Oprema

Centralni laboratorij razpolaga z lastno analitsko in raziskovalno opremo, ki je pod stalnim nadzorom zahtev SIST EN ISO/IEC 17025 in ISO 9001:2008. Oprema omogoča izvajanje meritev in obdelavo podatkov, potrebnih za zunanje in notranje naročnike analiz ter je nujna za vključevanje v sodobne mednarodne raziskovalne projekte.

Prenos datotek