Boštjan Godec

univ. dipl. inž. agr. višji strokovno raziskovalni asistent Department of Fruit Growing, Viticulture and Oenology preizkušanje jablanovih sort, ekološka pridelava sadja, sadni izbor za Slovenijo Researchers + 386 (0)1 280 51 38 bostjan.godec@kis.si

Work experiences

  • Inspect d.d., Ljubljana 1994 – 1996
  • Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Oddelek za sadjarstvo in vinogradništvo od 1.5.1996 dalje

Short CV

Osnovna šola Janko Premrl Vojko, Koper

Srednja pedagoška naravoslovno matematična šola, Koper

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo,

vpis na fakulteto 1989, diplomiral novembra 1994 pri prof.dr. Lučki Kajfež Bogataj z naslovom diplomske naloge ''Uporabnost nekaterih klimatskih pokazateljev v mezoskali''

Scientific area and expert work

  • Ekološka pridelava jabolk
  • Preizkušanje novih jablanovih sort
  • Sadni izbor za Slovenijo
  • Genska banka jablane

Selected publications

GODEC, Boštjan. Jablanove sorte travniških sadovnjakov, (Raziskave in študije, 85). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2006. 57 str., fotogr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), HUDINA, Metka, USENIK, Valentina (avtor, fotograf), FAJT, Nikita, KORON, Darinka (avtor, fotograf), SOLAR, Anita (avtor, fotograf), AMBROŽIČ TURK, Barbara (avtor, fotograf), VESEL, Viljanka (avtor, fotograf), VRHOVNIK, Irena (avtor, fotograf). Sadni izbor za Slovenijo 2006, (Raziskave in študije, 86). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2007. 72 str., ilustr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), MARINČEK, Lili (urednik). Slovenske avtohtone jablanove sorte, (Prikazi in informacije, 263). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2008. 24 str., ilustr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), GOLJAT, Andrej. Jabolko na dan : od starih sort do novih receptov. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 97 str., ilustr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf, urednik), HUDINA, Metka, USENIK, Valentina (avtor, fotograf), FAJT, Nikita, KORON, Darinka (avtor, fotograf), SOLAR, Anita (avtor, fotograf), AMBROŽIČ TURK, Barbara (avtor, fotograf), VESEL, Viljanka (avtor, fotograf), VRHOVNIK, Irena (avtor, fotograf), KODRIČ, Ivan. Sadni izbor za Slovenijo 2010. Ljubljana: Orbis, 2011. 215 str., fotogr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), MAVEC, Roman (avtor, fotograf), DREU, Savina. Sadno drevje v vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 151 str., ilustr.

GODEC, Boštjan (avtor, fotograf), GODEC, Mojca (avtor, fotograf). Zrela hruška pade sama : opisi starih sort hrušk z recepti za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Orbis, 2013. 114 str., ilustr.

Back