Teja Krpan

mag. molekulske in funkcionalne biologije Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje molekulska biologija rastlin Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 07 teja.krpan@kis.si
Back