dr. Petra Muri

dr., univ. dipl. ekol. vodilni strokovni sodelavec z doktoratom Central Laboratories ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije biocidov in FFS Professional staff +386 (0)1 280 52 01 petra.muri@kis.si

Work experiences

 • optimizacija produkcije bioplina (predobdelava substrata, organska obremenitev, sočasna razgradnja substratov z namenom uravnavanja C/N razmerja,…)
 • sinteza in karakterizacija porfirinov za uporabo v elektrokemijskih sončnih celicah
 • analiza in raziskava trga za prodajo malih komunalnih čistilnih naprav
 • optimizacija produkcije biovodika z imobiliziranimi obogatenimi mikrobnimi združbami v reaktorju s čepastim tokom

Professional training

Izobraževanje o uporabi modelov, ki se uporabljajo za določanje kinetike razgradnje pesticidov in biocidov, ECHA (European Chemicals Agency), Helsinki, Finska (06.-07.12.2018).

Short CV

 • 2003-2007: Škofijska klasična gimnazija
 • 2007-2013: Dodiplomski študij Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju. Diplomska naloga »Biometanski potencial trdnega odpadka iz ekstrakcije plodov šipka (Rosa canina L.) s sočasno razgradnjo dodatnega vira dušika«, mentor dr. Albin Pintar
 • 2012: University of Crete, Department of Chemistry, Heraklion, Grčija
 • 2013: DMT Environmental Technology, Joure, Nizozemska
 • 2013-2017: Doktorski študij Univerza v Ljubljani, Interdisciplinarni doktorski študijski program varstvo okolja. Doktorska disertacija »Optimizacija produkcije biovodika z imobiliziranimi obogatenimi mikrobnimi združbami v reaktorju s čepastim tokom«, mentor dr. Albin Pintar, somentorica prof. dr. Romana Marinšek-Logar
 • 2018: Kmetijski inštitut

Scientific area and expert work

Proizvodnja bioplina (biometan, biovodik) iz odpadnih organskih substratov, razvoj procesov za selektivno spodbujanje produktivnosti mikrobnih združb, procesna intensifikacija.
 

Memberships

 • članica delovne skupine za biocide
 • članica ad-hoc delovne skupine za biocide

Selected publications

 • Osojnik Črnivec I.G., Muri P., Djinović P., Pintar A. 2014. Biogas production from spend rose hips (Rosa canina L.): Fraction separation, organic loading and co-digestion with N-rich microbial biomass. Bioresource Technology, 171: 375-383
 • Muri P., Osojnik Črnivec I.G., Djinović P., Pintar A. 2016. Biohydrogen production from simple carbohydrates with optimization of operating parameters. Acta Chimica Slovenica, 63: 154-164
 • Muri P., Marinšek-Logar R., Djinović P., Pintar A. 2018. Influence of support materials on continuous hydrogen production in anaerobic packed-bed reactor with immobilized hydrogen producing bacteria at acidic conditions. Enzyme and Microbial Technology, 111: 87-96
   
Back