Heads of Departments
izotopske analize, mikrobiologija vina, senzorika vina, ostanki FFS
+386 (0)1 280 52 43
Researchers
jagodičje; raziskovanje vpliva gnojenja na skladiščenje ter analize aromatskih profilov jagod in ameriških borovnic
+386 (0)1 280 52 75
sadjarstvo; jablana; sekundarni metabolizem
+386 (0)1 280 51 49
izotopske analize, mikrobiologija vina, senzorika vina, ostanki FFS
+386 (0)1 280 52 43
preizkušanje jablanovih sort, ekološka pridelava sadja, sadni izbor za Slovenijo
+ 386 (0)1 280 51 38
raziskave v sadjarstvu, fiziologija rasti sadnih rastlin
+ 386 (0)1 280 52 15
Javna služba v vinogradništvu
+386 (0)1 280 52 74
preizkušanje novih sort jagodičja, jagodičje in tla, sonaravne tehnologije pridelave jagodičja, kakovost in skladiščenje jagodičja
+386 (0)1 280 51 42
aromatika grozdja in vina, nove tehnologije predelave grozdja, kisik, senzorika vina
+386 (0)1 280 51 70
Vinogradništvo, pedologija, 'terroir', senzorika vina, polifenoli grozdja in vina
fiziologija sadnega drevja, rodni nastavek, rastni regulatorji, nanos FFS
+386 (0)1 280 52 37
Abiotični stres, metaboliti vinske trte, hlapne spojine, javna služba v vinogradništvu
+386 (0)1 280 52 74
polifenoli grozdja in vina, biološka razpložljivost bioaktivnih spojin grozdja in vina, tekočinska kromatografija
+386 (0)1 280 51 56
mikrobiologija in kemija vina, vinogradništvo; mlada raziskovalka
+386 (0)1 280 52 21
Technical and other staff
administracija, analize vina, grozdja, mošta in sadja
+386 (0)1 280 52 40
vodja poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici
+386 (0)1 723 67 33
tehnična podpora pri strokovnem in raziskovalnem delu
+ 386 (0)1 280 52 38
tehnično delo v poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici
+386 (0)1 723 67 33
tehnično delo v poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici
+386 (0)1 723 67 33