Oprema

Meritve zavorne poti in pojemka pri zaviranju traktorja, laboratorijsko vozilo je opremljeno z računalniško krmiljeno merilno opremo za spremljanje delovanja kmetijskih traktorjev in strojev, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Meritve zavorne poti in pojemka pri zaviranju traktorja, laboratorijsko vozilo je opremljeno z računalniško krmiljeno merilno opremo za spremljanje delovanja kmetijskih traktorjev in strojev, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Merjenje dvižne sile hidravličnega dvigala traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Merjenje dvižne sile hidravličnega dvigala traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Merjenje hrupa v kabini traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Merjenje hrupa v kabini traktorja, Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Jable pri Mengšu.

Merjenje moči traktorskega motorja prek priključne gredi traktorja na motorni zavori.

Merjenje moči traktorskega motorja prek priključne gredi traktorja na motorni zavori.

Škropilnica visoke izvedbe namenjena za zatiranje koruznega hrošča, razvita na Oddelku za kmetijsko tehniko, preizkušena v laboratorijskih in poljskih pogojih delovanja.

Škropilnica visoke izvedbe namenjena za zatiranje koruznega hrošča, razvita na Oddelku za kmetijsko tehniko, preizkušena v laboratorijskih in poljskih pogojih delovanja.

Večja raziskovalna oprema laboratorija za kmetijsko strojništvo:

• traktor moči 100 kW,

• traktor moči 110 kW z hidromehansko transmisijo (brezstopenjski menjalnik) in GPS,

• traktor moči 30 kW,

• laboratorijsko terensko vozilo, ki omogoča spremljanje delovanja traktorjev in kmetijskih strojev v delu,

• večnamenska naprava za testiranje energetske učinkovitosti in varnosti kmetijskih strojev in traktorjev,

• merilna zavora za določanje moči traktorjev prek priključne gredi in traktorskih motorjev,

• naprava za ugotavljanje statičnega kota prevrnitve traktorjev in kmetijskih strojev,

• bevameter za ugotavljanje mehanskih lastnosti tal (strižna trdnost tal in specifični odpor tal),

• vertikalni penetrometer,

• horizontalni vlečeni penetrometer,

• naprava za terenski odvzem neporušenih vzorcev tal z metodo vrtanja tal (globina 1,2 m),

• naprava za kalibriranje dinamometrov do 25 t nazivne vrednosti,

• naprava za ugotavljanje raztržne sile različnih materialov za kmetijsko in gozdarsko uporabo,

• senzorji lastne zasnove in izdelave za ugotavljanje izgub angažirane moči traktorskega motorja pri prenosu moči s traktorja na tla ali traktorske priključke,

• senzorji za ugotavljanje vlečne sile traktorskih priključkov,

• senzorji za ugotavljanje statične in dinamične obremenitve koles traktorja,

• senzorji zdrsa koles traktorja,

• eksperimentalna stiskalnica za stiskanje olja iz različnih semen rastlin,

• naprava za eksperimentalno proizvodnjo olja iz semena oljaric za energetske namene,

• naprava za eksperimentalno proizvodnjo biodizla,

• merilni ojačevalniki Spider Hottinger Baldwin Messtechnik za električno merjenje mehanskih veličin.