Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 25° Ljubljana
   Humidity: 44%
   Wind speed: 5km/h
  • 23° Maribor - letališče
   Humidity: 47%
   Wind speed: 9km/h
  • 24° Celje
   Humidity: 53%
   Wind speed: 9km/h
  • 24° Murska Sobota
   Humidity: 52%
   Wind speed: 8km/h
  • 24° Novo mesto
   Humidity: 51%
   Wind speed: 8km/h
  • 23° Postojna
   Humidity: 58%
   Wind speed: 4km/h
  • 25° Portorož - letališče
   Humidity: 63%
   Wind speed: 14km/h
  • 26° Nova Gorica
   Humidity: 50%
   Wind speed: 9km/h
  • 16° Rateče
   Humidity: 73%
   Wind speed: 7km/h

Weather forecast for Slovenia

today 16.07. 14°/25°
Friday 17.07. 15°/22°
Saturday 18.07. 12°/21°
Sunday 19.07. 13°/26°
Monday 20.07. 15°/30°
 • 16.07. - 18.07.
 • 19.07. - 21.07.
Data source: ARSO

Prvo znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu

14.02.2014

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

V četrtek, 13. februarja 2014, je na Kmetijskem inštitutu Slovenije potekalo Prvo znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu. Organizatorja, Slovensko akademsko čebelarsko društvo in Kmetijski inštitut Slovenije, sta k sodelovanju povabila priznane slovenske raziskovalce in strokovne sodelavce s področja čebelarstva ter strokovnjake s Hrvaške, Srbije in Makedonije. 

Prvi del dogodka je bil namenjen predstavitvi bogatega opusa dela dr. Janeza Poklukarja (1960–2004), zaslužnega sodelavca inštituta, ki je bil med ustanovitelji Slovenskega akademskega čebelarskega društva, prav tako pa je pustil izjemen pečat pri razvoju Čebelarske zveze Slovenije. Nenadomestljiv je njegov prispevek pri selekciji in zaščiti kranjske čebele (Apis mellifera carnica). Po besedah doc. dr. Andreja Simončiča, direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, je inštitut z njegovim vzrejnim delom postal vodilna slovenska ustanova na tem področju, prepoznavna tudi zunaj državnih meja. 

Drugi, znanstveni del posvetovanja, je prinesel prvo manifestacijo znanosti na področju čebelarstva pri nas, s ciljem služiti razvoju stroke z znanstvenimi dosežki in pomagati čebelarjem pri reševanju izzivov na terenu, v čebelarski praksi. Raziskovalci, strokovni in drugi delavci v čebelarstvu so obravnavali sodobne raziskovalne, strokovne, razvojne, organizacijske in druge dosežke na področju čebelarstva. V okviru posvetovanja je bilo predstavljenih 18 znanstvenih del ter 11 strokovnih prispevkov s področja selekcije in vzreje čebel, bolezni, čebelarske tehnologije ter raziskav čebeljih pridelkov. Znanstveno posvetovanje je pokazalo pestrost znanstvenega udejstvovanja ter izpostavilo nove izzive in rešitve v čebelarstvu.

Program posvetovanja

Ob dogodku je izšla publikacija Sadovi dela dr. Janeza Poklukarja v slovenskem čebelarstvu in zbornik 1. znanstveno posvetovanje o čebelah in čebelarstvu. Na vpogled ali izposojo sta na voljo v knjižnici Kmetijskega inštituta Slovenije.

Back