Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 27° Ljubljana
   Humidity: 54%
   Wind speed: 3km/h
  • 25° Maribor - letališče
   Humidity: 64%
   Wind speed: 3km/h
  • 27° Celje
   Humidity: 59%
   Wind speed: 5km/h
  • 25° Murska Sobota
   Humidity: 70%
   Wind speed: 6km/h
  • 27° Novo mesto
   Humidity: 57%
   Wind speed: 2km/h
  • 26° Postojna
   Humidity: 51%
   Wind speed: 4km/h
  • 29° Portorož - letališče
   Humidity: 48%
   Wind speed: 9km/h
  • 30° Nova Gorica
   Humidity: 46%
   Wind speed: 9km/h
  • 22° Rateče
   Humidity: 68%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 15.08. 17°/27°
Sunday 16.08. 17°/29°
Monday 17.08. 18°/29°
Tuesday 18.08. 17°/26°
Wednesday 19.08. 17°/23°
 • 15.08. - 17.08.
 • 18.08. - 20.08.
Data source: ARSO

Dan odprtih vrat

13.01.2015 ob 10:00

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

sekcija_čebelarstvo

sekcija_čebelarstvo

sekcija_semenarstvo_in_žlahtnjenje

sekcija_semenarstvo_in_žlahtnjenje

sekcija_varstvo_rastlin

sekcija_varstvo_rastlin

sekcija_eTLA

sekcija_eTLA

Na dnevu odprtih vrat predstavljene možnosti sodelovanja KIS z gospodarstvom

Dan odprtih vrat je potekal 13. januarja 2015 in je bil drugi tovrstni dogodek v okviru projekta Cropsustain. Namenjen je bil neposrednim srečanjem s predstavniki gospodarstva, pridelovalci ter predstavniki tistih inštitucij, ki predstavljajo za inštitut tržno dejavnost.

Dogodka, ki je potekal v petih sekcijah, se je udeležilo več kot 100 obiskovalcev. Dopoldanski program je bil namenjen čebelarstvu, medtem ko se je popoldanski del pričel z uvodnim pozdravom dr. Gregorja Ureka in predstavitvijo prenosa znanja v prakso ter nadaljeval na različnih lokacijah znotraj inštituta, v sekcijah eTLA – dostop do podatkov o tleh Slovenije, Varstvo rastlin, Semenarstvo in žlahtnjenje ter Možnosti sodobne analitike v vinarstvu. Srečanja po sekcijah so potekala v obliki projekcij, sestankov in prikaza na stojnicah. Organizirani so bili tudi ogledi nekaterih laboratorijev na KIS (semenski, genetski, enološki itd.).

V sekciji čebelarstvo so se udeleženci seznanili z vzrejnim in raziskovalnim delom za kranjsko čebelo na KIS ter spoznali rezultate dela na testiranju in odbiri čebel za izboljšanje proizvodnih lastnosti, fizikalno-kemične, senzorične in pelodne analize medu na KIS ter pelodne analize slovenskega in uvoženega medu. (oglejte si PREDSTAVITVE)
                      
V okviru sekcije eTLA, dostop do podatkov o tleh Slovenije, je bil predstavljen nov informacijski sistem, spletni portala eTLA, z javno dostopnimi podatki o tleh na nacionalnem nivoju, ki bodo koristili varovanju najboljših kmetijskih zemljišč Slovenije, za učinkovitejše izvajanje ukrepov prosti suši, poplavam, onesnaženju itd.

V sklopu varstva rastlin so bila predstavljena področja diagnostike škodljivih organizmov, delovanje prognostične službe, namen bioloških testiranj sredstev za varstvo rastlin ter nekatere raziskave varstva rastlin. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi posnetke in rezultate hiperspektralnega snemanja, pridobljene s hiperspektralno kamero, nabavljeno v okviru projekta Cropsustain. Za popestritev je bila pripravljena tudi razstava zbirk metuljev in drugih žuželk.

Sekcija Semenarstvo in žlahtnjenje je potekala s predstavniki vodilnih semenarskih podjetij v Sloveniji v obliki okrogle mize. Poleg aktualne problematike semenarstva so govorili žlahtnjenju in vzdrževalni selekciji ter razvoju, trženju in zastopstvu pri prodaji krompirja ter žit.

V sekciji vino je bil poudarek na aktualnih vsebinah analitike, kot so tehnologija, kemija in mikrobiologija vina.

Back