dr. Helena Baša Česnik

dr. agronomije, mag. kemije vodja Agrokemijskega laboratorija; višja strokovno-raziskovalna sodelavka Centralni laboratorij analize arom v moštu, vinu in grozdju, analize ostankov FFS, plinska kromatografija, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS Raziskovalci +386 (0)1 280 52 49 helena.basa@kis.si

Work experiences

 • analiza ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju, zelenjavi, vinu, vodah, tleh, medu, cvetnem prahu, mrtvicah,
 • analiza arom (terpenov, hlapnih fenolov, hlapnih tiolov, metoksipirazinov, estrov, kloroanizolov) v moštu, vinu oziroma grozdju,
 • ocenjevanje dosjejev fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije v Sloveniji in osrednji coni Evropske Unije.

Professional training

 • Izobraževanje o vrednotenju dosjejev fitofarmacevtskih sredstev na področju ostankov pesticidov, CTB (Board for the authorisation of pesticides), Wageningen, Nizozemska (20.01. 2003-31.01 2003).
 • Izobraževanje o vrednotenju dosjejev fitofarmacevtskih sredstev na področju ostankov pesticidov, Pesticide Safety Directorate, York, Velika Britanija (11.05.2003-24.05.2003).

Collaboration on projects

Short CV

 • Osnovna šola Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici (1977-1985).
 • Srednja šola: Gimnazija Postojna (1985-1989).
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. Diplomirala februarja 1996.
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. Magistrirala maja 1999.
 • Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. Doktorirala oktobra 2009.

Scientific area and expert work

 • rastlinska produkcija in predelava,
 • analizna kemija.

Memberships

Članica delovne skupine na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

Selected publications

BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORČIČ, Ana, VELIKONJA BOLTA, Špela, KMECL, Veronika. Monitoring of pesticide residues in apples, lettuce and potato of the Slovene origin, 2001-04. Food additives and contaminants, ISSN 0265-203X. [Print ed.], feb. 2006, letn. 23, št. 2, str. 164-173.

BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORČIČ, Ana, ČUŠ, Franc. Pesticide residues in grapes from vineyards included in integrated pest management in Slovenia. Food additives and contaminants, ISSN 0265-203X. [Print ed.], apr. 2008, vol. 25, issue 4, str. 438-445.

ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues and microbiological quality of bottled wines. Food control, ISSN 0956-7135. [Printed.], 2010, vol. 21, no. 2, str. 150-154.

BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, KOŠMERL, Tatjana. The influence of skin contact during alcoholic fermentation on the aroma composition of Ribolla Gialla and malvasia istriana Vitis vinifera (L.) grape wines. International journal of food science & technology, ISSN 0950-5423. [Print ed.], 2011, vol. 46, str. 1801-1808.

ŠUKLJE, Katja, LISJAK, Klemen, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, DU TOIT, Wessel Johannes, COETZEE, Zelmari, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain. Classification of grape berries according to diameter and total soluble solids to study the effect of light and temperature on methoxypyrazine, Glutathione, and hydroxycinnamate evolution during ripening of Sauvignon blanc (Vitis vinifera L.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2012, vol. 60, iss. 37, str. 9434-9461.

Back