Marjan Šinkovec

univ. dipl. inž. geol. Asistent Department of Agricultural Ecology and Natural Resources soil, pedology, environment protection, land use and soil protection, soil and environment informatics Researchers +386 (0)1 280 51 09 marjan.sinkovec@kis.si

Work experiences

 • 2007 - 2009: Center za pedologijo in varstvo okolja, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2010 - 2010: Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
 • 2010: Kmetijski inštitut Slovenije

Collaboration on projects

 • recharge.green (Alpine Space)
 • Strokovne naloge s področja okolja za MKO/MKGP (VVO in Nitratna direktiva)
 • Monitoring onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč na VVO MOL
 • Monitoring rodovitnosti tal na MOL
 • Preskušanje učinkovitosti delovanja apnenih gnojil podjetja Calcit, d.d.
 • CRP projekti

Scientific area and expert work

 • raziskave s področja kroženja hranil v kmetijskih zemljiščih, bilanca hranil, gnojenje kot meliorativen ukrep
 • raziskave tal kot dela okolja, tla agroekosistemov, funkcije tal, kroženje snovi in sistematika tal, kakovost in raba tal
 • vodenje strokovnih projektov
 • informatika delovnega področja
 • administrativno vodenje del na projektih
 • objavljanje in predstavljanje vsebin in rezultatov znanstvenega in strokovnega dela v domačih in tujih medijih

Selected publications

 • ŠINKOVEC, Marjan, ŠTANGELJ, Ana, BUKOVEC, Primož, SUHADOLC, Marjetka. Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline = Comparison of PELMO and PEARL FOCUS models for assessing herbicide leaching in three selected soil types in the Apače Valley area. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2011, vol. 97, no. 1, str. 33-38.
 • SUŠIN, Janez, BERGANT, Janez, ŠINKOVEC, Marjan, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, BABNIK, Drago, JERETINA, Janez, GLAD, Jože, ZAGORC, Barbara, PINTAR, Marjeta, MOLJK, Ben. Strokovne naloge s področja okolja za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje : poročilo za leto 2013 : Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, (KIS - Študije po naročilu, 522). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2013. 39 str.
 • SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože, ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Janez. Presežki dušika v kmetijstvu. V: Kakovost pitne vode '12 : strokovno posvetovanje, Ljubljana, 25. in 26. oktobra 2012. Ljubljana: Most do znanja, družba za izobraževanje d.o.o., 2012, str. 28-54
 • ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Janez. Analysis of nitrogen budget from agriculture on river Kučnica water body. V: POLJAK, Milan (ur.). Održivo gospodarenje tlom za sigurnost hrane i okoliša : Knjiga sažetaka = Sustainable soil management for food and environment safety : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko tloznanstveno društvo: = Croatian Society of Soil Science, 2014, str. 96.
Back