Vinogradništvo

Mladi poganjki vinske trte so občutljivi za okužbe s črno pegavostjo

Mladi poganjki vinske trte so občutljivi za okužbe s črno pegavostjo

Poškodbe brsta zaradi zemljemerke in drugih škodljivih gosenic

Poškodbe brsta zaradi zemljemerke in drugih škodljivih gosenic

25. maj 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trto je v času pred cvetenjem potrebno ustrezno zavarovati pred okužbami. Vremenske razmere so zaradi pogostih ploh zelo ugodne predvsem za razvoj peronospore. V tem obdobju svetujemo preventivno uporabo najzanesljivejših fungicidov s kombiniranim dotikalnim in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem. Pri izbiri dajte prednosti pripravkom na osnovi aktivne snovi fosetil-Al (Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F ipd.) ali metalaksil (Folpan gold, Ridomil MZ pepite ipd.). Primerni so tudi pripravki na osnovi aktivne snovi dimetomorf (Acrobat MZ WG, Forum star ipd.) ali cimoksanil (Equation pro, Cymbal, Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG, Nautile DG, Profilux, Reboot, Twingo ipd.). Uporabite lahko tudi druge registrirane pripravke kot so Ampexio, Revus, Pergado MZ/D/F, Emendo F ali Valis F. Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke na osnovi aktivnih snovi iz skupine triazolov (Folicur EW 250, Luna Experience, Baltazar, Orius 25 EW, Score 250 EC, Dinaly, Topas 100 EC ipd.) ali druge registrirane pripravke kot so Collis, Custodia, Luna Max, Misha 20 EW, Nativo 75 WG, Prosper CS 300, Sercadis, Talendo extra, Vivando idr. Za varstvo pred oidijem škropilni brozgi dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

18. maj 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva pred peronosporo in oidijem vinske trte. Škropljenja opravljajte v rednih tedenskih razmikih, ki jih prilagodite prirastu zelenih delov in količini padavin. Za varstvo pred peronosporo lahko ponovno uporabite katerega od pripravkov z dotikalnim delovanjem kot so Avtar 75 NT, Daymio F, Delan pro, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Electis 75 WG , Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG/80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mildicut, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Videryo F, Vincya F ali pripravek Universalis, ki hkrati učinkuje tudi proti oidiju. Kjer vinska trta že prehaja v fenofazo razvoja socvetij (BBCH 53-57) namesto naštetih pripravkov svetujemo uporabo fungicidov s kombiniranim dotikalnim in polsistemičnim oz. translaminarnim načinom delovanja na osnovi aktivne snovi cimoksanil (Equation pro, Cymbal, Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG, Nautile DG, Profilux, Reboot, Twingo ipd.) ali dimetomorf (Acrobat MZ WG, Forum star ipd.) ali mandipropamid (Ampexio, Orvego, Revus, Pergado MZ/D/F) ali valifenalat (Emendo F, Valis F).

Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega od žveplovih pripravkov kot so Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG/WP, Pol-sulphur 800 SC, Symbiotica fito-granulirano žveplo, Symbiotica fito-tekoče žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Na toplejših območjih lahko glede na napovedane višje temperature zraka pričakujemo več možnosti za okužbe z oidijem, predvsem v vinogradih, kjer so bile okužbe prisotne tudi v preteklih letih. Tam je priporočljivo za varstvo pred okužbami že uporabiti katerega od registriranih pripravkov z delno sistemičnim delovanjem kot so Baltazar, Collis, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF ali Vivando. Proti oidiju učinkujejo tudi pripravki na podlagi mikroorganizmov kot so AQ 10, Taegro in Sonata ter pripravek Vitisan, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

11. maj 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Po nedavnih padavinah bo potrebno obnoviti fungicidno oblogo na vinski trti. V vinogradih kjer z rednim varstvom pred peronosporo in oidijem še niste pričeli, priporočamo, da škropljenje opravite čimprej, ko bo listje suho. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite katerega od registriranih dotikalnih fungicidov kot so: Avtar 75 NT, Daymio F, Delan pro, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Electis 75 WG , Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG/80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Mildicut, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Videryo F ali Vincya F. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati učinkuje tudi proti oidiju. Na toplejših območjih kjer trta hitreje prirašča in je že razvila več listne mase, svetujemo uporabo pripravkov s kombiniranim dotikalnim in polsistemičnim oz. translaminarnim načinom delovanja na osnovi aktivne snovi cimoksanil (Equation pro, Cymbal, Curzate M 72,5 WG, Moximate 725 WG, Nautile DG, Profilux, Reboot, Twingo ipd.) ali dimetomorf (Acrobat MZ WG, Forum star ipd.) ali mandipropamid (Ampexio, Orvego, Revus, Pergado MZ/D/F) ali valifenalat (Emendo F, Valis F). Za varstvo pred oidijem lahko uporabite enega od registriranih pripravkov na osnovi žvepla. Kjer ste imeli v preteklem letu več težav z oidijem je namesto žvepla smiselno uporabiti pripravek Karathane gold 350 EC ali Kussabi 300 SC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

4. maj 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

V preteklem tednu so bili ponekod na toplejših območjih po Sloveniji že izpolnjeni pogoji za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Drugod pričakujemo, da bodo ti pogoji izpolnjeni v prihodnjih dneh. V vinogradih kjer mladice v tem času že dosegajo dolžino 10 cm in več, bo potrebno do izteka inkubacijske dobe pričeti z varstvom pred okužbami z omenjeno boleznijo. Glede na predviden razvoj vremena priporočamo, da škropljenje opravite do konca tega tedna oz. pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Uporabite lahko katerega od registriranih dotikalnih fungicidov kot so: Avtar 75 NT, Delan pro, Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45 ali Polyram DF. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati učinkuje tudi proti oidiju. Sicer za varstvo pred oidijem vinske trte priporočamo dodajanje enega od registriranih žveplovih pripravkov kot so Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG/WP, Pol-sulphur 800 SC, Symbiotica fito-granulirano žveplo, Symbiotica fito-tekoče žveplo, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Kjer ste imeli v preteklem letu več težav z oidijem je namesto naštetih pripravkov smiselno uporabiti pripravek Karathane gold 350 EC. Proti oidiju učinkujejo tudi pripravki na podlagi mikroorganizmov kot so AQ 10, Taegro in Sonata ter pripravek Vitisan, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

13. april 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Uporaba žveplovih pripravkov v času brstenja vinske trte vpliva na zmanjšanje populacije trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, ki delujejo tudi proti oidiju ter črni pegavosti. V času začetne rast mladic in razvoja prvih lističev mlade poganjke okužuje gliva povzročiteljica črne pegavosti vinske trte. Okužbe so pogostejše v deževnem vremenu, predvsem na občutljivih sortah kot so na primer Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Preprečevanju okužb je potrebno več pozornosti nameniti zlasti v vinogradih, kjer se je bolezen v preteklih letih že pojavila. Za varstvo pred črno pegavostjo lahko uporabite katerega od registriranih kontaktnih fungicidov kot so Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Polyram DF ali bakrov pripravek Cuprablau Z 35 WG oz. WP. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki hkrati deluje tudi proti oidiju. Škropljenje z omenjenimi pripravki opravite pred napovedanimi padavinami in sicer dvakrat v obdobju 7-10 dni, pri čemer prvič škropite, ko so poganjki dolgi 1-2 cm.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

 

6. april 2020

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je v fazi brstenja. Na toplejših vinogradniških legah so brsti pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, že v stadiju volne (BBCH 05). V teh vinogradih lahko sedaj že opravite škropljenje z žveplovimi pripravki, ki v tem času učinkujejo na zmanjšanje populacije trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, ki delujejo tudi proti oidiju in zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Za optimalno delovanje žveplovih pripravkov je potrebno škropljenje opraviti v obdobju višjih temperatur zraka (vsaj 15 ⁰C) in v suhem vremenu.

Dokler je vinska trta še v fazi nabrekanja brstov lahko za zatiranje rdeče sadne pršice in gabrove pršice opravite škropljenje s pripravkom Red fox, ki vsebuje mešanico parafinskega olja in bakrovega oksida. Pripravek učinkuje tudi na zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo.

V vinogradih bodite pozorni na pojav zemljemerke in drugih škodljivih gosenic, ki z povzročajo poškodbe z izjedanjem očes v času brstenja. Gosenice so aktivne ponoči, zato v primeru njihove prerazmnožitve priporočamo preglede vinogradov v nočnem času in njihovo ročno odstranjevanje.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije