Polona Zabukovec

mag. inž. preh. Mlada raziskovalka Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo mikrobiologija in kemija vina, vinogradništvo; mlada raziskovalka Raziskovalci +386 (0)1 280 52 21 polona.zabukovec@kis.si

Work experiences

2015                   Mlada raziskovalka, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za

                           vinarstvo, vinogradništvo in sadjarstvo

2013-2014          Laboratorijska analitičarka; Lek d.d., Biofarmacevtika Mengeš

2012-2013          Laborantka; Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo in probiotike

Professional training

V letu 2012 sem se udeležila izmenjave v Gentu (Belgija) na oddelku Master of Science in Nutrition and Rural Development. S študijem v tujini sem še bolj poglobila svoje znanje o prehrani in pridobila teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, iz vsebin prehranskih znanosti, toksikologije, varnosti hrane, načrtovanja prehrane, prehranskega izobraževanja, analitike hrane, razvoja, znanstvenega komuniciranja in raziskovanja.

Leta 2010 sem opravila obvezno prakso kot klinična dietetičarka na Pediatrični kliniki v Ljubljani ter v domu starejših občanov v Ilirski Bistrici. Tekom prakse sem spoznala vodenje obratov, etična in zakonska določila, ustrezno prehransko oskrbo za bolne in zdrave ljudi.

Short CV

2015      Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

              Magistrica inženirka prehrane (VII. stopnja)

 

2011/12 Univerza v Gentu (Belgija), Master of Science in Nutrition and Rural Development

              Študijska izmenjava

 

2010      Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

               Diplomirana inženirka živilstva in prehrane (VI./2 stopnja)

Back