Področje dela

Na področju raziskovalnega dela se ukvarjamo predvsem z razvojem simulacijskih modelov za kmetijstvo. Na osnovi teh modelov redno ocenjujemo stroške in ekonomske rezultate za posamezne kmetijske proizvode, kot orodje pa jih uporabljamo tudi v drugih strokovnih in raziskovalnih projektih.

Pomembno področje dela je spremljanje splošnega stanja ter razvoja kmetijstva in kmetijske politike, v zadnjem obdobju pa tudi sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo.

V okviru prostorskih študij posebno pozornost posvečamo kmetijstvu v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem.