Introduction

Oddelek za ekonomiko kmetijstva sodi med manjše oddelke inštituta, saj je bilo v zadnjih desetih letih na njem zaposlenih šest do deset sodelavcev, od tega ena tehnična sodelavka. Programske usmeritve oddelka so opredeljene dolgoročno, delo pa je pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:

  • spremljanje ter analiza stanja in razvoja kmetijstva,
  • analiza ukrepov kmetijske politike,
  • spremljanje in ocenjevanje proizvodnih stroškov pri posameznih kmetijskih pridelkih,
  • razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu,
  • prostorsko-okoljske analize in analize, povezane z ukrepi strukturne politike in politike razvoja podeželja.