Obvestila za varstvo rastlin

Črna listna pegavost na repi

Črna listna pegavost na repi

Ulovi plodove vinske mušice na vabo

Ulovi plodove vinske mušice na vabo

Plodova vinska mušica

Plodova vinska mušica

Kapusov ščitkar

Kapusov ščitkar

Repni belin

Repni belin

Kapusova sovka

Kapusova sovka

Repna grizlica

Repna grizlica

Plodova vinska mušica na grozdju

Plodova vinska mušica na grozdju

Ličinka plodove vinske mušice v plodu marelice

Ličinka plodove vinske mušice v plodu marelice

Marelice napadene s plodovo vinsko mušico

Marelice napadene s plodovo vinsko mušico

Bakterijska okužba na fižolu

Bakterijska okužba na fižolu

Lovna vaba za plodovo vinsko mušico

Lovna vaba za plodovo vinsko mušico

Listna pegavost na jablani

Listna pegavost na jablani

Črna listna pegavost na krompirju

Črna listna pegavost na krompirju

Plodova vinska mušica

Plodova vinska mušica

Čebulna plesen

Čebulna plesen

22. SEPTEMBER 2016

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE STRNIŠČNE REPE

Posevki strniščne repe so sedaj večinoma zdravi, posamezne pege zaradi črne listne pegavosti se pojavljajo pretežno le na starih, spodnjih listih. Močnejše okužbe, kjer se pege širijo tudi na mlajše liste, smo opazili le v posevku, ki raste v vlažni, zaprti legi. Pridelovalcem priporočamo pregledovanje njiv. V primeru močnejših okužb, zlasti tam, kjer je repa še majhna, lahko širjenje bolezni preprečite s fungicidom Ortiva ali ekološkim pripravkom Serenade ASO. Upoštevajte priložena navodila! V posevkih spremljajte tudi pojave repne grizlice.

19. SEPTEMBER 2016

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Plodova vinska mušica

Med pregledovanjem vinogradov v minulem tednu smo na zorečem grozdju opazili plodovo vinsko mušico v velikem številu. Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za njeno širjenje.   Mušice načnejo zoreče jagode, vanje odložijo jajčeca iz katerih se v nekaj dneh izležejo bele, breznoge ličinke. Poškodovane jagode se zmehčajo in gnijejo. Iz njih se izležejo nove mušice, ki se širijo na sosednje zdrave jagode. Poškodovane jagode še dodatno napadajo ose in druge žuželke. Škodljivci lahko v kratkem času uničijo pridelek.

Vinogradnikom priporočamo pregledovanje grozdja in pravočasno zatiranje plodove vinske mušice, dokler je populacija še majhna in bolj obvladljiva. Za zatiranje lahko uporabite insekticid Laser 240 SC. Pripravek ima 14-dnevno varnostno dobo in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.  Upoštevajte sredstvu priložena navodila!

Več informacij v zvezi s plodovo vinsko mušico lahko najdete na spletni strani UVHVVR.

9. SEPTEMBER 2016

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC

Gosenice sovk, belinov, moljev

Ob pregledovanju polj z zeljem, ohrovtom in drugimi kapusnicami ponovno opažamo preletavanje metuljčkov belinov in kapusovih moljev ter tudi poškodbe, ki jih na rastlinah povzročajo njihove gosenice. Gosenice belinov so zelenkaste in objedajo liste različnih vrst križnic. Še več škode pa povzročajo sovke, ki jih spoznamo po sivozeleni do črni barvi in po tem, da se zvijejo v klopčič, če jih zmotimo. Mlade gosenice žrejo liste, starejše pa delajo globoke izvrtine v zeljne glave in jih onesnažijo z iztrebki. Pridelovalcem svetujemo redno pregledovanje rastlin in pravočasno ukrepanje v primeru močnejšega napada škodljivcev. Zatirati je potrebno gosenice v čim mlajših razvojnih stopnjah. Za zatiranje gosenic v raznih kapusnicah so registrirani insekticidi Affirm, Bulldock EC 25, Decis 100 EC, Delfin WG, Karate zeon 5 CS, Karis 10 CS, Laser 240 SC, Lepinox plus, Steward in še nekateri. Vsi pripravki niso dovoljeni v vseh vrstah, zato pred uporabo preverite registracije v navodilih za uporabo. Pripravki Delfin, Laser in Lepinox plus so primerni tudi v ekološki pridelavi. Pri njihovi rabi je še posebej važno, da jih uporabite čim bolj zgodaj, dokler so gosenice še majhne.

Kapusov ščitkar

Na nekaterih kapusnicah, repi in črni redkvi prihaja v jesenskem obdobju do obsežnejših namnožitev kapusovega ščitkarja. Škodljivec je nadležen še zlasti pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na poljih še pozno v jeseni. Ščitkarji sesajo liste, še bolj pomembna pa je škoda, ki jo povzročajo z izločanjem medene rose, na kateri se naselijo glive sajavosti. Te »zamažejo« površino rastlin, kar zmanjšuje njihovo tržno vrednost. Ker se ščitkarji zadržujejo na spodnji strani listov so dobro zavarovani pred zunanjimi vplivi in jih z insekticidi težje dosežemo. Za zatiranje kapusove bele mušice na brstičnem in listnem ohrovtu ter cvetači je registriran insekticid Karis 10 CS.

Repna grizlica

V strniščni repi, črni redkvi in na kitajskem zelju bodite pozorni tudi na ličinke repne grizlice. Škodljivke so temno sive do črne barve in lahko v primeru množičnega pojava v kratkem času naredijo veliko škode. V repi je za zatiranje grizočih škodljivcev registriran insekticid Karate zeon 5 CS. Na kitajskem zelju pa lahko za zatiranje raznih gosenic uporabite še Bulldock EC 25 ali biološki pripravek Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja! 

 

5. SEPTEMBER 2016

OBVESTILO O VARSTVU JAGODOVIH NASADOV

Nasade jagod je potrebno v času po spravilu pridelka varovati pred širjenjem jagodove pepelaste plesni in črne pegavosti jagod ter omejevati širjenje raznih škodljivcev kot so npr. listne uši, pršice in stenice. Slednje povzročajo v zadnjih letih vse večje škode. Posledica njihovega sesanja so izmaličeni plodovi. Stenice prezimujejo v nasadih pod jagodovimi listi in folijo in naslednjo pomlad nadaljujejo z razvojem.

Za varstvo pred jagodovo pepelovko priporočamo rabo pripravkov kot so Karathane gold 350 EC, Ortiva, Quadris, Signum, Stroby WG, Topas 100 EC, Topaze ali katerega izmed pripravkov, ki so dovoljeni tudi v ekoloških nasadih kot so AQ-10, Serenade ASO, Thiovit jet in Vitisan. V nasadih, kjer je prisotna črna pegavost jagod uporabite pripravke, ki učinkovito zatirajo to bolezen. Taki pripravki so Ortiva, Signum ali Switch 62,5 WG.

Listne uši zatirajte s pripravki kot sta Pirimor ali Calypso SC 480, pršice pa s pripravki kot so Milbeknock, Coromite ali Vertimec pro, v ekoloških nasadih pa s pripravkom Naturalis. Za zatiranje stenic ni registriranih pripravkov. Delno stransko delovanje dosežemo pri zatiranju listnih uši s sredstvom Calypso SC 480 z dodatkom močila, ki izboljša njegovo učinkovitost. Za dobro učinkovitost je potrebno opraviti dve zaporedni škropljenji v presledku 7 dni.

1. SEPTEMBER 2016

OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE STRNIŠČNE REPE

Pridelovalce strniščne repe opozarjamo, da smo v nekaterih posevkih na Gorenjskem opazili zelo velik nalet osic repne grizlice, kar pomeni, da lahko v prihodnjih dneh in tednih pričakujemo odlaganje jajčec in izleganje pagosenic. V primeru močnega napada lahko repna grizlica v kratkem času povzroči veliko škode z objedanjem listov. Pridelovalcem zato priporočamo redno pregledovanje posevkov. V primeru pojava črnih ličink repne grizlice je potrebno opraviti zatiranje z insekticidom. Zatiramo mlade ličinke, ki so bolj občutljive na insekticide. Okvirni prag zatiranja je ena pagosenica na rastlino. V nekaterih posevkih smo zaznali tudi velik nalet kapusovega molja. V repi je za zatiranje grizočih škodljivcev registriran insekticid Karate zeon 5 CS. Za zatiranje raznih gosenic pa lahko uporabite tudi biološki pripravek Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis. V posevkih spremljajte tudi pojave črne listne pegavosti, zlasti v legah, kjer se dalj časa zadržuje rosa. Za sedaj so posevki večinoma zdravi in zatiranje bolezni še ni potrebno.

29. AVGUST 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Jabolčni zavijač

Ob toplem vremenu v zadnjem tednu so bili ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe še vedno veliki, zlasti v toplejših legah. V takih nasadih je potrebno pozne sorte jablan in hrušk še varovati z insketicidom in preprečevati črvivost plodov. Uporabite lahko insekticid Affirm, ki ima 7-dnevno karenco ali katerega od bioloških pripravkov kot je Madex max in/ali Lepinox plus. Rabo bioloških pripravkov priporočamo tudi v ekoloških nasadih. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!  

Pegavosti v ekoloških nasadih

S pojavljanjem jutranje megle in močnih ros so sedanje razmere zelo ugodne za širjenje sajavosti in mušje pegavosti na plodovih in listih jablan in hrušk. V nasadih, kjer se bolezni običajno pojavljajo priporočamo, da drevje še zavarujete s pripravkom Vitisan. Sredstvo lahko na istem zemljišču uporabite največ šest krat v eni rastni dobi, v razmiku od 8 do 10 dni. Mešanje z biološkimi pripravki proti jabolčnemu zavijaču ni priporočljivo, zato škropljenje opravite nekaj dni po rabi insekticida. Škropljenje izvajajte v času, ko je listje na drevju suho.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Siva plesen

Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo lahko uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus (karenca je 28 dni), Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 in Teldor plus. Vsi pripravki imajo 21-dnevno karenco, razen fungicida Prolectus, kjer traja karenca 14 dni. Uporabite lahko tudi ekološka pripravka Botector ali Serenade ASO, ki nimata karence.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

22. AVGUST 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Za zadnja škropljenja integriranih nasadov priporočamo rabo pripravkov, ki poleg škrlupa zatirajo tudi razne skladiščne bolezni in imajo kratko varnostno dobo (karenco). Taki pripravki so Geoxe (karenca je 3 dni), Bellis (karenca 7 dni) in Luna experience (karenca 14 dni). Uporabite lahko tudi ekološki fungicid Vitisan na osnovi kalijevega hidrogen karbonata, ki ima karenco 1 dan. Pripravek nanašajte v suhem vremenu! Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Jabolčni zavijač

V toplejših legah, kjer se na feromonske vabe še lovijo metuljčki jabolčnega in drugih zavijačev, je ob razmeroma visokih dnevnih in nočnih temperaturah še nevarno, da pride do črvivosti plodov. Za varstvo pred temi škodljivci priporočamo sedaj uporabo bioloških pripravkov kot so Madex max, Carpovirusine in Lepinox plus.

Ekološki nasadi

Sedanje vremenske razmere so ugodne za širjenja jablanove listne pegavosti (Diplocarpon mali), ki povzroča predčasno odpadanje listov in slabše dozorevanje plodov. Razmere ustrezajo tudi razvoju glivic sajavosti in mušje pegavosti. Sadjarjem zato priporočamo da nasade še varujejo s fungicidom Vitisan.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Pozne sorte vinske trte je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Cuproxat ali Biotip bakrov fungicid plus. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45 ali Penncozeb 75 DG. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed pripravkov na osnovi žvepla kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite pa lahko tudi druge ekološke pripravke kot so Vitisan, AQ-10 ali Serenade ASO. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Siva plesen

Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Teldor plus. Vsi imajo 21-dnevno karenco, razen pripravka Prolectus, kjer traja karenčna doba 14 dni. Uporabite lahko tudi ekološka pripravka Botector ali Serenade ASO, ki nimata karence.

Plodova vinska mušica

Letošnje razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za razvoj in širjenje plodove vinske mušice. Samice začnejo odlagati jajčeca v grozdne jagode v času dozorevanja, ko se začenjajo mehčati oz. barvati. Zaradi postopnega zorenja se ličinke najprej pojavijo v zrelejših delih grozdov. Napadene jagode se zmehčajo in gnijejo. Škodljivca je potrebno začeti zatirati takoj, ko ugotovite njegovo prisotnosti v vinogradu. Opraviti je potrebno dve škropljenji z insekticidom Laser 240 SC. Pripravek je primeren tudi v ekološki pridelavi.

Prisotnost plodove vinske mušice ugotavljate s postavljanjem lovnih vab v območje grozdov in pregledovanjem ulova. Lovno vabo naredite iz zaprte plastenke, kateri v zgornjem delu navrtate 8-10 luknjic premera do 4 mm. Vanjo nalijete mešanico vinskega kisa, sadnega soka in kvasa. Tekočino zamenjajte vsakih nekaj dni oziroma ob pregledovanju ulova. Več informacij o škodljivcu, tudi slikovni material, je na voljo na spletni strani UVHVVR.

 

16. AVGUST 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Pozne sorte jablan je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi, v nasadih, kjer se pojavljajo jutranje megle oz. močne rose pa so razmere ugodne tudi za širjenje listnih pegavosti. Te povzročajo predčasno odpadanje listja in s tem slabše dozorevanje plodov. Za varstvo drevja uporabite katerega izmed fungicidov kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG, Zato 50 WG ali Flint. Vsi našteti pripravki imajo karenco 21 dni. Pri zelo poznih sortah lahko uporabite tudi še Thiram 80 WG s karenco 35 dni. Za varovanje plodov pred skladiščnimi boleznimi lahko uporabite pripravke s krajšo karenco kot so Geoxe (3 dni), Bellis (7 dni), Luna experience (14 dni). Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Ekološki nasadi

S pojavljanjem jutranje megle in močnih ros lahko tudi v ekoloških nasadih pričakujemo ugodne razmere za širjenja različnih pegavosti in sajavosti na listih in plodovih. Sadjarjem zato priporočamo da nasade še varujejo s fungicidom Vitisan. Za varstvo pred jabolčnim in drugimi zavijači pa uporabite biološki pripravek Madex max, Carpovirusine in Lepinox plus. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič.

Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi, ki so dostopna tudi na spletni povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/99-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-sadja/file

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Vinsko trto je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Cuproxat ali Biotip bakrov fungicid plus. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45 ali Penncozeb 75 DG. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed pripravkov na osnovi žvepla kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite pa lahko tudi druge ekološke pripravke kot so Vitisan, AQ-10 ali Serenade ASO. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Pred sivo plesnijo grozde varujte z botriticidom kot je Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Teldor plus ali ekološki pripravek Botector ali Serenade ASO. 

 

8. AVGUST 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Tri tedne pred obiranjem poznih sort jablan in hrušk lahko nasade še zavarujete pred okužbami s škrlupom in nekaterimi drugimi glivičnimi obolenji s pripravki kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG, Zato 50 WG, ali Flint. 35 dni pred obiranjem lahko uporabite še pripravek Thiram 80 WG, do enega dne pred obiranjem pa lahko uporabljate pripravek Vitisan. Slednji se lahko uporablja tudi v ekološki pridelavi. Rabo vseh omenjenih pripravkov priporočamo tudi za varovanje nasadov in drevja, ki jih je prizadela toča.

Za varovanje plodov pred skladiščnimi boleznimi lahko uporabite Bellis (varnostna doba 7 dni), Luna experience (varnostna doba 14 dni) ali Geoxe (varnostna doba 3 dni).

 

Jabolčni zavijač

Sadjarjem priporočamo, da pozne sorte jablan in hrušk še naprej varujete pred jabolčnim in drugimi vrstami zavijačev, ki povzročajo poškodbe plodov. 10 do 14 dni po zadnji uporabi insekticidov za zatiranje zavijačev lahko uporabite insekticid Affirm, ki ima varnostno dobo 7 dni, ali Runner, ki ima varnostno dobo 14 dni. Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringhiensis Lepinox plus. Upoštevajte sredstvom priložena navodila.

 

Ekološki nasadi

S pojavljanjem močnih ros in dežja v obdobju do obiranja poznih sort jablan lahko v ekoloških nasadih pričakujemo stopnjevanje širjenja različnih pegavosti in sajavosti. Sadjarjem zato priporočamo redno rabo fungicidov na osnovi bakra ali kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali na osnovi žvepleno apnene brozge (Curatio) ali žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG). Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi.

Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev še naprej redno uporabljajte biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič.

 

 

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Nevarnost za širjenje peronospore in oidija vinske trte je predvsem v območjih kjer se pojavljajo močne rose in pogoste plohe. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, ki imajo 28 dnevno varnostno dobo. Uporabite lahko tudi katerega izmed bakrovih pripravkov, ki pa imajo 21 dnevno varnostno dobo. V vinogradih kjer so prisotne okužbe s peronosporo priporočamo rabo pripravka kot je Pergado C ali Mildicut, omenjena pripravka imata 21 dnevno varnostno dobo.

 

Škropivu proti peronospori, dodajte enega izmed pripravkov na osnovi žvepla, kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

Ameriški škržatek

V vinogradih znotraj razmejenih območij, kjer se tedensko ulovijo na rumene lepljive plošče več kot 4 ameriški škržatki, je potrebno opraviti zatiranje prenašalca zlate trsne rumenice. Za zatiranje uporabite pripravek Actara 25 WG, v ekološki pridelavi pa pripravek na osnovi piretrina kot je Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina, Flora verde ali Biotip floral.

 

Plodova vinska mušica

Letos zaradi dolgotrajnega cvetenja pričakujemo v večini vinogradov neenakomerno dozorevanje jagod v grozdu. Najprej so odcveteli cvetovi v zgornjem delu kabrnika, najpozneje pa cvetovi v spodnjem delu. V kolikor bo dozorevanje jagod v grozdu pred trgatvijo potekalo postopno, tako kot je cvetelo, lahko pričakujemo škode zaradi daljšo izpostavljenost grozdov napadu plodove vinske mušice. Vinogradnikom svetujemo, da v začetku barvanja oz. zorenja jagod postavite lovne pasti za plodovo vinsko mušico (vinski kis + sadni sok + kvas). Zatiranje je potrebno opraviti takoj, ko se v vabah pojavijo prve plodove vinske mušice. Za zatiranje plodove vinske mušice je registriran pripravek na osnovi spinosada (Laser 240 SC), ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Varnostna doba pripravka je 14 dni.

 

OBVESTILO O VARSTVU VRTNIN

 

Varstvo vrtnin po neurjih s točo

 

Pridelovalcem vrtnin, ki jih je v zadnjem obdobju prizadela toča priporočamo odstranjevanje močno poškodovanih delov rastlin in plodov. Za preprečevanje širjenja raznih glivičnih in bakterijskih rastlinskih obolenj, priporočamo rabo enega izmed fungicidov na osnovi bakra ali na osnovi fosetila in fosetil-al. Pripravki niso registrirani za vse vrtnine, zato je potrebno pred uporabo teh pripravkov preveriti registracije in varnostne dobe pripravkov. Škropljenje opravite po čiščenju vrtnin.

 

 

1. AVGUST 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Nasade jablan in hrušk je potrebno še naprej varovati pred okužbami s škrlupom v 10 do 14 dnevnih z enim izmed dotikalnih fungicidov. Uporabite lahko katerega od fungicidov na osnovi  kaptana (Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG), pripravek Thiram 80 WG ali Vitisan. Omenjeni pripravki dobro zatirajo tudi razne listne pegavosti in sajavosti, ki so v tem čas v zadnjih letih pogoste tudi v integriranih nasadih.

Za varstvo poznih sort jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte katerega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Škropljenje opravite v večernih urah in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov druge generacije jabolčnega zavijača na feromonske vabe so v zadnjih dveh tednih večinoma veliki. Razmere so tudi ugodne za parjenje in odlaganje jajčec. Visoki so tudi ulovi nekaterih drugih vrst zavijačev, ki povzročajo poškodbe plodov.

Ugodne razmere za razvoj in širjenje jabolčnega in drugih zavijačev v tem času zahtevajo redno in pogostejše zatiranje gosenic. V takih razmerah priporočamo škropljenja v krajših , 10 dnevnih presledkih. V vročem vremenu je delovanje insekticidov krajše.

Uporabite katerega izmed insekticidov kot so Coragen, Affirm, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward. Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringhiensis Lepinox plus.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Škropljenje opravite v mirnem vremenu in pred tem odstranite cvetočo podrast!

 

Ekološki nasadi

Za omejevanje širjenja raznih glivičnih pegavosti in sajavosti, ki se pojavljajo v ekoloških nasadih jablan, sadjarjem še naprej priporočamo redno varstvo. Uporabite lahko fungicide na osnovi bakra ali kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali na osnovi žvepleno apnene brozge (Cutisan) ali žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG). Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi.

Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev redno uporabljajte biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič. Upoštevajte, da je delovanje bioloških pripravkov  pri visokih temperaturah slabše oziroma kratko.

 

 

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Kjer se pojavljajo padavine je v vinogradih še nevarnost širjenja peronospore in oidija. Sedaj priporočamo za varstvo vinske trte pred peronosporo rabo enega izmed bakrovih ali drugih dotikalnih fungicidov kot so: Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Dithane M-45Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG ali Polyram DF.

 

Za zatiranje oidija vinske trte škropivu dodajte fungicid kot so Falcon EC460, Dynali, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 200 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, Collis ali Stroby WG. Škropivu obvezno dodajte tudi Karathane gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Za varstvo vinogradov lahko uporabite tudi enega izmed pripravkov kot so Quadris, Cabrio top ali Universalis, ki delujejo na obe bolezni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

 

 

KORUZNI HROŠČ

 

Letos opažamo po vsej Sloveniji pogostejše pojave poleganja posevkov koruze, ki so jo  z obžiranjem korenin poškodovale ličinke koruznega hrošča. Škode se pojavljajo predvsem v posevkih, kjer pridelovalci niso upoštevali kolobarjenja ali niso uporabili talnega insekticida. Kjer so sedaj v posevkih velike populacije hroščkov opažamo tudi močne poškodbe na listih in storžih. V primeru prisotnosti velike populacije hroščev v posevkih lahko pričakujemo izpad pridelka (zrnja) zato lahko v takih primerih uporabimo insekticid na osnovi deltametrina ( Decis, Gat decline). Oba insekticida sta strupena tudi za čebele in druge opraševalce in se ju sme uporabljati največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času, največ dve uri pred sončnim vzhodom. Varnostna doba pripravkov za koruzo je 30 dni.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

22. JULIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Nasade jablan in hrušk je potrebno kljub prevladujočemu suhemu in vročemu vremenu redno varovati pred škrlupom. Presledki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni, odvisno od zdravstvenega stanja v nasadih in lokalnega vremena. Uporabite katerega od dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba (Dithane DG neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45), kaptana (Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG), ditianona (Delan 700 WG, Faban) ali pripravek Thiram 80 WG ali Vitisan. Vsi pripravki dobro zatirajo tudi razne listne pegavosti (jablanova listna pegavost, alternarijske pegavosti), ki se zadnja leta pojavljajo tudi v integriranih nasadih.

V primeru pojava neurij s točo nasade čimprej poškropite s pripravkom na osnovi kaptana.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte katerega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Pred škropljenjem odstranite okužene poganjke. Omenjeni žveplovi pripravki se zaradi mikrokapsulirane formulacije sproščajo počasneje in dalj časa v primerjavi z elementarnim žveplom in so zato manj nevarni za ožige. Poleg delovanja na pepelovke žveplo omejuje tudi širjenje raznih škodljivcev kot so pršice, resarji ipd.

Škropljenje opravite v večernih urah in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so bili v zadnjem tednu zelo visoki. Poleg jabolčnega zavijača spremljamo tudi močnejše ulove breskovega in drugih zavijačev. Glede na sedanje toplo vreme je nevarnost za pojave škod na plodovih zelo velika, zato je potrebno škodljivca redno zatirati. V sedanjih razmerah, ko je potencial škodljivcev velik in so razmere za njegov razvoj in širjenje ugodne, naj bodo presledki med škropljenji krajši (okoli 10 dni). V vročem vremenu je tudi čas delovanja insekticidov krajši. Uporabite katerega izmed insekticidov kot so Coragen, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward. Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Škropljenje opravite v mirnem vremenu in pred tem odstranite cvetočo podrast!

Ekološki nasadi

Ekološkim sadjarjem še naprej priporočamo, da nasade redno varujete pred raznimi pegavostmi na listih in plodovih. Uporabite lahko fungicide na osnovi bakra ali kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali na osnovi žvepleno apnene brozge (Cutisan) ali žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG). Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi.

Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev redno uporabljajte biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus. Razmaki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič. Delovanje bioloških pripravkov je pri visokih temperaturah kratko.

 

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Pri spremljanju naleta plodove vinske mušice in pregledovanju plodov gostiteljskih rastlin še naprej ugotavljamo veliko napadenost plodov malin, robid, marelic, breskev, ameriških borovnic, fig, murv, šmarne hrušice in cibor z žerkami. Napadeni plodovi se na več mestih mehčajo in hitro gnijejo. Zaradi velike škode, ki jo škodljivce povzroča, priporočamo sadjarjem izvajanje vseh možnih ukrepov, ki omejujejo razvoj in širjenje plodove vinske mušice.

Posebej pomembno je dosledno odstranjevanje in uničevanje napadenih plodov iz nasadov in zatiranje mušic z insekticidom. Insekticidi za zatiranje plodove vinske mušice so navedeni v tabeli:

Sadna vrsta

Insekticid

breskve, nektarine

fosmet (Spada 200 EC) - 2,5 L/ha); karenca: 14 dni; (največ 1 X)

spinosad* (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 7 dni; (največ 2 X)

marelice, slive

spinosad* (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 7 dni;(največ 2 X)

maline, robide

spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;(največ 2 X v 10 dnevnih presledkih)

borovnice, brusnice, ribez in kosmulja

spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;(največ 2 X v 7 dnevnih presledkih)

* Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin z veljavnostjo od 13.05.2016 do 13.09.2016.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte

Sedanje visoke temperature so manj nevarne za širjenje peronospore vinske trte, vendar je bolezen prisotna v mnogih vinogradih, zato jo je potrebno še naprej redno zatirati. Uporabite lahko katerega izmed fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol Combi, Alleato 80 WG, Curzate C Extra, Curzate M, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben C, Galben M, Moximate 725 WG ali WP, Moximate plus, Mikal premium F, Mikal Flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado MZ WG Gett, Pergado C, pergado D, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold combi Pepite, Ridomil Gold MZ pepite, Sfinga Extra WDG ali Valis F. Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab.

Za zatiranje oidija vinske trte škropivu dodajte fungicid kot so Falcon EC460, Dynali, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 200 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, Cabrio top, Collis, Stroby WG, Universalis ali Quadris. Škropivu obvezno dodajte tudi Karathane gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Drugo zatiranje ameriškega škržatka

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenem območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni pasovi) je potrebno opraviti drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Zatiranje je treba opraviti v primerih, ko se na rumene lepljive plošče ujamejo 4 ali več odraslih škržatkov na ploščo na teden. Priporočamo rabo insekticida Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha. Lahko pa uporabite tudi katerega izmed drugih registriranih insekticidov: Reldan 22 EC v odmerku 1,6 l/ha, Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha, Kenyatox verde v odmerku 0,7-0,8 l/ha, Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08 % konc., Biotip floral ali Flora verde v odmerku 1,6 l/h.

V ekološki pridelavi so dovoljeni pripravki na osnovi piretrina (Kenyatox verde, Valentin eko insekticid, Flora verde, Biotip floral)

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje še enkrat ponoviti. Imetniki vinogradov morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno zatiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma, če je populacija velika. Priporočljivo je spremljanje ulova škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami.

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14). Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.

Zaradi varstva čebel je potrebno cvetočo podrast pokositi, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Še več informacij o zlati trsni rumenici najdete na spletni strani:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Pozne sorte krompirja je potrebno še varovati pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo.

Za zatiranje krompirjeve plesni lahko rabite fungicide z delnim sistemičnim delovanjem kot so Antracol combi, Aviso DF, Banjo forte, Curzate C extra, Equation pro, Forum, Gett, Orvego, Tanos 50 WG, Moximate, Nautile, Profilux, Sacron 45 DG, Pergado MZ, Revus in podobni. Lahko uporabite tudi katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol, Banko, Dithane, Manfil, Penncozeb, Pinozeb, Polyram, Electis 75 WG, Shirlan, Frowncid, Winby ali katerega od bakrovih pripravkov.

Pripravki, ki vsebujejo mankozeb ali propineb delujejo tudi proti črni listni pegavosti, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. V primeru rabe fungicidov, ki ne delujejo na črno listno pegavost je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali fungicid Ortiva, ki zelo dobro zatira črno listno pegavost.

OBVESTILO O ZATIRANJU RESARJEV V PORU

Suho in vroče vreme je ugodno za razvoj resarjev (Thrips sp.), ki se pojavljajo v nasadih pora. Priporočamo pregledovanje rastlin. Insekticide je potrebno uporabiti dovolj zgodaj, da preprečimo prerazmnožitev škodljivcev. Okvirni prag zatiranja znaša 50 % napadenih rastlin, kar ugotovimo s pregledom najmanj desetih rastlin na petih mestih. Priporočljiva je raba insekticidov v 2 do 3 terminih (menjamo aktivne snovi), ki si sledijo v presledkih od 5 do 7 dni, s čimer prekinemo razvojni krog žuželke. Za dobro učinkovitost insekticidov mora biti nanos škropiva dober, da doseže tudi skrite dele rastlin. Za zatiranje resarjev v poru lahko uporabite pripravek Laser 240 SC ali Karate Zeon 5 CS.

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja! 

OBVESTILO O VARSTVO KUMAR IN BUČNIC

Kumarna plesen in pepelovke

Sedanje vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj kumarne plesni ter pepelovk, ki se pojavljajo na kumarah, bučkah in drugih sorodnih vrtninah. Priporočamo, da rastline varujete pred širjenjem okužb z ustreznimi fungicidi.

 

Fungicidi za zatiranje kumarne plesni

Karenca

dni

Uporaba

Aliette, Aliette Flash, Aliette WG

3

buča, bučka, dinja, kumara, lubenica

Alleato 80WG

3

bučka, kumara

Antracol, Antracol WG70

7

dinja, kumara, lubenica

Champion 50 WG

21

kumare na prostem

Cuprablau Z 35 WP

3

bučke, kumare, kumare za vlaganje

Curzate C extra

3

bučke, bučnice z užitno lupino, kumare, kumare za vlaganje

Enervin

7

bučke, dinje, kumare, kumare za vlaganje, lubenice

Ranman top

3

kumare

Revus

3

dinje

Ridomil gold MZ pepite

5

dinje, kumare

Tanos 50 WG

3

buče, bučke, kumare za vlaganje

 

 

Fungicidi za zatiranje pepelovk

Karenca

dni

Uporaba

Duaxo koncentrat

3

kumare, bučke

Duaxo sprej

3

kumare, bučke

Score 250 EC

3

bučnice

Topas 100 EC

3

kumare, buče, bučke, dinje, lubenice

Topaze

3

kumare, buče, bučke, dinje, lubenice

Topsin-M

3

dinja

Ortiva

3

kumare, melone, bučke

Quadris

3

bučnice

Collis

3

bučnice z užitno lupino

Žveplovi pripravki

3

buče, bučke, dinje, kumare

AQ-10

1

vrtnine

Serenade ASO

1

buče, bučke, dinje, kumare, lubenice

Vitisan

1

bučnice

Žveplovi pripravki ter pripravki AQ- 10, Serenade ASO in Vitisan so primerni tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Kumarni ožig in bakterijske okužbe

Na mladih kumarah opažamo tudi primere okužb listov s kumarnim ožigom. Na mestih v bližini žil se začnejo pojavljati bledo rumene pege, obdane z mastnim robom, ki se hitro širijo. Kasneje porjavijo in se med seboj združujejo ter povzročijo propad celotnega lista. Okužijo se lahko tudi plodovi, kjer pride do pojavov udrtih peg in gnitja. Priporočamo, da odstranite okužene liste in rastline zavarujete pred širjenjem bolezni s fungicidom Antracol ali Antracol WG 70. Nekatere pegavosti so lahko tudi posledica bakterijskih okužb. Za zatiranje bakterijskih bolezni so primerni bakrovi pripravki.

14. JULIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA

Letošnje vremenske razmere so ugodne za razvoj različnih bakterijskih bolezni. Znamenja okužb v obliki drobnih nekrotičnih peg, obdanih s svetlejšim tkivom, se že pojavljajo na listih fižola. Če opažate podobna znamenja priporočamo, da rastline zavarujete pred širjenjem bolezni z  bakrovim pripravkom.

Vlažno vreme ustreza tudi razvoju fižolovega ožiga. Bolezen se kaže v obliki temnih peg z izrazitim robom, ki se pojavljajo na steblih in listih. Širjenje bolezni na mlajše liste in stroke lahko omejujete s fungicidi kot so Cuprablau Z 50 WP (karenca je 3 dni), Ortiva (karenca je 7 dni) in Switch 62,5 (karenca je 28 dni).

V nasadih fižola spremljajte tudi pojave fižolove rje in sive plesni.

VARSTVO KUMAR IN BUČNIC

Kumarna plesen

Sedanje vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj kumarne plesni, ki se pojavlja na kumarah, bučkah in drugih sorodnih vrtninah. Priporočamo, da rastline varujete pred širjenjem okužb s fungicidom. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov iz spodnje tabele.

 

Fungicidi za zatiranje kumarne plesni

Aktivna snov

Karenca

dni

Uporaba

Opombe

Aliette, Aliette Flash, Aliette WG

fosetil-Al

3

buča, bučka, dinja, kumara, lubenica

na prostem in v zavarovanih prostorih

Alleato 80WG

3

bučka, kumara

Antracol, Antracol WG70

propineb

7

dinja, kumara, lubenica

na prostem

Champion 50 WG

Cu-hidroksid

21

kumare na prostem

na prostem

Cuprablau Z 35 WP

Cu-oksiklorid

3

bučke, kumare, kumare za vlaganje

na prostem

Curzate C extra

Cu-hidroksid + cimoksanil

3

bučke, bučnice z užitno lupino, kumare, kumare za vlaganje

dovoljeno samo škropljenje s traktorsko škropilnico.

Enervin

ametoktradin + metiram

7

bučke, dinje, kumare, kumare za vlaganje, lubenice

na prostem

Ranman top

ciazofamid

3

kumare

zavarovani prostori

Revus

mandipropamid

3

dinje

na prostem in v zavarovanih prostorih

Ridomil gold MZ pepite

mankozeb + metalaksil

5

dinje, kumare

na prostem

Tanos 50 WG

cimoksanil + famoksadon

3

buče, bučke, kumare za vlaganje

v zavarovanih prostorih

 

Pepelovka na bučnicah

Razmere so ugodne tudi za razvoj pepelastih plesni, ki jih na kumarah, bučkah, dinjah in lubenicah lahko zatirate s katerim od navedenih fungicidov. Žveplovi pripravki ter pripravki AQ- 10, Serenade ASO in Vitisan so primerni tudi v ekološki pridelavi. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

 

Fungicidi za zatiranje pepelovk

Aktivna snov

Karenca

dni

Uporaba

Opombe

Duaxo koncentrat

difenokonazol

 

3

kumare, bučke

na prostem

Duaxo sprej

3

kumare, bučke

Score 250 EC

3

bučnice

Topas 100 EC

penkonazol

 

3

kumare, buče, bučke, dinje, lubenice

v zavarovanih prostorih

Topaze

3

kumare, buče, bučke, dinje, lubenice

v zavarovanih prostorih

Topsin-M

tiofanat-metil

3

dinja

na prostem in v zavarovanih prostorih

Ortiva

azoksistrobin

 

3

kumare, melone, bučke

Quadris

3

bučnice

Collis

boskalid + krezoksim-metil

3

bučnice z užitno lupino

v zavarovanih prostorih

Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol special, Pepelin, Thiovit yet, Vindex 80 WG

žveplo

3

buče, bučke, dinje, kumare

na prostem

AQ-10

Ampelomyces quisqualis

1

vrtnine

za pepelovke iz rodu Erysiphe;

na prostem

Serenade ASO

Bacillus subtilis

1

buče, bučke, dinje, kumare, lubenice

na prostem in v zavarovanih prostorih

Vitisan

Kallijev hidrogen karbonat

1

bučnice

na prostem in v zavarovanih prostorih

 

Kumarni ožig in bakterijske okužbe

Na mladih kumarah opažamo tudi primere okužb listov s kumarnim ožigom. Na mestih v bližini žil se začnejo pojavljati bledo rumene pege, obdane z mastnim robom, ki se hitro širijo. Kasneje porjavijo in se med seboj združujejo ter povzročijo propad celotnega lista. Okužijo se lahko tudi plodovi, kjer pride do pojavov udrtih peg in gnitja. Priporočamo, da čimbolj odstranite okužene liste in rastline zavarujete pred širjenjem bolezni s fungicidom Antracol ali Antracol WG 70.

Na rastlinah se pojavljajo tudi pegavosti, ki so lahko posledica bakterijskih okužb. Za zatiranje bakterijskih bolezni so primerni bakrovi pripravki.

 

11. JULIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Jablanove in hruševe nasade je potrebno še naprej varovati pred okužbami s škrlupom v približno 10 do 14 dnevnih presledkih, z uporabo dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Scab 80 WG, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70 ali Vitisan. Fungicidno oblogo je potrebno obnoviti  tudi, če pade nad 30 mm dežja. V nasadih opažamo tudi pojave bolezenskih znamenj, ki jih povzroča jablanova listna pegavost (Diplocarpon mali = Marsonina coronaria), ki povzroča predčasno odpadanje listja. Za širjenje bolezni je pomembna vlaga, zato lahko prihaja do okužb že ob močnih rosah. Bolezen se z notranjosti krošenj, kjer je listje dalj časa mokro, širi navzven, zato morajo biti nasadi s pegavostjo ves čas zavarovani. Proti tej bolezni učinkujejo dotikalni fungicidi proti škrlupu, ki jih ponavljajte dovolj pogosto. Škropivu obvezno dodajte enega izmed žveplovih pripravkov v odmerku kot ga priporoča proizvajalec.

Jabolčni zavijač

V intenzivnih in travniških nasadih se že pojavlja odpadanje plodov kot posledica napada jabolčnega zavijača, na feromonskih vabah pa se še vedno lovijo metuljčki. Ker so ulovi neprekinjeni je potrebno v nasadih približno dva tedna po zadnji uporabi insekticida ponoviti zatiranje škodljivca z enim izmed insekticidov kot je Coragen, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward.  Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus.

Ekološki nasadi

Drevje v ekoloških nasadih je potrebno še naprej varovati predvsem pred širjenjem okužb z listno pegavostjo (Diplocarpon mali = Marsonina coronaria), ki povzroča prezgodnje odpadanje listov in s tem slabo prehrano in dozorevanje plodov. Za zatiranje bolezni lahko uporabite pripravke na osnovi bakra, kalijevega hidrogenkarbonata – Vitisan ali žvepleno apneno brozgo – Curatio. Z uporabo omenjenih pripravkov hkrati zatirate tudi glivice sajavosti, mušje pegavosti, škrlupa, jablanove pepelovke, alternarijske pegavosti in še nekatere druge glive. Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev uporabite biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus v 7 do 8 dnevnih presledkih.

 

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Plodova vinska mušica je škodljivec, ki je razširjen po vsej Sloveniji. Škodo povzroča v vlažnih in ne prevročih letih. Letos smo jo opažali že predvsem na češnjah, višnjah in malinah. Škode lahko pričakujemo še na robidah, ameriških borovnicah, breskvah, marelicah, slivah in vinski trti. Zaradi kratkega razvojnega ciklusa in številnega potomstva povzroča veliko škodo. Sadjarjem priporočamo spremljanje škodljivca s postavljanjem lovnih pasti in rednim pregledovanjem zorečih plodov. Škodljivec ima hiter razvoj in lahko razvije tudi več kot 10 generacij v enem letu. V primeru pojava mušice uporabite katerega od registriranih fitofarmacevtskih pripravkov. Pripravek Laser 240 SC na osnovi a.s. spinosad ima karenco 7 dni in je primeren tudi v ekološki pridelavi. Pripravka Imidan 50 WG in Spada 200 EC na osnovi aktivne snovi fosmet pa imata 14-dnevno karenco. Za varstvo koščičastih vrst sadja kot so breskve, marelice in slive, kjer se vzporedno s poškodbami plodove vinske mušice pojavljajo še monilije, priporočamo proti gnitju uporabo enega izmed pripravkov kot so Prolectus, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Chorus 50WG, Teldor SC 500, Teldor plus, Topsin M, Score 250 EC  ali sredstvo na osnovi Bacillus subtilis Serenade ASO, ki je primeren za ekološko varstvo. Upoštevajte registracije in navodila za pravilno rabo pripravkov!

Navodilo za pripravo lovnih pasti: Uporabite zaprte plastenke, v katere v zgornjem delu navrtate luknjice premera 4 mm. V tako plastenko nalijte mešanico kisa in vina v razmerju 3:1 in dodajte žlico sladkorja in/ali kvas ter nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode. Plastenke obesite v nasadu v območju plodov. Plodova vinska mušica je velika 2 do 3 mm in ima rdeče oči, samček pa na konici kril še črno pego. Za prepoznavanje plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Več informacij o plodovi vinski mušici je na voljo na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vremenske razmere omogočajo širjenje peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo vinogradov pred peronosporo še naprej priporočamo rabo sistemičnih ali lokosistemičnih fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol Combi, Alleato 80 WG, Curzate C Extra, Curzate M, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben C, Galben M, Moximate 725 WG ali WP, Moximate plus, Mikal premium F, Mikal Flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado MZ WG Gett, Pergado C, pergado D, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold combi Pepite, Ridomil Gold MZ pepite, Sfinga Extra WDG ali Valis F v 8  do 10 dnevnih presledkih. Za zatiranje oidija škropivu dodajte enega izmed sistemičnih ali strobilurinskih pripravkov kot so Falcon EC460, Dynali, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 200 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, Cabrio top, Collis, Stroby WG, Universalis ali Quadris. Škropivu obvezno dodajte Karathane gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

V nekaterih nasadih krompirja se poleg krompirjeve plesni pojavlja tudi črna listna pegavost. Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb, delujejo tudi proti tej bolezni, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. V primeru rabe fungicidov, ki ne delujejo na črno listno pegavost kot so Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali fungicid Ortiva, ki zelo dobro zatira črno listno pegavost. Zatiranje črne listne pegavosti je še posebej pomembno pri poznih sortah krompirja. V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Pri poznih sotah je v primeru močnejšega napada še smiselna raba insekticida.

 

6. JULIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Jablane in hruške je zlasti v nasadih, kjer je prisoten škrlup, potrebno varovati pred sekundarnimi okužbami. V primeru obilnih padavin, ko dež izpere škropilno oblogo dotikalnega fungicida, je potrebno le-to obnoviti. Za varstvo pred škrlupom in raznimi pegavostmi lahko uporabite enega izmed fungicidov kot je Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Scab 80 WG, Thiram 80 WG, Antracol, Antracol WG 70 ali Vitisan. Za varstvo jablan pred pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek.

Jabolčni zavijač

Ne glede na pričakovan obseg pridelka je potrebno jablane in hruške redno varovati pred jabolčnim in drugimi zavijači, ki napadajo plodove. V nasadih še vedno opažamo visoke ulove metuljčkov jabolčnega zavijača, pojavlja se že tudi črvivost plodov. Sadjarjem priporočamo škropljenje nasadov v približno dvo- tedenskih razmikih z enim izmed insekticidov kot so Coragen, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward. Za boljše obvladovanje škodljivca in slabljenje populacije lahko dodajate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine.

Pri rabi insekticidov upoštevajte priporočilo o varstvu čebel in okolja!

V ekoloških nasadih

Vremenske razmere so ugodne za razvoj raznih pegavosti in sajavosti. Bolezni lahko preprečujete z rabo pripravkov na osnovi bakra, kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali žvepleno apnene brozge (Curatio) in žveplovih pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev z biološkimi pripravki Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus ponavljajte v 7 do 8 dnevnih presledkih. Pripravke lahko mešate z Vitisanom in žveplovimi pripravki. Med rabo bakrovega pripravka in biotičnimi insekticidi naj mine vsaj 5 dni, med rabo žvepleno apnene brozge in biotičnimi insekticidi pa vsaj 3 dni.

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj in širjenje plodove vinske mušice. V zadnjih dneh opažamo stopnjevanje ulova plodove vinske mušice na lovnih vabah. Napadeni zoreči plodovi ameriških borovnic, višenj, češenj, marelic, breskev, sliv in jagodičja (maline, robide, kosmulje, ribez, josta, jagode) pa tudi plodovi samoniklih gostiteljskih rastlin (črn trn, bezeg, divje češnje, cibore, gozdna borovnica itd.) gnijejo in plesnijo. V času cvetenja gostiteljskih rastlin je prevladovalo hladno in deževno vreme zato je in bo zorenje plodov neenakomerno. Plodovi so v takih razmerah dalj časa izpostavljeni napadu škodljivca, kar otežuje obvladovanje mušice. Sadjarjem priporočamo postavljanje lovnih vab na robove nasadov in uporabo registriranih insekticidov kot je Laser 240 SC na osnovi a.s. spinosad in je primeren tudi v ekološki pridelavi ali Imidan 50 WG in Spada 200 EC na osnovi aktivne snovi fosmet. Upoštevajte registracije pripravkov, njihove varnostne dobe in varno rabo!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je sedaj večinoma odcvetela. Vremenske razmere so še naprej povsod zelo ugodne za okužbe vinske trte s peronosporo in oidijem, zato za varstvo še naprej priporočamo rabo kombiniranih sistemičnih ali delno sistemičnih fungicidov. Za zatiranje peronospore lahko uporabite pripravke kot so Acrobat MZ WG, Antracol Combi, Alleato 80 WG, Curzate C Extra, Curzate M, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben C, Galben M, Moximate 725 WG ali WP, Moximate plus, Mikal premium F, Mikal Flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado MZ WG Gett, Pergado C, pergado D, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold combi Pepite, Ridomil Gold MZ pepite, Sfinga Extra WDG ali Valis F. Za zatiranje oidija dodajte sistemični triazolni ali strobilurinski pripravek kot je Falcon EC460, Dynali, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 200 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, Cabrio top, Collis, Stroby WG, Universalis ali Quadris. Priporočamo tudi dodajanje pripravka Karathane gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Škropljenja ponavljajte v 8 do 10 dnevnih presledkih, pritem upoštevajte padavinske razmere in prirast vinske trte.

V vinogradih, kjer se pogosto pojavlja venenje pecljevine, ki je posledica nedostopnosti oziroma pomanjkanja magnezija, lahko sedaj škropivu dodate magnezijevo gnojilo (magnezijev sulfat) v največ 0,3 do 0,5% koncentraciji. Dodajanje magnezija ponovite še pri naslednjem škropljenju. Pred dodajanjem gnojila naredite preizkus mešanja z uporabljenimi škropivi.

V kolikor v razmejenih območjih zlate trsne rumenice še niste zatirali ameriškega škržatka, to opravite sedaj. Priporočila in natančna navodila so bila objavljena v prejšnjem obvestilu.

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Nasade krompirja je potrebno še naprej redno varovati pred krompirjevo plesnijo. Še naprej priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so

Acrobat, Antracol combi, Aviso DF, Banjo forte, Curzate C extra, Equation pro, Forum, Gett, Orvego,  Tanos 50 WG, Moximate, Nautile, Profilux, Sacron 45 DG, Pergado MZ, Revus ali pripravke, ki se manj izpirajo kot sta Enervin in Ranman ali Electis 75 WG. Lahko uporabite tudi dotikalne fungicide kot so Antracol, Banko, Dithane, Manfil, Penncozeb, Pinozeb, Polyram in podobni.

V nekaterih nasadih krompirja se pojavlja tudi črna listna pegavost. Pripravki, ki vsebujejo mankozeb ali propineb delujejo tudi proti tej bolezni, vendar mora biti za zadovoljiv učinek aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku vsaj 1500 g/ha. V primeru rabe fungicidov, ki ne delujejo na črno listno pegavost kot so Ranman, Revus, Banjo forte, Orvego, Enervin, je potrebno škropivu dodati sredstvo na osnovi mankozeba ali fungicid Ortiva, ki zelo dobro zatira črno listno pegavost. Zatiranje črne listne pegavosti je še posebej pomembno pri poznih sortah krompirja. Spremljajte tudi razvoj  koloradskega hrošča in ukrepajte po potrebi.

 

OBVESTILO O ZATIRANJU RESARJEV V ČEBULI IN PORU

Z nastopom suhega vremena in visokih temperatur so postale razmere ugodne za razvoj resarjev (Thrips sp.), ki se že pojavljajo v nasadih čebule in pora. Priporočamo pregledovanje rastlin. Insekticide je potrebno uporabiti dovolj zgodaj, da preprečimo prerazmnožitev škodljivcev. Okvirni prag zatiranja za resarje v čebuli in poru znaša 50 % napadenih rastlin, kar ugotovimo s pregledom najmanj desetih rastlin na petih mestih. Priporočljiva je raba insekticidov v 2 do 3 terminih (menjamo aktivne snovi), ki si sledijo v presledkih od 5 do 7 dni, s čimer prekinemo razvojni krog žuželke. Insekticidi namreč delujejo samo na resarje v stadiju odraslih osebkov in ličink prve ter druge stopnje, na jajčeca, pronimfe in nimfe pa ne delujejo, ker se v teh razvojnih stadijih ne hranijo in jih insekticidi ne dosežejo. Za dobro učinkovitost insekticidov mora biti nanos škropiva dober, da doseže tudi skrite dele rastlin (raba močil).

Za zatiranje resarjev v čebuli sta trenutno registrirana pripravka Laser 240 SC (a.s. spinosad) in Perfekthion (a.s. dimetoat), v poru pa Laser 240 SC in Karate Zeon 5 CS (a.s. lambda-cihalotrin).

Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja! 

 

27. JUNIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

V jablanovih in hruševih nasadih nadaljujte s preventivnim varstvom z uporabo dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Scab 80 WG, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70 ali Vitisan. Škropljenja ponavljajte v 10-14 dnevnih presledkih. V primeru obilnejših padavin (nad 30 mm) ponovite škropljenje. V primeru pojava neurij s točo priporočamo uporabo pripravka na osnovi kaptana ali tirama. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek.

Jabolčni zavijač

V zadnjem obdobju so ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah veliki, zato je potrebno škodljivca redno zatirati. Približno dva tedna po zadnjem škropljenju ponovite zatiranje z enim izmed insekticidov kot je Coragen, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward. Za omejevanje populacije jabolčnega zavijača oziroma za boljše obvladovanje škodljivca lahko škropivu dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine.

V ekoloških nasadih nadaljujte z rednim zatiranjem sajavosti, mušje pegavosti in raznih listnih pegavosti s pripravki na osnovi bakra, Vitisanom ali žvepleno apneno brozgo (Curatio). Jabolčnega in druge zavijače zatirajte z biološkimi pripravki (Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus) v 7 do 8 dnevnih presledkih! Za preprečevanje prerazmnožitve škodljivca je zatiranje jabolčnega zavijača nujno tudi v nasadih, ki jih je prizadela pozeba.

 

PLODOVA VINSKA MUŠICA

Letošnje deževno vreme je spet zelo ugodno za razvoj plodove vinske mušice. Tudi plodovi imajo v takih razmerah tanjše povrhnjice, zato mušice z leglico še lažje odlagajo jajčeca v zoreče plodove. Žerke že povzročajo škodo na zorečih češnjah, višnjah, marelicah, breskvah, slivah pa tudi na ameriških borovnicah in drugem jagodičevju. Napadeni plodovi gnijejo. Sadjarjem priporočamo postavljanje lovnih vab v nasade oz. krošnje. V primeru pojava škodljivca uporabite katerega od registriranih fitofarmacevtskih pripravkov. Pripravek Laser 240 SC na osnovi a.s. spinosad ima karenco 7 dni in je primeren tudi v ekološki pridelavi. Pripravka Imidan 50 WG in Spada 200 EC na osnovi aktivne snovi fosmet pa imata 14-dnevno karenco. Upoštevajte registracije pripravkov!

Priprava lovnih pasti: uporabite zaprte plastenke, v katere v zgornjem delu navrtate luknjice v premeru 4 mm in vanje nalijete mešanico kisa in vina v razmerju 3:1 in dodajte žlico sladkorja in/ali kvas ter nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode. Plodova vinska mušica je velika 2 do 3 mm in ima rdeče oči, samček pa na konici kril še črno pego. Za prepoznavanje plodove vinske mušice se obrnite na vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Več informacij o plodovi vinski mušici je na voljo na povezavi:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/.

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinska trta je sedaj večinoma že odcvetela, cvetijo le še nekatere sorte v hladnejših območjih in tam, kjer je trto prizadela spomladanska pozeba. Razmere za širjenje peronospore so še naprej zelo ugodne. Vinogradnikom še naprej svetujemo rabo sistemičnih ali polsistemičnih fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Antracol Combi, Alleato 80 WG, Curzate C Extra, Curzate M, Emendo F, Enervin, Equation pro, Fantic F WG, Forum MZ WG, Forum star, Galben C, Galben M, Moximate 725 WG ali WP, Moximate plus, Mikal premium F, Mikal Flash, Melody combi WP 65,3, Melody duo WG 66,8, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Nautile DG, Orvego, Pergado F, Pergado MZ WG Gett, Pergado C, pergado D, Profiler, Profilux, Revus, Ridomil Gold combi Pepite, Ridomil Gold MZ pepite, Sfinga Extra WDG ali Valis F v 8  do 10 dnevnih presledkih. Upoštevajte padavinske razmere in prirast vinske trte! Razmere so ugodne tudi za širjenje oidija, zato škropivu dodajte tudi enega izmed sistemičnih triazolnih ali strobilurinskih pripravkov kot so Falcon EC460, Dynali, Folicur EW 250, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Misha 200 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Vivando, Cabrio top, Collis, Stroby WG, Universalis ali Quadris. Priporočamo tudi dodajanje pripravka Karathane gold 350 EC ali enega izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

 

OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

V vinogradih, kjer je vinska trta že popolnoma odcvetela, je potrebno opraviti prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Škodljivec je sedaj pretežno v stadiju ličink L1 in L2, deloma pa že tudi v stadiju L3.

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (UL RS, št. 48/14) obvezno za vse imetnike trte, in sicer:

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih in
  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

Škropljenje naj bo opravljeno najkasneje do 6. julija, vendar ne pred povsem zaključenim cvetenjem vseh sort v vinogradu!

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenem območju zlate trsne rumenice je obvezno najmanj eno tretiranje. Za prvo škropljenje dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha. Pripravek Actara je sistemični insekticid z rezidualnim delovanjem, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti.

Poleg Actare je za prvo škropljenje možno uporabiti tudi druge registrirane pripravke: Decis 2,5 EC,   Decis, Gat decline 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha; Kenyatox verde v odmerku 0,7-0,8 l/ha,  Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08 % konc., Biotip floral ali Flora verde v odmerku 1,6 l/h. Delovanje teh insekticidov je krajše in bo potrebno škropljenje ponoviti ob drugem napovedanem roku. Pripravek Reldan 22 EC pa se lahko uporabi le enkrat letno, zato je njegova uporaba bolj smiselna za drugo tretiranje ameriškega škržatka, v času zatiranja drugega rodu grozdnih sukačev.

V ekološki pridelavi je za zatiranje ameriškega škržatka potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. Če je potrebno, pa opravimo drugo škropljenje 7 do 10 dni po prvem škropljenju. V ekološki pridelavi so dovoljeni pripravki na osnovi piretrina (Kenyatox verde, Valentin eko insekticid, Flora verde, Biotip floral).

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve škropljenji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je potrebno škropljenje še enkrat ponoviti. Imetniki vinogradov morajo spremljati ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno zatiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma, če je populacija velika. Priporočljivo je spremljanje ulova škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami.

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14). Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.

Insekticide proti ameriškemu škržatku se lahko uporabi šele takrat, ko vinska trta popolnoma odcveti (VARSTVO ČEBEL !!!). Cvetočo podrast je potrebno pokositi, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Pogoji za uporabo sredstva Reldan 22 EC

Pripravek deluje na odrasle stadije ameriškega škržatka v odmerku 1,6 l/ha in se lahko uporablja na razmejenih območjih zlate trsne rumenice z dovoljenem UVHVVR za nujne primere v času od 23. 5. 2016 do 23. 9. 2016; v tem odmerku se lahko uporablja samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino. Uporaba v vinogradih za pridelavo namiznega grozdja v tem odmerku ni dovoljena.

Preprečiti je treba onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.

Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri tretiranju s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, delovno obleko, pokrivalo s širokimi krajci, trpežno obutev in zaščito za dihala (maska tipa AIP2). Pri stiku s škropljenimi rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju.

Odgovornost za fitotoksičnost in učinkovitost sredstva prevzame imetnik dovoljenja za nujne primere. Odgovornost glede pravilne rabe FFS je na strani uporabnikov.

 

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA IN PARADIŽNIKA NA PROSTEM

Pridelovalce  krompirja opozarjamo, da je v sedanjih vremenskih razmerah potrebno redno obnavljati fungicidno oblogo na krompirju, saj so razmere za širjenje bolezni zelo ugodne. Priporočamo predvsem rabo fungicidov  s sistemičnim (Infinito, Melody duo) ali delno sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego,  Antracol combi, Aviso DF, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Nautile, Profilux, Sacron 45 DG, Pergado MZ, Gett, Revus) ali pripravke z ametoktradinom (Enervin) ali ciazofamidom (Ranman), ki se manj izpirajo. V nasadih, kjer je plesen že izbruhnila  priporočamo škropljenje s fungicidom na osnovi dimetomorfa ali cimoksanila in ponovitev škropljenja po petih dneh. Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča!

Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne tudi za razvoj in širjenje plesni na paradižniku. Priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom, saj je v nasprotnem primeru tveganje za okužbe zelo veliko. Uporabite lahko katerega izmed fungicidov kot so Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Curzate C extra, Antracol, Antracol WG 70, Banko 500 SC, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman twinpack, Pergado MZ, Gett, Pergado C, Revus ali bakrovi pripravki. Škropljenje ponovite po 7 do 10 dnevih oz. po večjih nalivih. Poskrbite tudi, da bodo nasadi čim bolj zračni in redno odstranjujte zalistnike. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

OBVESTILO O ZATIRANJU ČEBULNE PLESNI

Sedanje razmere so zelo ugodne za širjenje čebulne plesni, ki se je v nekaterih nasadih že razširila.  Priporočamo, da rastline zavarujte s fungicidom. Za zatiranje čebulne plesni so registrirani sledeči pripravki: Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WP,  Folpan 50 SC,  Penncozeb 75 DG, Ridomil Gold MZ in Ortiva. Uporabite šobe z drobnimi kapljicami in poskrbite za dober nanos škropiva. Za boljšo oprijemljivost lahko dodate močilo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

2. JUNIJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU ČEBULE

Pridelovalce opozarjamo, da se je v nasadih čebule začela pojavljati čebulna plesen. Priporočamo, da nasade čim prej zavarujete s fungicidom in preprečite širjenje okužb. Uporabite lahko pripravek Ridomil Gold MZ pepite, Ortiva, Penncozeb 75 DG, Folpan 50 SC ali bakrov pripravek Champion 50 WG ali Cuprablau Z 35 WP. Poskrbite za dober nanos škropiva in uporabite šobe z drobnimi kapljicami. Za boljšo oprijemljivost lahko dodate močilo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

31. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA

Spremenljivo vreme s pogostimi padavinami je ugodno za razvoj krompirjeve plesni. Pridelovalcem priporočamo, da redno pregledujejo nasade in obnavljajo fungicidno oblogo. V sedanjih razmerah priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem ali pripravke, ki so manj podvrženi izpiranju.  Pripravki s sistemičnim delovanjem so: Infinito, Melody duo, Galben M in Ridomil Gold MZ pepite; v skupino fungicidov z delnim sistemičnim/translaminarnim  delovanjem pa spadajo pripravki z dimetomorfom, cimoksanilom in mandipropamidom (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, Antracol combi, Aviso DF, Curzate C extra, Equation pro, Tanos 50 WG, Moximate, Pergado MZ, Gett, Revus in še nekateri). Poleg navedenih pa so za sedanje razmere primerni tudi pripravki z ametoktradinom ali ciazofamidom (Enervin, Ranman top, Ranman twinpack), ki se manj izpirajo. Sistemična fungicida Ridomil ali Galben uporabljajte samo preventivno. V primeru, da ste v nasadu ali v okolici že opazili plesen, njuno rabo v nadaljevanju sezone odsvetujemo!

Kjer je krompir še majhen in ga lahko z razpoložljivo škropilno tehniko dobro poškropite, lahko uporabite tudi katerega od dotikalnih fungicidov, vendar je potrebno upoštevati, da se škropilna brozga v primeru močnih nalivov izpere.

V nasadih krompirja spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča.  Ličinke začnete zatirati dokler so še v mlajših razvojnih stadijih. Zatiranje mladih ličink je še posebej pomembno pri rabi pripravkov kot je Neemazal, s katerim je treba škropiti takoj, ko opazite izležene ličinke. Sicer pa pri rabi insekticidov upoštevajte prag zatiranja, ki je približno 15 mladih ličink/rastlino. Za zatiranje koloradskega hrošča je registriranih dvanajst aktivnih snovi iz šestih kemičnih skupin. Zaradi izogibanja razvoju odpornosti koloradskega hrošča na insekticide ne uporabljajte vsako leto istih aktivnih snovi, ampak izbirajte snovi iz različnih kemičnih skupin. Pri nas je bila ugotovljena zmanjšana učinkovitost snovi iz skupine piretroidov, zato je bolje uporabiti insekticide iz drugih kemičnih skupin.

 

Insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča

Pripravek

Aktivna snov

Kemijska skupina

Actara 25 WG

tiametoksam

neonikotinoidi

Biscaya, Calypso SC 480

tiakloprid

Mido 20 SL, Naprid 200 SC

imidakloprid

Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG

acetamiprid

Alverde

metaflumizon

metaflumizon

Coragen

klorantraniliprol

diamidi

Biotip floral, Flora verde, Spruzit prah

piretrin

piretrini, piretroidi

Bulldock EC 25

beta-ciflutrin

Karate zeon 5 CS, Sparviero

lambda- cihalotrin

Mavrik 240

tau-fluvalinat

Raptol koncentrat, Raptol sprej

ogrščično olje + piretrin

Laser 240 SC

spinosad

spinozini

Neemazal –T/S

azadirahtin A

azadirahtin

 

JABOLČNI ZAVIJAČ

V preteklem tednu so bili ulovi metljčkov jabolčnega zavijača številčnejši, poleg tega so bile tudi večerne temperature že ugodne za parjenje in odlaganje jajčec. Pridelovalce obveščamo, da je v prvem tednu junija čas za uporabo pripravkov kot so Coragen, Mimic ali Runner 240 SC. Uporabite lahko tudi ekološka pripravka na osnovi virusa granuloze Madex max ali Carpovirusine,  lahko tudi v kombinaciji s pripravkom Lepinox plus na osnovi Bacillus thuringensis. Zatiranje gosenic prve generacije jabolčnega zavijača je izjemno pomembno za dobro obvladovanje škodljivca in preprečevanje škod, saj z učinkovitim zatiranjem prve generacije močno vplivamo na številčnost druge generacije. V nasadih, ki jih je prizadela pozeba in je število plodičev majhno, je dobro zatiranje škodljivca še toliko bolj pomembno za ohranitev pridelka.

OBVESTILO O VARSTVU PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO

V zadnjih letih postaja plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) reden in nevaren škodljivec plodov koščičarjev in jagodičja. V nasadih in vrtovih priporočamo spremljanje škodljivca z uporabo lovnih pasti. Za pripravo pasti lahko uporabite zaprte plastenke, v katere v zgornjem delu navrtate večje število luknjic premera 4-6 mm in vanje nalijete mešanico kisa in vina v razmerju 3:1. Mešanici dodajte žlico sladkorja, lahko tudi kvas in nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode. Lovno vabo obesite v spodnji del krošnje.

Plodova vinska mušica je velika le 2 do 3 mm in ima rdeče oči, samček pa na konici kril še črno pego. Škodo povzročajo breznoge ličinke (žerke), ki se hranijo pod plodovo povrhnjico. Spremljanje pojava je trenutno potrebno v nasadih češenj in jagod. Za determinacijo plodove vinske mušice se obrnite na vam najbljižjo javno službo za varstvo rastlin.

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Razvoj vremena preko zime in spomladi je pomembno vplival na zdravstveno stanje nasadov. Borovnice so odganjale zgodaj, vendar je zaradi spremenljivih vremenskih razmer razvoj potekal počasi.

Večina sort ameriških borovnic je sedaj že odcvetela. Cvetenje je bilo dolgotrajno, oviralo ga je hladno vreme s pozebo in snežnimi padavinami. V takšnih razmerah smo zasledili primarne okužbe poganjkov z borovničevo monilijo, zato lahko pričakujemo ob zorenju tudi pojave mumij, ki so posledica sekundarnih okužb cvetov s konidiji. Ob sedanjem spremenljivem vremenu pa je potrebno nasade varovati tudi pred širjenjem bolezni kot so alternarijska pegavost, antraknoza in siva plesen. Borovnice varujte pred okužbami z uporabo fungicidov kot so Signum, Switch 62,5 WG, Rovral Aquaflo ali Serenade ASO. Slednji je primeren za varstvo ekoloških nasadov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Mila zima je omogočila tudi dobro preživetje kroglastih kaparjev (češpljev, breskov kapar).V nasadih kjer so škodljivci prisotni se zaradi obilice medene rose pojavljajo tudi glive sajavosti. Za ohranitev tržnosti pridelka priporočamo pridelovalcem pravočasno rabo ekološkega pripravka Vitisan. Zatiranje kaparjev pa v sedanjem razvojnem stadiju jajčec ni mogoče, pa tudi sicer za uporabo v ameriških borovnicah ni registriranih insekticidov.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V toplejših območjih Slovenije zgodnje sorte vinske trte že cvetijo, na listih so se pojavile tudi že prve pege peronospore. Večinoma pa je vinska trta v razvojnem stanju, ko so socvetja nabrekla ter cvetovi tesno stisnjeni skupaj (BBCH 55-57). Spremenljive vremenske razmere in višje temperature so sedaj ugodne za okužbe vinske trte s peronosporo in oidijem. Pridelovalcem priporočamo redno varstvo vinogradov v približno 10 dnevnih presledkih. Proti peronospori lahko uporabite sistemične ali polsistemične pripravke kot so Antracol Combi, Curzate M, Equation pro, Moximate 725 WG ali WP, Moximate plu, Profilux, Nautile DG, Enervin, Electis 75 WG, Emendo F, Valis F, Ridomil Gold combi Pepite, Ridomil Gold MZ pepite, Forum star, Sfinga Extra WDG, Forum MZ WG, Acrobat MZ, Fantic F, Mildicut ali Orvego.

Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte pripravek kot je Falcon EC 460, Folicur EW 250, Orius 25 EW, Mystic 250 EC, Tebusha 25%EW, Crystal, Kusabi 300 SC,  Vivando, Topas 100 EC ali Topaze. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG ali pripravek na osnovi dinokapa, Karathane gold 350 EC. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

23. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Letošnje vremenske razmere so bile ugodne za razvoj škrlupa in podobnih glivičnih obolenj, ki napadajo jablane in hruške. V nasadih kjer je bilo varstvo uspešno in ni bolezenskih znamenj priporočamo preventivno rabo dotikalnih fungicidov, kot so Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70.


V nasadih kjer so prisotne pege škrlupa je velika nevarnost širjenja bolezni, zato je potrebno pogosteje obnavljati fungicidno oblogo z omenjenimi pripravki. Za omejevanje širjenja škrlupa lahko uporabite tudi kurativne pripravke kot so Score 250 EC, Difo 25% EC, Duaxo koncentrat in Indar 5 EW. Pri rabi teh pripravkov je potrebno obvezno upoštevati omejitve rabe posamezne aktivne snovi in principe antirezistenčne strategije. Škropivu za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko, dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

V ekoloških nasadih, lahko za varstvo jablan in hrušk v tem času uporabljate pripravek VitiSan.

V nasadih redno spremljajte pojav in razvoj škodljivcev kot so listne uši, resarji, rdeča sadna pršica, pršice šiškarice, hruševa bolšica, listne stenice itd. Za varstvo pred temi škodljivci lahko uporabite pripravke kot so Actara 25 WG, Calypso SC 480, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Movento SC 100 ali Neemazal – T/S, slednji je primeren za ekološko sadjarstvo.

Pripravek Movento SC 100 ima v času od 1.5 do 1.9 2016 dovoljenje za nujne primere za zatiranje krvave uši, ameriškega in vejičastega kaparja ter bolšic. Uporabljajo ga lahko le poklicni uporabniki s potrdilom o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Sredstvo je na voljo le pri dobavitelju Bayer d.o.o.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi varovanja čebel je potrebno pred rabo insekticidov uničiti cvetočo podrast. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in preprečite zanašanje škropiva na cvetoče rastline v okolici!

 

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je različen glede na lego, območje in sorto. Pretekle padavinske razmere so bile ugodne za okužbe vinske trte s peronosporo. Vinogradnikom priporočamo preventivno varstvo vinogradov z rabo dotikalnega fungicida kot je Folpan 80 WDG, Folpan 50 SC, Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF. Vinogradniki, ki nameravajo varovati vinograde z uporabo aktivne snovi fosetil-al lahko že sedaj uporabijo pripravke kot so Momentum F ali Mikal Flash. Za varstvo pred oidijem dodajte škropivu žveplov pripravek kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, uporabite lahko tudi pripravek na osnovi meptildinokapa, Karathane Gold 350 EC.

Fitofarmacevtska sredstva za varstvo vinske trte uporabljajte v skladu z navodili proizvajalca.

 

20. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA 

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so bile vremenske razmere v zadnjem tednu zelo ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost za pojav bolezni je še posebej velika v nasadih, ki so bili pokriti s kopreno, bolezen pa se lahko pojavi tudi v drugih nasadih.

Čas je, da krompir preventivno zavarujete s fungicidi. Kjer bolezen v območju še ni bila opažena, lahko uporabite katerikoli fungicid. Če je krompir še majhen lahko uporabite še dotikalne fungicide, če pa so rastline že velike in bujne pa priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delno-sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem. V primeru, da v nasadu opazite plesen, ne uporabljajte pripravkov Ridomil in Galben. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Fungicidi proti krompirjevi plesni

Aktivna snov

Karenca

dni

Dotikalni

 

Antracol, Antracol WG 70

propineb

14

Banko 500 SC

klorotalonil

8

Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45

mankozeb

7

Polyram DF

metiram

21

Electis 75 WG

mankozeb + zoksamid

7

Shirlan 500 SC, Frowncid, Winby

fluazinam

7

Bakrovi pripravki

Cu hidroksid, Cu oksiklorid, Cu sulfat, Cu oksid

14

Dotikalni s posebnimi lastnostmi

Enervin

ametoktradin + metiram

7

Ranman top

ciazofamid

7

Ranman twinpack

ciazofamid + močilo

7

Delno sistemični/translaminarni

 

Acrobat MZ WG

dimetomorf + mankozeb

7

Forum MZ WG

dimetomorf + mankozeb

7

Banjo forte

dimetomorf + fluazinam

7

Orvego

dimetomorf + ametoktradin

7

Antracol combi

cimoksanil + propineb

14

Aviso DF

cimoksanil + metiram

14

Curzate C extra

cimoksanil + Cu hidroksid

28

Equation pro, Tanos 50 WG

cimoksanil + famoksadon

14

Moximate, Nautile, Profilux

cimoksanil + mankozeb

7

Sacron 45 DG

cimoksanil

14

Pergado MZ, Gett

mandipropamid + mankozeb

7

Revus

mandipropamid

3

Sistemični

Infinito

propamokarb + fluopikolid

7

Melody duo WG 66,8

iprovalikarb + propineb

14

Galben M

benalaksil + mankozeb

28

Ridomil gold MZ pepite

metalaksil-M + mankozeb

21

 

18. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU PŠENICE IN TRITIKALE

Pridelovalce ozimnih žit opozarjamo, da so z nastopom spremenljivega vremena in pogostih padavin razmere za širjenje glivičnih bolezni zelo ugodne. Posevki ozimnih pšenic in tritikal so sedaj večinoma v razvojnih stadijih od klasenja do cvetenja, razvoj variira odvisno od območja pridelave in sorte. Obdobje med klasenjem in cvetenjem je čas za zavarovanje zgornjih listov in klasa pred glivičnimi okužbami. S škropljenjem v tem obdobju boste preprečili predvsem okužbe s povzročitelji rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti in rj, uporabite lahko katerega od fungicidov kot so Acanto plus,  Amistar extra, Artea plus, Prosaro, Opus 1, Mirador forte, Magnello, Priaxor EC, Seguris xtra, Zamir in podobni. Delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium je manj zanesljivo. Ker pride do okužbe klaskov s temi glivami med dežjem v času cvetenja je pomembno, da je škropljenje proti fuzariozam opravljeno med cvetenjem tik pred pričakovanim dežjem ali takoj po dežju. Pri najbolj intenzivni pridelavi pšenice in visokih pričakovanih pridelkih je smiselno ciljano škropljenje proti fuzariozam v omenjenem času s pripravkom Prosaro ali s kombinacijo Prosara (0,8 l/ha) in polovičnim odmerkom pripravka Opus 1.

V posevkih spremljajte tudi razvoj žitnih strgačev in listnih uši. V primeru prerazmnožitve za zatiranje uporabite insekticid kot je Biscaya OD, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Mavrik 240, Poleci ali podoben.

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Jablane in hruške so sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 71-72, plodiči so veliki med 10 in 20 mm, v hladnejših legah so naekoliko manjši. Količina listne mase je povsod velika. Listi in plodiči so v tem času zelo občutljivi za okužbe s škrlupom in drugimi glivičnimi povzročitelji. Ob koncu prvega tedna maja so se v nekaterih nasadih pojavile že tudi prve pege škrlupa. V takih nasadih je sedaj poleg primarnih okužb tudi velika nevarnost širjenja škrlupa z letnimi trosi. Na hruškah se poleg škrlupa pojavlja tudi hruševa rja in bela hruševa listna pegavost.

Zaradi pogostih padavin in velike nevarnosti širjenja bolezni je pomembno, da je drevje ves čas zavarovano s fungicidom. Še naprej priporočamo rabo triazolnega pripravka kot je Score 250 EC, Difo 25% EC, Duaxo koncentrat ali Indar 5EW v kombinaciji z dotikalnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70. Zaradi nevarnosti pojava odpornosti glive na fungicid priporočamo, da eno leto uporabljate npr. pripravke na osnovi difenokonazola (Difo 25% EC, Duaxo koncentrat, Score 250EC), naslednje leto pa pripravek na osnovi fenbukonazola (Indar 5EW), vendar največ trikrat v sezoni. Upoštevajte  sredstvom priložena navodila!

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Za varstvo pred pepelovko in škrlupom lahko uporabite tudi kombiniran pripravek kot je Tercel ali Clarinet. Ko bodo temperature višje lahko za varstvo pred pepelovko uporabite tudi strobilurinske pripravke kot so Stroby WG, Flint, Luna experience ali Zato 50 WG. V jablanovih nasadih izrezujte in odstranjujte plesnive poganjke. Žvepla pa ne uporabljajte pri varstvu hrušk, saj povzroča krastavost in odpadanje plodičev. Razmike med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram, prirastu listne mase in navodilom za uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

V nasadih še naprej redno spremljajte tudi pojavnost in razvoj listnih uši, resarjev, grizlic, rdečih sadnih pršic, pršic šiškaric, hruševe bolšice, listnih stenic itd. Za varstvo pred temi škodljivci lahko uporabite pripravke kot so Actara 25 WG, Calypso SC 480, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Movento SC 100 ali Neemazal – T/S.

Pripravek Movento SC 100 ima v času od 1.5 do 1.9 2016 dovoljenje za nujne primere za zatiranje krvave uši, ameriškega in vejičastega kaparja ter bolšic. Uporabljajo ga lahko le poklicni uporabniki s potrdilom o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Sredstvo je na voljo le pri dobavitelju Bayer d.o.o.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi varovanja čebel je potrebno pred rabo insekticidov uničiti cvetočo podrast. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in preprečite zanašanje škropiva na cvetoče rastline v okolici!

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ob koncu cvetenja ameriških borovnic in po zadnjih padavinah priporočamo sadjarjem varstvo nasadov z enim izmed pripravkom kot je Switch 62,5 WG, Signum, Rovral Aquaflo ali Serenade ASO. Škropilni brozgi lahko dodate tudi žveplov pripravek.

V nekaterih nasadih sta se prerazmnožila češpljev in breskov kapar. Ob koncu cvetenja se že pojavlja medovina, zato lahko pričakujemo pojav gliv sajavosti. Kjer kroglasti kaparji povzročajo tudi odmiranje grmov priporočamo uporabo piretrinskega pripravka Raptol koncentrat. Škropljenje opravite po končanem cvetenju in upoštavajte navodila proizvajalca. Pripravek je primeren tudi za rabo v ekoloških sadovnjakih.

OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE

Po zadnjih padavinah priporočamo vinogradnikom varstvo vinogradov pred peronosporo vinske trte in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 SC, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, DELAN 700 WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANKOZ 75 WG, PINOZEB M-45, PENNCOZEB 75 DG, POLYRAM DF. Omenjenim pripravkom dodajte žveplov pipravek za varstvo pred oidijem. Za varstvo pred obema boleznima lahko uporabite tudi pripravke kot so QUADRIS,  CABRIO TOP ali  UNIVERSALIS.

9. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Po dolgotrajni omočenosti plodičev in listov v zadnjem tednu aprila in prvih dneh maja, lahko sedaj v nasadih, ki niso bili ustrezno zavarovani pred okužbami s škrlupom, pričakujemo pojav bolezenskih znamenj.

Glede na to, da je prirast listne mase velik in da je to novo priraslo tkivo zelo občutljivo za okužbe, priporočamo sadjarjem, da 7 dni po zadnjem škropljenju obnovite fungicidno oblogo. Priporočamo uporabo sistemičnega triazolnega fungicida kot je npr. Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5EW kateremu dodajte dotikalni fungicid kot je Delan 700 WG, Dithane DG neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70. Zaradi nevarnosti pojava odpornosti glive na fungicid je potrebno kolobarjenje s triazolnimi pripravki. Priporočamo, da eno leto uporabljate npr. pripravke na osnovi difenokonazola (Difo 25% EC, Duaxo koncentrat, Score 250EC), naslednje leto pa pripravke na osnovi fenbukonazola (Indar 5EW). Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. V jablanovih nasadih izrezujte in odstranjujte plesnive poganjke. Žvepla pa ne uporabljajte pri varstvu hrušk, saj povzroča krastavost in odpadanje plodičev.

V nasadih redno spremljajte tudi listne uši, resarje, grizlice, rdečo sadno pršico, pršice šiškarice na hruškah, listne stenice ipd. Za zatiranje pagosenic jabolčne grizlice, raznih vrst gosenic, raznih vrst uši, resarjev in podobnih škodljivcev lahko uporabite pripravek Actara 25 WG, Calypso SC 480, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk. Za varstvo pred sesajočimi škodljivci lahko v ekoloških nasadih uporabite tudi piretrinski pripravek Raptol koncentrat ali pripravke na osnovi kalijevih soli maščobnih kislin (Aktiv).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi varovanja čebel je potrebno pred rabo insekticidov uničiti cvetočo podrast. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in preprečite zanašanje škropiva na cvetoče rastline v okolici!

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Po zadnjih padavinah in pozebi je potrebno nasade borovnic varovati pred okužbami z borovničevo monilijo, sivo plesnijo in antraknozo. Uporabite lahko pripravek kot je Switch 62,5 WG, Signum, Rovral Aquaflo ali Serenade ASO. Škropilni brozgi lahko dodate žveplov pripravek, ki je podobno kot Serenade primeren tudi v ekološki pridelavi. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČASTEGA SADJA

Na koščičastem sadnem drevju lahko zatirate listne uši in resarje s pripravki na osnovi kalijevih soli maščobnih kislin (AKTIV, VALENTIN EKO INSEKTICID IZ MAŠČOBNIH KISLIN) in piretrina (RAPTOL KONCENTRAT), ki deluje tudi na kaparje. Obe aktivni snovi sta primerni predvsem za rabo v ekoloških nasadih. Za varstvo drevja pred listno lukničavostjo koščičarjev po cvetenju nimamo registriranih pripravkov.

OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH

Pridelovalce ozimnih žit opozarjamo, da so z nastopom spremenljivega vremena in pogostejših padavin razmere za širjenje glivičnih bolezni bolj ugodne.

Ozimni ječmeni sedaj večinoma klasijo ali že cvetijo in v kolikor jih še niste zavarovali pred okužbami je sedaj zadnji čas, da to storite, saj je cvetenje skrajni rok za rabo fungicidov v ječmenu. Zatirati je potrebno ramularijsko pegavost, v posevkih se mestoma pojavljata tudi mrežasta pegavost in žitna pepelovka. V pšenici pa so razmere nevarne zlasti za širjenje pšenične listne pegavosti s spodnjih etaž na zgornje liste. Pridelovalcem svetujemo, da posevke zavarujejo, če jih še niso in tudi, če so od prve rabe fungicidov pretekli že približno trije tedni.

Za varstvo ozimnih žit uporabite katerega od fungicidov kot so: Acanto plus, Amistar Extra, Archer Max, Artea plus, Mirador forte, Magnello, Prosaro, Opus 1, Priaxor EC, Seguris xtra in podobni.

V posevkih spremljajte tudi pojave listnih uši in ličink žitnega strgača!

 

4. MAJ 2016

OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT PO SNEŽNIH PADAVINAH

Sneženju v minulem tednu je posevke žit različno prizadelo, odvisno od območja pridelave, lege in razvitosti rastlin. V posevkih, ki niso ali so malo prizadeti, bo potrebno nadaljevati z rednim varstvom pred boleznimi.

Ozimni ječmeni so v toplejših območjih že zaključili s klasenjem, v hladnejših območjih pa šele začenjajo klasiti. Obdobje pred klasenjem je najprimernejši čas za preventivno zatiranje ramularijske pegavosti, zatiranje bolezni pa priporočamo tudi povsod tam, kjer škropljenja še niste opravili. Fungicide lahko uporabite še do začetka cvetenja ječmena. Za zatiranje ramularijske pegavosti so registrirani pripravki Amistar Opti, Priaxor EC in Seguris xtra, zmanjšanje okužb pa lahko dosežete tudi s pripravkom kot je Prosaro ali Opus 1. Vsi omenjeni fungicidi zatirajo tudi druge bolezni v ječmenu.

Posevki ozimnih pšenic pa so sedaj pretežno v razvojnem stadiju od dveh kolenc do razvoja vrhnjega lista (zastavičarja), odvisno od območja pridelave in sorte. O pojavih pšenične listne pegavosti in mestoma žitne pepelovke so poročali predvsem z nekoliko toplejših območij SV Slovenije, v hladnejših območjih osrednje Slovenije in Gorenjske se pojavlja pšenična listna pegavost pretežno na spodnjih listih. Z ohladitvijo vremena in dolgotrajnejšo omočenostjo rastlin se je povečala nevarnost za širjenje bolezni na mlajše liste. Priporočamo, da posevke čimprej zavarovarujete z enim izmed fungicidov kot so Acanto plus, Amistar Extra, Archer Max, Artea plus, Mirador forte, Magnello, Prosaro, Opus 1, Priaxor EC, Sphere 535 SC, Seguris xtra in podobni.

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK PO POZEBI

Nizke temperature in sneg sta v minulem tednu marsikje povzročila pozebo in škodo na sadnem drevju. Kljub temu, da bodo zaradi zmrzali izpadi pridelkov veliki, je potrebno že močno olistano drevje v nasadih varovati pred boleznimi. Sadjerjem priporočamo, da jablane in hruške čimprej zavarujejo pred škrlupom. Priporočamo uporabo sistemičnega triazolnega fungicida kot je npr. Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5EW kateremu dodajte dotikalni fungicid kot je Delan 700 WG, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Thiram 80 WG, Antracol ali Antracol WG 70. Poleg škrlupa navedeni pripravki zatirajo tudi različne listne pegavosti kot so Alternaria sp. in Diplocarpon mali, pri hruškah pa preprečujejo tudi okužbe s hruševo rjo. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte še žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Žvepla pa ne uporabljajte pri varstvu hrušk, saj povzroča krastavost in odpadanje plodičev.

Po zaključenem cvetenju jablan in hrušk je potrebno opraviti tudi zatiranje raznih škodljivih žuželk. Na jablanah je potrebno zatirati jablanovo grizlico. Ena pagosenica lahko poškoduje več plodičev, pri pregledovanju plodičev bodite pozorni na izvrtine in iztrebke. Za zatiranje grizlice lahko uporabite pripravek Actara 25 WG, Calypso SC 480, Moksycan 20 SG, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk. Navedeni pripravki delujejo tudi na listne uši, resarje in razne gosenice. V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred raznimi škodljivci uporabite tudi pripravek Raptol koncentrat ali pripravke na osnovi kalijevih soli maščobnih kislin (Aktiv). Pridelovalci hrušk bodite pozorni na hruševo bolšico, ki jo lahko zatirate s pripravkoma Confidor 200 SL ali Kohinor SL 200. Na sortah ‘Konferans’ in ‘Junijska lepotica’ se pogosto pojavljajo pršice šiškarice, ki povzročajo rjavost plodov. Za njihovo zatiranje ni registriranih pripravkov. Za omejevanje škod lahko uporabite sredstvo s fizikalnim delovanjem na osnovi glin ali škroba.

Zaradi varovanja čebel pred rabo insekticidov uničite cvetočo podrast. Škropljenje opravite v mirnem vremenu in v večernih urah in preprečite zanašanje škropiva na cvetoče rastline v okolici!

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Pridelovalcem, ki še niste zavarovali borovnic pred glivičnimi okužbami priporočamo, da to storite čim prej. V obdobju cvetenja je potrebno rastline zavarovati pred okužbami z boleznimi, ki povzročajo propadanje plodov (monilija, antraknoza, siva plesen). Uporabite pripravke kot so Switch 62,5 WG, Signum, Rovral Aquaflo ali Serenade ASO. Škropilni brozgi lahko dodate žveplov pripravek, ki je podobno kot Serenade primeren tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

Vinogradnikom pripročamo, da vinograde, ki jih je prizadela pozeba, zavarujejo pred raznimi glivami s fungicidom kot je Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG ali Momentum F ali Mikal flash. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

25. APRIL 2016

OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI V OZIMNI PŠENICI

Posevki ozimnih pšenic so sedaj pretežno v razvojnem stadiju od dveh kolenc do razvoja vrhnjega lista (zastavičarja), odvisno od območja pridelave in sorte. Zdravstveno stanje posevkov je večinoma dobro. O pojavih pšenične listne pegavosti in mestoma žitne pepelovke poročajo predvsem z nekoliko toplejših območij SV Slovenije. Pri pregledu posevkov na območju osrednje Slovenije in Gorenjske nismo opažali pojavov žitne pepelovke, znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo pa so bila opazna pretežno le na najstarejših spodnjih listih, saj zaradi prevladujočega sušnega vremena v aprilu razmere za širjenje okužb na mlajše liste niso bile ugodne. Z nastopom bolj spremenljivega vremena s pogostejšim dežjem se bodo razmere za širjenje bolezni izboljšale. Priporočamo pregledovanje posevkov. Tam, kjer je pšenična listna pegavost že prisotna na spodnjih listih bo ob dežju prišlo do širjenja okužb na mlajše lističe. Priporočamo zavarovanje posevkov z enim izmed fungicidov kot so Acanto plus, Amistar Extra, Archer Max, Artea plus, Mirador forte, Magnello, Prosaro, Opus 1, Priaxor EC, Seguris xtra in podobni.

OBVESTILO O ZATIRANJU PUŠPANOVE VEŠČE

Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in pravočasno ukrepanje, saj lahko gosenice v kratkem času močno poškodujejo grme. Na posameznih in manjših rastlinah lahko gosenice in zapredke odstranjujete z ročnim pobiranjem ali izrezovanjem napadenih delov, možno je tudi spiranje rastlin z močnim vodnim curkom. Na večjih rastlinah ali živih mejah je priporočljivo uporabiti insekticide, katerih učinkovitost je veliko boljša, dokler so gosenice majhne. Uporabite lahko sredstva na osnovi piretrina ali katera druga, ki se uporabljajo za zatiranje grizočih žuželk na okrasnih rastlinah. Uporaba insekticidov je lahko slabo učinkovita zaradi gostih grmov in zapredkov, zato naj bo škropljenje opravljeno z višjim tlakom. Za zatiranje ene generacije opravite dve škropljenji v razmiku približno enega tedna.

OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC

Ameriške borovnice sedaj začenjajo s cvetenjem. Obdobje pred cvetenjem je pravi čas za varstvo rastlin pred različnimi glivičnimi boleznimi, ki povzročanje propadanje plodov (monilija, antraknoza, siva plesen). Uporabite lahko pripravke kot so Switch 62,5 WG, Signum, Rovral Aquaflo ali Serenade ASO. Škropilni brozgi lahko dodate žveplov pripravek, ki je podobno kot Serenade primeren tudi v ekološki pridelavi.

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Letos razvoj jablan in hrušk v hladnejših legah zaostaja za približno teden dni. V teh legah jablane šele začenjajo s cvetenjem, hruške so v polnem cvetenju. V pretežnem delu Slovenije so hruške in jablane že odcvetele. Ob sedanjih dnevnih temperaturah poganjki in listje intenzivno priraščajo in so zelo občutljivi za okužbe z glivičnimi boleznimi. Ob vsakih dolgotrajnejših padavinah (dvo in več dnevnih) lahko pričakujemo močne izbruhe zimskih trosov škrlupa, zato je potrebno drevje zavarovati preventivno z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Mythos, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali tudi Antracol in Antracol WG 70. V tem razvojnem stanju jablan in hrušk lahko uporabite tudi kombinacijo teh dotikalnih fungicidov z enim izmed sistemičnih triazolnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difo 25% EC ali Indar 5EW razen s Syllitom. Kombinacije teh sredstev so učinkovite tudi za varstvo hrušk pred hruševo rjo. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je  Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Žveplovi pripravki niso primerni za rabo na hruškah, ker med vegetacijo povzročajo ožiganje in odpadanje plodov.

V ekoloških nasadih lahko v času cvetenja za varstvo pred glivičnimi okužbami uporabite žveplove pripravke, po cvetenju pa jih lahko kombinirate z bakrovim pripravkom v odmerku 100-150 g bakra/ha.

Po končanem cvetenju jablan in hrušk je potrebno redno pregledovati drevesa. V primeru prisotnosti škodljivcev kot so listne uši, krvave uši, rdeče sadne pršice, hruševe bolšice, jabolčnih grizlic je potrebno opraviti zatiranje z enim izmed insekticidov, ki so registrirani za ta namen. V ekoloških nasadih jablan lahko za zatiranje večine škodljivcev uporabite pripravek Neemazal – T/S ali Raptol koncentrat.

Zaradi varovanja čebel uporabljajte insekticide v večernih urah. Pred škropljenjem obvezno uničite cvetočo podrast!

18. APRIL 2016

OBVESTILO O ZATIRANJU RAMULARIJSKE PEGAVOSTI JEČMENA

Posevki ozimnega ječmena so pretežno v stadiju kolenčenja, nekatere sorte imajo že razvit vrhnji list ali so v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 33-49). Zdravstveno stanje posevkov je dobro. Je pa obdobje pred klasenjem ječmena pravi čas za preventivno zatiranje ramularijske pegavosti.

Ramularijska pegavost je v zadnjih letih vse bolj pomembna bolezen ječmena, v posevkih jo opažamo vsako leto. Kaže se v obliki drobnih črno-rjavih peg na listih, ki se pojavijo šele med cvetenjem rastlin in se lahko zelo hitro širijo. Bolezen je treba zatirati preventivno, pred pojavom bolezenskih znamenj. Škropljenje s fungicidom je najbolje opraviti v obdobju pred klasenjem, to je, ko se odpira listna nožnica in so na vrhu vidne rese, vendar klas še ni zunaj (BBCH 49). Bolezen dobro zatirajo fungicidi iz skupine strobilurinov in triazolov ter klorotalonil oz. njihove kombinacije. Pri nas so za zatiranje ramularijske pegavosti registrirani fungicidi Amistar Opti, Priaxor EC in Seguris xtra.

Več informacij o sami bolezni si lahko preberete tukaj: http://www.kis.si/f/docs/Informacije_o_boleznih_in_skodljivcih/Ramularijska_pegavost_jecmena.pdf

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Hruške so v večjem delu Slovenije odcvetele, cvetijo še v hladnejših območjih. Jablane so večinoma v polnem cvetenju, v hladnejših območjih pa začenjajo s cvetenjem. Ob visokih dnevnih temperaturah hitro prirašča tudi listje, ki je občutljivo za okužbe s škrlupom pa tudi z jablanovo pepelovko. Ob vsakih napovedanih dolgotrajnejših padavinah lahko sedaj pričakujemo močne izbruhe zimskih trosov škrlupa in s tem okužbe občutljivih lističev in plodičev. Jablane in hruške je pred napovedanimi padavinami potrebno zavarovati pred okužbami z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Mythos, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali tudi Antracol in Antracol WG 70. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je  Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Redno pregledujte nasade. Zatiranje škodljivcev boste opravili po končanem cvetenju drevja.

Hrušev ožig

Ob nadaljevanju trenutnih temperaturnih razmer in razvoja jablan in hrušk, obstaja nevarnost pojava bakterijskega hruševega ožiga. Sadjarjem svetujemo, da v obdobju cvetenja jablan in hrušk zlasti v okuženih območjih na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem spremljajo temperaturne razmere. Če povprečna temperatura izmerjena iz maksimalne temperature preteklega dne in temperature izmerjene ob 8 uri zjutraj presega 15,6 °C so v primeru pojava jutranje rose že izpolnjeni pogoji za prve okužbe cvetov z bakterijo. V obdobju cvetenja lahko za varstvo uporabite pripravek Blossom Protect ali pripravek na osnovi bakra, kateri so primerni tudi za ekološko pridelavo ali pripravek na osnovi aluminijevega fosetila. Pripravke uporabite v predpisanih odmerkih!

11. APRIL 2016

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KROMPIRJU

Plevele v krompirju lahko zatirate mehansko ali kemično. Mehansko zatiranje vsekakor ima svoje mesto v integrirani pridelavi. Zlasti pri pridelavi za lastne potrebe in na manjših površinah je smiselno okopavanje ali kombinacija mehanske obdelave grebenov z rabo herbicidov. Herbicide lahko uporabite pred ali po vzniku krompirja.

Herbicidi pred vznikom krompirja

Pripravke na osnovi pendimetalina (Activus 40 WG, Stomp Aqua, Sharpen) lahko uporabite kmalu po sajenju krompirja, ko se tla dobro sesedejo. Neposreden stik sredstva s semenskim gomoljem lahko povzroči zastoj v rasti. Pendimetalin zatira večino enoletnih trav in nekatere širokolistne plevele, za dobro učinkovitost je pomembna zadostna vlažnost tal! Boxer deluje na enoletne ozkolistne in širokolistne plevele v fazi kalitve. Zatira tudi smolenec. Z njim lahko škropite še tik pred vznikom krompirja, na dobro oblikovane grebene. Tudi učinkovitost Boxerja je zelo odvisna od zadostne vsebnosti vlage v tleh. Herbicide Plateen WG 41,5, Sencor WG 70 ali Buzzin prav tako lahko uporabite do malo pred vznikom krompirja. Dobro učinkujejo na komaj vznikle plevele, ob zadostni količini vlage v tleh pa preprečujejo tudi naknadno kalitev. Plateen dobro zatira tudi smolenec in travne plevele. Podobno delovanje imata tudi herbicida Metric in Stallion sync tec.

Herbicidi po vzniku krompirja

Če so v obdobju vznikanja krompirja tla suha in je raba talnih herbicidov nezanesljiva, je smiselna uporaba herbicidov po vzniku. Sencor in Buzzin se lahko uporabljata do višine krompirja 5 do 10 cm, pri kasnejši rabi lahko pride do poškodbe rastlin. Nekatere sorte krompirja so občutljive na omenjena herbicida! Pripravka Basagran in Tarot delujeta samo prek listov in sta učinkovita le proti že vzniklim plevelom. Za zatiranje travnih plevelov so po vzniku na voljo specialni herbicidi kot so Agil 100 EC, Aramo 50, Focus ultra in Fuzilade forte. Enoletne trave je potrebno zatirati, ko imajo razvite 2-4 liste, plazečo pirnico in druge večletne trave pa pri višini približno 15 do 20 cm.

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Po zadnjih padavinah in hitrejšem razvoju koščičastega drevja je potrebno obnoviti fungicidno oblogo. Marelice, ki so že odcvetele, zavarujemo pred glivičnimi okužbami z enim izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Ostale cvetoče koščičarje je potrebno v obdobju cvetenja varovati pred okužbami z monilijami. Za varstvo breskev in nektarin uporabite katerega izmed pripravkov kot so Score 250 EC, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Chorus 50 WG ali Prolectus. Za varstvo češenj in višenj so dovoljeni fungicidi Duaxo koncentrat, Luna experience, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Teldor plus in Topsin M. Za varstvo sliv in češpelj, lahko uporabite fungicide kot so Chorus 50 WG, Octave, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Teldor plus.

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

V zadnjem tednu je razvoj jablan in hrušk hitro napredoval. Hruške večinoma  cvetijo, jablane pa začenjajo s cvetenjem. Ob padavinah lahko pričakujemo močnejše izbruhe askospor, zato je potrebno nasade preventivno varovati pred okužbami s škrlupom. Sadjarjem svetujemo da drevje preventivno zavarujejo z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Mythos, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali tudi Antracol in Antracol WG 70. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropilni brozgi obvezno dodajte tudi žveplov pripravek kot je  Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG.

Zatiranje škodljivcev opravite po končanem cvetenju drevja. Pred samim škropljenjem uničite cvetočo podrast.

Hrušev ožig

Ob nadaljevanju trenutnih temperaturnih razmer in razvoja jablan in hrušk, obstaja nevarnost pojava bakterijskega hruševega ožiga. Sadjarjem svetujemo, da v obdobju cvetenja jablan in hrušk spremljajo temperaturne razmere. Če povprečna temperatura izmerjena iz maksimalne temperature preteklega dne in temperature izmerjene ob 8 uri zjutraj presega 15,6 °C so v primeru pojava jutranje rose že izpolnjeni pogoji za prve okužbe cvetov z bakterijo. V obdobju cvetenja lahko za varstvo uporabite pripravek Blossom Protect ali pripravek na osnovi bakra v predpisanem odmerku. Oba pripravka sta primerna tudi za rabo v ekoloških nasadih.

OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

V vinogradih, kjer trta neenakomerno odganja zaradi prisotnosti pršic šiškaric (erinoza, akarinoza) je potrebno začeti z varstvom. Pršice lahko zatiramo z enim izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Za škropljenje uporabite maksimalne dovoljene odmerke. V preteklosti so za zatiranje pršic uporabljali 1-2% koncentracijo pripravkov. Pri sortah, ki odganjajo pozneje, kot je na primer laški rizling, opravite škropljenje, ko so brstiči veliki približno 1cm.

Kjer je v nasadih prisotna črna pegavost lahko škropivu dodate tudi enega izmed dotikalnih fungicidov.

 

4. APRIL 2016

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Koščičaste sadne vrste sedaj v večjem delu Slovenije cvetijo. Pred napovedanim dežjem jih je potrebno zavarovati pred okužbami s cvetno monilijo. Na drevju, ki zaključuje s cvetenjem in je od zadnjega škropljenja minilo že več kot 10 dni, je potrebno obnoviti škropilno oblogo.

Na marelicah lahko uporabite fungicide kot so: Chorus 50 WG, Duaxo koncentrat, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Score 250 EC ali Topsin M. Kjer so marelice že odcvetele in so že vidni plodiči lahko proti marelični pepelovki uporabite žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, ki delno preprečujejo tudi okužbe z nekaterimi drugimi glivami. Za varstvo breskev in nektarin uporabite katerega izmed pripravkov kot so Score 250 EC, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Chorus 50 WG ali Prolectus. Za varstvo češenj in višenj so dovoljeni fungicidi Duaxo koncentrat, Luna experience,  Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Teldor plus in Topsin M. Za varstvo sliv in češpelj, ki še ne cvetijo, lahko proti listni luknjičavosti in rožičavosti češpelj še uporabite bakrov pripravek, kjer pa drevje cveti pa uporabite enega izmed fungicidov kot so Chorus 50 WG, Octave, Rovral aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Teldor plus.

Pri ekološki pridelavi lahko za varstvo marelic, češenj in sliv pred cvetno monilijo uporabljate pripravek Serenade aso na osnovi bakterije Bacillus subtilis.

Zaradi varstva čebel v obdobju cvetenja koščičarjev ne uporabljajte insketicidov! Zatiranje grizlic, resarjev in drugih škodljivcev boste opravili po zaključenem cvetenju.

OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK

Razvoj jablan in hrušk je bil ob visokih dnevnih temperaturah v zadnjem tednu hiter. V toplejših območjih in legah hruške že cvetijo, jablane pa so v stadiju zelenih do rožnatih popkov, nekatere sorte že začenjajo s cvetenjem (BBCH  56-61). V hladnejših legah razvoj drevja nekoliko zaostaja.

Zimska plodišča škrlupa so že dozorela, zato lahko v primeru dolgotrajnejše omočenosti rastlin pričakujemo prve močne okužbe jablan in hrušk s škrlupom. Sadjarjem zato svetujemo, da pred napovedanimi padavinami drevje zavarujejo s fungicidom. Priporočamo rabo pripravkov kot so Delan 700 WG, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Faban, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Mythos, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Chorus 50 WG, Pyrus 400 SC ali tudi Antracol in Antracol WG 70. V hladnejših legah, kjer je razvoj počasnejši, lahko do stadija balona še uporabite katerega od bakrovih pripravkov. Pozna raba bakra je pripročljiva tudi v območjih s hruševim ožigom.

 

21. MAREC 2016

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V ŽITIH

Z otoplitvijo vremena v zadnjih dneh, ko tudi nočne temperature ostajajo nad ničlo, lahko pričakujemo pospešen razvoj žit in plevelov. Kjer razmere dopuščajo, lahko sedaj opravite mehansko zatiranje plevelov z uporabo česal. Sicer pa je potrebno posevke, ki še niso bili zavarovani s herbicidom,  čim prej poškropiti.

Za kemično zatiranje plevelov v žitih so na voljo herbicidi z različnimi načini delovanja. Herbicid izberemo glede na to, katere so vodilne vrste plevelov v posevku. Ob tem upoštevamo tudi poglavitne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za dobro delovanje aktivnih snovi, predvsem glede temperatur ter razvojnega stadija plevelov in žit. Upoštevanje specifičnih zahtev je odločilno za zanesljivo delovanje herbicidov. Za zatiranje mešane plevelne združbe so na voljo širokospektralni herbicidi, ki se jim lahko dodaja sredstva s posebno učinkovitostjo na določene problematične vrste. Pri mešanju več aktivnih snovi je potrebno upoštevati navodila za vsak herbicid posebej glede tega, kako jih rastline prenašajo in ali se preparati mešajo med seboj. Nekatere herbicide je mogoče uporabiti še tudi kasneje v rastni dobi. Če se v posevkih pojavijo problematični pleveli kot je npr. smolenec ali pa trajni pleveli kot sta slak in osat lahko opravimo korekcijsko škropljenje. V spodnji tabeli so navedeni vsi herbicidi, ki imajo dovoljenje za spomladansko rabo v žitih.

Pred uporabo natančno preberite navodila proizvajalcev sredstev!

Preglednica: Registrirani herbicidi za spomladansko zatiranje plevelov v žitih (marec 2016)

Pripravek

aktivna snov

Odmerek

(kg, l/ha)

Uporaba

Čas uporabe

(BBCH)

Delovanje

P

J

R

T

O

Alliance

diflufenican +  metsulfuron-metil

0,1

*

*

*

*

 

13-29

Enoletni in večletni širokolistni pleveli.

 

Alister grande

diflufenikan  + jodosulfuron  + mezosulfuron

0,8

*

 

 

*

 

do 28

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli.

Arrat

dikamba + tritosulfuron

0,2

*

*

 

 

 

13-30

Enoletni in večletni širokolistni pleveli.

Za izboljšanja delovanja je priporočljivo dodajanje močila.

Attribut 70 SG

propoksikarbazon

0,06 – 0,1

*

 

 

 

 

 do 37

Ozkolistni pleveli v ozimni pšenici.

Najboljše rezultate se doseže v času, ko je ozkolistni plevel v fazi od 1-3 listov pa do začetka razraščanja plevela.

Axial one

florasulam + pinoksaden

1

*

*

 

 

 

  13- 39

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli; širokolistni, ko je prvi list razgrnjen, do začetka oblikovanja stranskih poganjkov; trave: od treh listov do sredine razraščanja oz. do začetka kolenčenja (Navodila!)

Biathlon 4D

florasulam  + tritosulfuron

0,07

*

*

*

*

*

 13-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli; tudi v piri in trdi pšenici v ozimnih in jarih žitih. Pri uporabi po FF 30 je lahko učinkovitost slabša.

Basagran, Basagran 480 

bentazon

2,0

*

*

*

*

*

13-31

Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli.

Cliophar 600 SL

klopiralid

0,16-0,2

*

*

 

 

 

21-31

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Duplosan KV

mekoprop – P

2

*

*

 

 

 

13-31

Širokolistni pleveli; semenski pleveli so najbolj občutljivi v stadiju 2-6 listov, koreninski morajo biti večji: osat visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm, plezajoča lakota je najbolj občutljiva do razvitih 6-8 etaž.

Ergon

metsulfuron-metil + tifensulfuron-metil

0,06-0,07

*

*

 

 

 

12-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli v ozimni in jari pšenici ter jarem ječmenu, ni za durum pšenico.

Pleveli 2 do največ 6 listov.

Esteron

2,4-D

0,75-1,0

*

*

 

*

 

22-32

Nekateri širokolistni pleveli

Gat stake 20 EC

fluroksipir

0,75-2,0

*

*

*

*

*

12-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Granstar super 50 SX

tifensulfuron-metil+ tribenuron-metil

0,06

*

*

*

*

*

17 do 32

Širokolistni pleveli; optimalen čas, ko imajo razvite od 2 do 4 liste in intenzivno rastejo

Grodyl

amidosulfuron

0,04

*

*

*

*

*

13-37

Širokolistni pleveli, tudi v piri

Herbaflex

beflubutamid  + izoproturon

2,0

*

*

*

*

 

13-29

Enoletni ozkolistni in širokolistni pleveli

Herbocid

2,4-D DMA

1,6

*

*

*

*

 

23-30, 31

Širokolistni pleveli

Hussar OD

jodosulfuron-metil-natrij

0,1

*

*

*

*

 

21-37 oz. 13-29

Enoletni širokolistni in ozkolistni in nekateri večletni pleveli

Hussar plus

jodosulfuron-metil-natrij  + mezosulfuron

0,15-0,20

*

*

*

*

 

13-32;

jarine 13-30

Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli

Lintur 70 WG

dikamba + triasulfuron

0,12-0,18

*

*

*

*

*

14-28

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Logran 20 WG

triasulfuron

0,3-0,4

*

*

*

*

*

14-30

Širokolistni pleveli

Lontrel 100

klopiralid

1-1,2

*

 

 

 

 

21-31

Širokolistni pleveli v fazi 2 do 6 listov

Mezzo

metsulfuron-metil

0,02-0,03

*

*

 

*

*

13-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Mustang 306 SE

2,4-D 2-EHE  + florasulam

0,4-0,6

*

*

 

 

 

21-31

Enoletni širokolistni pleveli, ko imajo 2 do 6 listov

Pallas 75 WG

piroksulam

0,12-0,25

*

 

*

*

 

14 do 32

Ozkolistni in širokolistni pleveli

Savvy

metsulfuron-metil

0,03

*

*

 

*

*

13-37

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

Sekator OD

jodosulfuron-metil-natrij + amidosulfuron

0,1-0,15

*

*

*

*

 

 21-37

jarine 13-29

Enoletni širokolistni pleveli, nekateri ozkolistni in večletni pleveli

Starane 2

fluroksipir

0,5-1,5

*

 

 

 

 

13-39

Nekateri širokolistni pleveli

Tandus 200 EC

fluroksipir

0,75-2,0

*

*

*

*

*

13-39

Nekateri širokolistni pleveli

 

Tivmetix OD

metsulfuron-metil + tifensulfuron- metil

0,2

*

*

*

*

 

13-39

Širokolistni pleveli

Tomigan 200 EC

fiuroksipir-1MHE

0,5-1,5

*

 

 

 

 

13-39

Širokolistni pleveli

U 46 M-fluid

MCPA – DMA

1,0

*

*

*

*

 

23-39

Enoletni in večletni širokolistni pleveli

P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves; BBCH razvojni stadiji: 13-29 = od tretjega lista do konca razraščanja;

30 = začetek kolenčenja; 37 = viden vrhnji list (zastavičar); 39 = zastavičar razvit

 

14. marec 2016

OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV

Razvoj koščičastega sadnega drevja je ob dnevnih temperaturah okoli 10 OC in nočnih okoli ničle še naprej razmeroma počasen. V večjem delu Slovenije so breskve in nektarine v razvojnem stanju odpiranja brstov (BBCH 53), ko so na vejah že vidni zeleni vršički in nabrekli cvetni popki. Ob nestalnem vremenu je potrebno drevje zavarovati pred glivičnimi okužbami z breskovo kodravostjo, listno luknjičavostjo koščičarjev, raznimi vrstami monilij ter tudi nekaterimi boleznimi, ki jih povzročajo razne lesne glive in nekatere bakterije. Češplje je potrebno zavarovati pred rožičavostjo češpelj. Ob upoštevanju navodil in omejitev lahko še uporabite katerega izmed bakrovih pripravkov, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Kjer so breskve že tik pred cvetenjem pa za varstvo nasadov uporabite pripravek Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC. Cvetoče marelice zavarujte pred okužbami z monilijami s fungicidom kot je Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat ali Switch 62,5 WG. Z dreves in iz nasadov odstranite mumije, ki so trajen vir okužb. Škropljenja opravite v mirnem vremenu. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja.

 

9. marec 2016

VARSTVO KOŠČIČARJEV

Koščičasto sadno drevje v večjem delu Slovenije brsti. V celinskem delu države hladne noči zadržujejo hiter razvoj brstov, v nekaterih toplejših legah Primorske pa marelice že cvetijo, breskve in nektarine pa bodo kmalu zacvetele. Dnevne temperature okoli 10 OC kljub hladnejšim nočem omogočajo razvoj raznih povzročiteljev glivičnih bolezni kot so: breskova kodravost, rožičavost češpelj, listna luknjičavost koščičarjev, razne vrste monilij, nekatere druge lesne glive in tudi bakterije. Za omejevanje okužb brstov je potrebno drevje čimprej temeljito poškropiti z enim izmed bakrovih pripravkov kot so: Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z ultra WP,  Champion  50 WG, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG in Biotip bakrov fungicid plus. Škropljenja opravite v mirnem in suhem vremenu. Odstranjevenje mumij z dreves in iz nasadov je v nasadih koščičarjev pomemben preventivni ukrep proti gnilobam plodov.

V toplejših legah oziroma območjih, kjer marelice cvetijo, breskve in nektarine pa imajo močno napete cvetne brste, pa drevje zavarujte s katerim od organskih pripravkov. Za varstvo marelic pred cvetno monilijo lahko uporabite fungicide kot so Rovral aquaflo, Chorus 50 WG, Topsin M, Duaxo koncentrat ali Switch 62,5 WG. Zaradi pojavov odpornosti monilij na posamezne aktivne snovi priporočamo kolobarjenje s pripravki ali  kombiniranje sredstev.  Pri izbiri pripravkov upštevajte tudi njihovo delovanje na druge povzročitelje, npr. na listno luknjičavost, razne pegavosti in podobno. Breskve in nektarine, ki so že tik pred cvetenjem, pa lahko pred breskovo kodravostjo in luknjičavostjo koščičarjev zavarujete s pripravkom Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC.

 

 

 

Obvestila o varstvu rastlin so dostopna tudi prek telefonskega odzivnika: 01 280 52 66,  01 280 52 67,  01 280 52 68 in 01 280 52 69.

ARHIV STAREJŠIH OBVESTIL ZA VARSTVO
Poljščine in vrtnine 2014 Sadjarstvo 2014  Vinogradništvo 2014 
Poljščine in vrtnine 2013 Sadjarstvo 2013 Vinogradništvo 2013
Poljščine in vrtnine 2012 Sadjarstvo 2012  Vinogradništvo 2012 
Poljščine in vrtnine 2011 Sadjarstvo 2011  Vinogradništvo 2011 

 

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije