priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem kot sta Infinito (karenca 7 dni) ali Proxanil 450 CS (karenca 14 dni). Pripravek Ridomil gold MZ pepite (karenca 21 dni) svetujemo samo za prvo škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave. Kasneje njegovo rabo odsvetujemo zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Uporabite lahko tudi fungicida Ranman top ali Orvego (karenca 7 dni), ki sta manj podvržena izpiranju ali katerega od fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte - vsi imajo karenco 7 dni), mandipropamidom (Pergado MZ, Gett - oba s karenco 7 dni in Revus s karenco 3 dni) ali cimoksanilom (Moximate, Reboot s karenco 7 dni, Nautile, Equation pro s kartenco 14 dni, in drugi). V nasadih zgodnjega krompirja bodite pozorni na karence!

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–T/S. 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

25. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Zaradi obilice padavin v zadnjem obdobju so tla večinoma povsod dobro namočena in krompir hitro raste. Predvsem na njivah, ki so bile do nedavnega pod prekrivko, so rastline velike in bujne. Ob nadaljevanju nestanovitnega vremena se bo povečala nevarnost za pojav krompirjeve plesni, zato priporočamo, da nasade krompirja zavarujete s fungicidom. V tem obdobju hitre rasti priporočamo za začetno škropljenje predvsem rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem kot sta Infinito (karenca 7 dni) ali Proxanil 450 CS (karenca 14 dni). Uporabite lahko tudi Ridomil gold MZ pepite (karenca 21 dni), vendar ga svetujemo samo za začetno škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave. Kasneje njegovo rabo odsvetujemo zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Lahko uporabite tudi fungicid Ranman top ali Orvego, ki sta manj podvržena izpiranju. Oba imata karenco 7 dni.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan 20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–T/S. 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

18. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNE PŠENICE        

Ozimne pšenice so sedaj večinoma že sklasile in prehajajo v fazo cvetenja, razvoj je odvisen od sorte in območja pridelave. Ko je klas enkrat zunaj je izpostavljen različnim glivičnim okužbam, najbolj škodljive so okužbe s fuzarijskimi glivami, ki poleg nižjega pridelka povzročajo onesnaženost zrnja z mikotoksini. Nevarno obdobje za okužbe klasov s fuzariozami je od konca klasenja do konca cvetenja (BBCH 59-69), tveganje je večje v deževnem vremenu in na njivah, kjer v kolobarju pšenica sledi koruzi. Priporočamo, da posevke pšenice čimprej po zaključenem klasenju zavarujete s katerim od triazolnih pripravkov kot so Prosaro, Caramba, Plexeo, Sirena in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega žitnega strgača. Okvirni prag zatiranja ličink je 1 ličinka na posamezno bil. Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Biscaya, Bulldock 25 EC, Fastac 100 EC, Decis, Karate zeon, Kaiso EG, Poleci, Sparviero, Evure, Mavrik 240 in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

4. maj 2020

OBVESTILO O VARSTVU ŽIT

Ozimni ječmeni so sedaj večinoma že v klasenju ali pa bodo vsak čas, tudi pozne sorte v hladnejših območjih. V tem obdobju lahko posevke zavarujete pred glivičnimi boleznimi, predvsem pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo, v kolikor tega še niste opravili. Bolezen se običajno pojavi v fazi nalivanja zrn, vendar je takrat za zatiranje že prepozno, zato jo je treba zatirati preventivno. Za škropljenje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

Zadnje padavine so močno pospešile tudi razvoj pšenic, posevki imajo večinoma že razvite vse liste. Zgornji trije listi so poleg klasov najbolj pomembni za polnjenje zrn, zato je važno, da čim bolj dolgo ostanejo zdravi. Priporočamo, da jih sedaj preventivno zavarujete pred glivičnimi okužbami s fungicidom. Uporabite lahko katerega od že navedenih pripravkov kot so Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara ali tudi Magnello, Prosaro, Zamir in podobne.

V posevkih spremljajte tudi razvoj rdečega listnega strgača. Sedaj so se začele pojavljati že tudi ličinke, ki lahko v kratkem času močno poškodujejo listno maso. Okvirni prag zatiranja ličink je dosežen, če je v povprečju na vsaki bili ena ličnka. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Bulldock 25 EC, Fastac 100EC, Decis, Poleci, Karate zeon 5 CS, Evure, Mavrik 240, Biscaya in podobni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

27. april 2020

ZATIRANJE JEČMENOVE RAMULARIJSKE PEGAVOSTI      

Srednje pozne in pozne sorte ozimnih ječmenov so sedaj pretežno v obdobju kolenčenja, zgodnejše sorte pa začenjajo s klasenjem. V obdobju nabrekanja listne nožnice do faze, ko so vidne prve konice res oz. do začetka klasenja (BBCH 41-51), je najboljši čas za zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti. Omenjena bolezen se pojavi šele po klasenju, vendar je takrat za zatiranje že prepozno, zato jo zatiramo preventivno. Za škropljenje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltra xpro, Zantara in podobni.

V posevkih spremljajte tudi rdečega listnega strgača. Za sedaj opažamo hrošče in manjše poškodbe na listih ter odložena jajčeca.

20. april 2020

VARSTVO OZIMNIH ŽIT                                                                      

Ozimna žita so sedaj večinoma v obdobju kolenčenja, rastline imajo razvita dva do tri kolenca, odvisno od sorte in območja pridelave, pri nekaterih zgodnjih sortah ječmenov se že kaže zastavičar. Prevladujoče sušno vreme zavira širjenje bolezni, zato je zdravstveno stanje žit sedaj večinoma dobro in se z zatiranjem bolezni v glavnem ne mudi. Kljub temu svetujemo redno pregledovanje posevkov in spremljanje zdravstvenega stanja rastlin.

V posevkih ječmena, kjer znamenj raznih pegavosti na katerem od najmlajših treh listov še ne opažate ali se le-ta pojavljajo na manj kot polovici rastlin, lahko z rabo fungicidov še nekoliko počakate. Če se bo nadaljevalo sušno vreme lahko s škropljenjem odlašate do obdobja razvoja, ko so vidne prve konice res (BBCH 41-51). Z rabo fungicidov v tem obdobju boste posevke preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Omenjena bolezen se pojavi šele po klasenju, vendar je takrat za zatiranje že prepozno. Če pa znamenja raznih listnih pegavosti že opažate na katerem od najmlajših treh listov na več kot polovici rastlin, pa lahko škropljenje s fungicidi opravite že prej. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so Ascra xpro, Elatus era, Elatus plus, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra, Siltraxpro, Zantara ali tudi Mirador forte, Mirador xtra, Comrade, Amistar Plexeo ali tudi pripravek Amistar opti, ki ni več v prodaji, vendar se morebitne zaloge lahko uporabijo do 20. maja 2020.

Tudi ozimne pšenice in tritikale so sedaj večinoma v razvojnem stadiju drugega do tretjega kolenca (BBCH 32-33). Suho vreme ni nevarno za širjenje bolezni zato raba fungicidov še ni potrebna.

V nekaterih posevkih žit se pojavljajo hrošči rdečega listnega strgača, opazne so že tudi poškodbe na listih ter odložena jajčeca. Na nekaterih lokacijah, kjer je škodljivec vsakoletno navzoč, so populacije hroščev zelo velike. V primerih, kjer je preseženo kritično število, ki je 8 do 15 hroščev/m2 priporočamo, da ne čakate do pojava ličink, ampak zatirate že hrošče s katerim od registriranih insekticidov.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

13. april 2020

VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED ŠKODLJIVCI

Oljna ogrščica je trenutno v fazi, ko so individualni cvetni brsti vidni, a so še zaprti. Na toplejših območjih, predvsem v SV delu države, pa rastline že prehajajo v fenofazo prvih odprtih cvetov. Na nekaterih lokacijah se pojavlja repičar (Meligethes aeneus), zato priporočamo pregledovanje posevkov na prisotnost hroščev ter dinamiko odpiranja cvetnih brstov. Prag škodljivosti je presežen, kadar sta na rastlini 1-2 hrošča v času odpiranja brstov (BBCH 50), 2-3 hrošči na posamezni rastlini v času nabrekanja brstov (BBCH 55) ali 4-6 hroščev na rastlino v fazi tik pred razcvetom prvih cvetov. V kolikor je prag škodljivosti presežen priporočamo uporabo insekticidov iz skupine piretroidov: Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Karis 10 CS, Poleci, Sparviero, Fastac 100 EC, Fasthrin 10 EC, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Evure, Mavrik 240 EW, Bulldock EC 25 ali drugih: Biscaya, Daskor 440 EC (v uporabi do 16. 4. 2020). Nekatera od naštetih sredstev so učinkovita tudi pri zatiranju drugih škodljivcev oljne ogrščice, npr. kljunotajev, bolhačev, hržic in drugih.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev, je potrebno škropljenje opraviti do začetka odpiranja prvih cvetov! Insekticide uporabite v nočnem času, dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom, oziroma takrat, ko so čebele v panjih.

 

OZIMNA ŽITA

Dolgotrajno suho vreme se odraža tudi na rasti ozimnih žit, katerih razvoj poteka zelo počasi. Sušne razmere so še posebej izrazite na lahkih tleh, kjer žita marsikje še vedno niso prešla faze začetka kolenčenja. Na globljih tleh in bolj vlažnih rastiščih je razvoj malo hitrejši. Sušne razmere prav tako niso ugodne za razvoj povzročiteljev bolezni, zato raba fungicidov v žitih do nadaljnjega ni potrebna. Kljub temu priporočamo redno pregledovanje posevkov, v nekaterih se že pojavljajo hrošči rdečega žitnega strgača in listne uši.

 

6. april 2020

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KROMPIRJU

Pridelovalce krompirja, ki so letos pohiteli s sajenjem, opozarjamo, da je pred vznikom krompirja čas za zatiranje plevelov s talnimi herbicidi. Za optimalno delovanje herbicidov je potrebna zadostna vsebnost vlage v tleh, zato priporočamo, da z nanosom počakajo na padavine in škropljenje opravijo pred ali takoj po dežju. Kmalu po sajenju krompirja lahko uporabite katerega od pripravkov na osnovi pendimetalina (Activus 40 WG, Sharpen, Stomp aqua, Stallion Sync tec), herbicida Boxer, Proman in herbicide z metribuzinom (Buzzin, Metric, Plateen WG 41,5, Sencor SC 600) pa lahko škropite še tik pred vznikom krompirja.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

VARSTVO ŽIT

Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo pospešeno rast ozimnih žit, ki so sedaj večinoma v razvojnem stadiju začetka kolenčenja. Skupaj z žiti bodo rastli tudi pleveli, zato priporočamo, da čimprej opravite zatiranje plevelov s herbicidi, kjer to še niste storili. Ob tem pa odsvetujemo dodajane fungicidov, ker je za zatiranje bolezni sedaj še prezgodaj in raba fungicidov ni smiselna. Na ustrezen čas za rabo fungicidov vas bomo pravočasno opozorili.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

16. marec 2020

ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Toplo vreme spodbuja rast in razvoj ozimnih žit in plevelov. Žita so sedaj v fazi razraščanja, zgodaj posejani ječmeni začenjajo kolenčiti. Kjer zatiranje plevelov ni bilo izvedeno v jesenskem času so najpogostejši žitni pleveli, kot je škrlatnordeča mrtva kopriva, jetičniki, njivska vijolica in podobni sedaj v stadiju razvoja listov, enoletne trave kot je srakoperec imajo nekaj listov ali so v stadiju razraščanja.

Za spomladansko zatiranje plevelov v žitih so registrirani številni pripravki z različnimi načini delovanja in različnim časom uporabe. Pri izbiri sredstva je treba upoštevati vodilne plevelne vrste v posevku in poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje izbranih herbicidov. Potrebno je upoštevati razvojni stadij plevelov in žit kakor tudi temperature. V času škropljenja naj bodo dnevne temperature vsaj nad 5 0C, nočne pa nad 0 0C. Zatiranje plevelov bo učinkovitejše, če se izvede prej, ko so pleveli še manjši. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti tudi kasneje v rastni dobi, za korekcijsko škropljenje v primerih, če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta slak in osat.

Kjer razmere omogočajo je zgodnje-spomladansko obdobje tudi pravi čas za prečesavanje posevkov z mehanskimi česali. To pride še posebej v poštev v posevkih, kjer je bil herbicid uporabljen že v jeseni. Poleg vpliva na zmanjšano rast plevelov je raba mehanskih česal koristna zaradi odstranjevanja odmrlih delov rastlin, zračenja vrhnje plasti tal, zadelave mineralnih gnojil ipd. Učinkovitost česanja je boljša, če se izvaja dovolj zgodaj, ko so žita in pleveli še majhni in ob pogoju, da so tla dovolj suha. To je tudi edini možen način zatiranja plevelov pri ekološki pridelavi žit.

Več informacij o zatiranju plevelov v žitih s seznamom registriranih herbicidov lahko najdete na spletni strani za Integrirano varstvo rastlin (https://www.ivr.si/).

9. marec 2020

KORUZNA VEŠČA

Koruzna vešča je v zadnjih letih eden od najpomembnejših škodljivcev koruze pri nas. Poleg neposredne škode, ki jo povzročajo gosenice z vrtanjem rovov v stebla, storže in metlice, predstavljajo poškodbe tudi pomembno vstopno mesto za razne glive, predvsem fuzarioze. Te se naselijo na zrnju in povzročajo trohnenje ter ga lahko onesnažijo z nevarnimi mikotoksini.
Vse bolj tople zime in vroča poletja so zelo ugodna za razvoj vešče, zato je skrb za preprečevanje njenega širjenja zelo pomembna. Eden od najbolj učinkovitih ukrepov za zatiranje koruzne vešče je pravočasno odstranjevanje koruznih ostankov s polj. Največ gosenic se nahaja v spodnjem delu stebla, kjer prezimijo, zato je pomembno, da so tudi strnišča pravočasno in ustrezno obdelana. V nasprotnem primeru že aprila iz njih začnejo izletavati vešče, ki poleg koruze napadajo še celo vrsto drugih kmetijskih rastlin. Sedaj je torej še zadnji čas, da koruzne ostanke dobro zmulčite in zaorjete, s čimer boste uničili tudi gosenice oz. bube. Pomembno je, da so koruzni ostanki dovolj dobro zmleti, saj v večjih kosih ostanejo škodljivci nepoškodovani.


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije