dr. Tanja Travnikar

Agricultural Economics Department Ekonomika živinoreje Researchers +386 (0)1 280 52 26 tanja.travnikar@kis.si
Back