Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 10° Ljubljana
   Humidity: 66%
   Wind speed: 10km/h
  • 13° Maribor - letališče
   Humidity: 50%
   Wind speed: 22km/h
  • 12° Celje
   Humidity: 54%
   Wind speed: 28km/h
  • 12° Murska Sobota
   Humidity: 60%
   Wind speed: 2km/h
  • 12° Novo mesto
   Humidity: 57%
   Wind speed: 6km/h
  • 7° Postojna
   Humidity: 85%
   Wind speed: 14km/h
  • 8° Portorož - letališče
   Humidity: 92%
   Wind speed: 1km/h
  • 6° Nova Gorica
   Humidity: 86%
   Wind speed: 1km/h
  • 5° Rateče
   Humidity: 76%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 17.02. 6°/12°
Tuesday 18.02. 7°/11°
Wednesday 19.02. 4°/9°
Thursday 20.02. -1°/9°
Friday 21.02. -2°/13°
 • 17.02. - 19.02.
 • 20.02. - 22.02.
Data source: ARSO

Programska skupina Agrobiodiverziteta

P4-0072, nosilec izr. prof. dr. Vladimir Meglič 

Sklop raziskovalnega programa Agrobiodiverziteta vključuje kmetijske rastline in živali ter njihove divje sorodnike in vrste, ki so z njimi v kakršni koli povezavi (opraševalci, simbionti, škodljivci, paraziti, predatorji …). Ukvarjamo se z raziskavami kakovosti kmetijskih proizvodov in hrane v odvisnosti od dejavnikov primarne proizvodnje, še posebej genetskih dejavnikov (pasma, hibridi, genetski markerji itd.), pa tudi načinov pridelave, ki sami ali v medsebojni interakciji pogojujejo agrobiodiverziteto in posledično kakovost kmetijskih produktov. Raziskave, usmerjene v gensko strukturo populacij, omogočajo vpogled in razumevanje ekoloških in evolucijskih procesov ter prispevajo teoretična in praktična izhodišča za razvoj učinkovitih in okolju prijaznih metod za kontrolo ekonomsko pomembnih škodljivih organizmov ter hitrejše prilagajanje podnebnim spremembam.

V skupini Agrobiodiverziteta sodelujejo raziskovalci dveh oddelkov, z namenom kompleksnejšega pristopa pri raziskavah. Skupna področja raziskovalnih skupin so predvsem raziskave v okviru dela z genskimi viri, razvoj metod in orodij za žlahtnjenje kmetijskih rastlin, študij genoma, biologije rastlin in patogenov ter fiziološke raziskave.

Raziskave na področju agrobiodiverzitete tako povezujejo temeljna področja genetike, populacijske genetike, biokemije in fiziologije rastlin, vključno s proučevanjem škodljivih organizmov in s praktičnimi potrebami razvoja tehnologij v kmetijstvu, integriranega varstva rastlin, varovanja okolja in pridelave kakovostne ter varne hrane. Proučujemo biologijo abiotskega in biotskega stresa, bionomijo škodljivih organizmov, njihovo obvladovanje, interakcije med organizmi ter vplive okolja na razvoj, širjenje in epidemiologijo škodljivih organizmov. Pri izbranih kmetijskih rastlinah z različnimi tehnološko tehničnimi pristopi, žlahtnjenjem in modernimi genetskimi tehnologijami pospešujemo odkrivanje in vključevanje novih genov ter načinov pridelave hrane.

Mednarodna prepoznavnost in kontinuiteta v znanstveno-raziskovalnem delu se kaže v uspešnem vključevanju v EU-projekte in drugih oblikah sodelovanja ter številnih znanstvenih objavah v vodilnih revijah.