Aktualni projekti

AGRICISTRADE

Projekt AGRICISTRADE (ang. Exploring The Potential For Agricultural And Biomass Trade In The Commonwealth Of Independent States) s slovenskim naslovom Raziskava tržnih potencialov na področju kmetijstva in biomase v Skupnosti neodvisnih držav sodi med projekte sodelovanja iz 7. okvirnega programa EU.

 
Cilj projekta je izboljšati vpogled v stanje in potencialni razvoj glavnih kmetijskih panog v osmih državah CIS (Commonwealth Of Independent States – Skupnost neodvisnih držav, ki so bile nekdanje republike Sovjetske zveze) ter ugotoviti in predvideti možne posledice vpliva sporazuma DCFTA (ang. Deep and Comprehensive Free Trade Agreement ali Poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini) na kmetijski in prehranski sektor v Evropski uniji. 

 

V okviru projekta bo izdelana obsežna podatkovna baza, ki bo omogočala celovito analizo sedanjega stanja, tržnih razmer in politik na področju kmetijstva in biomase v državah CIS. Podatkovna baza bo nadalje uporabljena za izdelavo modelnih napovedi razvoja kmetijstva in njegovih učinkov na mednarodno trgovino, s poudarkom na trgovinskih odnosih EU - države CIS. V ta namen bodo uporabljena raznovrstna analitična orodja, tako ekonomski kot tudi biofizikalni modeli.

 

Cilji projekta:

  • celovit nabor državnih in regionalnih podatkov o kmetijskih dejavnostih, razdeljenih po različnih namenih porabe, npr. za hrano, krmo in biomaso za nekmetijsko rabo ter podatki o tehnološkem napredku v kmetijstvu (vključno s podatki o kmetijskih, trgovinskih in drugih relevantnih politikah);
  • celovita analiza vzrokov za neizkoriščenost potencialov kmetijske proizvodnje v državah CIS, z namenom boljšega razumevanja  omejitev proizvodnje in pridelkov;
  • analiza dobavnih verig in ključnih dejavnikov, ki omejujejo njihove gospodarske potenciale;
  • raziskava ključnih razvojnih poti za učinkovitejšo izrabo potencialov  in možnosti razvoja mednarodnih konkurenčnih kmetijsko-živilskih grozdov v državah CIS;
  • scenarijske napovedi kmetijske proizvodnje, porabe in trgovine v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju v državah CIS, s posebnim poudarkom na učinkih na evropske in mednarodne trge in s posebnim ozirom na potencialne poglobljene in celovite trgovinske sporazume.

 

V projektu sodeluje 17 institucij: koordinator in 16 partnerjev, od tega 8 partnerjev iz držav CIS.