dr. Nina Batorek Lukač

dr. vet. med. Asistent raziskovalec, asistent z magisterijem Oddelek za živinorejo kakovost živalskih proizvodov Raziskovalci +386 (0)1 280 52 32 nina.batorek@kis.si

Work experiences

Od novembra 2010 zaposlena na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Collaboration on projects

  • V4-1417 Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah
  • L4-5521 Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov

Short CV

Oktobra 2009 sem diplomirala na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Decembra 2009 sem opravila državni izpit za veterinarje na Veterinarski upravi Republike Slovenije. Od oktobra 2010 sem vpisana na podiplomski študij kmetijstva na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru ter francoski doktorski šoli Agrocampus-Ouest v Rennes-u. Svojo raziskovalno pot sem začela marca 2010 s sodelovanjem pri raziskavah na področju hormonske regulacije spolnega ciklusa in metabolnih ter stresnih hormonov pri svinjah na katedri za živinorejo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Novembra 2010 sem postala mlada raziskovalka na Kmetijskem inštitutu Slovenije (interdisciplinarno področje raziskovanja: metabolizem energije, pitovne lastnosti, telesna sestava, kvaliteta mesa in substance vonja po merjascu pri imunokastriranih prašičih) pod mentorstvom dr. Marjete Čandek-Potokar in dr. Michel-a Bonneau- ja iz inštituta INRA, St.Gilles, Francija. Od junija 2011 do oktobra 2012 sem raziskave opravljala na inštitutu INRA, UMR 1348 Pegase, F-35590 St. Gilles, Francija, kjer sem se usposabljala za analizo vonja po merjascu (pod mentorstvom dr. Armelle Pruniere) ter opravljala raziskave s področja prehrane prašičev (pod mentorstvom dr. Etienne-a Labussier-ja).

Selected publications

BATOREK, Nina, ŠKRLEP, Martin, PRUNIER, A., LOUVEAU, I., NOBLET, J., BONNEAU, Michel, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Effect of feed restriction on hormones, performance, carcass traits, and meat quality in immunocastrated pigs. Journal of animal science, ISSN 0021-8812, 2012, vol. 90, str. 4593-4603, doi: 10.2527/jas.2012-5330.

BATOREK, Nina, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, BONNEAU, Michel, VAN MILGEN, J. Meta-analysis of the effect of immunocastration on production performance, reproductive organs and boar taint compounds in pigs. Animal, ISSN 1751-7311, 2012, vol. 6, iss. 8, str. 1330-1338, ilustr., doi: 10.1017/S1751731112000146.

KUBALE, Valentina, BATOREK, Nina, ŠKRLEP, Martin, PRUNIER, A., BONNEAU, Michel, FAZARINC, Gregor, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Steroid hormones, boar taint compounds, and reproductive organs in pigs according to the delay between immunocastration and slaughter. Theriogenology, ISSN 0093-691X. [Print ed.], 2013, vol. 79, iss. 1, str. 69-80, ilustr., doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.09.010

ŠKRLEP, Martin, BATOREK, Nina, BONNEAU, Michel, PREVOLNIK, Maja, KUBALE, Valentina, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, et al. Effect of immunocastration in group-housed commercial fattening pigs on reproductive organs, malodorous compounds, carcass and meat quality. Czech Journal of Animal Science, ISSN 1212-1819, 2012, vol. 57, no. 6, str. 290-299.

ŠKRLEP, Martin, BATOREK, Nina, BONNEAU, Michel, FAZARINC, Gregor, ŠEGULA, Blaž, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Elevated fat skatole levels in immunocastrated, surgically castrated and entire male pigs with acute dysentery. The veterinary journal, ISSN 1090-0233, 2012, vol. 194, str. 417-419, doi: 10.1016/j.tvjl.2012.04.013.

Back