Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 27° Ljubljana
   Humidity: 54%
   Wind speed: 3km/h
  • 25° Maribor - letališče
   Humidity: 64%
   Wind speed: 3km/h
  • 27° Celje
   Humidity: 59%
   Wind speed: 5km/h
  • 25° Murska Sobota
   Humidity: 70%
   Wind speed: 6km/h
  • 27° Novo mesto
   Humidity: 57%
   Wind speed: 2km/h
  • 26° Postojna
   Humidity: 51%
   Wind speed: 4km/h
  • 29° Portorož - letališče
   Humidity: 48%
   Wind speed: 9km/h
  • 30° Nova Gorica
   Humidity: 46%
   Wind speed: 9km/h
  • 22° Rateče
   Humidity: 68%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 15.08. 17°/27°
Sunday 16.08. 17°/29°
Monday 17.08. 18°/29°
Tuesday 18.08. 17°/26°
Wednesday 19.08. 17°/23°
 • 15.08. - 17.08.
 • 18.08. - 20.08.
Data source: ARSO

Dan odprtih vrat Kmetijskega inštituta Slovenije

Ogled poskusov pšenice

Ogled poskusov pšenice

Predavanja na Gradu Jable

Predavanja na Gradu Jable

Prikaz na stojnici

Prikaz na stojnici

V sredo, 17. junija 2015, je v Infrastrukturnem centru Jablje potekal Dan odprtih vrat, ki so se ga udeležili pridelovalci, kmetijski svetovalci ter predstavniki strokovnih inštitucij in poslovni partnerji Kmetijskega inštituta Slovenije.

Prvi del je bil namenjen prikazom mikro- in makroposkusov ter predavanjem v okviru tradicionalnega Dneva pšenice. Poleg predavanj "Vremenske razmere v času rasti žit" (Andrej Zemljič, KIS) in "Značilnosti in vloga strniščnih dosevkov v kolobarju" (dr. Robert Leskovšek, KIS) so bile predstavljene tudi novosti pri vodenju evidenc KOPOP (Damjana Iljaš, KGZS-ZAVOD LJ).

V drugem delu so se v nasadih in na stojnicah odvijale predstavitve: Preskušanje sort in tehnologij pridelave zelenjadnic, Genska banka kmetijskih rastlin, Prikaz trajnega gnojilnega poskusa IOSDV (pšenica, oves, koruza), Gnojenje z gnojevko na trajnem travinju, Sodobnejši elementi integriranega varstva rastlin, Spremljanje prisotnosti alergenih rastlin na območju IC Jablje, Pridobivanje rastlinskega olja, Ogled modularne mikrobioplinske naprave za proizvodnjo bioplina ter Ogled strojev za varstvo rastlin v trajnih nasadih.

 

 

Back