Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 11° Ljubljana
   Humidity: 58%
   Wind speed: 6km/h
  • 11° Maribor - letališče
   Humidity: 58%
   Wind speed: 15km/h
  • 11° Celje
   Humidity: 56%
   Wind speed: 2km/h
  • 13° Murska Sobota
   Humidity: 36%
   Wind speed: 6km/h
  • 12° Novo mesto
   Humidity: 44%
   Wind speed: 10km/h
  • 11° Postojna
   Humidity: 54%
   Wind speed: 5km/h
  • 13° Portorož - letališče
   Humidity: 80%
   Wind speed: 9km/h
  • 15° Nova Gorica
   Humidity: 53%
   Wind speed: 17km/h
  • 7° Rateče
   Humidity: 78%
   Wind speed: 13km/h

Weather forecast for Slovenia

today 24.02. 7°/12°
Tuesday 25.02. 4°/14°
Wednesday 26.02. 8°/2°
Thursday 27.02. 0°/8°
Friday 28.02. -1°/11°
 • 24.02. - 26.02.
 • 27.02. - 29.02.
Data source: ARSO

Other publications

• Opisna sortna lista za papriko 2015 - bela babura (izšlo 2015)

• Opisna sortna lista za krompir 2015 (izšlo 2015)

• Opisna sortna lista za jajčevec 2015 (izšlo 2015)

• Plant health for sustainable agriculture, Book of abstracts, Conference 11-12 May   2015, Ljubljana

• Vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih v obdobju 2001-2009 (izšlo 2015)

• Model medobčinskega sodelovanja na področju oskrbe z lokalno pridelano hrano v ljubljanski urbani regiji: Analiza trenutnega stanja oskrbe z lokalno pridelano hrano in osnutek modela medobčinskega sodelovanja izšlo 2015

• Izdelava sprotnega vrednotenja programa razvoja podeželja 2007-2013 v letu 2014: Vrednotenje ključnih dosežkov izvajanja PRP 2007-2013 ter utemeljitev mejnikov in ciljev okvira uspešnosti PRP 2014-2020 izšlo 2015

• Izdelava sprotnega vrednotenja programa razvoja podeželja 2007–2013 v letu 2014: Vrednotenje vplivov plačil I. Stebra SKP in investicijskih ukrepov na uspešnost izvajanja KOP (PRP 2007–2013) izšlo 2015

• Izdelava sprotnega vrednotenja programa razvoja podeželja 2007-2013 v letu 2014: Vrednotenje mreže za podeželje PRP 2007-2013 izšlo 2015

• Jablanove sorte travniških sadovnjakov (izšlo 2006)

• Svetovalni kodeks dobre kmetijske prakse  (osnutek) - Varovanje voda, tal, zraka in ohranjanje biotske raznovrstnosti