Jana Obšteter, M.Sc.

Master of Science, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Animal Production Department genomika, selekcija, bioinformatika v živinoreji Researchers +386(0)1 280 51 34 jana.obsteter@kis.si
Back