mag. Metka Žerjav

univ. dipl. ing. agr. Oddelek za varstvo rastlin varstvo rastlin, mikologija Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 52 54 metka.zerjav@kis.si

Work experiences

1991 – 1992 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za poljedelstvo, smer Vrtnarstvo

1992 – Oddelek za varstvo rastlin

Short CV

Po končanem študiju na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani sem se zaposlila na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer sem eno leto delala na področju zelenjadarstva pri oskrbi in ocenjevanju poljskih poskusov nato pa delo nadaljevala na Oddelku za varstvo rastlin na področju patologije poljščin in vrtnin. Opravila sem trimesečno izobraževanje na področju integriranega varstva rastlin v mednarodnem kmetijskem centru (IAC) v Wageningenu na Nizozemskem. Znanje s področja detekcije in identifikacije glivičnih bolezni rastlin sem izpopolnjevala v diagnostičnih laboratorijih v Veliki Britaniji (CSL, York) in na Nizozemskem (Plant Protection Service, Wageningen). Opravljam detekcijo škodljivih organizmov na gojenih rastlinah, laboratorijsko identifikacijo fitopatogenih gliv, svetujem o ukrepih za varstvo rastlin ter sodelujem pri uradnih nadzorih in spremljanjih karantenskih in drugih škodljivih organizmov v Sloveniji.

Scientific area and expert work

  • Detekcija in identifikacija  fitopatogenih gliv z morfološkimi metodami
  • Laboratorijska analiza zdravstvenega stanja semena
  • Raziskave in svetovanje na področju integriranega  varstva rastlin
  • Koordiniranje posebnega nadzora za Fitoftorno sušico vejic (Phytophthora ramorum) v Sloveniji (pregledi na terenu, vzorčenje, identifikacija, fitosanitarni ukrepi)
  • Načrtovanje in ocenjevanje poljskih poskusov  za preskušanje učinkovitosti kemičnih in nekemičnih metod varstva pred glivičnimi boleznimi.

Memberships

  • DVRS – Plant Protection Society of Slovenia
  • EMN – European Mycological Network

Selected publications

  • UREK, Gregor, BOLČIČ TAVČAR, Mateja, FRAS, Renata, JEJČIČ, Viktor, PER, Matejka, PERSOLJA, Jolanda, ŠARC, Lucija, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŽERJAV, Metka. Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev (The guidelines on good agricultural practice and safe use of pesticides) Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za fitofarmacevtska sredstva: Kmetijski inštitut Slovenije, 2013. 265 str.
Back