Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 16° Ljubljana
   Humidity: 49%
   Wind speed: 7km/h
  • 18° Maribor - letališče
   Humidity: 40%
   Wind speed: 17km/h
  • 16° Celje
   Humidity: 51%
   Wind speed: 13km/h
  • 18° Murska Sobota
   Humidity: 38%
   Wind speed: 0km/h
  • 17° Novo mesto
   Humidity: 45%
   Wind speed: 8km/h
  • 12° Postojna
   Humidity: 67%
   Wind speed: 8km/h
  • 16° Portorož - letališče
   Humidity: 74%
   Wind speed: 8km/h
  • 16° Nova Gorica
   Humidity: 69%
   Wind speed: 7km/h
  • 12° Rateče
   Humidity: 54%
   Wind speed: 2km/h

Weather forecast for Slovenia

today 22.04. 5°/22°
Tuesday 23.04. 9°/13°
Wednesday 24.04. 10°/21°
Thursday 25.04. 9°/23°
Friday 26.04. 12°/22°
 • 22.04. - 24.04.
 • 25.04. - 27.04.
Data source: ARSO

11. Wine analyses

Kontakt: Bernarda Žitko

 • Relativna gostota – densimetrija
 • Dejanski alkohol
 • Skupni suhi ekstrakt
 • Reducirajoči sladkor
 • Skupna žveplena kislina
 • Prosta žveplena kislina
 • pH
 • Skupne kisline
 • Pepel
 • Reducirajoči sladkor
 • Hlapne kisline
 • Saharoza
 • Skupna žveplena kislina
 • Tlak CO2 pri 20 ºC
 • Fosfati
 • Sladkor - mošt
 • Sorbična kislina
 • Test na stabilnost vinskega kamna
 • Metanol
 • Modro čiščenje
 • Beljakovinski test
 • Priprava vzorca za analizo kovin
 • Baker
 • Železo
 • Organske kisline: mlečna, vinska, jabolčna, citronska
 • Merjenje bistrosti vina/mošta (Turbidimeter)