Agrometeorološka napoved

Trenutne razmere

 • Ljubljana
  • 6° Ljubljana

   Vlaga: 76%
   Hitrost vetra: 2km/h
  • 5° Maribor - letališče
   jasno
   Vlaga: 84%
   Hitrost vetra: 3km/h
  • 6° Celje

   Vlaga: 80%
   Hitrost vetra: 11km/h
  • 6° Murska Sobota
   pretežno oblačno
   Vlaga: 78%
   Hitrost vetra: 6km/h
  • 5° Novo mesto
   oblačno
   Vlaga: 81%
   Hitrost vetra: 5km/h
  • 0° Postojna
   jasno
   Vlaga: 89%
   Hitrost vetra: 1km/h
  • 6° Portorož - letališče
   jasno
   Vlaga: 71%
   Hitrost vetra: 14km/h
  • 5° Nova Gorica
   pretežno oblačno
   Vlaga: 77%
   Hitrost vetra: 7km/h
  • 0° Rateče

   Vlaga: 87%
   Hitrost vetra: 0km/h

Napoved za Slovenijo

danes 29.03. 4°/16° delno oblačno, dež
Ponedeljek 30.03. 5°/3° oblačno, dež s snegom
Torek 31.03. -1°/6° pretežno oblačno
Sreda 01.04. -2°/9° delno oblačno
Četrtek 02.04. -1°/12° pretežno jasno
 • 29.03. - 31.03.
 • 01.04. - 03.04.
Vir: ARSO

Objave

Kmetijski inštitut Slovenije – najpomembnejše objave v letu 2019 (9. 1. 2020)

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADRAŽNIK, Tanja, MOEN, Anders, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Chloroplast proteins involved in drought stress response in selected cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.). 3 biotech, ISSN 2190-572X, 2019, vol. , no , str., doi: 10.1007/s13205-019-1862-x. [COBISS.SI-ID 5841768], [JCR, SNIP, WoS do 31. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 17.3, št. avtorjev: 1/3

2. MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, RAZINGER, Jaka. Trichopria drosophilae (Diapriidae) and Leptopilina heterotoma (Figitidae), native parasitoids of Drosophila suzukii, confirmed in Slovenia = Trichopria drosophilae (Diapriidae,) in Leptopilina heterotoma (Figitidae) - prvi najdbi domorodnih parazitoidov plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2019, letn. 113, št. 1, str. 181-185, doi: 10.14720/aas.2019.113.1.15. [COBISS.SI-ID 5745256], [SNIP, Scopus do 12. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 40, št. avtorjev: 3/3

3. ŠAJNA, Nina, ŠIPEK, Mirjana, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, KALIGARIČ, Mitja. Germination behavior of the extremely rare Hladnikia pastinacifolia Rchb. (Apiaceae) - a Pleistocene in situ survivor. Acta botanica Croatica : an international joural of botany, ISSN 0365-0588, 2019, vol. 78, no. 2, str. 107-115, ilustr., doi: 10.2478/botcro-2019-0017. [COBISS.SI-ID 24787720], [JCR, SNIP, WoS do 2. 11. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
financer: ARRS, Programi, P1-0078 (B), SI, Biodiverziteta; financer: ARRS, Programi, P1-0403 (A), SI, Računsko intenzivni kompleksni sistemi
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 15.46, št. avtorjev: 1/4

4. TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Meat and fat quality of Krškopolje pigs reared in conventional and organic production systems. Animal : an international journal of animal bioscience, ISSN 1751-7311, May 2019, vol. 13, no. 5, str. 1103-1110, doi: 10.1017/S1751731118002409. [COBISS.SI-ID 5587048], [JCR, SNIP, WoS do 8. 6. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80, Scopus do 17. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 93.61, št. avtorjev: 4/5

5. RIBANI, A., UTZERI, Valerio Joe, GERACI, Claudia, TINARELLI, Silvia, DJAN, Mihajla, VELICKOVIC, Nevena, DONEVA, Radostina, DALL'OLIO, Stefania, NANNI COSTA, Leonardo, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, et al. Signatures of de-domestication in autochthonous pig breeds and of domestication in wild boar populations from MC1R and NR6A1 allele distribution. Animal genetics, ISSN 0268-9146, April 2019, vol. 50, iss. 2, str. 166-171. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/age.12771, doi: 10.1111/age.12771. [COBISS.SI-ID 5671784], [JCR, SNIP, WoS do 14. 10. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.29, Scopus do 24. 2. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 16.29, št. avtorjev: 2/23

6. VRECL, Milka, COTMAN, Marko, URŠIČ, Matjaž, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, FAZARINC, Gregor. Age-dependent expression of MyHC isoforms and lipid metabolism-related genes in the Longissimus dorsi muscle of wild and domestic pigs. Animals, ISSN 2076-2615, 2019, vol. 9, no. 1, e10, str. 1-12. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/1/10/htm, doi: 10.3390/ani9010010. [COBISS.SI-ID 4739194], [JCR, SNIP, WoS do 11. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 26. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 21.79, št. avtorjev: 1/5

7. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, BATOREK LUKAČ, Nina, TOMAŽIN, Urška, FLORES, Mónica. Aromatic profile, physicochemical and sensory traits of dry-fermented sausages produced without nitrites using pork from Krškopolje pig reared in organic and conventional husbandry. Animals, ISSN 2076-2615, 2019, vol. 9, no. 2, str. 1-13. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/2/55. [COBISS.SI-ID 5666152], [JCR, SNIP, Scopus do 17. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 87.16, št. avtorjev: 4/5

8. ŠKRLEP, Martin, TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, POKLUKAR, Klavdija, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Proteomic profiles of the longissimus muscles of entire male and castrated pigs as related to meat quality. Animals, ISSN 2076-2615, 2019, vol. 9, no. 3, str. 1-14. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/3/74/htm, doi: 10.3390/ani9030074. [COBISS.SI-ID 5696104], [JCR, SNIP, WoS do 12. 6. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 6. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 108.95, št. avtorjev: 5/5

9. BROSSARD, Ludovic, NIETO, Rosa, CHARNECA, Rui, ARAÚJO, José Pedro Pinto, PUGLIESE, Carolina, RADOVIĆ, Čedomir, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Modelling nutritional requirements of growing pigs from local breeds using InraPorc. Animals, ISSN 2076-2615, April 2019, vol. 9, iss. 4, 17 str., tabele, graf. prikazi. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/4/169, doi: 10.3390/ani9040169. [COBISS.SI-ID 5747816], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14, Scopus do 25. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 15.57, št. avtorjev: 1/7

10. PREŠERN, Janez, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana. Parameters influencing queen body mass and their importance as determined by machine learning in honey bees (Apis mellifera carnica). Apidologie, ISSN 0044-8435, 2019, vol. , iss. , str. 1-13, doi: 10.1007/213592-019-00683-y. [COBISS.SI-ID 5837672], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 116.66, št. avtorjev: 2/2

11. SINKOVIČ, Lovro, PIPAN, Barbara, SINKOVIČ, Eva, MEGLIČ, Vladimir. Morphological seed characterization of common (Phaseolus vulgaris L.) and runner (Phaseolus coccineus L.) bean germplasm: a Slovenian gene bank example. Biomed research international, ISSN 2314-6133. [Print ed.], 2019, vol. 2019, str. 1-13, ilustr. https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/6376948/?utm_medium=author&utm_source=Hindawi, doi: 10.1155/2019/6376948. [COBISS.SI-ID 5652328], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 29. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 56.18, št. avtorjev: 3/4

12. HAUPTMAN, Nina, JEVŠINEK SKOK, Daša, SPASOVSKA, Elena, BOŠTJANČIČ, Emanuela, GLAVAČ, Damjan. Genes CEP55, FOXD3, FOXF2, GNAO1, GRIA4, and KCNA5 as potential diagnostic biomarkers in colorectal cancer. BMC medical genomics, ISSN 1755-8794, 2019, vol. 12, no. 1, str. 1-17. https://bmcmedgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12920-019-0501-z, doi: 10.1186/s12920-019-0501-z. [COBISS.SI-ID 34289625], [JCR, SNIP, WoS do 11. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 27. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 15.98, št. avtorjev: 1/5

13. PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Diversification and genetic structure of the western-to-eastern progression of European Phaseolus vulgaris L. germplasm. BMC plant biology, ISSN 1471-2229, 2019, vol. 19, št. 442, str. 1-16, ilustr., doi: 10.1186/s12870-019-2051-0. [COBISS.SI-ID 5897832], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 123.99, št. avtorjev: 2/2

14. MOŠKRIČ, Ajda, VEROVNIK, Rudi. Five nuclear protein-coding markers for establishing a robust phylogenetic framework of niphargid crustaceans (Niphargidae: Amphipoda) and new molecular sequence data. Data in brief, ISSN 2352-3409, 2019, vol. , str., ilustr., doi: 10.1016/j.dib.2019.104134. [COBISS.SI-ID 5777000], [SNIP, Scopus do 4. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 16, št. avtorjev: 1/2

15. GERIČ STARE, Barbara, AYDINLI, Gökhan, DEVRAN, Zübeyir, MENNAN, Sevilhan, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša. Recognition of species belonging to Meloidogyne ethiopica group and development of a diagnostic method for its detection. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2019, vol. 154, iss. 3, str. 621-633, doi: 10.1007/s10658-019-01686-2. [COBISS.SI-ID 5706600], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.57, Scopus do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 57.14, št. avtorjev: 4/7

16. BAŠA ČESNIK, Helena, KMECL, Veronika, VELIKONJA BOLTA, Špela. Pesticide and veterinary drug residues in honey - validation of methods and a survey of organic and conventional honeys from Slovenia. Food additives & contaminants. Part A., Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, ISSN 1944-0049, 2019, vol. 36, no. 9, str. 1358-1375, doi: 10.1080/19440049.2019.1631492. [COBISS.SI-ID 5813352], [JCR, SNIP, WoS do 26. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 87.31, št. avtorjev: 3/3

17. KMECL, Veronika, ŽNIDARČIČ, Dragan, FRANIĆ, Mario, GORETA BAN, Smiljana. Nitrate and nitrite contamination of vegetables in the Slovenian market. Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, ISSN 1939-3210, 2019, vol. , iss. , 8 str., ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19393210.2019.1600589?scroll=top&needAccess=true, doi: 10.1080/19393210.2019.1600589. [COBISS.SI-ID 5749096], [JCR, SNIP, Scopus do 7. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 22.7, št. avtorjev: 1/4

18. ZHANG, Xinyi, KONTOUDAKIS, Nikolaos, BLACKMAN, John W., ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, CLARK, Andrew C. Determination of 13 volatile aldehyde compounds in wine by GC-QQQ-MS : p-benzoquinone to dissociate hydrogen sulfite addition products. Food analytical methods, ISSN 1936-9751, Jun. 2019, vol. 12, iss. 6, str. 1285-1297, doi: 10.1007/s12161-019-01463-1. [COBISS.SI-ID 5715560], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 15.09, št. avtorjev: 1/6

19. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, STANSTRUP, Jan, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., MEEKS, Campbell, DELOIRE, Alain, SCHMIDTKE, Leigh, VRHOVŠEK, Urška. Unravelling wine volatile evolution during Shiraz grape ripening by untargeted HS-SPME-GC x GC-TOFMS. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2019, vol. 277, str. 753-765, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618319174?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.foodchem.2018.10.135. [COBISS.SI-ID 5606248], [JCR, SNIP, WoS do 14. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 14.3, št. avtorjev: 1/9

20. STROJNIK, Lidija, STOPAR, Matej, ZLATIĆ, Emil, KOKALJ, Doris, NAGLIČ GRIL, Mateja, ŽENKO, Bernard, ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, MILEVA BOSHKOSKA, Biljana, LUŠTREK, Mitja, GRADIŠEK, Anton, POTOČNIK, Doris, OGRINC, Nives. Authentication of key aroma compounds in apple using stable isotope approach. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2019, vol. 277, str. 766-773, doi: 10.1016/j.foodchem.2018.10.140. [COBISS.SI-ID 31834663], [JCR, SNIP, WoS do 14. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 11.55, št. avtorjev: 1/13

21. ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKRLEP, Martin, FONT-I-FURNOLS, Maria, BATOREK LUKAČ, Nina, KRESS, Kevin, STEFANSKI, Volker. Acceptability of dry-cured belly (Pancetta) from entire males, immunocastrates or surgical castrates: study with slovenian consumers. Foods, ISSN 2304-8158, 2019, vol. 8, iss. 4, 8 str., tabele, graf. prikazi. https://www.mdpi.com/2304-8158/8/4/122/htm, doi: 10.3390/foods8040122. [COBISS.SI-ID 5746024], [JCR, WoS do 11. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43, Scopus do 12. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 42.72, št. avtorjev: 3/7

22. PREŠERN, Janez, MIHELIČ, Jan, KOBAL, Milan. Growing stock of nectar- and honeydew-producing tree species determines the beekeepers' profit. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2019, vol. 448, str. 490-498, ilustr., doi: 10.1016/j.foreco.2019.06.031. [COBISS.SI-ID 5784936], [JCR, SNIP, WoS do 5. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 13. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 44.7, št. avtorjev: 1/3

23. FLAJŠMAN, Marko, ŠANTAVEC, Igor, KOLMANIČ, Aleš, KOŠMELJ, Katarina, KOCJAN AČKO, Darja. Agronomic performance and stability of seed, protein and oil yields of seven soybean cultivars determined in field experiments in Slovenia. Genetika : časopis Saveza društava genetičara Jugoslavije, ISSN 0534-0012, (Acta biologica Iugoslavica), 2019, vol. 51, no. 1, str. 31-46, doi: 10.2298/GENSR1901031F. [COBISS.SI-ID 9216121], [JCR, SNIP, WoS do 24. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 9. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10.65, št. avtorjev: 1/5

24. JURČIĆ, Vesna, BOLHA, Luka, MATJAŠIČ, Alenka, SEDEJ, Ivana, DOLINAR, Ana, GRUBELNIK, Gašper, HAUPTMAN, Nina, PIŽEM, Jože, JEVŠINEK SKOK, Daša, HOČEVAR, Alojzija, RAVNIK-GLAVAČ, Metka, GLAVAČ, Damjan. Association between histopathologic changes and expression of selected microRNAs in skin of adult patients with IgA vasculitis. Histopathology, ISSN 0309-0167. [Print ed.], 2019, vol. , iss. , str. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/his.13927, doi: 10.1111/his.13927. [COBISS.SI-ID 34342617], [JCR, SNIP, Scopus do 20. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 9.27, št. avtorjev: 1/12

25. FLAJŠMAN, Marko, ŠANTAVEC, Igor, KOLMANIČ, Aleš, KOCJAN AČKO, Darja. Bacterial seed inoculation and row spacing affect the nutritional composition and agronomic performance of soybean. International journal of plant production, ISSN 1735-8043, 2019, str. v tisku, ilustr., doi: 10.1007/s42106-019-00046-8. [COBISS.SI-ID 9191289], [JCR, SNIP, WoS do 13. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 5. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 14.61, št. avtorjev: 1/4

26. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, VRHOVŠEK, Urška, SCHMIDTKE, Leigh. Regional discrimination of Australian Shiraz wine volatome by two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2019, vol. , no. , str., ilustr., doi: 10.1021/acs.jafc.9b03563. [COBISS.SI-ID 5842536], [JCR, SNIP, Scopus do 14. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 22.2, št. avtorjev: 1/7

27. MONTEIRO, Alessandra Nardina Trícia Rigo, WILFART, Aurélie, UTZERI, Valerio Joe, BATOREK LUKAČ, Nina, TOMAŽIN, Urška, NANNI COSTA, Leonardo, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, FONTANESI, Luca, GARCIA-LAUNAY, Florence. Environmental impacts of pig production systems using European local breeds : the contribution of carbon sequestration and emissions from grazing. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], 2019, vol. 237, art. no. 117843, str. 1-9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261932709X?via%3Dihub. [COBISS.SI-ID 5837416], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 51.18, št. avtorjev: 3/9

28. OBŠTETER, Jana, JENKO, Janez, HICKEY, John M., GORJANC, Gregor. Efficient use of genomic information for sustainable genetic improvement in small cattle populations. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2019, vol. 102, iss. 11, 12 str., ilustr., doi: 10.3168/jds.2019-16853. [COBISS.SI-ID 5863784], [JCR, SNIP, WoS do 25. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 21. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 31.92, št. avtorjev: 1/4

29. COPPA, Mauro, CHASSAING, Chantal, SIBRA, Cécile, CORNU, Agnès, VERBIČ, Jože, GOLECKÝ, Jaroslav, ENGEL, Erwan, RATEL, Jérémy, BOUDON, Anne, FERLAY, Anne, MARTIN, Bruno. Forage system is the key driver of mountain milk specificity. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2019, vol. 102, iss. 11, str. 10483-10499, ilustr., doi: 10.3168/jds.2019-16726. [COBISS.SI-ID 5864552], [JCR, SNIP, WoS do 25. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 12.26, št. avtorjev: 1/11

30. PRAPROTNIK, Eva, ZUPAN, Sara, IVOVIĆ, Vladimir. Morphological and molecular identification of Phlebotomus mascittii Grassi, 1908 populations from Slovenia. Journal of medical entomology, ISSN 0022-2585, Mar. 2019, vol. 56, iss. 2, str. 565-568, doi: 10.1093/jme/tjy176. [COBISS.SI-ID 5740904], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 3. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 37.39, št. avtorjev: 1/3

31. BUBOLA, Marijan, LUKIČ, Igor, RADEKA, Sanja, SIVILOTTI, Paolo, GROZIĆ, Kristina, VANZO, Andreja, BAVČAR, Dejan, LISJAK, Klemen. Enhancement of Istrian Malvasia wine aroma and hydroxycinnamate composition by hand and mechanical leaf removal. Journal of the science of food and agriculture, ISSN 0022-5142. [Print ed.], 2019, vol. 99, iss. 2, str. 904-914, doi: 10.1002/jsfa.9262. [COBISS.SI-ID 5549928], [JCR, SNIP, WoS do 17. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 47.07, št. avtorjev: 3/8

32. ZADRAŽNIK, Tanja, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Impact of drought stress on physiological characteristics and isolation of chloroplasts in common bean (Phaseolus vulgaris L.). Legume research, ISSN 0976-0571, 2019, vol. , article idLR-455, str.1-6, doi: 10.18805/LR-455. [COBISS.SI-ID 5842280], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 24.86, št. avtorjev: 1/2

33. TOMAŽIN, Urška, ŠKRLEP, Martin, PREVOLNIK POVŠE, Maja, BATOREK LUKAČ, Nina, KAROLYI, Danijel, ČERVEK, Matjaž, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. The effect of salting time and sex on chemical and textural properties of dry cured ham. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], Oct. 2019, vol. , str. 1-6, doi: 10.1016/j.meatsci.2019.107990. [COBISS.SI-ID 5903464], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 59.98, št. avtorjev: 4/7

34. TOMAŠEVIĆ, Igor, BAHELKA, Ivan, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ČÍTEK, Jaroslav, DJEKIC, Ilija, GETYA, Andriy, GUERRERO, Luis, IORDACHESCU, Gabriela, IVANOVA, Sonya, NAKOV, Dimitar, SOŁOWIEJ, Bartosz, SZABÓ, Csaba, TUDOREANU, Liliana, WEILER, Ulrike, FONT-I-FURNOLS, Maria. Attitudes and beliefs of Eastern European consumers towards piglet castration and meat from castrated pigs. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], 2019, vol. , str. 1-11, tabele, doi: 10.1016/j.meatsci.2019.107965. [COBISS.SI-ID 5896552], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 8.92, št. avtorjev: 1/15

35. KALLAS, Zein, VARELA, Elsa, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PUGLIESE, Carolina, CERJAK, Marija, TOMAŽIN, Urška, KAROLYI, Danijel, AQUILANI, Chiara, VITALE, Mauro, GIL, José Maria. Can innovations in traditional pork products help thriving EU untapped pig breeds? : a non-hypothetical discrete choice experiment with hedonic evaluation. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], Aug. 2019, vol. 154, str. 75-85, tabele, doi: 10.1016/j.meatsci.2019.04.011. [COBISS.SI-ID 5748072], [JCR, SNIP, WoS do 14. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 20.99, št. avtorjev: 2/10

36. ŽIBRAT, Uroš, SUSIČ, Nik, KNAPIČ, Matej, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, RAZINGER, Jaka, VONČINA, Andrej, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Pipeline for imaging, extraction, pre-processing, and processing of time-series hyperspectral data for discriminating drought stress origin in tomatoes. MethodsX, ISSN 2215-0161, 2019, vol. 6, str. 399-408, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016119300330?via%3Dihub, doi: 10.1016/j.mex.2019.02.022. [COBISS.SI-ID 5710952], [SNIP, Scopus do 16. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40, št. avtorjev: 9/9

37. GAMS, Walter, STIELOW, Benjamin, GRÄFENHAN, Tom, SCHROERS, Hans-Josef. The ascomycete genus Niesslia and associated monocillium-like anamorphs. Mycological progress, ISSN 1617-416X, 2019, vol. 18, iss. 1-2, str. 5-76, ilustr., doi: 10.1007/s11557-018-1459-5. [COBISS.SI-ID 5664360], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 17.49, št. avtorjev: 1/4

38. ÇAĞLAYAN, Kadriye, ROUMI, Vahid, GAZEL, Mona, ELÇI, Eminur, ACIOGLU, Mehtap, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, REYNARD, Jean-Sébastien, MACLOT, François, MASSART, Sébastien. Identification and characterization of a novel robigovirus species from sweet cherry in Turkey. Pathogens, ISSN 2076-0817, 2019, vol. 8, iss. 2, str. 1-12, doi: 10.3390/pathogens8020057. [COBISS.SI-ID 5760104], [JCR, SNIP, WoS do 2. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 9.92, št. avtorjev: 1/9

39. JOSHI, Dinesh Chandra, CHAUDHARI, Ganesh V., SOOD, Salej, KANT, Lakshmi, PATTANAYAK, A., ZHANG, Kaixuan, FAN, Yu, JANOVSKÁ, Dagmar, MEGLIČ, Vladimir, ZHOU, Meiliang. Revisiting the versatile buckwheat: reinvigorating genetic gains through integrated breeding and genomics approach. Planta, ISSN 0032-0935, 2019, vol. , no. , str. [1-19], doi: 10.1007/s00425-018-03080-4. [COBISS.SI-ID 5644648], [JCR, SNIP, WoS do 16. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.10]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 10.95, št. avtorjev: 1/10

40. BERK, Peter, STAJNKO, Denis, HOČEVAR, Marko, MALNERŠIČ, Aleš, JEJČIČ, Viktor, BELŠAK, Aleš. Plant protection product dose rate estimation in apple orcahrds using a fuzzy logic system. PloS one, ISSN 1932-6203, April 2019, vol. 14, no. 4, e0214315, graf. prikazi. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214315, doi: 10.1371/journal.pone.0214315. [COBISS.SI-ID 4566828], [JCR, SNIP, WoS do 24. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 16.19, št. avtorjev: 1/6

41. TOMAŠEVIĆ, Marina, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja, BAŠA ČESNIK, Helena, GRACIN, Leo, ĆURKO, Natka, KOVAČEVIĆ GANIĆ, Karin. Changes in the composition of aroma and phenolic compounds induced by different enological practices of Croatian white wine. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, ISSN 1230-0322, 2019, vol. 69, no. 4, str. 1-16, ilustr., doi: 10.31883/pjfns/112328. [COBISS.SI-ID 5877352], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 31.88, št. avtorjev: 3/7

42. ZOVKO, Monika, ŽIBRAT, Uroš, KNAPIČ, Matej, BUBALO, Marina, ROMIĆ, Davor. Hyperspectral remote sensing of grapevine drought stress. Precision agriculture, ISSN 1385-2256, 2019, vol. 20, iss. 2, str. 335-347, ilustr., doi: 10.1007/s11119-019-09640-2. [COBISS.SI-ID 5696872], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 28. 2. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 59.93, št. avtorjev: 2/5

43. GOGIĆ, Marija, RADOVIĆ, Čedomir, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PETROVIĆ, Milica, RADOJKOVIĆ, Dragan, PARUNOVIĆ, Nenad, SAVIĆ, Radomir. Effect of immunocastration on sex glands of male Mangulica (Swallow-bellied Mangalitsa) pigs. Revista Brasileira de Zootecnia, ISSN 1806-9290, Jun 2019, vol. 48, art. no.e20180286, str. [1]-8, doi: 10.1590/rbz4820180286. [COBISS.SI-ID 5785192], [JCR, SNIP, WoS do 19. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10.57, št. avtorjev: 1/7

44. SAVI, Tadeja, PETRUZZELLIS, Francesco, MORETTI, Elisa, STENNI, Barbara, ZINI, Luca, MARTELLOS, Stefano, LISJAK, Klemen, NARDINI, Andrea. Grapevine water relations and rooting depth in karstic soils. Science of the total environment, ISSN 0048-9697, 2019, vol. 692, str. 669-675, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.096. [COBISS.SI-ID 5839976], [JCR, SNIP, WoS do 27. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 15.96, št. avtorjev: 1/8

45. PANEVSKA, Anastasija, HODNIK, Vesna, SKOČAJ, Matej, NOVAK, Maruša, MODIC, Špela, PAVLIC, Ivana, PODRŽAJ, Sara, ZARIĆ, Miki, RESNIK, Nataša, MAČEK, Peter, VERANIČ, Peter, RAZINGER, Jaka, SEPČIĆ, Kristina. Pore-forming protein complexes from Pleurotus mushrooms kill western corn rootworm and Colorado potato beetle through targeting membrane ceramide phosphoethanolamine. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, str. 1-14. ttps://doi.org/10.1038/s41598-019-41450-4, doi: 10.1038/s41598-019-41450-4. [COBISS.SI-ID 5013839], [JCR, SNIP, WoS do 11. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.18]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 21.69, št. avtorjev: 2/13

46. MUÑOZ, Maria, BOZZI, Riccardo, GARCÍA CASCO, Juan M., RIBANI, Anisa, FRANCI, Oreste, GARCÍA, Fabián, ŠKRLEP, Martin, SCHIAVO, Giuseppina, BOVO, Samuele, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, et al. Genomic diversity, linkage disequilibrium and selection signatures in European local pig breeds assessed with a high density SNP chip. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2019, article 13546, str. 1-14, ilustr. https://www.nature.com/articles/s41598-019-49830-6. [COBISS.SI-ID 5862504], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 16.2, št. avtorjev: 2/31

47. SINKOVIČ, Lovro, PIPAN, Barbara, VASIĆ, Mirjana, ANTIĆ, Marina, TODOROVIĆ, Vida, IVANOVSKA, Sonja, CREOLA, Brezeanu, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. Morpho-agronomic characterisation of Runner bean (Phaseolus coccineus L.) from South-eastern Europe. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, art. 6165, str. 1-16, doi: 10.3390/su11216165. [COBISS.SI-ID 5905256], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 46.8, št. avtorjev: 4/9

48. AJMONE MARSAN, Franco, PADOANO, Elio, VRŠČAJ, Borut, BIASIOLI, Mattia, DAVIDSON, C. M. Metal release under anaerobic conditions of urban soils of four European cities. Water, air and soil pollution, ISSN 0049-6979. [Print ed.], 2019, vol. 230, no. 3, str. 1-16, doi: 10.1007/s11270-019-4101-5. [COBISS.SI-ID 5700968], [JCR, SNIP, WoS do 2. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 7. 3. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 15.01, št. avtorjev: 1/5

49. LODDO, Donato, BOŽIĆ, Dragana, CALHA, Isabel Maria Da Silva Monteiro Miranda, DORADO GÓMEZ, José, IZQUIERDO FIGAROLA, Jordi, ŠĆEPANOVIĆ, Maja, BARIĆ, Klara, CARLESI, Stefano, LESKOVŠEK, Robert, PETERSON, D., VASILEIADIS, Vasileios P, VERES, Andrea, VRBNIČANIN, Sava, MASIN, Roberta. Variability in seedling emergence for European and North American populations of Abutilon theophrasti. Weed Research, ISSN 0043-1737. [Print ed.], 2019, vol. 59, iss. 1, str. 15-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 5653096], [JCR, SNIP, WoS do 3. 2. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 8.45, št. avtorjev: 1/14

50. MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, KOLMANIČ, Aleš, GODEŠA, Tone, RAZINGER, Jaka. Effectiveness of different control measures against western corn rootworm larvae Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868 = Učinkovitost različnih metod zatiranja ličink koruznega hrošča Diaboritca virgifera virgifera LeConte, 1868. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2018, letn. 111, št. 1, str. 161-167. [COBISS.SI-ID 5491048], [SNIP, Scopus do 21. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 32, št. avtorjev: 4/5

51. ČOP, Jure, KOŠMELJ, Katarina, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože. Pridelek, morfološki razvoj in hranilna vrednost zelinja lucerne med rastno sezono v osrednji Sloveniji: analiza časovnih potekov = Herbage yield, morphological development and nutritive value of lucerne during growth season in central Slovenia: analysis of time patterns. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2018, letn. 111, št. 1, str. 177-187, doi: 10.14720/aas.2018.111.1.17. [COBISS.SI-ID 8967545], [SNIP, Scopus do 20. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 20, št. avtorjev: 2/4

52. BAŠA ČESNIK, Helena. Validation of the multiresidual GC-MS method for determining plant protection product residues in strawberries = Validacija multirezidualne GC-MS metode za določevanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v jagodah. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2018, letn. 111, št. 2, str. 377-391, doi: 10.14720/aas.2018.111.2.13. [COBISS.SI-ID 5604456], [SNIP, Scopus do 13. 11. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40, št. avtorjev: 1/1

53. KMECL, Veronika, ŽNIDARČIČ, Dragan. The influence of cultivation method on nitrate content in some lettuce samples = Vpliv načina pridelave na vsebnost nitratov v vzorcih vrtne solate. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2018, letn. 111, št. 3, str. 683-690, tabele, graf. prikazi, doi: 10.14720/aas.2018.111.3.16. [COBISS.SI-ID 9116793], [SNIP, Scopus do 4. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 20, št. avtorjev: 1/2

54. SAVI, Tadeja, PETRUZZELLIS, Francesco, MARTELLOS, Stefano, STENNI, Barbara, DAL BORGO, Anna, ZINI, Luca, LISJAK, Klemen, NARDINI, Andrea. Vineyard water relations in a karstic area: deep roots and irrigation management. Agriculture, ecosystems & environment, ISSN 0167-8809. [Print ed.], 2018, vol. 263, str. 53-59. [COBISS.SI-ID 5511272], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, Scopus do 29. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 20.67, št. avtorjev: 1/8

55. BONNEAU, Michel, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKRLEP, Martin, FONT-I-FURNOLS, Maria, ALUWÉ, Marijke, FONTANESI, Luca. Potential sensitivity of pork production situations aiming at high-quality products to the use of entire male pigs as an alternative to surgical castrates. Animal : an international journal of animal bioscience, ISSN 1751-7311, June 2018, vol. 12, no. 6, str. 1287-1295, doi: 10.1017/S1751731117003044. [COBISS.SI-ID 5393256], [JCR, SNIP, WoS do 12. 6. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 39, št. avtorjev: 2/6

56. ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, TOMAŽIN, Urška, BATOREK LUKAČ, Nina, FLORES, Mónica. Properties and aromatic profile of dry-fermented sausages produced from Krškopolje pigs reared under organic and conventional rearing regime. Animal : an international journal of animal bioscience, ISSN 1751-7311, June 2018, vol. 12, no. 6, str. 1316-1323, doi: 10.1017/S1751731117002713. [COBISS.SI-ID 5393512], [JCR, SNIP, WoS do 9. 6. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80, Scopus do 17. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 93.61, št. avtorjev: 4/5

57. LOMMEN, Suzanne T. E., HALLMANN, Caspar A., JONGEJANS, Eelke, CHAUVEL, Bruno, LEITSCH-VITALOS, Melinda, ALEKSANYAN, Alla, TÓTH, Peter, PREDA, Christina, ŠĆEPANOVIĆ, Maja, ONEN, Huseyin, LESKOVŠEK, Robert, et al. Explaining variability in the production of seed and allergenic pollen by invasive Ambrosia artemisiifolia across Europe. Biological invasions, ISSN 1387-3547, 2018, vol. 20, iss. 6, str. 1475-1491, doi: 10.1007/s10530-017-1640-9. [COBISS.SI-ID 5411176], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.21, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.21]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 7.1, št. avtorjev: 1/27

58. SURUP, Frank, POMMEREHNE, Kathrin, SCHROERS, Hans-Josef, STADLER, Marc. Elsinopirins A-D, decalin polyketides from the ascomycete Elsinoë pyri. Biomolecules, ISSN 2218-273X, March 2018, vol. 8, issue 1, str. 1-10, doi: 10.3390/biom8010008. [COBISS.SI-ID 5440616], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 26.8, št. avtorjev: 1/4

59. GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, SUSIČ, Nik, UREK, Gregor. Record of a new location for tropical root knot nematode Meloidogyne luci in Slovenia. Bulletin OEPP, ISSN 0250-8052, April 2018, vol. 48, no. 1, str. 135-137. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2338, doi: 10.1111/epp.12443. [COBISS.SI-ID 5421160], [SNIP, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 40, št. avtorjev: 5/5

60. PIPAN, Barbara, ZUPANČIČ, Maša, BLATNIK, Eva, DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir. Comparison of six genomic DNA extraction methods for molecular downstream applications of apple tree (Malus X domestica). Cogent food & agriculture, ISSN 2331-1932, 2018, no. 4, str. 1-10, graf. prikazi. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311932.2018.1540094?needAccess=true, doi: 10.1080/23311932.2018.1540094. [COBISS.SI-ID 5602152], [WoS do 8. 2. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 24, št. avtorjev: 4/5

61. RENČELJ, Andrej, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, DOVČ, Peter. Tissue specific splicing of pre-mRNA porcine mitochondrial transcription factor A. Czech Journal of Animal Science, ISSN 1212-1819, 2018, vol. 63, no. 2, str. 43-50, ilustr. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/237461.pdf, doi: 10.17221/29/2017-CJAS. [COBISS.SI-ID 4049032], [JCR, SNIP, WoS do 21. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 21. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 38.09, št. avtorjev: 2/4

62. TARDÀGUILA, Javier, STORCHI, Paolo, PUCCIONI, Sergio, ZOMBARDO, Alessandra, TANGOLAR, Semih, TANGOLAR, Serpil, ADA, Melike, KÌRAZ, Mehmet Erdem, GIFFARD, Brice, FULCHIN, Emma, SCHROERS, Hans-Josef, PELENGIĆ, Radojko, MOREDA, Eugenio, FERNANDEZ-NOVALES, Juan, COSTANTINI, Edoardo A. C. Effects of soil degradation and organic treatments on vegetative growth, yield and grape quality. EQA, ISSN 2281-4485, 2018, vol. 30, str. 31-35, graf. prikazi. https://eqa.unibo.it/article/view/7898/7940, doi: 10.6092/issn.2281-4485/7898. [COBISS.SI-ID 5554024]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 2.55, št. avtorjev: 1/15

63. PRIORI, Simone, D' AVINO, Lorenzo, AGNELLI, Alessandro Elio, VALBOA, Giuseppe, KNAPIČ, Matej, SCHROERS, Hans-Josef, AKÇA, Erhan, TANGOLAR, Semih, KÌRAZ, Mehmet Erdem, GIFFARD, Brice, FULCHIN, Emma. Effect of organic treatments on soil carbon and nitrogen dynamics in vineyard. EQA, ISSN 2281-4485, 2018, vol. 31, str. 1-10, graf. prikazi. https://eqa.unibo.it/article/view/7896, doi: 10.6092/issn.2281-4485/7896. [COBISS.SI-ID 5554280], [WoS do 10. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 5.76, št. avtorjev: 2/11

64. SCHROERS, Hans-Josef, CASTALDINI, Maurizio, MÅRTENSSON, Anna. Inferences from inventories of microbes in ecological vineyard settings. EQA, ISSN 2281-4485, 2018, vol. 31, str. 47-56, graf. prikazi. https://eqa.unibo.it/article/view/7921/8319, doi: 10.6092/issn.2281-4485/7921. [COBISS.SI-ID 5554536]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10, št. avtorjev: 1/3

65. LELOVA, Zorica, IVANOVA-PETROPULOS, Violeta, MASÁR, Marián, LISJAK, Klemen, BODOR, Róbert. Optimization and validation of a new capillary electrophoresis method with conductivity detection for determination of small anions in red wines. Food analytical methods, ISSN 1936-9751, 2018, vol. 11, iss. 5, str. 1457-1466, doi: 10.1007/s12161-017-1117-6. [COBISS.SI-ID 5418856], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 3. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 18.11, št. avtorjev: 1/5

66. SCHELEZKI, Olaf J., ŠUKLJE, Katja, BOSS, Paul K., JEFFERY, David W. Comparison of consecutive harvests versus blending treatments to produce lower alcohol wines from Cabernet Sauvignon grapes : impact on wine volatile composition and sensory properties. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2018, vol. 259, str. 196-206, ilustr., doi: 10.1016/j.foodchem.2018.03.118. [COBISS.SI-ID 5133307], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, Scopus do 29. 5. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 32.17, št. avtorjev: 1/4

67. TRAVNIKAR, Tanja, JUVANČIČ, Luka. Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2018, letn. 90, št. 2, str. 53-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 4193928], [SNIP, Scopus do 3. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 27.71, št. avtorjev: 1/2

68. ŠIBANC, Nataša, ZALAR, Polona, SCHROERS, Hans-Josef, ZAJC, Janja, PONTES, Ana, SAMPAIO, José Paulo, MAČEK, Irena. Occultifur mephitis f.a., sp. nov. and other yeast species from hypoxic and elevated CO2 mofette environments. International journal of systematic and evolutionary microbiology, ISSN 1466-5026, 2018, vol. 68, no. 7, str. 2285-2298, doi: 10.1099/ijsem.0.002824. [COBISS.SI-ID 8981625], [JCR, SNIP, WoS do 29. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 9.37, št. avtorjev: 1/7

69. CHOU, Hsiao-Chi, ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, SCHMIDTKE, Leigh, BLACKMAN, John W. Late-season Shiraz berry dehydration that alters composition and sensory traits of wine. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, Jul. 2018, vol. 66, iss. 29, str. 7750-7757, ilustr., doi: 10.1021/acs.jafc.8b01646. [COBISS.SI-ID 5177851], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 31.08, št. avtorjev: 1/5

70. RAZINGER, Jaka, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor. Virulence of Metarhizium brunneum to field collected Agriotes spp. wireworms. Journal of agricultural science and technology, ISSN 1680-7073, 2018, vol. 20, iss. 2, str. 309-320. http://jast.modares.ac.ir/article-23-9716-en.pdf. [COBISS.SI-ID 5427560], [JCR, SNIP, WoS do 9. 6. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 29. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 70.45, št. avtorjev: 3/3

71. RAZINGER, Jaka, LUTZ, Matthias, GRUNDER, Jürg M., UREK, Gregor. Laboratory investigation of cauliflower-fungus-insect interactions for cabbage maggot control. Journal of economic entomology, ISSN 0022-0493. [Print ed.], Dec. 2018, vol. 111, no. 6, str. 2578-2584, doi: 10.1093/jee/toy228. [COBISS.SI-ID 5561704], [JCR, SNIP, WoS do 17. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 49.5, št. avtorjev: 2/4

72. COSTANTINI, Edoardo A. C., CASTALDINI, Maurizio, PAZ DIAGO, Maria, GIFFARD, Brice, LAGOMARSINO, Alessandra, SCHROERS, Hans-Josef, PRIORI, Simone, VALBOA, Giuseppe, AGNELLI, Alessandro Elio, AKÇA, Erhan, KNAPIČ, Matej, PELENGIĆ, Radojko, et al. Effects of soil erosion on agro-ecosystem services and soil functions: A multidisciplinary study in nineteen organically farmed European and Turkish vineyards. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2018, vol. 223, str. 614-624, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718307175. [COBISS.SI-ID 5546600], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14, Scopus do 29. 9. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.43]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 16.89, št. avtorjev: 2/24

73. MOŠKRIČ, Ajda, BUBNIČ, Jernej, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, PREŠERN, Janez. Potential positive effects of hop beta acids on parasitic mite Varroa destructor control in honey bee colonies. Journal of hygienic engineering and design, ISSN 1857-8489, 2018, vol. 24, str. 21-28. http://www.jhed.mk/filemanager/JHED%20Vol.%2024/02.%20FQ&S/02.%20Full%20paper%20-%20Ajda%20Mo%C5%A1kri%C4%8D.pdf. [COBISS.SI-ID 5582952], [SNIP, Scopus do 17. 1. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 30, št. avtorjev: 3/4

74. LUMI, Xhevat, JELEN, Mateja, JEVŠINEK SKOK, Daša, BOŠTJANČIČ, Emanuela, RAVNIK-GLAVAČ, Metka, HAWLINA, Marko, GLAVAČ, Damjan. Comparison of SNP genotypes related to proliferative vitreoretinopathy (PVR) across Slovenian and European subpopulations. Journal of Ophthalmology, ISSN 2090-0058, 2018, vol. 2018, str. 1-7. https://www.hindawi.com/journals/joph/2018/8761625/, doi: 10.1155/2018/8761625. [COBISS.SI-ID 4890028], [JCR, SNIP, WoS do 15. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 9.83, št. avtorjev: 1/7

75. TLAK GAJGER, Ivana, RIBARIĆ, Jasna, SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, VLAINIĆ, Josipa, SIKIRIĆ, Predrag. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in honeybee (Apis mellifera) therapy, to control Nosema ceranae invasions in apiary conditions. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, ISSN 0140-7783, Aug. 2018, vol. 41, issue 4, str. 614-621. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvp.12509, doi: 10.1111/jvp.12509. [COBISS.SI-ID 5493608], [JCR, SNIP, WoS do 20. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 5. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 17.06, št. avtorjev: 1/5

76. ROSSOUW, Gerhard C., ŠUKLJE, Katja, SMITH, Jason P., BARRIL, Celia, DELOIRE, Alain, HOLZAPFEL, Bruno P. Vitis vinifera berry metabolic composition during maturation : implications of defoliation. Physiologia Plantarum, ISSN 0031-9317. [Print ed.], 2018, vol. 164, iss. 2, str. 120-133, ilustr., doi: 10.1111/ppl.12715. [COBISS.SI-ID 5133563], [JCR, SNIP, WoS do 14. 7. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17, Scopus do 29. 9. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 17.98, št. avtorjev: 1/6

77. SEDLAR, Aleš, GERIČ STARE, Barbara, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, DOLNIČAR, Peter, MARAS, Marko, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina, MEGLIČ, Vladimir. Expression and regulation of programmed cell death associated genes in systemic necrosis of PVYNTN susceptible potato tubers. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, June 2018, vol.67, iss. 5, str. 1238-1252, doi: 10.1111/ppa.12818. [COBISS.SI-ID 5408872], [JCR, SNIP, WoS do 19. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 74.74, št. avtorjev: 6/9

78. MUÑOZ, Maria, BOZZI, Riccardo, GARCÍA, Fabián, NÚÑEZ, Yolanda, GERACI, Claudia, CROVETTI, Alessandro, GARCÍA CASCO, Juan M., ALVES, Estefania, ŠKRLEP, Martin, CHARNECA, Rui, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, et al. Diversity across major and candidate genes in European local pig breeds. PloS one, ISSN 1932-6203, Nov. 2018, vol. 13, iss. 11, str. 1-30, doi: 10.1371/journal.pone.0207475. [COBISS.SI-ID 5618792], [JCR, SNIP, WoS do 14. 10. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.41, Scopus do 29. 9. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.41]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 13.28, št. avtorjev: 2/29

79. WEBER, Nika, SCHMITZER, Valentina, JAKOPIČ, Jerneja, ŠTAMPAR, Franci. First fruit in season: seaweed extract and silicon advance organic strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit formation and yield. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2018, vol. 242, str. 103-109, doi: 10.1016/j.scienta.2018.07.038. [COBISS.SI-ID 5556840], [JCR, SNIP, WoS do 15. 9. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 26.74, št. avtorjev: 1/4

80. PREŠERN, Janez, POLAJNAR, Jernej, DE GROOT, Maarten, ZOROVIĆ, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta. On the spot : utilization of directional cues in vibrational communication of a stink bug. Scientific reports, ISSN 2045-2322, Apr. 2018, vol. 8, str. 1-13, ilustr. https://www.nature.com/articles/s41598-018-23710-x, doi: 10.1038/s41598-018-23710-x. [COBISS.SI-ID 33712601], [JCR, SNIP, WoS do 14. 7. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
točke: 24.16, št. avtorjev: 1/5

81. SUSIČ, Nik, ŽIBRAT, Uroš, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, RAZINGER, Jaka, KNAPIČ, Matej, VONČINA, Andrej, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Discrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], Nov. 2018, vol. 273, str. 842-852. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400518312267, doi: 10.1016/j.snb.2018.06.121. [COBISS.SI-ID 5547880], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 153.16, št. avtorjev: 9/9

82. KOLONIUK, Igor, THEKKE-VEETIL, Thanuja, REYNARD, Jean-Sébastien, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, PŘIBYLOVÁ, Jaroslava, BRODARD, Justine, KELLENBERGER, Isabelle, SARKISOVA, Tatiana, ŠPAK, Josef, LAMOVŠEK, Janja, MASSART, Sébastien, HO, Thien, POSTMAN, Joseph D., TZANETAKIS, Ioannis E. Molecular characterization of divergent closterovirus isolates infecting Ribes species. Viruses, ISSN 1999-4915, 2018, vol. 10, no. 7, str. 1-11, doi: 10.3390/v10070369. [COBISS.SI-ID 5586792], [JCR, SNIP, WoS do 7. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 7. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 16.86, št. avtorjev: 2/14

83. ZAMARATSKAIA, Galia, THØGERSEN, Rebekka, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, RASMUSSEN, Martin Krøyer. Co-treatment with indole-3-carbinol and resveratrol modify porcine CYP1A and CYP3A activities and expression. Xenobiotica, ISSN 0049-8254, 2018, vol. 48, iss. 3, str. 232-240, ilustr., doi: 10.1080/00498254.2017.1300708. [COBISS.SI-ID 5214056], [JCR, SNIP, WoS do 14. 4. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 15.93, št. avtorjev: 1/4

1.02 Pregledni znanstveni članek

84. PRAPROTNIK, Eva, NARAT, Mojca, RAZINGER, Jaka. Imunski sistem žuželk in njihov imunski odziv na entomopatogene glive = Insect immune system and their immune response to entomopathogenic fungi. Folia biologica et geologica, ISSN 1855-7996. [Tiskana izd.], 2019, letn. 60, št. 2, str. 5-17. [COBISS.SI-ID 4280712]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 20, št. avtorjev: 2/3

85. JEGER, Michael J., BRAGARD, Claude, CAFFIER, David, CANDRESSE, Thierry, CHATZIVASSILIOU, Elisavet, DEHNEN-SCHMUTZ, Katharina, GILIOLI, Gianni, GRÉGOIRE, Jean-Claude, MIRET, Josep Anton Jaques, MACLEOD, Alan, UREK, Gregor, et al. Pest categorisation of Nacobbus aberrans : scientific opinion. EFSA journal, ISSN 1831-4732, apr. 2018, vol. 16, iss. 4, 27 str. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5249, doi: 10.2903/j.efsa.2018.5249. [COBISS.SI-ID 5498216], [WoS do 13. 7. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 2.23, št. avtorjev: 1/22

86. JEGER, Michael J., BRAGARD, Claude, CAFFIER, David, CANDRESSE, Thierry, CHATZIVASSILIOU, Elisavet, DEHNEN-SCHMUTZ, Katharina, GILIOLI, Gianni, GRÉGOIRE, Jean-Claude, MIRET, Josep Anton Jaques, MACLEOD, Alan, UREK, Gregor, et al. Pest categorisation of Hirschmanniella spp. : scientific opinion. EFSA journal, ISSN 1831-4732, May 2018, vol. 16, iss. 6, 31 str. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5297. [COBISS.SI-ID 5541480]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 2.2, št. avtorjev: 1/23

87. JEGER, Michael J., BRAGARD, Claude, CAFFIER, David, CANDRESSE, Thierry, CHATZIVASSILIOU, Elisavet, DEHNEN-SCHMUTZ, Katharina, GILIOLI, Gianni, GRÉGOIRE, Jean-Claude, MIRET, Josep Anton Jaques, MACLEOD, Alan, UREK, Gregor, et al. Pest categorisation of Xiphinema americanum sensu lato : scientific opinion. EFSA journal, ISSN 1831-4732, May 2018, vol. 16, iss. 7, 43 str. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5298. [COBISS.SI-ID 5541736]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 2.23, št. avtorjev: 1/22

1.03 Kratki znanstveni prispevek

88. ŽERJAV, Metka, SCHROERS, Hans-Josef. First Report of Cucurbita fruit rot caused by Choanephora cucurbitarum in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, Apr. 2019, vol. 103, no. 4, str. [1], doi: 10.1094/PDIS-06-18-1041-PDN. [COBISS.SI-ID 5775720], [JCR, SNIP, WoS do 14. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 6. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 122.07, št. avtorjev: 2/2

89. PISKERNIK, Saša, VIDRIH, Rajko, DEMŠAR, Lea, KORON, Darinka, ROGELJ, Maja, PAJK ŽONTAR, Tanja. Fatty acid profiles of seeds from different Ribes species. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, Dec. 2018, vol. 98, str. 424-427, doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.011. [COBISS.SI-ID 4945528], [JCR, SNIP, WoS do 13. 10. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 29. 4. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 17.97, št. avtorjev: 1/6

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije