Klara Rekič

Msc. Department of Agricultural Ecology and Natural Resources soil, soil quality, soil pollution, soil remediation, pedology Researchers +386 (0)1 280 51 11 klara.rekic@kis.si

Collaboration on projects

International projects:

 • Interreg Alpine Space LUIGI - Strengthening links between Alpine / rural ecosystems and urban centers at the foot of the Alps through green infrastructure
 • Interreg Alpine Space Links4Soils - Integrating Alpine Space Soil Knowledge to Improve Sustainable Ecosystem Management
 • Interreg CENTRAL EUROPE GreenerSites - Improving the environmental and spatial status of abandoned or underutilized industrial sites and managing them

Professional tasks:

 • Sampling soil and wood residues from permanent crops to assess carbon stocks on agricultural land in 2019
 • Monitoring soil conditions in Slovenia in 2019
 • Monitoring carbon stocks in agricultural and forestry uses of soil for reporting on the national carbon balance (CRP V4-1628)

Short CV

During my undergraduate studies of agronomy at the Biotechnical Faculty in Ljubljana, I focused on the field of sustainable land use and conservation of the agricultural landscape. In the course of my studies I have extended my knowledge by research work in the field of soil quality and environmental protection. In the context of my master thesis "Recultivation of surface mines for  agricultural use" I concentrated my field of interest on soil quality, recultivation and remediation methods and legal bases in the broader field of soil and agricultural soil protection. Now, as a researcher at the Agricultural Institute of Slovenia, I am building on my knowledge in the field of soil pollution.

Scientific area and expert work

 • soil
 • soil quality
 • soil pollution
 • soil remediation
 • pedology

Selected publications

 • REKIČ, Klara, BERGANT, Janez, VRŠČAJ, Borut. Geostatistična ocena onesnaženosti tal v Mestni občini Celje : končno poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2019. VIII, 32 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5922408]
 • REKIČ, Klara, VRŠČAJ, Borut, LESJAK, Jurka, ŠINKOVEC, Marjan (sodelavec pri raziskavi), OGRAJŠEK, Simon (sodelavec pri raziskavi), KOVAČEVIČ, Petra (sodelavec pri raziskavi). Lončni poskus s substratom komposta in mineralnih tal in Razvoj metodologije za vzpostavitev pilotnega prikaza remediacije tal na območju Stare Cinkarne : končno poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2019. VI, 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5922664]
 • VRŠČAJ, Borut, BERGANT, Janez, ČEBIN, Ana, KASTELIC, Peter, ŠINKOVEC, Marjan, REKIČ, Klara, MALI, Boštjan, ŽLINDRA, Daniel, MARINŠEK, Aleksander, MURŠEC, Mateja, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Spremljanje zalog ogljika v kmetijskih in gozdarskih rabah tal za potrebe poročanja o nacionalni bilanci ogljika : (CRP V4-1628) : končno poročilo projekta 2016 - 2019. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2019. 145 str., [6] pril., tabele, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 5922152]
 • REKIČ, Klara, VRŠČAJ, Borut, LESJAK, Jurka. Lončni poskus s substratom komposta in mineralnih gnojil in Razvoj metodologije za vzpostavitev pilotnega prikaza remediacije tal na območju Stare Cinkarne : končno poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018. VI, 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5607272]
 • REKIČ, Klara. Poročilo laboratorijskih analiz aktivnega substrata ter razvoj metodologije remediacije tal na območju "Stara Cinkarna" : končno poročilo, (KIS - Poročila o strokovnih nalogah, 158). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018. IV, [5] str., tabele, zvd. [COBISS.SI-ID 5581416]
Back