8.10.2014 
OPOZORILO PRIDELOVALCEM KORUZE ZARADI KORUZNEGA HROŠČA

Poleganje koruze zaradi koruznega hrošča

Letos je bil v različnih pridelovalnih območjih koruze po Sloveniji opazen zelo velik nalet koruznega hrošča. Na nekaterih opazovalnih mestih se je na feromonke vabe ujelo tudi preko 100 hroščev na dan. Pojavljajo se že tudi škode zaradi poleganja koruze, ki jo povzročajo ličinke z objedanjem korenin. V Pomurju ocenjujejo, da je v letošnjem letu zaradi koruznega hrošča poleglo blizu 20 % koruze. Glede na tako veliko število hroščev in množično odlaganje jajčec lahko pričakujemo v prihodnjem letu še večje škode.

Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje populacije koruznega hrošča in preprečevanje škod je KOLOBAR. Pridelovalcem koruze zato priporočamo, da pri načrtovanju pridelave v prihodnjem letu to upoštevate in koruze ne pridelujete dve leti zapored na isti površini, temveč v dvoletnem ali triletnem kolobarju. Pri dvoletnem kolobarjenju se koruza na istem zemljišču prideluje enkrat v dveh zaporednih letih, pri triletnem kolobarjenju pa se koruza na istem zemljišču seje dve leti zapored, ob tem, da se v obeh letih bodisi uporabi foliarni insekticid Decis 2,5 EC proti odraslim hroščem ali pa v 2. letu talni insekticid Force 1,5 G. Tretje leto pa na tem zemljišču raste drug posevek in ne koruza. Pridelovanje v monokulturi odsvetujemo, saj se s tem zelo poveča možnost preživetja hroščev in s tem tudi nevarnost za izgube pridelka.

 

18.8.2014
VARSTVO VRTNIN


Pepelovka na bučkah
Ob spremenljivem vremenu se na bučkah še naprej pojavlja pepelovka. Širjenjem bolezni lahko omejite s pripravki na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WDG ali s katerim izmed organskih fungicidov kot so Duaxo koncentrat, Ortiva, Quadris ali Topas 100 EC. Vsi navedeni pripravki imajo 3-dnevno karenco.

Varstvo kapusnic
V nasadih kapusnic opažamo pojave različnih vrst gosenic, ki obžirajo liste. Pojavljajo se gosenice belinov, kapusovega molja in različne vrste sovk. Pridelovalcem priporočamo redno pregledovanje rastlin, saj je zatiranje uspešno le, dokler so ličinke mlade in občutljive na insekticide. Za zatiranje škodljivcev v kapusnicah so dovoljeni pripravki v spodnjih tabelah.

Kapusov belin

Insekticid
Raba
Karenca (dni)
Bulldock EC 25
Z, KZ, O; največ 2x letno
7
Delfin WG
Z, O, C, KO; največ 2x letno
ni potrebna
Fastac 100 EC
B, BO, Z, O; največ 2x letno
14
Karate zeon 5CS
BO, Z; največ 2x letno
21
Affirm
Z, CV, BR
3
Mimic
K; uporaba 1x letno
14
Steward
BR, BO, C, Z¸ največ 3x letno
3; 28 za BO
Neemazal –T/S
vrtnine; 2x letno
ni potrebna
 
Sovke
Insekticid
Raba
Karenca (dni)
Karate zeon 5CS
BO, Z; največ 2x letno
21
Steward
BR, BO, C, Z¸ največ 3x letno
3; 28 za BO
Affirm
Z, CV, BR
3
Delfin WG
Z, O, C, KO; največ 2x letno
ni potrebna
Mimic
K; uporaba 1x letno
14
Spruzit prah
Z
3
Laser 240 SC
K,
3
Lepinox plus
BR, BO, Z, KZ,O
ni potrebna
 
Kapusov molj
Insekticid
Raba
Karenca (dni)
Fastac 100 EC
B, BO, Z, O; največ 2x letno
14
Mimic
K; največ 1x letno
14
Steward
BR, BO, C, Z; največ 3x letno
3; 28 za BO
Affirm
Z, CV, BR; največ 3x letno
3
Neemazal –T/S
vrtnine; 2x letno
ni potrebna
Karate zeon 5CS
vrtnine; 2x letno
21 BO, Z
Lepinox plus
BO, BR, O, Z, KZ
ni potrebna

 

(BO=brstični ohrovt, BR=brokoli, C=cvetača, KO=kolerabica, O=ohrovt, Z=zelje, K=kapusnice, KZ=kitajsko zelje, V=vrtnine)

Pripravke DelfinWG, Lepinox plus, Neemazal T/S, Laser 240 SC in Spruzit prah lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Pri rabi teh pripravkov je še posebej pomembno, da jih uporabite čimbolj zgodaj, ko so gosenice še majhne.
Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!

Paradižnikova plesen
Zaradi stalnega vlažnega vremena se paradižnikova plesen pojavlja tudi na paradižniku v zavarovanih prostorih. Za omejevanje širjenja bolezni lahko v zavarovanih prostorih uporabite katerega izmed pripravkov kot so Revus, Ortiva, Dithane, Cuprablau Z Ultra WP ali Cuprablau Z 35 WP. Vsi pripravki imajo 3-dnevno karenco.

28.7.2014
VARSTVO KROMPIRJA

Vremenske razmere so še naprej zelo nevarne za širjenje krompirjeve plesni, zato je potrebno nasade poznih sort še naprej redno varovati s fungicidi. Priporočamo rabo pripravkov kotso Acrobat MZ WG, Antracol combi, Moximate 75 WG ali WP, Equation pro, Forum MZ WG, Sacron, Velostar 725 WG, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus, Electis 75 WG in podobni. Pripravka Shirlan in Ranman top delujeta tudi na spore, zato sta primerna za zadnja škropljenja okuženih nasadov. Pri močnih okužbah priporočamo čimprejšnje uničenje krompirjeve cime, nato pa z izkopom počakajte vsaj dva do tri tedne, da se kožica na gomoljih dovolj utrdi. S tem boste zmanjšali nevarnost okužbe gomoljev med izkopavanjem ter kasnejše gnitje v skladišču. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in opozorila glede števila dovoljenih rab v sezoni!


28.7.2014
KORUZNI HROŠČ

Pridelovalce koruze obveščamo, da so ulovi koruznega hrošča na feromonske vabe zelo veliki, zato je sedaj primeren čas za rabo dotikalnega insekticida Decis 2,5 EC ali Gat decline 205 EC za zatiranje hroščev. Zatiranje z insekticidom je ukrep za tiste pridelovalci, ki pridelujejo koruzo na istem zemljišču več kot dve leti zapored in niso zatirali ličink s talnim insekticidom. Škropljenje je potrebno opraviti, če se na lepljivo rumeno ploščo v povprečju ujame več kot 5 hroščev na dan oz. tam, kjer koruza polega zaradi obžrtih korenin. Pri rabi insekticida upoštevajte navodila proizvajalca in zagotovite varno rabo pripravka!


21.7.2014
VARSTVO KROMPIRJA

Sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za širjenje krompirjeve plesni. V nasadih poznih sort krompirja je potrebno redno obnavljati škropilno oblogo v približno 10 do 12 dnevnih presledkih. Priporočamo rabo fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi, Moximate 75 WG ali WP, Equation pro, Forum MZ WG, Sacron, Velostar 725 WG, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus in tudi Melody duo WG 66,8 ali Electis 75 WG. V nasadih, kjer se je plesen že pojavila, priporočamo za zadnja škropljenja rabo pripravkov, ki delujejo tudi na spore, kot sta npr. Shirlan ali Ranman. V nasadih, ki so močno okuženi s plesnijo, priporočamo, zaradi preprečevanja izpiranja spor v tla in gnitja gomoljev, takojšnje uničenje krompirjeve cime. Po uničenju cime počakajte z izkopom vsaj dva do tri tedne, da se v tem času kožica na gomoljih dovolj utrdi, s čimer zmanjšate okužbe gomoljev ob izkopu in gnitje v skladišču.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in opozorila glede števila dovoljenih rab v sezoni!

21.7.2014
PARADIŽNIKOVA PLESEN

V nasadih paradižnika na prostem in v tunelih se pojavlja paradižnikova (krompirjeva) plesen. Širjenje plesni lahko omejite z uporabo fungicidovkot so Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Pergado MZ, Gett, Pergado C, Ranman twinpack, Revus ali kateri izmed bakrovih pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


14.7.2014
VARSTVO KROMPIRJA
 

Nasade poznih sort krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Škropilno oblogo obnavljajte v približno 10 do 12 dnevnih presledkih, Uporabite lahko katerega izmed fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi, Moximate 75 WG ali WP, Equation pro, Forum MZ WG, Sacron, Velostar 725 WG, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus in tudi Melody duo WG 66,8 ali Electis 75 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in števila dovoljenih rab v sezoni! V nasadih, kjer se je že pojavila plesen, je pomembno tudi varovanje gomoljev pred gnitjem. V takih nasadih priporočamo rabo pripravkov, ki delujejo tudi na spore kot sta npr. Shirlan ali Ranman. Rabo pripravka Shirlan ali Ranman priporočamo tudi za zadnje škropljenje v okuženih nasadih, pred uničenjem krompirjevke. V okuženih nasadih je potrebno po uničenju krompirjevke počakati z izkopom vsaj dva do tri tedne, da se v tem času dovolj utrdi kožica na gomoljih, s čimer preprečimo širjenje okužb ob izkopu in gnitje gomoljev v skladišču.

V nasadih, kjer se pojavljačrna listna pegavost (Alternaria sp.) uporabite pri varstvu proti plesni pripravke, ki vsebujejo mankozeb, propineb ali klorotalonil ali pa pripravek Ortiva.


PARADIŽNIKOVA PLESEN
V nasadih na prostem se v območjih, kjer so bile v preteklem obdobju pogoste padavine, že pojavlja paradižnikova (krompirjeva) plesen. Širjenje plesni lahko omejite z uporabo fungicidov kot so Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Pergado MZ, Gett, Pergado C, Ranman twinpack, Revus ali katerega izmed bakrovih pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

4.7.2014
VARSTVO KROMPIRJA

V nasadih poznih sort krompirja nadaljujte z rednim varstvom pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Škropilno oblogo obnavljajte v približno 10 do 12 dnevnih presledkih, oz, pogosteje, če pade več kot 30 l dežja na kvadratni meter. Uporabite lahko katerega izmed fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi, Moximate 75 WG ali WP, Equation pro, Forum MZ WG, Sacron, Velostar 725 WG, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus in tudi Melody duo WG 66,8 ali Electis 75 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in števila dovoljenih rab v sezoni! V nasadih, kjer se je že pojavila plesen, je pomembno tudi varovanje gomoljev pred gnitjem. V takih nasadih priporočamo rabo pripravkov, ki delujejo tudi na spore kot sta npr. Shirlan ali Ranman. Rabo pripravka Shirlan priporočamo tudi za zadnje škropljenje v okuženih nasadih, pred uničenjem krompirjevke. V okuženih nasadih je potrebno po uničenju krompirjevke počakati z izkopom vsaj dva do tri tedne, da se kožica na gomoljih dovolj utrdi, s čimer zmanjšamo nevarnost za okužbe in gnitje gomoljev v skladišču.

Sedanje vremenske razmere so ugodne tudi za okužbe krompirjevih listov s črno listno pegavostjo (Alternaria sp.). V nasadih, kjer se je bolezen začela pojavljati uporabite pripravke proti plesni, ki vsebujejo mankozeb, propineb ali klorotalonil ali pa pripravek Otriva.

PARADIŽNIKOVA PLESEN
Nasade paradižnika na prostem je zlasti v območjih s pogostimi padavinami potrebno varovati pred paradižnikovo (krompirjevo) plesnijo. Uporabite lahko katerega izmed fungicidov kot so Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Pergado MZ, Gett, Pergado C, Ranman twinpack, Revus ali katerega izmed bakrovih pripravkov.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


20.6.2014
VARSTVO KROMPIRJA
Zgodnje sorte krompirja kmetje že izkopavajo, poznejše sorte pa večinoma cvetijo. Po cvetenju se rast krompirjeve cime umiri, zato v tem obdobju za varstvo pred krompirjevo plesnijo rabite predvsem fungicide z delnim sistemičnim ali dotikalnim delovanjem. Taki pripravki so npr. Acrobat MZ WG, Antracol combi, Electis 75 WG, Moximate 75 WG ali WP, Equation pro, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus, Forum MZ WG, Velostar 725 WG in  Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Shirlan 500 SC in podobni. V nasadih, kjer je plesen že navzoča, je pomembno tudi varovanje gomoljev pred gnitjem. Priporočamo rabo pripravkov, ki delujejo tudi na spore kot sta npr. Shirlan ali Ranman. Pripravki, ki vsebujejo mankozeb, propineb, klorotalonil ali azoksistrobin delujejo tudi proti črni listni pegavosti, ki se je začela pojavljati v nekaterih nasadih.


9.6.2014
KROMPIRJEVA PLESEN in KOLORADSKI HROŠČ
Sedanje vremenske razmere z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 30 oC so manj nevarne za širjenje krompirjeve plesni, vendar je že ob koncu tedna napovedano spremenljivo vreme s plohami in nevihtami ter nižjimi temperaturami. Pridelovalcem krompirja svetujemo, da nasade krompirja pred dežjem ponovno zavarujete s fungicidom. Priporočamo rabo snovi s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem kot so Infinito, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus, Melody duo WG 66,8 ali tudi Acrobat MZ WG, Antracol combi, Moximate 75 WG ali WP, Forum MZ WG, Velostar 725 WG in podobne. Lahko uporabite tudi pripravek Electis 75 WG ali katerega od dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, propineba ali metirama, vendar je potrebno škropilno oblogo dotikalnih fungicidov pogosteje obnavljati, saj na novo prirasli deli rastlin niso zavarovani. V nasadih spremljajte tudi pojave koloradskega hrošča. Ličinke lahko zatirate z enim izmed pripravkov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Calypso SC 480, Coragen, Laser 240, Mido SL 200, Mospilan 20 SG, Naprid 200 SC ali Neemazal-T/S. Rabo insekticidov iz skupine piretroidov odsvetujemo zaradi odpornosti koloradskega hrošča.

RESARJI NA ČEBULNICAH

Resarji in poškodbe na listu čebule

V nasadih čebule, česna in pora bodite pozorni na pojave resarjev (Thrips sp.). Preverite njihovo navzočnost na mestu, kjer listi izraščajo. Razvoju škodljivcev zelo ustreza suho vreme in visoke temperature. Prehranjujejo se z rastlinskimi sokovi, prenašajo številne viruse in povzročajo poškodbe na listih, ki so lahko vdorna mesta za različne glivične ali bakterijske povzročitelje bolezni. Zatiranje škodljivcev je potrebno opraviti v začetnem obdobju pojavljanja žuželk, takoj po izleganju ličink, preden se njihova populacija zelo namnoži. Opraviti je potrebno 2 do 3 zaporedna škropljenja v razmakih 5 do 7 dni, s čimer se prekine razvojni krog škodljivca. Škropivu dodajte močilo za boljšo oprijemljivost. Za zatiranje resarjev v čebuli sta registrirana pripravka Laser 240 SC in Perfekthion, v česnu Perfekthion, v poru pa Laser 240 SC in Karate Zeon 5 CS. Obvezno upoštevajte sredstvom priložena navodila!

30.5.2014
VARSTVO OZIMNIH ŽIT
Na območju Gorenjske in osrednje Slovenije ozimne pšenice večinoma še cvetijo, poznejše sorte pa šele začenjajo s cvetenjem. V nekaterih posevkih pšenice in tritikale smo opazili močnejše pojave rumene rje, ki lahko v ugodni razmerah zelo hitro uniči listno površino. Pridelovalcem priporočamo, da pregledajo posevke. V kolikor škropljenja za zavarovanje zgornjih listov in klasa še niste opravili, priporočamo, da to storite čim prej, saj so sedanje vremenske razmere zelo ugodne za širjenje okužb s povzročitelji glivičnih bolezni na listih in klasih. Uporabite enega izmed priporočenih fungicidov kot so Artea plus, Falcon EC 460, Opus 1,  Prosaro, Caramba, Zamir in podobni. 

KROMPIRJEVA PLESEN
Nasadi krompirja so letos večinoma zelo lepi in bujni. Sedanje vremenske razmere so zelo nevarne za razvoj in širjenje krompirjeve plesni, zato  pridelovalcem krompirja priporočamo, da nasade čimprej zavarujete s fungicidom. V sedanjih razmerah hitre rasti krompirja in pogostih padavin priporočamo rabo sistemičnih ali translaminarnih fungicidov, ki so manj podvrženi izpiranju kot so Infinito, Ranman top, Pergado MZ, Gett, Enervin, Revus, Melody duo WG 66,8 ali tudi Acrobat MZ WG in podobni. V nasadih spremljajte tudi izleganje ličink koloradskega hrošča. 

ČEBULNA PLESEN
Sedanje vremenske razmere so nevarne za razvoj in širjenje čebulne plesni, zato pridelovalcem priporočamo, da čebulo zavarujete z enim izmed fungicidov kot je Penncozeb 75 DG, Ridomil Gold MZ Pepite, Folpan 50 SC, Ortiva, Quadris ali kateri izmed bakrovih pripravkov kot je Bordojska brozga caffaro, Champion 50 WG in Cuprablau Z-ultra WP. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

ČESNOVA RJA

Česnova rja.

V nasadih česna opažamo okužbe rastlin s česnovo rjo. Pridelovalcem priporočamo pregledovanje nasadov. Za omejitev nadaljnjega širjenja bolezni priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom kot je Ortiva ali Quadris.

 

 

 

26.4.2014

KROMPIRJEVA PLESEN

Sedanje nestalno vreme s pogostimi padavinami je ugodno za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je večja v nasadih, ki so bili zgodaj sajeni in so sedaj že zelo bujni ter v nasadih v vlažnejših in manj zračnih legah. V takih nasadih priporočamo, da za začetno škropljenje uporabite fungicid s sistemičnim delovanjem kot je Infinito, Galben M ali Ridomil gold MZ pepite ali katerega od novejših pripravkov s translaminarnim delovanjem, ki so manj podvrženi izpiranju, kot je Enervin, Ranman top, Pergado MZ, Gett ali podoben. Uporabite lahko tudi katerega od fungicidov z delno sistemičnim delovanjem ali pripravek Electis, v nasadih, kjer je krompir manj bujen, pa tudi katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol, Dithane, Manfil in podobni. Pri rabi dotikalnih fungicidov upoštevajte, da je potrebno oblogo obnoviti po vsakem obilnem dežju, ko pade več kot 20 do 25 litrov dežja na m2. 

V nasadih spremljajte tudi izleganje ličink koloradskega hrošča!


17.4.2014
ZATIRANJE PLEVELOV V KROMPIRJU

Zatiranje pred vznikom krompirja
Pred vznikom škropimo s t.i. talnimi herbicidi. Najpomembnejši pogoj za dobro delovanje teh sredstev so dovolj vlažna tla, ki omogočajo enakomerno razporeditev snovi v zgornjem sloju tal, od koder jih kaleči pleveli vsrkajo skupaj z vlago. Če je po škropljenju dalj časa suho, se herbicidi v tleh slabše razporedijo in so plevelom težje dostopni. Po določenem času se del herbicidne snovi tudi že razkroji, zato je kasneje učinek slabši, kljub dežju. 
S pripravkoma Racer 25 EC in Culminate extra škropimo čim prej po sajenju krompirja, ker sicer lahko pride do poškodb rastlin ob vzniku. Nevarnost je večja na lahkih tleh. Tudi s pripravki na osnovi pendimetalina (Activus in Stomp) škropimo kmalu po sajenju krompirja, ko se tla sesedejo ali po zadnjem osipavanju. Neposreden stik sredstva s semenskim krompirjem lahko povzroči zastoj v rasti. Pendimetalin uspešno zatira večino enoletnih trav in nekatere širokolistne plevele, slabše deluje na smolenec, dresni in kamilico. Njegova učinkovitost je zelo odvisna od vlažnosti tal. Tudi pripravek Metric uporabimo vsaj teden dni pred vznikom krompirja. Boxer je herbicid za zatiranje nekaterih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov v krompirju, vključno s smolencem. Deluje na kaleče plevele. Z njim škropimo tik pred vznikom krompirja, na dobro oblikovane grebene. Po škropljenju skrbimo, da ne prekinemo herbicidnega filma. Herbicida Plateen WG 41,5 in Sencor WG 70 prav tako lahko uporabimo do malo pred vznikom krompirja. Dobro učinkujeta na majhne, komaj vznikle plevele, za delovanje na pozneje kaleče plevele pa je spet potrebna zadostna količina vlage v tleh. V primeru močne izsušitve tal po škropljenju lahko pride do naknadnega vznika plevelov. Nekatere sorte krompirja so občutljive na sencor. Pripravek ima tudi nekatere omejitve v kolobarju, zato ga ne uporabljamo v zgodnjem krompirju. Plateen WG 41,5 pokrije vrzeli v delovanju sencorja, dobro uničuje tudi plezajočo lakoto in travne plevele, vključno s plazečo pirnico. Ob škropljenju naj bodo grebeni dobro sesedeni in ne prestrmi, sicer lahko pride ob močnejšem dežju do odnašanja herbicidnega sloja na dno grebena, zaradi česar bodo pleveli ob mladih rastlinah nemoteno rasli. 

Škropljenje po vzniku krompirja
S Sencorjem lahko škropimo tudi zgodaj po vzniku krompirja, do višine 5 do 10 cm. Ko krompir preraste to višino se občutljivost krompirja hitro povečuje in lahko pride do poškodb rastlin. Pripravka Basagran in Tarot 25 WG delujeta izključno prek listov, zato sta učinkovita le proti že vzniklim plevelom. Z njima škropimo, ko je krompir visok okoli 10 cm. Pri kasnejši rabi krompir že delno zakrije plevele, zato jih s herbicidom težje dosežemo. Če pa herbicida rabimo prezgodaj, lahko pride do naknadnega vznika plevelov. Možna rešitev je škropljenje s polovičnim odmerkom v razdobju 7 do 10 dni. Na ta način bo tudi nevarnost fitotoksičnega delovanja manjša. Basagran dobro zatira smolenec, slabše pa belo metliko in dresni. Škropljenje pri močni sončni osvetlitvi in temperaturah nad 20oC lahko povzroči poškodbe na krompirju. Tarot 25 WG se uporablja z obveznim dodatkom močila. Zadovoljivo uničuje smolenec in nekatere druge širokolistne vrste, predvsem pa je dober za zatiranje travnih plevelov, vključno s plazečo pirnico. Na njivah, ki so močno zapleveljene s širokolistnimi vrstami kot so ščiri in dresni je priporočljiva predhodna raba talnega herbicida. Včasih je v nasadih krompirja veliko travnih plevelov, ki jih je potrebno ciljno zatirati, saj delovanje širokospektralnih herbicidov ni vedno dovolj učinkovito. V takih primerih lahko uporabimo specialne herbicide kot so Agil 100 EC, Aramo 50, Focus ultra ali Fuzilade forte. Enoletne trave zatiramo, ko imajo razvite 2-4 liste, plazečo pirnico in druge večletne trave pa, ko so visoke približno 15 do 20 cm. 
Pri rabi fitofarmacevtskih sredstev se držimo navodil proizvajalcev sredstev tako glede odmerkov kot tudi glede časa in načina uporabe! 

14.4.2014
VARSTVO OZIMNIH ŽIT

Posevki ozimnih ječmenov in pšenic so sedaj večinoma v obdobju kolenčenja, zgodnejši posevki ječmena v toplejših legah začenjajo s klasenjem. Z nastopom nestalnega vremena se je v posevkih povečala nevarnost širjenja glivičnih bolezni. Pridelovalcem priporočamo pregledovanje posevkov. Škropljenje ječmenov s fungicidom proti ječmenovemu listnemu ožigu ali žitni pepelovki priporočamo v primerih, kjer je okuženih več kot polovica rastlin. Proti ječmenovi mrežasti pegavosti pa ukrepate, če najdete pege na slabi četrtini rastlin. Uporabite lahko pripravek kot je Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Eminent 125 EW, Falcon EC 460, Opus 1, Propi 25 EC, Sphaere 535 SC in podobni. Posevke ozimne pšenice je v obdobju kolenčenja potrebno varovati pred septorijsko pegavostjo in žitno pepelovko. Proti septorijski pegavosti je potrebno ukrepati, če najdete rjave pege na katerem od mlajših listov pri več kot 40 % rastlin, proti pepelovki pa, če je okuženih več kot polovica rastlin. Uporabite lahko katerega od zgoraj navedenih fungicidov. Pri pregledu posevkov bodite pozorni tudi na ličinke žitnega strgača.


17.3.2014 
VARSTVO OZIMNIH ŽIT

Zatiranje plevelov v žitih
Toplo vreme v zadnjem obdobju je spodbudilo rast ozimnih žit, skupaj z njimi pa tudi spremljajočo plevelno vegetacijo. Ozimna žita so sedaj večinoma v razvojni fazi razraščanja. V posevkih, kjer plevelov še niste zatirali v jeseni, je potrebno škropljenje s herbicidi opraviti čimprej. Ob nadaljevanju toplega vremena bodo pleveli hitro preveliki, prav tako pa tudi žita. Glede na meteorološko napoved, v tem tednu ni pričakovati jutranjih temperatur pod 0°C, kar je s stališča rabe herbicidov ugodno. Pri izbiri herbicidov se osredotočite na najbolj zastopane plevelne vrste v posevku, upoštevajte tudi velikost plevelov in žit ter predvsem temperaturne razmere. Dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Preglednica: Herbicidi za spomladansko varstvo žit, marec 2014

P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves


Bolezni v ozimnem ječmenu
V nekaterih posevkih ozimnega ječmena so na spodnjih listih opazna znamenja okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom. Vendar sedanje suho vreme ne omogočajo širjenja bolezni na nove liste. Zatiranje s fungicidi zato sedaj še ni potrebno, počakajte do prvih obilnih padavin.

 

1.9.2014
VARSTVO POZNIH SORT JABLAN

Sajavost in pegavosti v ekološkem
nasadu jablan (22. avgust 2014)

Za zaključna škropljenja poznih sort jablan priporočamo rabo pripravkov, ki dobro delujejo na skladiščne boleznimi in imajo kratko karence. Taki pripravki so Bellis (7 dni karence), Merpan 80 WDG ali Zato 50 WG (21 dni karence). Jablane v ekološki pridelavi pa je še smiselno varovati pred sajavostjo in mušjo pegavostjo ter pegavostjo na listih. Uporabite lahko pripravek Vitisan. Proti različnim zavijačem še lahko uporabite pripravek Lepinox plus.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

 

25.8.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Sajavost in pegavosti v ekološkem
nasadu jablan (22. avgust 2014)

Skladiščne bolezni, sajavost in mušja pegavost
Za zaključna škropljenja poznih sort jablan pred skladiščnimi boleznimi, lahko še uporabite fungicide s kratko karenco, kot je npr. Bellis (7 dni karence) ali Merpan 80 WDG ali Zato 50 WG (21 dni karence). Jablane v ekološki pridelavi pa še varujte pred sajavostjo in mušjo pegavostjo ter pegavostjo na listih. Uporabite lahko pripravek Vitisan.

 

Jabolčni zavijač
Jabolčni zavijač še povzroča črvivost plodov, zato je potrebno škropljenje z insekticidom ponoviti, če sta od prejšnjega zatiranja že minila približno dva tedna. Uporabite lahko pripravka Affirm ali Steward, ki imata 7 dni karence ali pa pripravke, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi kot so Madex, Madex max ali Carpovirusine, ki jih lahko kombinirate s pripravkom Lepinox plus.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila, še posebej bodite pozorni na varstvo čebel in varstvo okolja!18.8.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in skladiščne bolezni

Pegavost na listih in plodu
v ekološkem nasadu.

Za zaključna škropljenja jablan in hrušk uporabite fungicide, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in druge bolezni v skladišču. Do 35 dni pred obiranjem lahko uporabite pripravka Thiram ali Zato plus, do 28 dni pa Orthocide 80 WG. Merpan 80 WDG ali Zato 50 WG lahko uporabite še 21dni pred obiranjem, pripravek Bellis pa 7 dni pred obiranjem.

Ekološke nasade jablan in hrušk je potrebno še varovati pred sajavostjo, mušjo pegavostjo in pegavostjo na listih. Uporabite lahko pripravek Vitisan ali pripravek na osnovi bakra.
Jabolčni zavijač
Populacije metuljčkov jabolčnega zavijača so v nasadih še vedno dovolj številčne, da lahko povzročijo črvivost plodov, zato je potrebno škropljenje z insekticidom ponoviti, če sta od prejšnjega zatiranja minila približno dva tedna. Uporabite lahko pripravka Affirm ali Steward, ki imata 7 dni karence ali pa pripravke Mospilan, Moksycan 20 SG in Calypso, ki imajo 14 dni karence. V ekoloških nasadih uporabite virusni pripravek Madex, Madex max ali Carpovirusine, ki ga lahko kombinirate s pripravkom Lepinox plus na osnovi bakterije Baccilus thuringhiensis.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila, še posebej bodite pozorni na varstvo čebel in varstvo okolja!11.8.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
 

Jabolčni zavijač na hruški (11.8.2014)

Za varstvo poznih sort jablan in hrušk pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi lahko do 35 dni pred obiranjem še uporabite pripravka Thiram ali Zato plus, do 28 dni pa Orthocide 80 WDG. Merpan 80 WDG ali Zato 50 WG lahko uporabite še tri tedne pred obiranjem, Bellis pa en teden pred obiranjem. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek v najnižjem predpisanem odmerku.
V ekoloških nasadih jablan in hrušk za varstvo pred sajavostjo, mušjo pegavostjo in jablanovo pegavostjo uporabite pripravek na osnovi kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali pripravek na osnovi bakra. Za obvladovanje pršic v jablanovih nasadih lahko škropivu dodate tudi žveplov pripravek v najnižjem predpisanem odmerku.
Približno dva tedna po zadnjem zatiranju jabolčnega zavijača je potrebno ponoviti tudi škropljenje z insekticidom. Pripravke Mospilan, Moksycan 20 SG ali Calypso lahko uporabite še dva tedna pred obiranjem, pripravek Affirm pa tudi še en teden pred obiranjem. V ekoloških nasadih uporabite pripravke Madex, Madex max ali Carpovirusine, ki jih lahko kombinirate tudi s pripravkom Lepinox plus na osnovi bakterije Baccilus thuringhiensis.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, še posebej pa bodite pozorni na varstvo čebel in varstvo okolja!


4.8.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pozne sorte jablan in hrušk je potrebno še naprej varovati pred škrlupom z enim izmed dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba, ditianona, captana, metirama, tirama ali propineba. Presledke med škropljenji prilagodite padavinskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasadov. Po obilnejših padavinah, ki izperejo škropilno oblogo je potrebno škropljenje ponoviti. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Kjer nasade poškoduje toča drevje zavarujte s pripravkom na osnovi kaptana (Merpan, Orthocide 80 WG) ali tirama (Thiram 80 WG).
Nasade je potrebno še naprej varovati pred jabolčnim zavijačem v približno dvotedenskih presledkih z enim izmed insekticidov kot je Coragen, Pyrinex, Mospilan, Moksycan 20 SG, Calypso, Runner, Affirm ali Steward. V ekoloških nasadih lahko uporabite pripravke Madex, Madex max ali Carpovirusine, ki jih lahko kombinirate tudi s pripravkom Lepinox plus na osnovi bakterije Baccilus thuringhiensis.
Za varstvo ekoloških nasadov jablan pred glivami sajavosti, mušje pegavosti in jablanove pegavosti lahko uporabite pripravek na osnovi kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali pripravek na osnovi bakra. Škropivu lahko za obvladovanje pršic v jablanovih nasadih dodate tudi žveplov pripravek.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, še posebej pa bodite pozorni na varstvo čebel in varstvo okolja !

 

28.7.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih poznih sort jablan in hrušk nadaljujte z rednih varstvom drevja proti škrlupu s katerim od dotikalnih fungicidov, proti jablanovi pepelovki pa dodajte še žveplov pripravek. Nasade je potrebno še naprej varovati tudi pred jabolčnim zavijačem, v približno dvo-tedenskih presledkih. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so Coragen, Pyrinex, Mospilan, Moksycan 20 SG, Calypso, Runner, Affirm ali Steward, v ekoloških nasadih pa pripravke Madex, Madex max ali Carpovirusine.
Vremenske razmere s pogostimi padavinami so ugodne tudi za širjenje sajavosti, mušje pegavosti in jablanove pegavosti, ki povzročajo škodo pri ekološki pridelavi jabolk. Na povzročitelje teh bolezni učinkujejo pripravki na osnovi kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali pripravki na osnovi bakra.

Pri rabi pripravkov, ki so nevarni za čebele, pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!
 


21.7.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V obdobju nestalnega vremena s pogostim dežjem je nevarnost za širjenje škrlupa v nasadih velika. Škropilno oblogo dotikalnih fungicidov je potrebno obnavljati vsakič, ko pade 25 do 30 l dežja po kvadratnem metru. Uporabite pripravke kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol in podoben. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo v priporočenem odmerku.

Nestanovitno vreme je ugodno tudi za razvoj in širjenje sajavosti ter mušje in jablanove pegavosti v ekoloških nasadih. Za omejevanje širjenja teh bolezni lahko uporabite le pripravek Vitisan, ki mu proti jablanovi pepelovki in za omejevanje širjenja pršic dodajte enega izmed žveplovih pripravkov.

V približno dvotedenskih presledkih je potrebno zatirati tudi gosenice druge generacije jabolčnega zavijača. Uporabite enega izmed pripravkov kot je Coragen, Pyrinex, Mospilan, Moksycan 20 SG, Calypso, Runner, Affirm ali Steward. Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača priporočamo tudi redno dodajanje polovičnega odmerka virusnega pripravka Madex, Madex max ali Carpovirusine.

V ekoloških nasadih je potrebno redno zatirati jabolčnega in druge zavijače (breskov zavijač, zavijači lupine sadja) z zgoraj navedenimi virusnimi pripravki in/ali pripravkom Lepinox na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis. Presledke med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in upoštevajte navodila proizvajalcev!

Pri rabi pripravkov, ki so nevarni za čebele, pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!
 


14.7.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pozne sorte jablan in hrušk je pred škrlupom še naprej potrebno varovati z enim izmed dotikalnih fungicidov kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol in podoben. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo v priporočenem odmerku.
Škropljenja opravite v 10 do 14 dnevnih presledkih oziroma ponovite, ko dež izpere škropilno oblogo.
Na enak način lahko za varstvo ekoloških nasadov jablan pred sajavostjo, mušjo pegavostjo in jablanovo pegavostjo uporabite pripravek Vitisan. Priporočamo dodajanje žveplovega pripravka, ki poleg fungicidnega delovanja tudi omejuje razvoj in širjenje pršic.
V približno dvotedenskih ali krajših presledkih je potrebno zatirati tudi gosenice druge generacije jabolčnega zavijača. Uporabite enega izmed pripravkov kot je Coragen, Pyrinex, Mospilan, Moksycan 20 SG, Calypso, Runner, Affirm ali Steward. V nasadih, kjer je potrebno zatirati tudi listne uši, priporočamo rabo pripravkov Mospilan,Moksycan ali Calypso. Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača priporočamo tudi redno dodajanje virusnega pripravka Madex, Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku.
Virusni pripravek in/ali pripravek Lepinox na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis uporabite za zatiranje zavijačev v ekoloških nasadih. Ti pripravki delujejo krajši čas, zato so potrebna pogostejša škropljenja. Upoštevajte navodila proizvajalcev pripravkov!

Pri rabi pripravkov, ki so nevarni za čebele, pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!

Hrušev ožig
V območjih s hruševim ožigom še naprej priporočamo redno pregledovanje gostiteljskih rastlin kot so jablane, hruške, kutina, ognjeni trn, panešplje, glog in druge. Za preprečevanje širjenja bolezni morebitne okužene poganjke varno odstranite z rastlin in uničite. Izrezovanja opravite v suhem vremenu. V primeru odkritja znamenj izven okuženih območij o tem obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin pri najbližjem območnem zavodu ali inštitutu.
V primeru pojava toče okužene nasade oziroma rastline poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z v 0,06 % koncentraciji.

 

4.7.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Za varstvo jablan in hrušk pred škrlupom je potrebno škropljenje nasadov ponavljati v 10 do 14 dnevnih pressledkih z enim izmed dotikalnih fungicidov kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol in podoben. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo v priporočenem odmerku.
Za varstvo ekoloških nasadov jablan pred sajavostjo, mušjo pegavostjo in jablanovo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Priporočamo dodajanje žveplovega pripravka, ki omejuje razvoj in širjenje pršic. V hruševih nasadih ne uporabljajte žvepla, ker povzroča ožige.

V približno dvotedenskih presledkih je potrebno zatirati tudi jabolčnega zavijača. Uporabite enega izmed pripravkov kot je Coragen, Pyrinex, Mospilan, Moksycan 20 SG, Calypso ali Steward. V nasadih, kjer je potrebno zatirati tudi listne uši, priporočamo rabo pripravkov Mospilan, Moksycan ali Calypso. Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača se priporoča tudi redno dodajanje virusnega pripravka Madex, Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku.
Virusni pripravek in/ali pripravek Lepinox na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis uporabite za zatiranje zavijačev v ekoloških nasadih. Ti pripravki delujejo krajši čas, zato so potrebna pogostejša škropljenja. Upoštevajte navodila proizvajalcev pripravkov!

Pri rabi pripravkov, ki so nevarni za čebele, pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!

Hrušev ožig
V območjih s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje jablan in hrušk v nasadih in vrtovih zaradi zgodnjega odkrivanja in preprečevanja širjenja bolezni. Morebitne okužene poganjke je potrebno varno odstraniti in uničiti. Izrezovanja opravite v suhem vremenu. V primeru odkritja znamenj izven okuženih območij o tem obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali Službo za varstvo rastlin pri najbližjem območnem zavodu ali inštitutu.
V primeru pojava toče okužene nasade poškropite z bakrovim pripravkom Cuprablau Z v 0,06 % koncentraciji.


20.6.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V obdobju pred zaključkom prve vegetacije poganjkov in v obdobju hitre rasti plodov jablan in hrušk je nasade potrebno še naprej redno varovati pred okužbami s škrlupom. Pred padavinami naj bodo nasadi zavarovani z enim izmed dotikalnih fungicidov kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol in podoben. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo v priporočenem odmerku.

V nasadih redno spremljajte pojave črvivosti plodov. Približno dva tedna po zadnjem škropljenju proti jabolčnemu zavijaču je potrebno škropljenje ponoviti z enim izmed pripravkom kot je Coragen, Pyrinex, Mospilan, Calypso ali Steward. Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača se priporoča tudi redno dodajanje virusnega pripravka Madex max v polovičnem odmerku. V ekoloških nasadih za varstvo pred jabolčnim in drugimi zavijači uporabite virusni pripravek Madex max in pripravek Lepinox na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis.  

Pri rabi pripravkov, ki so nevarni za čebele, pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!


9.6.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Jablanov škrlup na plodovih

Škrlup in jablanova plesen
Nasade jablan in hrušk še naprej redno varujte pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi. Razmake med škropljenji prilagodite prirastu rastlin, zdravstvenemu stanju v nasadu in vremenskim razmeram. Škropilno oblogo je treba obnoviti vsakič, ko pade več kot 20 do 30 mm dežja, kar je še posebej pomembno v nasadih, ki so že okuženi s škrlupom. Uporabite enega izmed fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol in podobni.

Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je  Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo v priporočenem odmerku. Priporočamo tudi izrezovanje plesnivih poganjkov. 

Jabolčni zavijač
Za varstvo plodov pred jabolčnim zavijačem je zelo pomembno uspešno zatiranje prve generacije ličink. V nasadih, kjer je od prvega škropljenja preteklo že 2 tedna, priporočamo ponovno zatiranje ličink z enim izmed pripravkov kot so Coragen, Pyrinex, Mospilan, Calypso ali Steward.
Pripravki so nevarni za čebele, zato je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast. Škropljenje opravite v večernem času, ko so čebele v panjih!
Za slabljenje populacije jabolčnega zavijača se priporoča tudi redno dodajanje virusnega pripravka Madex max v polovičnem odmerku. 

Hrušev ožig
V območjih s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem redno pregledovanje nasadov in odstranjevanje morebitnih okuženih poganjkov, ki se lahko pojavijo na drevesih s starimi okužbami. Poganjke je potrebno odstranjevati zaradi preprečevanja širjenja okužb na nove poganjke in sosednja drevesa. Izrezovanja opravite v času, ko je drevje suho. Izrezane poganjke odstranite iz nasada in uničite. V nasadih letos opažamo veliko primerov okužb poganjkov z monilijo. Tudi te poganjke je potrebno izrezovati in odstranjevati iz nasadov, saj so vir okužb v naslednjem letu.

2.6.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Jablanov škrlup na plodovih.

Ob sedanjih vremenskih razmerah s pogostimi padavinami je v nasadih jablan in hrušk še vedno velika nevarnost širjenja škrlupa, zato morajo biti plodiči stalno zavarovani s fungicidno oblogo. Ker so plodiči že večji od 20 mm priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol ali podoben. Razmake med škropljenji prilagodite prirastu in količini padavin. Če pade več kot 20 do 30 mm dežja je potrebno obnoviti oblogo. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo in to v odmerku, kot jih priporočajo proizvajalci sredstev. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev. 

Kdor še ni opravil škropljenja proti jabolčnemu zavijaču s pripravki kot so Mimic, Runner 240 SC ali Coragen, lahko to še opravi v tem tednu, ob začetku izleganja gosenic. Uspešno zatiranje prve generacije jabolčnega zavijača je zelo pomembno, ker s tem zmanjšamo potencial druge generacije. V nasadih, kjer je bilo v preteklem letu veliko črvivosti plodov se zaradi slabljenja populacije priporoča redno dodajanje virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku. Raba virusnih pripravkov je osnova za zatiranje zavijačev v ekoloških nasadih. Proti različnim zavijačem lahko uporabite tudi pripravek Lepinox na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis.

Zaradi varovanja čebel pred rabo insekticidov obvezno odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje na sosednje površine!  

Hrušev ožig
V območjih s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem redno pregledovanje nasadov in odstranjevanje morebitnih okuženih poganjkov, ki se pojavljajo na drevesih s starimi okužbami. Poganjke je potrebno odstranjevati zaradi preprečevanja širjenja okužb na nove poganjke in sosednja drevesa. Izrezovanja opravite v času, ko je drevje suho. Izrezane poganjke odstranite iz nasada in uničite. 

26.5.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Poškodbe plodiča od jabolčnega
zavijača
Poškodbe plodiča od jabolčnega
zavijača

V nasadih jablan in hrušk so še možne primarne okužbe škrlupa z zimskimi trosi, kjer so prisotne pege, pa tudi sekundarne okužbe. Plodiči so sedaj večinoma že večji od 20 mm, zato je za varstvo pred škrlupom od sedaj dalje potrebno uporabljati dotikalne fungicide, saj sistemični fungicidi več ne varujejo plodov v zadostni meri. Za varstvo pred škrlupom zato uporabite katerega izmed pripravkov kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol ali podoben. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je  Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo in to v odmerku, kot jih priporočajo proizvajalci sredstev.

V preteklem tednu so bili ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača močni, na plodovih pa smo opazili že tudi prve izvrtine od gosenic jabolčnega zavijača. Sadjarjem priporočamo, da pregledate plodiče in gosenice v začetku izleganja zatirate z insekticidom kot je Mimic, Runner 240 SC ali Coragen. V ekoloških nasadih uporabite virusni pripravek Madex.   

Zaradi varovanja čebel pred rabo insekticidov obvezno odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje na sosednje površine!

19.5.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Ličinka jabolčne grizlice v plodiču.

Dosedanje vremenske razmere so bile zelo ugodne za širjenje škrlupa. V nasadih je potrebno nadaljevati s preventivnim varstvom pred škrlupom, pri jablanah pa tudi pred jablanovo pepelovko. Z otoplitvijo vremena bo razvoj listne mase in bolezni hitrejši, kar je potrebno upoštevati pri izboru fungicidov in določanju razmikov med škropljenji.
Za varstvo pred škrlupom priporočamo v sedanjem razvojnem stanju rastlin rabo fungicidov s sistemičnim delovanjem v kombinaciji z dotikalnim fungicidom. Če ste zadnje škropljenje opravili pred zadnjim dežjem, obnovite škropilno oblogo po 7 do 10 dneh. Uporabite enega izmed pripravkov kot je Score 250 EC, Difo 25% EC, Duaxo koncentrat ali Indar 5 EW v kombinaciji s kontaktnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Antracol in podobni. Uporabite lahko tudi strobilurinski pripravek Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravku Zato plus, je potrebno dodati enega izmed dotikalnih fungicidov. V nekaterih nasadih in sortah jablan opažamo močan pojav pepelovke. Proti jablanovi pepelovki delujejo zgoraj našteti triazolni in strobilurinski pripravki, poleg teh pa lahko uporabite tudi pripravke kot je Tercel, Topas 100 EC, Topaze ter Domark 100 EC. Obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Priporočamo tudi izrezovanje in odstranjevanje plesnivih poganjkov. V območjih, kjer je drevje poškodovala toča, lahko škropivu dodate tudi listna gnojila, ki vsebujejo mikro in makro hranila.

V nasadih še naprej redno spremljajte pojave različnih škodljivcev, predvsem listnih uši, krvave uši, rdeče sadne pršice, hruševe bolšice in drugih. Pri izbiri in rabi insekticidov upoštevajte sredstvom priložena navodila in pazite na varovanje čebel!
Zatiranje jabolčnega zavijača še ni potrebno. Dosedanje nizke večerne temperature (pod 15 oC), niso omogočale parjenja metuljčkov in odlaganja jajčec.

5.5.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 Mycosphaerella pyri in hruševa rja. 

Letošnje vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj in širjenje jablanovega škrlupa. Velika zaloga zimskih trosov v nasadih, pogoste padavine in zelo zgoden pojav škrlupastih peg na listju predstavljajo dobre razmere za širjenje bolezni. Na drevju je sedaj veliko mladega listja in plodičev, ki so zelo občutljivi za okužbe. V takih razmerah je potrebno drevje redno varovati pred okužbami. Razmake med škropljenji prilagodite padavinam in prirastu listne mase, v nasadih, kjer so pege škrlupa že prisotne, naj ne bodo daljši od enega tedna. V teh razmerah še naprej priporočamo rabo triazolnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5 EW, v kombinaciji s kontaktnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF ali Antracol. Lahko uporabite tudi pripravek Clarinet, ki je kombiniran triazolni priravek s pirimetanilom. Triazolni priravki delujejo tudi proti jablanovi pepelovki. Za varstvo jablan škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Hruške je sedaj potrebno varovati tudi pred hruševo rjo. Uporabite enega izmed  zgoraj navedenih fungicidov proti škrlupu.

V nasadih spremljajte tudi pojave škodljivcev kot so listne uši, pršice, grizlica, razne gosenice, hruševa bolšica in ukrepajte po potrebi.  Pri hruškah bodite pozorni na mehkokožne pršice, ki povzročajo krastavost plodov in na hruševo bolšico. Za zatiranje obeh lahko uporabite Vertimec 1,8 % SC.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje škropiva na sosednje cvetoče rastline. Škropite v času, ko se čebele v panjih! 

28.4.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

 Prve pege škrlupa na jablanah.Jablane in hruške so večinoma odcvetele, drevje je v zadnjem obdobju tudi močno ozelenelo. Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami omogoča nove okužbe mladega listja in plodičev s škrlupom in nekaterimi drugimi glivami. V nasadih smo med 16. in 18. aprilom že našli prve pega škrlupa na listih, pojavljajo pa se tudi znamenja propadanja plodičev zaradi okužb z monilijo. 

Za varstvo jablan in hrušk pred škrlupom priporočamo sedaj rabo triazolnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5 EW, v kombinaciji s kontaktnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF ali Antracol. Lahko uporabite tudi pripravek Clarinet, ki je kombiniran triazolni priravek s pirimetanilom. Triazolni priravki delujejo tudi proti jablanovi pepelovki. Škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Za varstvo drevja pred škrlupom in jablanovo pepelovko lahko uporabite tudi strobilurinski pripravek kot je Stroby WG ali Zato 50 WG, ki mu dodate katerega od zgoraj navedenih dotikalnih fungicidov. Pri triazolnih in strobilurinskih pripravkih je nevarnost za pojav odpornosti gliv na aktivne snovi velika, zato upoštevajte navodila o številu rab in menjujte skupine aktivnih snovi!

V nasadih spremljajte tudi pojave škodljivcev kot so listne uši, pršice, grizlica, razne gosenice, hruševa bolšica, ipd. Po končanem cvetenju lahko za zatiranje listnih uši in grizlice uporabite katerega izmed pripravkov kot je Actara 25 WG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480. Omenjeni pripravki bodo zatrli tudi manjše gosenice. Za zatiranje hruševe bolšice uporabite pripravek Vertimec 1,8 % SC, ki hkrati zatira tudi pršice šiškarice, ki jim deževno vreme zelo ustreza. Za zatiranje rdeča sadne pršice na jablani in hruški lahko enkrat v sezoni uporabite pripravek Zoom 11 SC. Sredstvo deluje na jajčeca in mlade ličinke.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje škropiva na sosednje cvetoče rastline. Škropite v času, ko se čebele v panjih!

V ekoloških nasadih lahko za zatiranje gosenic uporabite BT pripravek Lepinox plus. Za zatiranje listnih uši, zavrtačev in tudi pršic lahko uporabite pripravek Neemazal – T/S, na jablanah lahko za omejevanje širjenja pršic uporabite tudi žveplov pripravek.

Hrušev ožig
Cvetne okužbe s hruševim ožigom v sedanjih razmerah niso več verjetne. Jablane in hruške so večinoma že odcvetele, v višjih legah, kjer drevje še cveti pa so temperature, potrebne za nastop okužbe, prenizke. 

VARSTVO JAGOD in AMERIŠKIH BOROVNIC

Pozeba na cvetovih ameriških borovnic Razvoj jagod je po nasadih zelo različen. V toplejših legah in na zavarovanih površinah nekatere sorte že zorijo, večinoma pa jagode cvetijo. Sedanje vlažno vreme vpliva na razvoj bolezni tudi v zavarovanih prostorih, saj visoka zračna vlaga omogoča okužbe rastlin z jagodovo pepelovko in okužbe cvetov s sivo plesnijo, na prostem pa so ob padavinah možne tudi okužbe s črno pegavostjo (antraknoza) ter rdečo listno pegavostjo. Za varstvo jagod pred sivo plesnijo lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral aquaflo, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor ali Ortiva, pripravek Serenade aso pa je primeren tudi za ekološko pridelavo. Pripravka Ortiva in Signum zatirata tudi jagodovo pepelovko. Proti jagodovi pepelovki lahko uporabite tudi Score 250 EC, Quadris, Karathane gold 350EC ali AQ 10. Slednji je primeren tudi za ekološke nasade. Jagode na prostem zavarujte pred črno pegavostjo s pripravkom kot je Ortiva, Signum, Switch 62,5, Rovral aquaflo ali z ekološkim pripravkom Serenade aso.

Razvoj ameriških borovnic je bil letos zgoden, vendar poteka počasi. Večina sort je sedaj v polnem cvetenju. Nasade na Ljubljanskem barju je 16., 17. in 18. aprila prizadela pozeba (minimalne temperature so dosegle tudi – 4,9 oC). V nekaterihnasadih in na posameznih sortah so prizadeti cvetovi in poganjki. Na poškodovanih tkivih lahko ob sedanjem deževnem vremenu pride do okužb z različnimi glivami, predvsem s sivo plesnijo. V teh razmerah priporočamo, da grme zavarujete z enim izmed fungicidov kot je Signum, Switch 62,5 WG, Score 250 EC ali Rovral aquaflo. Škropivu lahko dodate tudi žveplov pripravek Michrothiol special. 

VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV

Poškodbe resarjev na plodičih češnje. Ličinka resarja.Po cvetenju češnj, višenj in sliv opažamo na listih in plodičih poškodbe zaradi resarjev, listnih uši in grizlic ter raznih gosenic. Sadjarjem svetujemo pregledovanje dreves. V primeru prerazmnožitve škodljivcev ukrepajte z uporabo katerega od registriraneih insekticidov, ob tem pa upoštevajte predpisane karenčne dobe. Za varstvo lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Confidor 200 SL, Kohinor SL 200, Neemazal T/S ali Naturalis. Pripravka Neemazal in Naturalis sta primerna tudi za ekološko varstvo.

Upoštevajte registracije pripravkov!

Pri rabi insekticidov pazite na čebele. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast, škropljenje opravite v času, ko so čebele v panjih!

25.4.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Jablane in hruške so večinoma odcvetele, nekatere sorte v hladnejših legah še pocvitajo. V zadnjem tednu je drevje močno ozelenelo. Nestanovitno vreme s padavinami omogoča nove okužbe mladega listja in plodičev s škrlupom. V nasadih smo med 16. in 18. aprilom našli prve pega škrlupa na listih, zato so sedaj možne tudi sekundarne okužbe z letnimi trosi. Vremenske razmere so še naprej ugodne za širjenje okužb. Za varstvo sedaj priporočamo rabo triazolnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5 EW, v kombinaciji s kontaktnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF ali Antracol. Lahko uporabite tudi Clarinet, ki je kombiniran triazolni priravek s pirimetanilom. Triazolni priravki delujejo tudi proti jablanovi pepelovki, vendar škropivu kljub temu dodajte žveplov pripravek, kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.
Za varstvo drevja pred škrlupom in jablanovo pepelovko lahko uporabite tudi strobilurinski pripravek kot je Stroby WG ali Zato 50 WG, ki mu dodate katerega od zgoraj navedenih dotikalnih fungicidov.

V nasadih spremljajte tudi pojave škodljivcev kot so listne uši, pršice, grizlica, razne gosenice, hruševa bolšica, ipd. Po končanem cvetenju lahko za zatiranje listnih uši in grizlice uporabite katerega izmed pripravkov kot je Actara 25 WG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480. Omenjeni pripravki bodo zatrli tudi manjše gosenice. Za zatiranje hruševe bolšice uporabite pripravek Vertimec 1,8 % SC, ki hkrati zatira tudi pršice šiškarice. Za zatiranje rdeča sadne pršice na jablani in hruški lahko enkrat v sezoni uporabite pripravek Zoom 11 SC. Sredstvo deluje na jajčeca in mlade ličinke.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje škropiva na sosednje cvetoče rastline. Škropite v času, ko se čebele v panjih!

V ekoloških nasadih lahko za zatiranje gosenic uporabite BT pripravek Lepinox plus. Za zatiranje listnih uši, zavrtačev in tudi pršic lahko uporabite pripravek Neemazal – T/S, na jablanah lahko za omejevanje širjenja pršic uporabite tudi žveplov pripravek.

Hrušev ožig
Cvetne okužbe s hruševim ožigom v sedanjih razmerah niso več verjetne. Jablane in hruške so večinoma že odcvetele, v višjih legah, kjer drevje še cveti pa so temperature, potrebne za nastop okužbe, prenizke.


VARSTVO JAGOD

Razvoj jagod je po nasadih zelo različen. V toplejših legah in na zavarovanih površinah so nekatere sorte že pred zorenjem, večinoma pa jagode cvetijo. Sedanje vlažno vreme vpliva na razvoj bolezni tudi v zavarovanih prostorih, visoka zračna vlaga omogoča okužbe rastlin z jagodovo pepelovko in okužbe cvetov z sivo plesnijo, na prostem pa so ob padavinah možne tudi okužbe s črno pegavostjo (antraknoza) ter rdečo listno pegavostjo. Za varstvo jagod pred sivo plesnijo lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral aquaflo, Signum, Switch 62,5 WG, Teldor ali Ortiva, pripravek Serenade aso pa je primeren tudi za ekološko pridelavo. Pripravka Ortiva in Signum zatirata tudi jagodovo pepelovko. Proti tej bolezni pa lahko uporabite tudi Score 250 EC, Quadris, Karathane gold 350EC ali AQ 10, slednji je primeren tudi za ekološke nasade. Jagode na prostem zavarujte pred črno pegavostjo s pripravkom kot je Ortiva, Signum, Switch 62,5, Rovral aquaflo ali z ekološkim pripravkom Serenade aso.


14.4.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V toplejših legah so hruške odcvetele, jablane pa so v polnem cvetenju. V hladnejših legah razvoj zaostaja za nekaj deni. Mladi lističi so zelo občutljivi za okužbe s škrlupom in drugimi glivami, zato mora biti drevje zavarovano že pred padavinami. Štiriurna omočenost rastlin že omogoča okužbe, dolgotrajnejša vlažnost listja pa predstavlja veliko tveganje za širjenje bolezni.

V sedanjem obdobju nestalnega vremena priporočamo za varstvo jablan in hrušk rabo pripravkov kot so Syllit 400 SC, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali Mythos, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Delan 700 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF ali Antracol.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Močljivo žveplo karsia DF, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.

Med cvetenjem ne uporabljajte insekticidov! Sadjarjem priporočamo redna pregledovanja rastlin in zatiranje škodljivcev po končanem cvetenju.

Hrušev ožig
Sedanje vremenske razmere z nizkimi nočnimi temperaturami niso nevarne za okužbe cvetočega drevja z bakterijo hruševega ožiga. 7.4.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pršice šiškarice na hruškah.

Razvoj jablan in hrušk je letos zgoden, v zadnjem tednu pa tudi razmeroma hiter. Hruške v toplejših legah odcvitajo, jablane pa so v polnem cvetenju. V hladnejših legah razvoj drevja zaostaja za nekaj dni. Padavine v zadnjih dneh niso bile pretirano obilne in tudi ne enakomerno razporejene. Med cvetenjem lahko rastline okužijo poleg škrlupa tudi razne monilije, jablanov rak in nekateri drugi povzročitelji, ki lahko kasneje povzročajo gnitje plodov. Nevarnost za okužbe je večja tam, kjer so bile rastline dalj časa mokre.

Za varstvo drevja pred škrlupom in drugimi boleznimi v tem obdobju priporočamo predvsem rabo pripravkov kot so Syllit 400 SC, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali Mythos, lahko pa uporabite tudi katerega od drugih dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Delan 700 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF ali Antracol.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Močljivo žveplo karsia DF, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Raba žvepla v hruškah ni priporočljivo, saj lahko pri večini sort povzroča ožige in odpadanje plodičev.

Med cvetenjem ne uporabljajte insekticidov! Pred cvetenjem lahko za zatiranje listnih uši uporabite Neemazal T/S. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Na hruškah se v času cvetenja pojavljajo poškodbe, ki jih povzročajo pršice šiškarice. Škodo lahko omilimo z uporabo akaricidov po končanem cvetenju hrušk, drugo leto pa bo potrebno v takih nasadih škropljenje opraviti žev času brstenja. Zelo občutljivi sorti sta konferans in junijska lepotica. 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Cvetoče koščičarje je potrebno v primeru dežja varovati pred okužbami z monilijami. Za varstvo češenj lahko uporabite pripravke kot so Duaxo koncentrat, Octave, Teldor SC 500 ali Topsin-M. Za varstvo pred listno luknjičavostjo dodajte Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG.

Breskve in nektarine lahko varujete pred listno luknjičavostjo koščičarjev s fungicidom Syllit 400 SC, marelice pa s pripravkom Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG.

Po cvetenju, ko odpadejo vsi venčni listi, je potrebno nektarine zavarovati pred resarji. Uporabite lahko pripravek Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SL. Sredstvi delujeta tudi na listne uši. Za varstvo pred škrlupom dodajte enega izmed žveplovih pripravkov.

Zaradi varstva čebel je treba pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje brozge na sosednje cvetoče rastline.
 

31.3.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Razvoj jablan in hrušk je letos zgoden. Hruške so v toplejših legah večinoma v cvetenju, jablane pa v stadiju zelenih do rožnatih popkov. V hladnejših legah je razvoj drevja počasnejši. Sedaj lahko, neglede na razvojno stanje drevja, dolgotrajen dež omogoči pojav močnih okužb z zimskimi trosi škrlupa. Za varstvo drevja pred škrlupom svetujemo sadjarjem preventivno varstvo nasadov pred napovedanimi padavinami. Uporabite lahko enega izmed fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Delan 700 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC, Mythos, Antracol ali Antracol WG 70. Kjer je drevje še v razvojnem stanju mišjega ušesca, lahko za varstvo uporabite tudi enega izmed bakrovih pripravkov kot je Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Kupro 190 SC, Champion 50 WG, Bordojsko brozgo Caffaro ali Nordox 75 WG, ki mu za zatiranje pršic, kaparja, listnih uši in bolšic lahko dodate mineralno olje Frutapon, Belo olje Frutapon ali olje oljne ogrščice Ogriol. Bakrovi pripravki in olja se praviloma ne mešajo, zato olje primešajte že pripravljeni brozgi z bakrom. Bakrovi pripravki in omenjena olja so primerni za ekološko varstvo.

V jablanovih nasadih škropivu dodajte tudi žveplov pripravek za varstvo pred jablanovo pepelovko. 
V nasadih kjer povzroča škodo jablanov cvetožer še naprej pregledujte vbode v brste. V primeru močnega napada lahko v integriranih nasadih uporabite insekticid Spada 200 EC, v ekoloških pa piretrinski pripravek Raptol koncentrat. 

Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila, poskrbite za njihovo varno rabo in za varovanje okolja. Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


VARSTVO KOŠČIČARJEV

Pred napovedanimi padavinami je potrebno koščičarje zavarovati predvsem pred listno luknjičavostjo, cvetoče drevje pa tudi pred monilijami. 

Breskve in nektarine lahko varujete pred listno luknjičavostjo koščičarjev s fungicidi kot sta Syllit 400 SC ali Ziram 76 WG, za varstvo pred monilijami pa lahko uporabite Topsin M, Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topas 100 EC, Topaze ali Teldor SC 500. 
Marelice lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev varujete s pripravkom Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG, pred monilijami pa z enim izmed fungicidov kot so Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topsin-M ali Duaxo koncentrat. 
Češnje, višnje in češplje pa lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev zavarujete s pripravkom Ziram 76 WG, Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG. 
Na vseh koščičarjih lahko za zatiranje uši, mlajših stadijev gosenic in resarjev do cvetenja ali po zaključenem cvetenju uporabite insekticid Neemazal T/S, ki je primeren tudi za ekološke nasade.
Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in upoštevajte priložena navodila!24.3.2014
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Staro listje in plodiči so vir primarnih okužb s škrlupom. 

Zadnje padavine so že omogočale izbruhe zimskih trosov iz plodišč in prve okužbe s škrlupom. V toplejših legah in območjih, kjer je razvoj jablan in hrušk hitrejši je možnost okužb s škrlupom večja. V takih nasadih je potrebno čimprej po dežju obnoviti škropilno oblogo z enim izmed dotikalnih fungicidov kot je Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WP, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M45, Delan 700 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Pyrus 400 SC, Mythos, Antracol ali Antracol WG 70. Kjer je drevje manj razvito oziroma do fenofaze mišjega ušesca lahko za varstvo uporabite tudi enega izmed bakrovih pripravkov kot je Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Kupro 190 SC, Champion 50 WG, Bordojsko brozgo Caffaro ali Nordox 75 WG, ki mu za zatiranje pršic, kaparja, listnih uši in bolšic lahko dodate mineralno olje Frutapon, Belo olje Frutapon ali olje oljne ogrščice Ogriol. Bakrovi pripravki in olja se praviloma ne mešajo, zato olje primešajte že pripravljeni brozgi z bakrom. Bakrovi pripravki in omenjena olja so primerni za ekološko varstvo. V jablanovih nasadih škropivu dodajte tudi žveplov pripravek za varstvo pred jablanovo pepelovko. 

V nasadih kjer povzroča škodo jablanov cvetožer še naprej pregledujte vbode v brste. V primeru močnega napada lahko v integriranih nasadih uporabite insekticid Spada 200 EC, v ekoloških pa piretrinski pripravek Raptol koncentrat.
Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila, poskrbite za njihovo varno rabo in za varovanje okolja. Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetoče plevele! Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Monilija na marelici (23. marec 2014)

Razvoj koščičarjev je glede na lege in območja zelo različen. V toplejših območjih so nekateri koščičarji že odcveteli ali cvetijo, v hladnejših območjih pa šele začenjajo. Po zadnjih padavinah so nastopile ugodne razmere za okužbe drevjas povzročitelji glivičnih bolezni, zato je potrebno obnoviti izprano škropilno oblogo. 

Breskve in nektarine lahko varujete pred breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev s fungicidi kot sta Syllit 400 SC ali Ziram 76WG, za varstvo pred monilijami pa lahko uporabite Topsin M, Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topas 100 EC, Topaze ali Teldor SC 500. 
Marelice lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev varujete s pripravkom Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG, pred monilijami pa z enim izmed fungicidov kot so Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topsin-M ali Duaxo koncentrat. 
Češnje, višnje in češplje pa lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev zavarujete s pripravkom Ziram 76 WG, Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG. V hladnejših legah, kjer je razvoj počasnejši in drevje še ne cveti pa lahko še uporabite tudi katerega izmed bakrovih pripravkov.

Na vseh koščičarjih lahko za zatiranje uši, mlajših stadijev gosenic in resarjev do cvetenja ali po zaključenem cvetenju uporabite insekticid Neemazal T/S, ki je primeren tudi za ekološke nasade. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast in upoštevajte priložena navodila!

17.3.2014

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Mumije, staro listje in odmrle vejice so pomemben vir okužb v sadovnjakih.

Po mili in vlažni zimi drevje letos zgodaj odganja. Ob visokih dnevnih in nizkih nočnih temperaturah so v toplejših legah in območjih hruške že v stadiju rožnatih popkov (BBCH 57), večinoma pa brstijo ali so v stadiju mišjega ušesca (BBCH 53–54). Jablane v hladnejših območjih brstijo (BBCH 52-53), v toplejših pa so tudi že v stadiju mišjega ušesca (BBCH 54).

Vlažna zima je omogočala razvoj številnih zimskih plodišč jablanovega škrlupa, pa tudi nekaterih drugih gliv kot je npr. jablanov rak (Nectria galigena) in druge glivične bolezni, zlasti bolezni plodov. Razvoj drevja pa tudi bolezni in škodljivcev je letos izjemno zgoden. Na večini merilnih mest je že presežena temperaturna vsota 300 oC pri pragu 0 stopinj, ko naj bi dozorelo 50 % zimskih trosov jablanovega škrlupa. Poteka tudi razvoj drugih bolezni in škodljivcev. Za uspešno varstvo nasadov oziroma drevja je sedaj pomembno odstranjevanje posušenih plodičev in mumij, mulčenje listja in odrezanih vej ter premazovanje velikih ran s fungicidno pasto ali čebeljim voskom. 

Pred napovedanimi padavinamioziroma v stadiju mišjega ušesca do stadija zelenih popkov ( BBCH 56) lahko opravite predpomladansko škropljenje z enim izmed bakrovih pripravkov, ki imajo fungicidno in baktericidno delovanje. Uporabite lahko: Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Kupro 190 SC, Champion 50 WG, Bordojsko brozgo Caffaro ali Nordox 75 WG. Za zatiranje pršic, kaparja, listnih uši in bolšic lahko uporabite mineralno olje Frutapon, Belo olje Frutapon ali olje oljne ogrščice Ogriol. Bakrovi pripravki in olja se praviloma ne mešajo, če pa že kombinirate škropivi, olje primešajte že pripravljeni brozgi z bakrom. Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Škropljenja opravite do stadija zelenih popkov (BBCH 56) in ko nočne temperature ne padejo pod ledišče. Omenjeni varstveni ukrepi so primerni tudi v ekoloških nasadih. Sicer pa je v ekoloških nasadih sedaj primeren čas za rabo žveplenoapnene brozge.
V nasadih kjer se pojavlja jablanov cvetožer spremljajte poškodbe – vbode na brstih. Ob dolgotrajnem oziroma počasnem odganjanju in slabem nastavku ter morebitni pozebi so lahko škode občutne. V integriranih nasadih lahko uporabite insekticid Spada 200 EC, v ekoloških pa piretrinski pripravek Raptol koncentrat.
Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila, poskrbite za njihovo varno rabo in za varovanje okolja. Pred škropljenjem z insekticidi odstranite cvetoče plevele! 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Okužbe koščičarjev z glivičnimi obolenji kot so breskova kodravost, listna luknjičavost koščičarjev in monilije se pojavljajo ob dolgotrajnejših ali pogostih padavinah. Sadjarjem svetujemo rabo fungicidov pred napovedanim dežjem.

Za varstvo breskev in nektarin pred breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev priporočamo rabo organskih fungicidov kot sta Syllit 400 SC ali Ziram 76 WG. Za varstvo pred monilijami lahko uporabite Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topsin M, Topas 100 EC ali Topaze. 

Marelice lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev zavarujete s pripravkom Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG. Kjer marelice že cvetijo, pa lahko pred napovedanim dežjem proti monilijam uporabite enega izmed fungicidov kot so Chorus 50 WG, Rovral aquaflo,Topsin-M ali Duaxo koncentrat. 
Češnje, višnje in češplje pa lahko pred listno luknjičavostjo koščičarjev zavarujete s pripravkom Ziram 76 WG, Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG. V hladnejših legah, kjer je razvoj počasnejši pa lahko uporabite tudi katerega izmed bakrovih pripravkov.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

 

1.9.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora, oidij in siva plesen

Kap vinske trte (ESCA)

V vinogradih se sedaj zaključujejo škropljenja proti peronosori in oidiju vinske trte, njuno zatiranje je smiselno samo še v na novo posajenih vinogradih.
Grozdje pa je sedaj še smiselno zavarovati pred gnitjem. Pri izbiri botriticida upoštevajte karence glede na pričakovani čas trgatve. Pripravki Mythos, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG in Teldor SC 500 imajo 21 dni karence, Cantus WG pa 28 dni. Ekološki pripravek Botector nima karence.

Kap vinske trte - ESCA
V letošnjem mokrem poletju opažamo v vinogradih velik pojav kapi vinske trte ali ESCE, ki jo povzročajo različne vrste lesnih gliv. Bolezni se s fungicidi ne da preprečevati, lahko pa omejimo njeno širjenje z nekaterimi tehnološkimi postopki. Vinogradnikom zato priporočamo, da sedaj, ko so znamenja bolezni jasno vidna, vse okužene rastline označijo. Pri tako označenih rastlinah bo potrebno zimsko rez opraviti čim pozneje, tik pred začetkom solzenja. Pri rezi pa razkuževati škarje z 8-odstotno raztopino natrijevega hipoklorita (varekina, arekina) ali s 70-odstotnin etilnim alkoholom. Ob zimski rezi se je potrebno izogibati velikim ranam. Če so rane večje od premera 2 cm jih je potrebno premazati s fungicidno pasto. Močno napadene trse je najbolje izruvati. Odstranjene trse in porezan les se ne sme mulčiti temveč ga je potrebno odstraniti iz vinogradov in sežgati.
 

25.8.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij
Vinograde, kjer načrtujete trgatev proti koncu septembra ali v oktobru, je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem vinske trte. Proti peronospori uporabite fungicide kot so Antracol, Antracol 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mildicut, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, ali bakrove pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek ali Karathane gold.
Za dobro učinkovitost naj bo dobro poškropljena predvsem spodnja stran listov! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in varnostne dobe pripravkov!


Gnitje grozdja in plodova vinska mušica

Gnitje grozdnih jagod in  plodova
vinska mušica (22. avgust 2014)

Ob pogostih padavinah je zaradi dolgotrajne omočenosti grozdje zelo izpostavljeno okužbam s sivo plesnijo. K širjenju okužb pa še dodatno prispevajo poškodbe jagod, ki jih povzročajo različne žuželke. Vinogradnikom priporočamo škropljenje grozdov z enim izmed botriticidov, kot so Cantus WG (karenca je 28), Mythos (21 dni), Rovral aquaflo (21 dni), Pyrus 400 SC (35 dni), Switch 62,5 WG (21 dni), Teldor SC 500 (21 dni) ali ekološki pripravek Botector (nima karence).

Poleg sive plesni povzročajo gnitje jagod tudi druge glive in bakterije. Pomembno vlogo pri tem gnitju ima lahko tudi plodova vinska mušica (Drosophila suzukii), ki se je letos močno razširila.
Škodljivka napada plodove številnih sadnih in samoniklih vrst s tanko povrhnjico in mehkim mesom, tudi grozdje. Grozdne jagode napada v času zorenja. Mušica z ostro leglico predre povrhnjico, vanjo odloži jajčeca iz katerih se v nekaj dneh razvijejo breznoge ličinke (žerke). Te se hranijo s tkivom v notranjosti, ki postane mehko in kašasto. Na poškodovanem tkivu se naselijo razni mikroorgaizmi, ki povzročajo gnitje jagod.

Vinogradnikom priporočamo, da ugotovite navzočnost plodove vinske mušice v svojih vinogradih s pomočjo prehranske vabe. Pripravite jo iz 1 dl jabolčnega kisa (ali mešanice jabolčnega in vinskega kisa v razmerju 1:1), ki mu dodate 1 žličko sladkorja ter nekaj kapljic detergenta za posodo. Vsebino vlijete v plastenko, ki ste ji v zgornjem delu izvrtali 5 do 6 odprtin, velikih približno 6 mm (ne smejo biti večje, ker se vanje lovijo tudi druge žuželke). Plastenko na vrhu zaprete in obesite na senčno mesto v območje grozdov. Po nekaj dneh vsebino precedite in prenesite v plitvo posodo s čisto vodo, kjer ugotovite navzočnost škodljivca. Plodova vinska mušica je velika 2-3 mm, ima rdeče oči in jo s prostim očesom težko ločimo od drugih mušic, samčke pa prepoznate po značilni črni pegi na konici kril. V primeru težav pri prepoznavanju škodljivca se posvetujte s službo za varstvo rastlin pri najbližjem kmetijskem zavodu ali inštitutu.

Več informacij o škodljivcu lahko najdete tudi na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.18.8.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij
Vremenske razmere so še naprej ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte, zato je vinograde potrebno še naprej redno varovati s fungicidi. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so Antracol, Antracol 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali bakrove pripravke kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro. Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek.
Za dobro učinkovitost naj bo dobro poškropljena predvsem spodnja stran listov!

Siva plesen
Območje grozdov zavarujte pred gnilobo, ki jo povzroča siva grozdna plesen. Uporabite fungicid kot je Cantus WG, Mythos, Rovral aquaflo, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali ekološki pripravek Botector.
Pred izbiro fungicida preverite karence in upoštevajte navodila glede števila dovoljenih rab!11.8.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj in širjenje peronospore vinske trte in oidija. Pri sortah, kjer se jagode še ne mehčajo so mogoče še tudi okužbe jagod s peronosporo preko pecljev. Za varstvo priporočamo kombinirane fungicide kot so Curzate M, Curzate R, Aviso DF, Antracol combi, Revus, Alleato 80 WG, Profiler, Pergado MZ, Pergado C, Electis 75 WG, Gett, Velostar 725 WG in podobne. Uporabite lahko tudi pripravka Mildicut ali Quadris. V zdravih vinogradih lahko uporabite tudi bakrov pripravek kot je npr. Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro. Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek.
Presledke med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju trte, padavinskim razmeram in lastnostim uporabljenega fungicida.

V obdobju mehčanja jagod območje grozdov zavarujete pred sivo grozdno plesnijo z uporabo fungicida kot je: Cantus WG, Mythos, Rovral aquaflo, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali ekološki pripravek Botector.

Plodova vinska mušica

Letos je plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) povzročala veliko škodo v nasadih breskev, marelic, češenj in jagodičastega sadja, še posebej na Primorskem. Gre za novejšega škodljivca, razširjenega po vsej Sloveniji. Napada plodove številnih sadnih vrst in samoniklih rastlin, ki imajo tanko povrhnjico in mehko meso. Škodo lahko povzroči tudi na grozdju. Plodove/jagode napada v času zorenja do obiranja in za razliko od drugih vrst vinskih mušic napada tudi povsem zdrave jagode. Mušica z ostro leglico predre povrhnjico, vanjo odloži jajčeca iz katerih se v nekaj dneh razvijejo breznoge ličinke (žerke). Te se hranijo s tkivom v notranjosti, ki zato postane mehko in kašasto. Poškodovano tkivo je gojišče za razvoj raznih mikroorgaizmov, ki povzročajo gnitje jagod (ocetnokislinske bakterije, siva grozdna plesen).
Vinogradnikom priporočamo, da v času zorenja grozdja začnete spremljati pojav plodove vinske mušice v svojih vinogradih. Za spremljanje mušice se uporabljajo prehranske vabe. Pripravimo jih iz 1 dl jabolčnega kisa (ali mešanice jabolčnega in vinskega kisa v razmerju 1:1), ki mu dodamo 1 žličko sladkorja ter nekaj kapljic detergenta za posodo. Vsebino vlijemo v plastenko, ki smo ji v zgornjem delu izvrtali 5 do 6 odprtin velikih 5 do 8 mm (ne smejo biti večje, ker se vanje lovijo tudi druge žuželke). Plastenko na vrhu zapremo in obesimo na senčno mesto v območje grozdov. Po enem tednu vsebino precedimo in prenesemo v plitvo posodo s čisto vodo, kjer ugotavljamo navzočnost škodljivca.
Plodova vinska mušica je velika 2-3 mm, ima rdeče oči in jo s prostim očesom težko ločimo od drugih mušic, samčke pa prepoznate po značilni črni pegi na konici kril.

Glede na to, da v Sloveniji še ni registriranih pripravkov za zatiranje vinske mušice in so poškodbe na grozdju vdorna mesta za povzročitelje gnilobe, priporočamo v napadenih vinogradih rabo fungicidov proti sivi grozdni plesni in za zadnja škropljenja pred peronosporo rabo bakrovih pripravkov, ki imajo tudi bakteristatično delovanje.

V primeru težav pri prepoznavanju škodljivca se posvetujte s službo za varstvo rastlin pri najbližjem kmetijskem zavodu ali inštitutu. Več informacij o škodljivcu lahko najdete tudi na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

4.8.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Pogoste padavine v obliki dežja in ros so še naprej ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte.
Nevarnost okužb jagod s peronosporo preko pecljev obstaja pri sortah, kjer se jagode še ne mehčajo. Še vedno so zelo ugodne razmere za okužbe mladih listov, ki so pomembni za dozorevanje grozdja.
V vinogradih okuženih s peronosporo in kjer je velika nevarnost širjenja bolezni, lahko za varstvo uporabite kombinirane fungicide kot so Curzate M, Curzate R, Aviso DF, Antracol combi, Revus , Alleato 80 WG, Profiler, Pergado MZ, Pergado C, Electis 75 WG , Gett, Velostar 725 WG in podobne. Za varstvo lahko uporabite tudi pripravka kot sta Mildicut ali Quadris. V zdravih vinogradih lahko uporabite tudi bakrov pripravek kot je npr. Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Flowbrix blau SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG, Kupro 190 SC ali Bordojska brozga Caffaro.
Za varstvo trte pred oidijem škropivu dodajte žveplov pripravek.
Presledke med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju trte, padavinskim razmeram in lastnostim uporabljenega fungicida.

V obdobju mehčanja jagod lahko območje grozdov zavarujete pred sivo grozdno plesnijo z uporabo fungicidov kot so: Pyrus 400 SC, Cantus WG, Mythos, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali ekološkim pripravkom Botector.

 

4.8.2014
AMERIŠKI ŠKRŽATEK

V vinogradih, kjer se v enem tednu ulovi na rumeno lepljivo ploščo nad štiri ameriške škržatke je potrebno opraviti v skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice dopolnilno zatiranje odraslih škržatkov. Za zatiranje lahko sedaj uporabite pripravek Actara 25 WG, v ekološki pridelavi pa pripravke na podlagi piretrina kot so Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina ali Biotip floral. Pri pripravku Actara je potrebno upoštevati predpisano razdaljo 20 m od vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih virov.

 


28.7.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Vremenske razmere so še naprej izjemno ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte. Proti peronospori še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Curzate R, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus. V toplejših območjih in legah ter pri sortah, kjer je razvoj trte hitrejši, lahko uporabite tudi dotikalne fungicide, vendar je potrebno oblogo obnavljati pogosteje oz. po vsakih obilnejših padavinah. V okuženih vinogradih je nevarnost širjenja peronospore velika, saj so sekundarne okužbe mladih listov in grozdnih pecljev možne že tudi ob močnejših rosah.
Razmere so še naprej zelo ugodne tudi za širjenje oidija vinske trte, zato še naprej priporočamo rabo fungicidov kot so Crystal, Cabrio top, Collis, Domark 100 EC, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Quadris, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WG, Talendo, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW, Universalis, Vivando ipd. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek. Škropljenja ponavljajte v 8 do 12 dnevnih presledkih, odvisno od izbranega fungicida, količine padavin in prirasta vinske trte. Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila o največjem številu dovoljenih rab v rastni sezoni in menjajte aktivne snovi!

Ameriški škržatek je sedaj pretežno v stadiju ličink L5 ali odraslih osebkov. V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14) in Načrtom ukrepov obvladovanja trsnih rumenic, sta v vinogradih obvezni dve tretiranji ameriškega škržatka. Tretje tretiranje je treba opraviti, če proti koncu julija ali v začetku avgusta, ulov škržatkov na rumenih lepljivih ploščah doseže 4 škržatke ali več na teden. Za tretiranje je v tem času mogoče uporabiti pripravek Actara 25 WG, v ekološki pridelavi pa pripravke na podlagi piretrina, kot so Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina ali Biotip floral. Pri pripravku Actara je potrebno upoštevati predpisano razdaljo 20 m od vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih virov. Zatiranje ameriškega škržatka priporočamo tudi imetnikom vinske trte ob hišah, kjer opažamo zelo velike populacije.


21.7.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj in širjenje peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo vinogradov pred peronosporo še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Curzate R, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus. Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Škropivu obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo. Žveplo omejuje tudi razvoj in širjenje pršic šiškaric, za katere je letošnje deževno vreme zelougodno. Škropljenja ponavljajte v 10 do 12 dnevnih presledkih oziroma presledke prilagodite uporabljenim fungicidom, bujnosti vinogradov in padavinam.
Zaradi omejevanja pojavljanja odpornosti gliv na fungicide pri izbiri sredstev obvezno upoštevajte tudi navodila o največjem številu dovoljenih rab v rastni sezoni in menjujte aktivne snovi!

Drugo zatiranje ameriškega škržatka

V vinogradih so se začeli izlegati odrasli osebki ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Njihovo številčnost v vinogradih redno spremljajte z rumenimi lepljivimi ploščami. Sedaj je čas za drugo zatiranje ličink in odraslih škržatkov. Zatiranje je obvezno v vseh vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice ter v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

Uporabite lahko pripravka Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha ali pripravek Reldan 22 EC v odmerku 1,6 l/ha, ki delujeta tudi na grozdne sukače. V ekološki pridelavi lahko uporabite sredstva na osnovi piretrina kot so Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08% koncentraciji, BIOTIPFLORAL ali FLORA VERDE v 0,16% koncentraciji. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je za zatiranje ameriškega škržatka dovoljen insekticid Decis v odmerku 0,5 l/ha.

V primeru rabe sredstva Reldan v odmerku 1,6 l /ha upoštevajte sledeča navodila in opozorila:
Sredstvo se sme uporabljati v odmerku 1 l/ha, z izjemnim dovoljenjem pa je na razmejenih območjih zlate trsne rumenice dovoljena raba v odmerku 1,6 l/ha, vendar le v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. Pri rabi sredstva je potrebno zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. V primeru rabe šob za zmanjšano zanašanja (drifta) se lahko varnostni pas do tretiranih površin zmanjša na:
40 m ob uporabi šob s 50 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na
30 m ob uporabi šob s 75 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na
15 m ob uporabi šob z 90 % zmanjšanjem zanosa FFS.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.
Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po tretiranju.

Zaradi varstva čebel je potrebno pred tretiranjem z insekticidom odstraniti cvetočo podrast in preprečiti zanašanje brozge na cvetoče rastline v okolici. Škropljenje opravite v večernih urah, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih! Dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila!14.7.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora vinske trte
(14. julij 2014)

Vremenske razmere so ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo vinogradov pred peronosporo uporabite pripravke kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Curzate R, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus. Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Škropivu obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo. Kjer se pojavlja oidij lahko njegovo širjenje učinkovito omejite tudi z uporabo Žvepla v prahu-Solfotecnica.
V času zapiranja grozdov priporočamo, da v vinogradih, kjer se običajno pojavlja siva grozdna plesen, grozdje poškropite z enim izmed botriticidov kot so Cantus WG, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali pripravek Botector. Slednji je primeren tudi za ekološko pridelavo grozdja.

 

4.7.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Oidij na grozdu (4. julij 2014)

Vinsko trto je potrebno v sedanjih vremenskih razmerah in ob hitrem razvoju rastlin še naprej varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo uporabite pripravke kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Curzate R, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus. Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo. Kjer se pojavlja oidij lahko njegovo širjenje učinkovito omejite tudi z uporabo Žvepla v prahu-Solfotecnica. Žveplanje opravite v popolnoma mirnem vremenu, najbolje v večernih urah in v obdobju, ko ni dežja vsaj tri dni.
Kjer opažate na spodnjih listih vinske trte znake pomanjkanja magnezija priporočamo po cvetenju 2-3 kratno uporabo magnezijevega gnojila, npr. magnezijevega sulfata, v odmerku 0,5 kg na 100 l škropilne brozge. Pomanjkanje magnezija vpliva na venenje pecljevine in s tem pojav sive grozdne plesni na pecljih v času zorenja grozdja.

V času zapiranja grozdov priporočamo, da v vinogradih, kjer se običajno pojavlja siva grozdna plesen, grozdje poškropite z enim izmed botriticidov kot so Cantus WG, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali pripravek Botector. Slednji je primeren tudi za ekološko pridelavo grozdja.

20.6.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

(pomanjkanje magnezija na vinski

trti (Dutovlje, 16. junij 2014)

Trta je sedaj že odcvetela. Vremenske razmere so ugodne zlasti za razvoj oidija, v vinogradih pa se pojavlja tudi peronospora. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite pripravke kot so Galben M, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus. Pri sortah, ki so občutljive na oidij priporočamo rabo sistemičnih fungicidov, ki so kombinirani z bakrom. Za varstvo pred oidijem uporabite pripravke kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo. Kjer opažate na spodnjih listih znake pomanjkanja magnezija, lahko sedaj škropivu dodajate magnezijeva gnojila, npr. magnezijev sulfat v odmerku 500 g na 100 l škropiva.

Zatiranje ameriškega škržatka
Sedaj, ko je trta odcvetela, je potrebno v vinogradih opraviti prvo zatiranje ličink ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki je nevarna karantenska bolezen vinske trte. Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vseh vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice ter v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.

Razmejeno območje zlate trsne rumenice zajema večino vinogradov na Primorskem, Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, na Štajerskem in v Prekmurju. Natančen zemljevid razmejenih območij najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:(http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/).

V vinogradih za pridelavo grozdja priporočamo za prvo zatiranje ameriškega škržatka rabo pripravka Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha. V primeru rabe tega sredstva boste drugo zatiranje lahko združili z zatiranjem grozdnih sukačev. Če pripravka Actara 25 WG ne dobite, lahko za prvo zatiranje ličink uporabite tudi pripravek Reldan 22 EC ali pripravke na osnovi deltametrina kot so Decis 2,5 EC, Decis ali Gat decline 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Uporabite lahko tudi insekticida na osnovi piretrina kot sta Kenyatox verde in Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08% koncentraciji, vendar je delovanje omenjenih sredstev krajše in so manj učinkovita.

V ekološki pridelavi lahko uporabite sredstvi BIOTIP FLORAL ali FLORA VERDE v 0,16% koncentraciji.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je za zatiranje ameriškega škržatka dovoljen insekticid Decis v odmerku 0,5 l/ha.

Sredstvo Reldan 22 EC se lahko uporabi samo enkrat v rastni sezoni, zato je njegova raba bolj smiselna za drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku, ko boste istočasno zatirali tudi grozdne sukače. V primeru rabe sredstva upoštevajte sledeča navodila in opozorila:
Sredstvo se sme uporabljati v odmerku 1 l/ha, z izjemnim dovoljenjem pa je na razmejenih območjih zlate trsne rumenice dovoljena raba v odmerku 1,6 l/ha, vendar le v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. Pri rabi sredstva je potrebno zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. V primeru rabe šob za zmanjšano zanašanja (drifta) se lahko varnostni pas do tretiranih površin zmanjša na:

40 m ob uporabi šob s 50 % zmanjšanjem zanosa FFS ali na
30 m ob uporabi šob s 75 % zmanjšanjem zanosa FFSali na
15 m ob uporabi šob z 90 % zmanjšanjem zanosa FFS.

Opozorila v zvezi z uporabo pripravka Reldan v odmerku 1,6 l/ha:
Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.
Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po tretiranju.

Zaradi varstva čebel je potrebno insekticide proti ameriškemu škržatku uporabiti šele takrat, ko trta popolnoma odcveti. V legah in pri sortah, kjer trta še pocvita, počakajte s škropljenjem toliko časa, da popolnoma odcveti! Pred tretiranjem odstranite cvetočo podrast in preprečite zanašanje brozge na cvetoče rastline v okolici. Škropljenje opravite v večernih urah, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih! Dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila!


9.6.2014
VARSTVO VINSKE TRTE
V toplejših območjih so zgodnje sorte vinske trte že odcvetele, večinoma pa trta sedaj cveti ali začenja s cvetenjem. Med cvetenjem naj bo trta zavarovana pred okužbami s peronosporo in oidijem s katerim izmed učinkovitih fungicidov s kombiniranim sistemičnim ali delno sistemičnim ter dotikalnim delovanjem. V tem obdobju odsvetujemo rabo fungicidov z bakrom ter rabo listnih gnojil, saj lahko povzročijo slabo oplodnjo. Proti peronospori uporabite fungicide kot so Galben M, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum MZ WG, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus ali podobni.

Za varstvo pred oidijem uporabite pripravek kot je Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo.

V vinogradih se sedaj izlegajo ličinke ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Zatiranje bo potrebno opraviti po zaključenem cvetenju vinske trte, o čemer vas bomo pravočasno obvestili!


2.6.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Trta v večini pridelovalnih območjih sedaj začenja s cvetenjem. V obdobju pred in v cvetenju vinske trte je ob pogostih padavinah potrebno trto varovati pred peronosporo z enim izmed fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 10 dni. Uporabite lahko fungicide kot so: Galben M, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus ali podobni.

Za varstvo pred oidijem uporabite katerega od sistemičnih pripravkov kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Stroby WH, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ipd. Lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC.Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo.
 

26.5.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

V toplejših območjih in legah nekatere zgodnje sorte vinske trte že začenjajo s cvetenjem, drugod pa so cvetovi še tesno stisnjeni skupaj. 

Kjer trta že cveti ali je tik pred cvetenjem, priporočamo za varstvo pred peronosporo enega izmed številnih fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so: Galben M, Ridomil gold combi pepeite, Ridomil gold MZ pepite, Fantic F WG, Curzate M, Equatoion pro, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Aviso DF, Antracol combi, Forum star, Sfinga extra, Acrobat MZ WG, Alleato 80 WG, Profiler, Mikal premium F, Mikal flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Momentum F, Momentum trio, Valis F, Emendo F, Pergado F, Pergado MZ, Gett, Enervin, Mildicut, Revus ali podobni. Kjer trta še ne bo cvetela lahko uporabite tudi katerega izmed dotikalnih fungicidov kot so Electis 75 WG, Antracol, Antracol  70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali katerega od bakrovih pripravkov. 
Za varstvo pred oidijem pa uporabite katerega od pripravkov kot so Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC,  Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Kusabi 300 SC, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex80 WG,  Kumulus DF,  Pepelin,  Cosavet DF, Cosinus,  Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special,  Thiovit Jet ali Močljivo žveplo.9.5.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Z otoplitvijo vremena lahko v vinogradih pričakujemo pojave peronospornih peg in oidija vinske trte. Za varstvo pred peronosporo priporočamo sedaj rabo dotikalnih fungicidov kot je Antracol, Antracol  70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF in podobni.  Uporabite lahko tudi pripravek Quadris, Cabrio Top ali Universalis, ki delujejo tudi proti oidiju. Kjer je trta pred cvetenjem lahko uporabite tudi pripravke s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem. V času cvetenja ne uporabljajte pripravkov, ki vsebujejo baker ali aluminij, izogibajte se tudi rabi listnih gnojil.
Za varstvo pred oidijem uporabite enega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Vindex 80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus,  Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo. Pri občutljivih sortah in v vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavljal oidij, lahko za varstvo uporabite tudi katerega izmed zgoraj naštetih kombiniranih pripravkov ali pripravke kot je Folicur EW 250, Falcon EC 460, Orius 25 EW, Mystic 250 EC,  Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Karathane gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Topas 100 EC, Topaze, Tebazon EW 25, Tebuscha 25 EW ali podobni. Pri izbiri sistemičnih pripravkov upoštevajte priporočila o menjavanju aktivnih snovi zaradi nevarnosti razvoja odpornosti glive!  Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


12.5.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je po legah, območjih in sortah različen. Nevarnost okužb s peronosporo je bila ob zadnjem deževju verjetnejša v toplejših legah in območjih in kjer je trta razprla pet in več listov. Po zadnjih padavinah svetujemo vinogradnikom varstvo trte pred peronosporo z enim izmed dotikalnih fungicidov kot je Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Antracol, Antracol 70, Quadris, Cabrio Top ali Universalis. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Vindex80 WG, Kumulus DF, Pepelin, Cosavet DF, Cosinus, Močljivo žveplo Karsia DF, Michrothiol special, Thiovit Jet ali Močljivo žveplo.

Pri izbiri in kombiniranju pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila!
 


28.4.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Sedanje hladno in deževno vreme je ugodno za razvoj nekaterih glivičnih bolezni vinske trte kot so črna pegavost, siva plesen na poganjkih in rdeč listni ožig, na Koprskem in v drugih toplejših območjih in legah, kjer je trta močno odgnala, tudi peronospora vinske trte. 
Priporočamo rabo katerega od dotikalnih fungicidov kot so Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Antracol, Antracol 70, Quadris, Cabrio Top ali Universalis. Za zatiranje rdečega listnega ožiga lahko uporabite tudi katerega od bakrovih pripravkov ali pripravek Dynali ali Stroby. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek, ki ovira tudi razvoj pršic šiškaric. V vinogradih, kjer pršice močno ovirajo razvoj trte, lahko uporabite tudi akaricid Ortus 5 EC.

Pri izbiri in kombiniranju pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila!14.4.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

V vinogradih, kjer se pojavlja črna pegavost vinske trte, je ob pojavu dežja potrebno mlade poganjke zavarovati pred okužbami z uporabo enega izmed fungicidov kot je FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 SC, DELAN 700 WG, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70 ali POLYRAM DF. Škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov za varstvo pred oidijem in proti pršicam šiškaricam.


7.4.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

V vinogradih, kjer trta neenakomerno odganja zaradi pršic šiškaric, je sedaj še čas za rabo žveplovih pripravkov. Za dobro delovanje žvepla morajo biti dnevne temperature nad 15 °C, brsti pa v fazi, ko so jasno vidne konice zelenih poganjkov. Če brsti še niso dovolj razviti škropljenje nima učinka.


31.3.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Ponekod ob odganjanju vinske trte obžirajo brste gosenice nekaterih vrst pedicov in sovk. Vinogradnikom svetujemo pregledovanje trsov in v nočnih urah, ob svetilki, pobiranje gosenic. Kjer so v preteklem letu povzročale škodo pršice šiškarice (erinoza, akarinoza) in oidij lahko v fazi odganjanja, ko so v brstih opazni zeleni vršički, uporabite žveplov pripravek v 1-2 % koncentraciji. Delovanje žveplovih pripravkov je boljše, če so 2 do 3 dni po škropljenju dnevne temperature nad 15°C.


24.3.2014
VARSTVO VINSKE TRTE

Po blagi zimi lahko v vinogradih pričakujemo veliko preživelost raznih škodljivcev in povzročiteljev bolezni vinske trte. Vinogradnikom priporočamo redno spremljanje razvoja trte in razmer ter pravočasno ukrepanje. Za varstvo pred pršicami šiškaricami (erinoza, akarinoza) in oidijem je potrebno v fazi odganjanja, ko so v brstih opazni zeleni vršički, uporabiti žveplov pripravek v 1-2 % koncentraciji. Delovanje žveplovih pripravkov je boljše, če so 2 do 3 dni po škropljenju dnevne temperature nad 15 °C. 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije