Jože Glad

Oddelek za živinorejo živinoreja - tehnična podpora Tehnični in drugi sodelavci +386 (0)1 280 52 28 joze.glad@kis.si
Back