Fitosanitarni pregledi

  • Svetovanje (telefonsko, preko  osebnih obiskov uporabnikov na KIS-u in ogledov pri pridelovalcih)
  • Predavanja (sodelujemo pri pripravi materialov za predavanja; predavamo v okviru izobraževanja odgovornih oseb zdravstvenega varstva, pooblaščenih fitosanitarnih preglednikov itn. )