Storitve

  • NIRS-analitika krme in mesa
  • Genetske analize za potrebe potrjevanja porekla in odkrivanja genskih napak pri govedu
  • Meritve klavnih trupov in kakovosti mesa
  • Razvoj in vzdrževanje spletnih aplikacij
  • Elaborati in študije s področja dela