Heads of Departments
tla, pedologija, varstvo okolja, raba in varstvo tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 52 90
Researchers
ekologija plevelov, okolje
obdelava podatkov, GIS modeliranje, vpliv kmetijstva na okolje, varovanje kmetijskih zemljišč in voda
+386 (0)1 280 52 29
ekologija kmetijskih ekosistemov, vpliv gospodarjenja na biodiverziteto
+386 (0)1 280 52 19
tla, pedologija, raba tal, varstvo okolja
+386 (0)1 280 51 13
varstvo rastlin, ekologija plevelov, okolje
+386 (0)1 280 52 61
+386 (0)1 280 52 20
tla, pedologija, onesnaženost tal, raba tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 51 09
tla, pedologija, varstvo okolja, raba in varstvo tal, informatika tal in okolja
+386 (0)1 280 52 90
Professional staff
ekologija kmetijskega prostora in naravni viri
varstvo rastlin, ekologija plevelov, tla, pedologija, okolje
+386 (0)1 280 51 15
kontrola rodovitnosti tal in gnojenje
+386 (0)1 280 51 52
Technical and other staff
tla, pedologija, onesnaženost tal, urejanje baz podatkov, statistična obdelava podatkov
+386 (0)1 280 51 11