CRP V4-1130
»Preučevanje okolju prijaznih tehnologij pridelovanja koruze in zatiranje plevela«

 
Trajanje: oktober 2011 – marec 2014
 
Izhodišča: Pleveli so stalni spremljevalci pridelovanja koruze in redno povzročajo neposredno in posredno škodo s tem, da jemljejo prostor, hranljive snovi in vodo, onemogočajo kakovostno obdelavo tal ter oskrbovanje gojenih rastlin. Zato danes poskušamo s primernimi tehnologijami pridelave doseči manjše negativne vplive na kakovost podzemne vode zaradi manjšega vnosa hranil in FFS, manjšo talno erozijo, manjši izpust emisij CO2 ter izboljšano biološko aktivnost tal in biotsko raznovrstnost.
 
Cilji:

  • Preučiti možnosti za uravnavanje plevelne vegetacije v koruzi ob upoštevanju vseh dejavnikov.
  • Preverjanje vpliva različnih krmnih dosevkov na vznik in razvoj plevelov.
  • Pripraviti za plevele čim bolj učinkovite kolobarne sisteme s katerimi bi lahko preprečili ali zavirali vznik konkurenčnih plevelov v koruzi in žitih, ki se pri nas najpogosteje pridelujejo v kolobarju s koruzo.

Rezultati:

  • Trajnostni, okolju prijazni sistemi za pridelovanje koruze na vodovarstvenih in drugih okoljsko občutljivih območjih.
  • Izsledki raziskave bodo služili pristojnima ministrstvoma, MKGP in MOP, pri oblikovanju zakonskih in podzakonskih aktov kot tudi politike na področju trajnostnega kmetijstva v Sloveniji.

 
Informacije: Robert Leskovšek