Agrometeorološka napoved

Trenutne razmere

 • Ljubljana
  • 20° Ljubljana

   Vlaga: 71%
   Hitrost vetra: 4km/h
  • 20° Maribor - letališče
   zmerno oblačno
   Vlaga: 65%
   Hitrost vetra: 20km/h
  • 18° Celje

   Vlaga: 76%
   Hitrost vetra: 3km/h
  • 19° Murska Sobota
   oblačno
   Vlaga: 77%
   Hitrost vetra: 10km/h
  • 18° Novo mesto
   oblačno
   Vlaga: 81%
   Hitrost vetra: 3km/h
  • 17° Postojna
   oblačno
   Vlaga: 71%
   Hitrost vetra: 13km/h
  • 24° Portorož - letališče
   zmerno oblačno
   Vlaga: 51%
   Hitrost vetra: 25km/h
  • 25° Nova Gorica
   jasno
   Vlaga: 51%
   Hitrost vetra: 13km/h
  • 16° Rateče

   Vlaga: 77%
   Hitrost vetra: 3km/h

Napoved za Slovenijo

danes 05.08. 14°/22° pretežno oblačno, plohe
Četrtek 06.08. 15°/26° delno oblačno, plohe
Petek 07.08. 16°/29° pretežno jasno
Sobota 08.08. 17°/30° pretežno jasno
Nedelja 09.08. 17°/30° pretežno jasno
 • 05.08. - 07.08.
 • 08.08. - 10.08.
Vir: ARSO

CRP – Ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti

NOSILEC KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA BOLJŠE IZKORIŠČANJE LUCERNE V PREHRANI PREŽVEKOVALCEV

Šifra projekta: V4-1414,  Trajanje:  1.7.2014 – 30. 6. 2017

Nosilec projekta: dr. Jože Verbič (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Drago Babnik, mag. Veronika Kmecl, dr. Branko Lukač, Ben Moljk, Janez Sušin, dr. Špela Velikonja-Bolta, Janko Verbič, dr. Jože Verbič, Barbara Zagorc, dr. Tomaž Žnidaršič, mag. Vida Žnidaršič-Pongrac

 

TEHNOLOŠKO EKONOMSKI MODELI PRIREJE GOVEJEGA MESA NA TRAVINJU

Šifra projekta: V4-1415,  Trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017

Nosilec projekta: dr. Drago Babnik (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Marjeta Čandek-Potokar, mag. Janez Jeretina, Ben Moljlk, Tomaž Perpar, mag. Blaž Šegula, dr. Martin Škrlep, dr. Špela Velikonja-Bolta, dr. Jože Verbič, dr. Tomaž Žnidaršič

 

TEHNOLOGIJE REJE PRAŠIČEV IN UPORABA ALTERNATIVNIH KRMIL IN NARAVNIH DODATKOV ZA NAMENE PROIZVODOV VIŠJE KAKOVOSTI V KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH REJAH

Šifra projekta: V4-1417, Trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017

Nosilka projekta: dr. Marjeta Čandek-Potokar (KIS)

Sodelavci na KIS: Nina Batorek Lukač, dr. Viktor Jejčič, Ben Moljk, mag. Blaž Šegula, dr. Martin Škrlep, dr. Urška Tomažin

Povezava na spletno stran projekta

 

RAZVOJ CELOVITEGA MODELA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV IN POVEZANIH PODATKOVNIH ZBIRK ZA PODPORO PRI ODLOČANJU V SLOVENSKEM KMETIJSTVU

Šifra projekta: V4-1423, Trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017

Nosilka projekta: dr. Tina Volk (KIS)

Sodelavci na KIS: Matej Bedrač, Tomaž Cunder, dr. Maja Kožar, Ben Moljk, Marjeta Pintar, dr. Mirolsav Rednak, Barbara Zagorc

 

KMETOVANJE NA VRSTNO BOGATIH TRAVNIKIH

Šifra projekta: V4-1619, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilec projekta: dr. Jože Verbič (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Drago Babnik, dr. Branko Lukač, mag. Ben Moljk, Janez Sušin, dr. Špela Velikonja-Bolta, Janko Verbič, Barbara Zagorc, dr. Tomaž Žnidaršič, mag. Vida Žnidaršič-Pongrac

 

OCENA STANJA ODPORNOSTI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV NA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA V SLOVENIJI

Šifra projekta: V4-1601, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilec projekta: dr. Andrej Simončič (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Janja Lamovšek, dr. Robert Leskovšek, dr. Vladimir Meglič, mag. Špela Modic, dr. Jaka Razinger, mag. Meta Urbančič Zemljič, dr. Gregor Urek, mag. Metka Žerjav

 

OGROŽENOST LOKALNIH SORT ZARADI GENSKE EROZIJE IN NJIHOVA VREDNOST ZA PRIDELAVO IN UPORABO

Šifra projekta: V4-1618, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilka projekta: dr. Kristina Ugrinović (KIS)

Sodelavci na KIS: Dr. Peter Dolničar, Matjaž Dremelj, Boštjan Godec, dr. Aleš Kolmanič, dr. Darinka Koron, Radojko Pelengić, Boštjan Per, dr. Barbara Pipan, Boštjan Saje, dr. Lovro Sinkovič,  dr. Matej Stopar, Mojca Škof, Janko Verbič, Andrej Zemljič

 

MONITORING CARBON STOCKS IN AGRICULTURAL AND FOREST SOILS FOR REPORTING ON THE NATIONAL CARBON BALANCE

Project code: V4-1628, Project period: 1.10.2016 – 30.9.2019

Project head: dr. Borut Vrščaj (AIS)

Researchers on AIS: Janez Bergant, dr. Robert Leskovšek, Marjan Šinkovec, mag. Vida Žnidaršič-Pongrac

Project website

 

TEHNOLOGIJE ZA KONKURENČNEJŠO PRIDELAVO JABOLK

Šifra projekta: V4-1612, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilec projekta: dr. Matej Stopar (KIS)

Sodelavec na KIS: Boštjan Godec

 

TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA PRIDELAVO KAKOVOSTNEGA SENA

Šifra projekta: V4-1610, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilec projekta: dr. Viktor Jejčič (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Drago Babnik, Anton Gjergek, mag. Tone Godeša, dr. Branko Lukač, mag. Ben Moljk, mag. Tomaž Poje, dr. Hans-Josef Schroers, Janko Verbič, dr. Jože Verbič, dr. Tomaž Žnidaršič

 

UPORABA METOD Z NIZKIM TVEGANJEM ZA VARSTVO ZELENJADNIC

Šifra projekta: V4-1602, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2019

Nosilec projekta: dr. Jaka Razinger (KIS)

Sodelavci na KIS: Tadej Galič, dr. Barbara Gerič Stare, dr. Maja Kožar, dr. Robert Leskovšek, mag. Špela Modic, dr. Hans-Josef Schroers, dr. Polona Strajnar, dr. Saša Širca, dr. Melita Štrukelj, mag. Meta Urbančič Zemljič, dr. Gregor Urek, Barbara Zagorc, mag. Metka Žerjav

 

POSTOPKI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DRUŽBENE SPREJEMLJIVOSTI NOVIH TEHNIK IN APLIKACIJ V SINTEZNI BIOLOGIJI IN SODOBNI BIOTEHNOLOGIJI

Šifra projekta: V4-1650, Trajanje: 1.10.2016 – 30.9.2018

Nosilka projekta: dr. Jelka Šuštar Vozlič (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Vladimir Meglič, dr. Aleš Sedlar, dr. Tanja Zadražnik

 

SODELOVANJE KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE V PROJEKTIH, KATERIH NOSILCI SO DRUGE INŠTITUCIJE

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE HRUŠK IN ČEŠENJ

Šifra projekta: V4-1409,  Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

Nosilka projekta: dr. Tatjana Unuk (FKBV)

Sodelavca na KIS: dr. Matej Stopar, dr. Jure Kolarič

 

VZPOSTAVITEV SISTEMA VZDRŽEVALNE SELEKCIJE IN PRIDELAVE SEMENSKEGA MATERIALA SORT KMETIJSKIH RASTLIN ZA SONARAVNE OBLIKE KMETOVANJA

Šifra projekta: V4-1413, Trajanje: 01.07.2014 – 30.06.2017

Nosilec projekta: dr. Borut Bohanec (BF)

Sodelavci na KIS: dr. Franc Čuš, mag. Peter Dolničar, Elizabeta Komatar, dr. Irena Marvič-Pleško, dr. Vladimir Meglič, dr. Alenka Munda, Radojko Pelengić, dr. Barbara Pipan, Mojca Škof, dr. Kristina Ugrinović, dr. Mojca Marn-Viršček

 

SMERNICE PRIDELAVE NAMIZNEGA GROZDJA V SLOVENIJI S CILJEM POVEČANJA SAMOOSKRBE

Šifra projekta: V4-1410, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

Nosilec projekta: dr. Denis Rusjan (BF)

Nosilec na KIS: Radojko Pelengić

 

EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA REJA KOZ ZA PRIREJO MLEKA

Šifra projekta: V4-1416, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

Nosilec projekta: dr. Drago Kompan (BF)

Sodelavca na KIS: dr.Tina Volk, Ben Moljk

 

OBVLADOVANJE BOLEZNI METLIČAVOSTI JABLAN V NASADIH SADILNEGA MATERIALA

Šifra projekta: V4-1406, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

Nosilec projekta: dr. Martina Dermastia (BF)

Nosilka na KIS: mag. Barbara Ambrožič-Turk

 

SOJA

Šifra projekta: V4-1407, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2017

Nosilec projekta: dr. Franc Bavec (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede)

Sodelavci na KIS: dr. Vladimir Meglič, Janko Verbič, Andrej Zemljič

 

UČINKI IN PERSPEKTIVE SKP NA SLOVENSKO KMETIJSTVO IN PODEŽELJE

Šifra projekta: V4-1608, Trajanje: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Nosilec projekta: dr. Luka Juvančič (BF)

Sodelavci na KIS: Tomaž Cunder, dr. Maja Kožar, Marjeta Pintar, Tanja Travnikar, Barbara Zagorc

 

UPORABA HMELJNIH PRIPRAVKOV ZA EKOLOŠKO ZATIRANJE VAROJE (Varroa destructor)

Šifra projekta: V4-1605, Trajanje: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Nosilec projekta: dr. Iztok Jože Košir (IHPS)

Sodelavci na KIS: Eva Cukjati, dr. Janez Prešern, dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

 

UVEDBA GENOMSKE SELEKCIJE IN GENOTIPIZACIJE PRI MLEČNIH PASMAH GOVEDI V SLOVENIJI

Šifra projekta: V4-1613, Trajanje: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Nosilka projekta: dr. Marija Klopčič (BF)

Sodelavca na KIS: dr. Janez Jenko, dr. Betka Logar

 

NATANČNOST NAPOVEDOVANJA NAMAKANJA - TriN

Šifra projekta: V4-1609, Trajanje: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Nosilka projekta: dr. Marina Pintar (BF)

Nosilec na KIS: Blaž Germšek

 

POMEN DIVJIH OPRAŠEVALCEV PRI OPRAŠEVANJU KMETIJSKIH RASTLIN IN TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE V KMETIJSTVU ZA ZAGOTOVITEV ZANESLJIVEGA OPRAŠEVANJA

Šifra projekta: V4-1622, Trajanje: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Nosilec projekta: dr. Al Vrezec (NIB)

Sodelavca na KIS: dr. Janez Prešern, dr. Maja Ivana Smodiš Škerl

 

PROJEKTI, ZAKLJUČENI V LETIH 2015 IN 2016:

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI NANOSA FFS IN ZMANJŠANJE DRIFTA Z UPORABO ŠOB IN NAPRAV Z ZMANJŠANIM ZANAŠANJEM

Šifra projekta: V4-1404,  Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Nosilec projekta: dr. Matej Stopar (KIS)

Sodelavci na KIS: dr. Borut Vrščaj, mag. Tone Godeša, dr. Viktor Jejčič, dr. Andrej Simončič, dr. Robert Leskovšek, Janez Bergant, dr. Jure Kolarič

DOLOČITEV MOLEKULARNIH PARAMETROV ZA OHRANJANJE KRANJSKE ČEBELE

Šifra projekta: V4-1418, Trajanje: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2016

Nosilec projekta: dr. Peter Dovč (BF)

Nosilec na KIS: dr. Aleš Gregorc

 

IZHODIŠČA ZA IZBOLJŠANJE METODOLOGIJE POROČANJA O EMISIJAH TOPLOGREDNIH PLINOV V POVEZAVI Z RABO TAL, SPREMEMBO RABE TAL IN GOZDARSTVOM

Šifra projekta: V4-1428, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Nosilec projekta: dr. Primož Simončič (GIS)

Sodelavca na KIS: Janez Bergant, dr. Borut Vrščaj

 

KLIMATSKE PODLAGE KOT DODATNI KRITERIJ ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST (OMD)

Šifra projekta: V4-1426, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Nosilec projekta: dr. Lučka Kajfež-Bogataj (BF)

Sodelavci na KIS: Tomaž Cunder, dr. Miroslav Rednak, Barbara Zagorc

 

ŠKODE NA TRAVINJU ZARADI PAŠE VELIKE RASTLINOJEDE DIVJADI

Šifra projekta: V4-1432, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2016

Nosilec projekta: dr. Klemen Jerina (BF)

Sodelavci na KIS: dr. Drago Babnik, Janko Verbič, Barbara Zagorc, dr. Tomaž Žnidaršič

 

OPREDELITEV KRAJINSKE PESTROSTI IN KRANIJSKIH ZNAČILNOSTI, POMEMBNIH ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Šifra projekta: V4-1434, Trajanje: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Nosilec projekta: dr. Golobič Mojca (BF)

Sodelavca na KIS: dr. Tomaž Kralj, dr. Borut Vrščaj

 

ARHIV V LETU 2014 ZAKLJUČENIH PROJEKTOV

 

 


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije