Enološko svetovanje

Za enološko svetovanje (zrelost grozdja, tehnologije pridelave vina, mikrobiološko in kemijsko spremljanje poteka alkoholne fermentacije in/ali biološkega razkisa, pretoki in stabilizacija vina, napake in bolezni vina) nas pokličite po telefonu 01 2805 160 ali se po predhodni telefonski najavi oglasite osebno v Centralnem laboratoriju na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana, vsak delovnik med 8. in 14. uro.