Seznam publikacij Oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo

 • Sadni izbor za Slovenijo 2014 (tiskana publikacija je v pripravi)
 • Jagodičje : gojenje in uporaba. Dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2014. 130 str., fotogr. ISBN 978-961-203-429-0. KORON, Darinka (avtor, fotograf).
 • Čebelar in sadjar z Rake – Martin Humek (1870 – 1943): Orbis, 2013. 44 str. fotogr., HUMEK Miloš (avtor), GODEC Boštjan (urednik). (za sodelovanje pri pripravi publikacije se zahvaljujemo gospe Mariji Logar – avtorjevi hčerki ter gospodu Štefanu Rutarju, ki je oblikoval fotografije in nam jih prijazno odstopil)

 • Zrela hruška pade sama : opisi starih sort hrušk z recepti za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Orbis, 2013. 114 str., ilustr. GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), GODEC, Mojca (avtor, fotograf)
 • Sadno drevje v vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 151 str., ilustr. GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), MAVEC, Roman (avtor, fotograf), DREU, Savina.
 • Sadni izbor za Slovenijo 2010. Ljubljana: Orbis, 2011. 215 str., fotogr.
 • Jabolko na dan : od starih sort do novih receptov. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 97 str., ilustr. GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), GOLJAT, Andrej.
 • Slovenske avtohtone jablanove sorte, (Prikazi in informacije, 263). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 24 str., ilustr. GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), MARINČEK, Lili (urednik)
 • Jablanove sorte travniških sadovnjakov, (Raziskave in študije, 85). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2006. 57 str., fotogr. GODEC, Boštjan.
 • Sadjarstvo. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2014. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-203-434-4. ŠTAMPAR, Franci (avtor, fotograf), LEŠNIK, Mario (avtor, fotograf), VEBERIČ, Robert (avtor, fotograf), SOLAR, Anita (avtor, fotograf), KORON, Darinka (avtor, fotograf), USENIK, Valentina (avtor, fotograf), HUDINA, Metka (avtor, fotograf), OSTERC, Gregor (avtor, fotograf).
 • Zgibanka Sodobna analitika v vinarstvu