Heads of Departments
analize vina in žganih pijač za promet, akreditacija enološkega laboratorija
+386 (0)1 280 51 58
Researchers
analize arom v moštu, vinu in grozdju, analize ostankov FFS, plinska kromatografija, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS
+386 (0)1 280 52 49
analize vina in žganih pijač za promet, akreditacija enološkega laboratorija
+386 (0)1 280 51 58
analize kakovosti medu, analize mineralnih oblik dušika v tleh in kmetijskih pridelkih, analize organskih spojin s tekočinsko kromatografijo, analize FFS, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS
+386 (0)1 280 51 64
analize krme, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS
+386 (0)1 280 51 66
analize tal, analize gnojil, analize makro- in mikroelementov
+386 (0)1 280 51 62
Professional staff
ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS
+386 (0)1 280 51 39
ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije biocidov in FFS
+386 (0)1 280 52 01
Technical and other staff
analize vina in žganih pijač za promet
analize tal in krme
+386 (0)1 280 52 48
analize medu, tal, kmetijskih pridelkov
+386 (0)1 280 52 94
sprejem vzorcev tal, krme, medu itd., izdaja poročil o preskusih, izdaja računov
+386 (0)1 280 51 72
administracija, analize vina, grozdja, mošta in sadja
+386 (0)1 280 52 40
analize krme
+386 (0)1 280 52 46
analiza krme in tal
+386 (0)1 280 52 47
sprejem vzorcev vina in žganih pijač, izdaja poročil o preskusih, izdaja računov
+386 (0)1 280 51 60