dr. Tina Volk

Oddelek za ekonomiko kmetijstva Ekonomika živinoreje in kmetijska politika Raziskovalci +386 (0)1 280 51 14 tina.volk@kis.si
Back