Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 10° Ljubljana
   Humidity: 66%
   Wind speed: 10km/h
  • 13° Maribor - letališče
   Humidity: 50%
   Wind speed: 22km/h
  • 12° Celje
   Humidity: 54%
   Wind speed: 28km/h
  • 12° Murska Sobota
   Humidity: 60%
   Wind speed: 2km/h
  • 12° Novo mesto
   Humidity: 57%
   Wind speed: 6km/h
  • 7° Postojna
   Humidity: 85%
   Wind speed: 14km/h
  • 8° Portorož - letališče
   Humidity: 92%
   Wind speed: 1km/h
  • 6° Nova Gorica
   Humidity: 86%
   Wind speed: 1km/h
  • 5° Rateče
   Humidity: 76%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 17.02. 6°/12°
Tuesday 18.02. 7°/11°
Wednesday 19.02. 4°/9°
Thursday 20.02. -1°/9°
Friday 21.02. -2°/13°
 • 17.02. - 19.02.
 • 20.02. - 22.02.
Data source: ARSO

Programska skupina Konkurenčnost agroživilstva

P4-0022, nosilec prof. dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)

Raziskovalni program Konkurenčnost agroživilstva pod vodstvom prof. dr. Emila Erjavca združuje raziskovalce treh od štirih raziskovalnih organizacij, ki se v Sloveniji znanstveno ukvarjajo s področjem agrarne ekonomike (BF, KIS, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije – IHPS). Cilj raziskovanja programske skupine je sistemska in celovita obravnava različnih vprašanj konkurenčnosti agroživilstva. Sklopi raziskovanja: A. Ekonometrična analiza kmetijskih trgov in delovne sile; B. Sektorsko modeliranje kmetijstva; C. Kvantitativna presoja politike razvoja podeželja; D. Analiza agroživilske verige in študija potrošnih navad; E. Diskurzi in institucionalne inovacije v kmetijski politiki; F. Monitoring kmetijstva in kmetijske politike.