Diagnostika

  • Preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnosticiranja (detekcija in identifikacija) škodljivih organizmov (glive, virusi, bakterije, nematode, žuželke)
  • Morfološke analize (s pomočjo analize slike)
  • Molekulske analize (PCR, PCR v realnem času, PCR-RFLP, sekvenciranje odsekov DNA in RNA)
  • Biokemijske analize organizmov (proteinski profili, encimski imunski testi – ELISA)
  • Razvijanje in vpeljevanje različnih diagnostičnih tehnik ter metod
  • Vodenje zbirk protiteles, patogenov in drugih škodljivih organizmov ter testnih rastlin za potrebe diagnosticiranja škodljivih organizmov
  • Vključeni smo v medlaboratorijska testiranja (certifikat ISO 9001, delamo na temelju standarda ISO 17025)