Heads of Departments
tla, pedologija, varstvo okolja, raba in varstvo tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 52 90
Researchers
obdelava podatkov, GIS modeliranje, vpliv kmetijstva na okolje, varovanje kmetijskih zemljišč in voda
+386 (0)1 280 52 29
ekologija kmetijskih ekosistemov, vpliv gospodarjenja na biodiverziteto
+386 (0)1 280 52 19
+386 (0)1 280 52 29
varstvo rastlin, ekologija plevelov, okolje
+386 (0)1 280 52 61
+386 (0)1 280 52 20
kontrola rodovitnosti tal in gnojenje
+386 (0)1 280 51 52
tla, pedologija, onesnaženost tal, raba tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 52 29
tla, pedologija, varstvo okolja, raba in varstvo tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 52 90
Technical and other staff
tla, pedologija, onesnaženost tal, urejanje baz podatkov, statistična obdelava podatkov