CC-WaterS - Podnebne spremembe in njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo

Uradna spletna stran projekta
 
Trajanje: maj 2009 – april 2012  Vodilni partner: Mestna občina Dunaj (Avstrija)
Naročnik: Program South East Europe, Transitional Cooperation Programme
 
Izhodišča: Podnebne spremembe so globalen problem, ki ga moramo upoštevati tudi na lokalnem nivoju, kjer vpliv na razpoložljivost vodnih virov in na oskrbo s pitno vodo najbolj občutimo. Da se lahko prilagodimo na podnebne spremembe in v skladu s spremembami načrtujemo varno oskrbo s pitno vodo, je potrebno prepoznati probleme in vzpostaviti ustrezne prilagoditvene ukrepe. Vpliv podnebnih sprememb lahko prepoznamo v različnih geografskih pogojih in v različnih vodonosnikih na območju jugovzhodne Evrope.
 
Cilji in rezultati:

  • Ovrednotenje vpliva podnebnih sprememb oz. ekstremnih vremenskih dogodkov na razpoložljivost in varnost javne oskrbe s pitno vodo.
  • Priprava ukrepov za prilagoditev na negativne trende ob upoštevanju sociološko-ekonomskih posledic.
  • Zavarovanje in zagotovitev zadostnih količin in kakovosti pitne vode za dolgoročno zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo pod vplivom podnebnih sprememb in neustrezne rabe prostora.

 

Ocena tveganja za izpiranje herbicidov in skupnega dušika iz kmetijske dejavnosti v podzemno vodo na območju Murske kotline. Ocena tveganja za izpiranje herbicidov in skupnega dušika  iz kmetijske dejavnosti v podzemno vodo na območju Ljubljanskega polja.


Galerija
Informacije: Marjan Šinkovec 
 
Objave:

  • Šinkovec M. Vpliv kmetijstva na vodne vire Murske kotline v tem stoletju.

Pregledovalnik

Vplivi na kmetijstvo in emisije N
in FFS v podzemni vodi.

   Za testni dostop do pregledovalnika kontaktirajte  cto@kis.si