dr. Andreja Vanzo

Department of Fruit Growing, Viticulture and Oenology polifenoli grozdja in vina, biološka razpložljivost bioaktivnih spojin grozdja in vina, tekočinska kromatografija Researchers +386 (0)1 280 51 56 andreja.vanzo@kis.si
Back