Raziskovalno delo

Raziskovalno delo poteka na raziskovalnih in razvojno raziskovalnih projektih. Pri raziskavah sodelujemo s Fakulteto za strojništvo Ljubljana, Biotehniško fakulteto Ljubljana, Fakulteto za kmetijstvo Maribor, Zavodom za gozdove RS, slovensko industrijo kmetijskih strojev in naprav itn. Aktivno sodelujemo tudi s tujimi institucijami: Agronomsko fakulteto Zagreb - Zavod za mehanizacijo kmetijstva, Universität Hohenheim - Institut für Landtechnik, BBA itn.