»Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (DKT-TIS)«

Trajanje: september 2008 – november 2010 Partnerji: UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo; UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo; ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije; Gozdarski inštitut Slovenije Naročnik: Agencija za raziskovalno dejavnost, Vojkova cesta 55, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska 48, Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana

Izhodišča projekta: Osnovno raziskovanje in uvajanje novih metod digitalne informatike tal, digitalne kartografije, numerične obdelave podatkov tal, interpretacije, klasifikacije pedoloških kart, harmonizacija in standardizacija pridobivanja, obdelave in predstavitve informacij o tleh in navezujočih podatkov o prostoru.

 
Cilji:

 • Zasnovati napredne računalniške metode digitalne kartografije tal in izdelavo naprednih GIS algoritmov za izboljšanje podatkov pedološke karte.
 • Zasnovati metodologijo za izvajanje PTF v GIS okolju ter izdelati štiri različne PTF.
 • Zasnovati, opredeliti in dokumentirati podatkovne strukture tal na nacionalnem nivoju na podlagi konsenza kompetentne skupine pedologov različnih institucij v Sloveniji.
 • Združiti, dopolniti in nadgraditi podatke tal različnih raziskovalnih inštitucij in jih povezati za namene raziskovalnih aktivnosti s področja kmetijstva, gozdarstva in okolja.
 • Zasnovati med sektorski in med institucionalni informacijski sistem Slovenije.

Rezultati:

 • Metoda digitalne kartografije tal za izdelavo geokodiranih baz podatkov tal z izboljšano natančnostjo.
 • Metodologija razvoja PTF primerna razmeram Slovenije za štiri pomembne PTF (»Nevarnost prehajanja težkih kovin v kmetijske rastline«, »Sposobnost tal za zadrževanje vode«, »Nevarnost izpiranja N-spojin v podzemne vode«, »Zaloge C v talnih horizontih«)
 • Predlogi obveznih navodil na nacionalnem nivoju za klasifikacijo tal, terenske raziskave tal, izvajanje analitike tal in pripravo struktur podatkovnih baz tal.
 • Predlog sistem QC/QA kakovosti zajema podatkov tal.
 • Predlog organizacijske strukture javne službe za vzdrževanje in nadgrajevanje podatkov tal.
 • Zasnova enotnega/nacionalnega talnega informacijskega sistema.
 • Predlog več nivojske in on-line dostopnosti do podatkov tal državnim inštitucijam in javnosti.

Galerija

Informacije: Borut Vrščaj