Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 13° Ljubljana
   Humidity: 92%
   Wind speed: 2km/h
  • 13° Maribor - letališče
   Humidity: 91%
   Wind speed: 3km/h
  • 14° Celje
   Humidity: 92%
   Wind speed: 8km/h
  • 14° Murska Sobota
   Humidity: 90%
   Wind speed: 6km/h
  • 14° Novo mesto
   Humidity: 93%
   Wind speed: 3km/h
  • 10° Postojna
   Humidity: 96%
   Wind speed: 1km/h
  • 14° Portorož - letališče
   Humidity: 88%
   Wind speed: 7km/h
  • 12° Nova Gorica
   Humidity: 96%
   Wind speed: 3km/h
  • 7° Rateče
   Humidity: 98%
   Wind speed: 0km/h

Weather forecast for Slovenia

today 26.05. 12°/25°
Monday 27.05. 14°/18°
Tuesday 28.05. 14°/17°
Wednesday 29.05. 13°/14°
Thursday 30.05. 10°/17°
 • 26.05. - 28.05.
 • 29.05. - 31.05.
Data source: ARSO

7. Analyses of fertilisers

Kontakt: mag. Vida Žnidaršič-Pongrac

Več o analizah gnojil

 • N organski
 • N amoniačni
 • N nitratni
 • N amidni
 • P2O5 skupni
 • P2O5 topen v 2% citronski kislini
 • P2O5 vodotopni
 • P2O5 topen v nevtralnem amoncitratu
 • P2O5 topen v 2% mravljični kislini
 • K2O skupni
 • K2O vodotopni
 • MgO skupni
 • MgO vodotopni
 • B-vodotopni (titrimetrično)
 • S-vodotopni
 • Kalcij-Ca
 • Natrij-Na
 • Mangan-Mn
 • Železo-Fe
 • Baker-Cu
 • Cink-Zn
 • Kadmij-Cd
 • Krom-Cr
 • Nikelj-Ni
 • Svinec-Pb
 • Molibden-Mo
 • Kobalt-Co
 • Vlaga
 • Biuret v urei
 • Proste kisline
 • Netopni ostanek
 • Pepel
 • Organska snov
 • Nasipna masa
 • Nasipna masa s potresanjem
 • Specifična masa pri 20 0C
 • Sejalna analiza