Projekt CRP V4-1145: »Možnosti in omejitve pri nabiranju gob v gozdovih in razvoj gomoljikarstva v Sloveniji.«

»Sklop D - Modeliranje talnih in okoljskih parametrov kot osnova za presojo naravnih danosti za gojenje gomoljik na zaraščajočih oz. manj kakovostnih kmetijskih zemljiščih Slovenije«

Trajanje: oktober 2011 – september 2013 Partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije, Mikološka zveza Slovenije, Inštitut za sistematiko višjih gliv Naročnik: Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje, RS

Izhodišča: V Sloveniji je tradicija nabiranja gomoljik slabo poznana, a v zadnjih letih zopet postaja vse bolj aktualna, zlasti na območju Slovenske Istre. V Sloveniji rastejo vse komercialne vrste gomoljik, naravna rastišča so razširjena predvsem v odvisnosti od vrste in pogojev, ki jih gomoljika potrebuje.

Cilji:

  • Opredeliti talne in okoljske parametre, ki opredeljujejo potencialna rastišča tržno zanimivih vrst gomoljik: poletne gomoljike (Tuber aestivum), plemenite gomoljike (Tuber melanosporum) in bele gomoljike (Tuber magnatum).
  • Izdelati prostorski model in karte razprostranjenosti potencialnih naravnih zemljišč za rast in gojenje gomoljike Tuber aestivum.

Rezultati:

  • Opredelitev ključnih kemijskih in fizikalnih ter prostorskih parametrov tal naravnih rastišč gomoljik.
  • Izdelava prostorskega modela opredelitve potencialnih rastišč gomoljik z implementacijo v GIS.
  • Izdelava kart razprostranjenosti potencialnih rastišč gomoljike T. aestivum.
  • Pripravljen načrt aktivnosti za uvajanje in razvoj gomoljikarstva kot dopolnilne dejavnosti predvsem na marginalnih / zaraščajočih se kmetijskih zemljiščih.
Gomoljike z območja Dolenjske. Gomoljike z območja Posavja. Karta primernosti zemljišč za rast Tuber estivum. Karta primernosti zemljišč za rast Tuber estivum.


Galerija

Informacije: Jani Bergant 
 
Prispevki:
Bergant J. in sod. Modeliranje talnih in okoljskih parametrov kot osnova za presojo naravnih danosti za gojenje gomoljik na zaraščajočih oz. manj kakovostnih kmetijskih zemljiščih Slovenije.